о ф ╕ ц ╕ й н и й   в е б - п о р т а л   м ╕ с т а   п р и л у к и
ukrainian english russian
додому пошта

╤нформац╕я для ОСББ

Огляд законодавства, що регулю╓ правов╕ аспекти створення та д╕яльност╕ ОСББ. 997кБ
Скачати

Про передачу прибудинково╖ територ╕╖ 107кБ
Скачати

Поради щодо заход╕в з енергозбереження в багатоквартирному будинку965кБ
Скачати

Ф╕нансова п╕дтримка ╢вропейського Союзу для ОСББ на утеплення будинк╕в2кБ
Скачати


ЩО ТАКЕ ОСББ ?

Житлова сфера – це найважлив╕ша складова всього м╕ського господарства, в╕д стану яко╖ значною м╕рою залежить соц╕альна ╕ пол╕тична ситуац╕я як у м╕ст╕, так ╕ у держав╕.
Головним напрямком реформування житлового фонду ╓ створення в багатоквартирних будинках об’╓днань сп╕ввласник╕в багатоквартирних будинк╕в. ╥х поява сприятиме розвитку ринкових в╕дносин у житлово-комунальн╕й сфер╕, що в свою чергу, сприятиме п╕двищенню р╕вня якост╕ надання послуг.
Так що ж таке об’╓днання сп╕ввласник╕в багатоквартирного будинку (ОСББ) ╕ як╕ в нього ц╕л╕?
Об'╓днання сп╕ввласник╕в багатоквартирного будинку - це самост╕йна юридична особа, яка може бути створена в окремому будинку будь-яко╖ форми власност╕ власниками жилих прим╕щень (тобто з числа тих, хто приватизував або придбав квартиру), а також власниками нежилих прим╕щень, задля сприяння використанню ╖хнього власного майна та належного управл╕ння, утримання ╕ використання сп╕льного непод╕льного та загального майна.
Ц╕ллю створення ОСББ ╓ збереження свого власного майна, безпечне проживання для себе та сво╖х д╕тей, комфорт та чистота м╕сць загального користування, ефективне утримання та використання сп╕льного майна, отримання житлово-комунальних послуг належно╖ якост╕, використання платеж╕в на потреби саме свого будинку, забезпечення захисту прав член╕в ОСББ та дотримання сп╕ввласниками сво╖х обов’язк╕в, виховання ефективного власника житла.
Сам процес створення об’╓днань сприя╓ формуванню добросус╕дських стосунк╕в м╕ж мешканцями, розширюються можливост╕ пост╕йного сп╕лкування з вир╕шення р╕зних питань, оск╕льки вс╕ беруть безпосередню участь в управл╕нн╕ будинковим майном.
ОСББ мають механ╕зм для вир╕шення проблем сп╕льного проживання у будинку, мають можлив╕сть набагато покращити його ф╕зичний ╕ техн╕чний стан та умови проживання в ньому. Об’╓днання здатн╕ вир╕шувати сп╕льн╕ проблеми мешканц╕в, в╕дстоювати сп╕льн╕ ╕нтереси, зокрема в суд╕. Вони можуть отримати кредит у банку на проведення ремонту, встановлення л╕чильник╕в та на енергозбер╕гаюч╕ заходи.
Членом ОСББ може бути ф╕зична чи юридична особа. Доречно зазначити, що при його створенн╕ власники прим╕щень (жилих або нежилих) не втрачають свого права власност╕ на них. Кр╕м того, членство в об'╓днанн╕ сп╕ввласник╕в багатоквартирного будинку ╓ суто добров╕льним. Воно може набуватися або одночасно з╕ створенням об'╓днання, при проведенн╕ установчих збор╕в, або п╕сля його створення, у будь-який момент, ╕ндив╕дуально, на основ╕ письмово╖ заяви. Н╕хто не може бути примусово „загнаний” в ОСББ, але якщо в вашому будинку воно створено, вам доведеться з ним сп╕впрацювати. Адже ви живете у цьому будинку, а в╕н потребу╓ повсякденно╖ уваги. Його необх╕дно належно експлуатувати, робити проф╕лактичн╕ ╕ кап╕тальн╕ ремонти тощо. Одним словом – доглядати.
Як можна зрозум╕ти, основна д╕яльн╕сть ОСББ поляга╓ у зд╕йсненн╕ функц╕й, що забезпечують реал╕зац╕ю прав власник╕в прим╕щень на волод╕ння та користування сп╕льним майном, належне утримання будинку ╕ прибудинково╖ територ╕╖, сприяння членам об'╓днання в отриманн╕ житлово-комунальних та ╕нших послуг в╕дпов╕дно╖ якост╕ за об╜рунтованими ц╕нами та виконання ними сво╖х зобов'язань, пов'язаних з д╕яльн╕стю об'╓днання.
Кожне ОСББ ма╓ свою назву ╕ в╕дпов╕дно, як будь-яка юридична особа, печатку ╕з сво╖м найменуванням, розрахунков╕ рахунки в установах банку, а також ╕нш╕ необх╕дн╕ рекв╕зити (наприклад, заре╓стрований логотип, оф╕ц╕йн╕ бланки, штампи тощо). Воно зд╕йсню╓ свою д╕яльн╕сть в╕дпов╕дно до чинного законодавства ╕ власного Статуту. В╕д свого ╕мен╕ набува╓ майнов╕ ╕ немайнов╕ права та обов'язки, виступа╓ позивачем та в╕дпов╕дачем у суд╕ ╕ в╕дпов╕да╓ за сво╖ми зобов'язаннями т╕льки коштами ╕ майном об'╓днання, а не майном сво╖х член╕в.
Законом встановлено, що ОСББ ╓ неприбутковою орган╕зац╕╓ю ╕ не ма╓ на мет╕ одержання прибутку для його розпод╕лу м╕ж членами об'╓днання. Цей статус да╓ йому п╕льги по сплат╕ податк╕в на прибуток ╕ на додану варт╕сть. ╤ хоча, для забезпечення власних потреб, ОСББ може зд╕йснювати господарську д╕яльн╕сть, доходи отриман╕ в╕д не╖ мають направлятись лише на утримання або ремонт будинку.
Кожний член об’╓днання ма╓ лише один голос, незалежно в╕д площ╕ та к╕лькост╕ квартир або прим╕щень, що перебувають у його власност╕. Вищим органом управл╕ння ОСББ ╓ Загальн╕ збори його член╕в. На них обираються Правл╕ння, яке зд╕йсню╓ поточне управл╕ння справами об’╓днання ╕ рев╕з╕йна ком╕с╕я або рев╕зор об'╓днання. Члени ОСББ самост╕йно приймають р╕шення щодо форми управл╕ння будинком ╕ встановлюють розм╕р платеж╕в для забезпечення його експлуатац╕╖ (╕ншими словами – встановлюють квартирну плату). Управл╕ння будинком може зд╕йснюватись безпосередньо об’╓днанням або ╕ншою юридичною особою, як╕й ОСББ делегу╓ функц╕╖ управителя, в╕дпов╕дно до договору м╕ж ними.

ЯК СТВОРИТИ ОСББ?

ОСББ можуть створити т╕льки власники квартир та ╕нших (нежилих) прим╕щень, що розташован╕ у будинку. В одному будинку (житловому комплекс╕) може бути створене т╕льки одне таке об'╓днання.
Створення та д╕яльн╕сть об’╓днань сп╕ввласник╕в багатоквартирних будинк╕в регулю╓ться Законом Укра╖ни «Про об'╓днання сп╕ввласник╕в багатоквартирного будинку».
Перед початком проведення необх╕дних процедур, рекоменду╓мо провести попередн╕ збори жител╕в будинку. На цих зборах важно обговорити питання щодо створення ОСББ ╕ розпов╕сти як воно буде працювати. Як правило б╕льш╕сть людей цього не знають, а тому можуть виступити проти. Не тому, що не хочуть жити краще, а саме тому, що не волод╕ють необх╕дною ╕нформац╕╓ю.
Якщо б╕льш╕сть власник╕в квартир не проти створення у будинку ОСББ, необх╕дно провести в╕дпов╕дну п╕дготовчу роботу.
По перше, визначитись з датою установчих збор╕в. За 14 дн╕в необх╕дно попередити майбутн╕х учасник╕в. До проведення збор╕в необх╕дно п╕дготувати проект Статуту об’╓днання, за основу якого береться Типовий Статут, затверджений наказом Держжитлокомунгоспу Укра╖ни. На установчих зборах прийма╓ться р╕шення про створення ОСББ, обираються його Правл╕ння ╕ рев╕з╕йна ком╕с╕я та затверджу╓ться Статут. П╕д час проведення збор╕в ведеться в╕дпов╕дний протокол.
Другий етап, це ре╓страц╕я ОСББ. Пакет документ╕в пода╓ться до державного ре╓стратора ( каб╕нет № 211 вул. Шевченка, 107, м. Прилуки, тел. 5-05-75 на ре╓страц╕ю. Необх╕дно подати: протокол установчих збор╕в, затверджений Статут (2 ориг╕нали), заповнену ре╓страц╕йну форму №1 ╕ список член╕в ОСББ. Зазначимо, що вся процедура ре╓страц╕╖ безкоштовна.
Трет╕м, заключним етапом створення ОСББ буде отримання дов╕дки в управл╕нн╕ статистики, постановка на обл╕к : податков╕й ╕нспекц╕╖, управл╕нн╕ пенс╕йного фонду, в╕дд╕леннях фонд╕в соцстраху (в╕д нещасних випадк╕в на виробництв╕ ╕ профзахворювань; з тимчасово╖ втрати працездатност╕; на випадок безроб╕ття). Пот╕м необх╕дно в╕дкрити рахунок у будь-якому банку м╕ста ╕ отримати дозв╕л м╕л╕ц╕╖ на виготовлення печатки.
П╕сля виготовлення печатки ОСББ вважа╓ться остаточно створеним. В╕д тепер у нього ╓ вс╕, необх╕дн╕ для проведення господарсько╖ д╕яльност╕ рекв╕зити.

Особи що вир╕шили створити об'╓днання сп╕ввласник╕в багатоквартирних будинк╕в (надал╕ - ОСББ), можуть звернутися за попередньою консультац╕╓ю щодо можливост╕ створення та роботи ОСББ до управл╕ння житлово-комунального господарства Прилуцько╖ м╕сько╖ ради за адресою: вул.Ки╖вська 281-А, 2, ╤╤ поверх, каб╕нет № 66, телефон 7-11-19.

Створення ОСББ - це ╓диний шлях, який забезпечить над╕йну експлуатац╕ю, як╕сне утримання житлового фонду та задоволення потреб населення в отриманн╕ належних житлово-комунальних послуг.
Переваги створення ОСББ:
• Створю╓ться орган╕зац╕йна структура, яка здатна вир╕шувати загальн╕ проблеми мешканц╕в будинку, в╕дстоювати ╖х ╕нтереси та права в органах державно╖ влади, стосунках з ╕ншими юридичними особами, а також виступати позивачем у суд╕.
• Кожен мешканець будинку може приймати участь в управл╕нн╕ будинком шляхом голосування на загальних зборах або через обрання до орган╕в управл╕ння (на посаду члена правл╕ння чи голови ОСББ).
• - П╕сля ре╓страц╕╖ ОСББ ма╓ право в╕двести прибудинкову територ╕ю в сп╕льну сум╕сну власн╕сть та використовувати ╖╖ для зд╕йснення господарсько╖ д╕яльност╕ (буд╕вництва гараж╕в, здач╕ в оренду тощо). Дох╕д отриманий в результат╕ проведення ц╕╓╖ д╕яльност╕ спрямову╓ться на покращення експлуатац╕╖ будинку або благоустр╕й територ╕╖, що сприя╓ зменшенню витрат власник╕в на утримання будинку.
• - Об’╓днання ма╓ право здавати в оренду ╕ передавати в користування загальне майно будинку та самост╕йно витрачати отриманий в результат╕ цього дох╕д на утримання будинку.
• - ОСББ самост╕йно займа╓ться плануванням роб╕т, необх╕дних для як╕сного утримання будинку та прибудинково╖ територ╕╖, визнача╓ кошторис утримання будинку та на загальних зборах встановлю╓ розм╕р внеск╕в його мешканц╕в.
• - Вс╕ належн╕ п╕льги та субсид╕╖ по сплат╕ квартплати та житлово-комунальних послуг для член╕в ОСББ збер╕гаються.
• - Вс╕ платеж╕ мешканц╕в будинку ╕ доходи в╕д використання загального майна поступають на розрахунковий рахунок ОСББ та витрачаються на обслуговування ╕ ремонт будинку зг╕дно затвердженого на загальних зборах кошторису витрат.
• - Кожен член об’╓днання в╕дпов╕дно до сво╓╖ частки ма╓ право на доходи, як╕ можуть бути одержан╕ в╕д використання земельно╖ д╕лянки чи загального майна.
• - Члени ОСББ мають можлив╕сть зд╕йснювати контроль за ф╕нансово-господарською д╕яльн╕стю об’╓днання за допомогою рев╕з╕йно╖ ком╕с╕╖ або самост╕йно.
• - Члени ОСББ самост╕йно обирають обслуговуюч╕ орган╕зац╕╖ (з постачання газу, води, тепла, вивезення см╕ття чи проведення ремонтних роб╕т) або управл╕нську компан╕ю, яку можуть зм╕нити в раз╕ надання нею неяк╕сних житлово-комунальних послуг.
• - ОСББ, як юридична особа, може брати кредит у банку для проведення ремонту чи модерн╕зац╕╖ будинку, встановлення прилад╕в обл╕ку води, тепла, газу тощо.
• - За умови створення ОСББ зроста╓ зац╕кавлен╕сть та в╕дпов╕дальн╕сть мешканц╕в будинку та, як насл╕док, п╕двищу╓ться ефективн╕сть управл╕ння сп╕льною власн╕стю.

Нормативн╕ акти
м╕сько╖ влади
e-mail: П╕дписатися/В╕дписатися
Знайти:  

    
crok design