о ф ╕ ц ╕ й н и й   в е б - п о р т а л   м ╕ с т а   п р и л у к и
ukrainian english russian
додому пошта

- Управл╕ння статистики ╕нформу╓

Прилуки в цифрах 202031кБ
Скачати


ДО ДНЯ БУД╤ВЕЛЬНИКА

Щор╕чно у другу нед╕лю серпня в╕дзнача╓ться профес╕йне свято – День буд╕вельника. Буд╕вельна галузь по праву вважа╓ться одн╕╓ю з найб╕льш важлив╕ших складових нац╕онально╖ економ╕ки.

Середньообл╕кова к╕льк╕сть штатних прац╕вник╕в у буд╕вництв╕ Черн╕г╕вщини з початку року становила 2,5 тис. ос╕б.

У ╤ п╕вр╕чч╕ 2019р. п╕дпри╓мствами област╕ вироблено буд╕вельно╖ продукц╕╖ на суму 651 млн.грн, 91% яких припадало на Черн╕г╕в та Прилуки. ╤ндекс буд╕вельно╖ продукц╕╖ проти с╕чня–червня 2018р. становив 179,5%.

Значна частина (82%) обсягу вироблено╖ буд╕вельно╖ продукц╕╖ виконана п╕дпри╓мствами на буд╕вництв╕ буд╕вель, 18% – на буд╕вництв╕ ╕нженерних споруд.

Важливим аспектом розвитку буд╕вельно╖ галуз╕ ╓ ╕нвестування. У с╕чн╕–березн╕ 2019р. у житлове буд╕вництво област╕ було спрямовано 168 млн.грн кап╕тальних ╕нвестиц╕й, у нежитлов╕ буд╕вл╕ та ╕нженерн╕ споруди – 253 млн.грн.

Упродовж с╕чня–березня 2019р. в област╕ прийнято в експлуатац╕ю 46 тис.м2 загально╖ площ╕ нового житла, що у 2,3 раза б╕льше, н╕ж у в╕дпов╕дному пер╕од╕ 2018р.

У м╕ських поселеннях прийнято в експлуатац╕ю 81% загального обсягу житла, решта – у с╕льськ╕й м╕сцевост╕.

Найб╕льше введено житла в обласному центр╕ – 64% в╕д загального обсягу збудованого житла в област╕, друге м╕сце пос╕да╓ Черн╕г╕вський район – 8%.

З початку року прийнято в експлуатац╕ю 172 нов╕ житлов╕ буд╕вл╕ на 556 квартир. Середн╕й розм╕р одн╕╓╖ квартири склада╓ 83 м2 загально╖ площ╕.

Головне управл╕ння статистики у Черн╕г╕вськ╕й област╕ в╕та╓ з профес╕йним святом ус╕х прац╕вник╕в буд╕вельно╖ галуз╕!


31.07.2019 Головне управл╕ння статистики у Черн╕г╕вськ╕й област╕


СКЛАД НАСЕЛЕННЯ ЧЕРН╤Г╤ВСЬКО╥ ОБЛАСТ╤ ЗА В╤КОМ

Чисельн╕сть пост╕йного населення Черн╕г╕всько╖ област╕ впродовж минулого року зменшилася на 1,3% та на 1 с╕чня 2018 року становила 1011,5 тис. ос╕б (2,4% пост╕йного населення Укра╖ни). В╕дбулося незначне зменшення чисельност╕ в наймолодш╕й в╕ков╕й груп╕ населення (0–14 рок╕в), яка, за розрахунками, становила 138 тис. ос╕б, або 14% пост╕йного населення област╕. Найб╕льшою ╓ частка д╕тей серед населення Корюк╕вського та Нос╕вського район╕в (по 16%), найменшою – серед жител╕в Коропського та Н╕жинського район╕в (по 12%). Чисельн╕сть населення в╕ком 15–64 роки за р╕к скоротилася на 2% та становила близько 677 тис. ос╕б, або 67%. Ця найчисельн╕ша в╕кова група ╓ основним постачальником трудових ресурс╕в в област╕, б╕льше третини яко╖ – молодь у в╕ц╕ 15–34 роки.

Найстарша в╕кова група населення (65 рок╕в ╕ старше) нал╕чу╓ 196 тис. ос╕б, або 19%. У поважному в╕ц╕ перебува╓ кожен шостий житель у м╕ських поселеннях та кожен четвертий – у с╕льськ╕й м╕сцевост╕.

На початок поточного року середн╕й в╕к жител╕в област╕ становив 44 роки (у м╕ських поселеннях – 42, у с╕льськ╕й м╕сцевост╕ – 46). Наймолодше населення прожива╓ в м╕стах Черн╕г╕в, Н╕жин, Н.-С╕верський та Корюк╕вському район╕, середн╕й в╕к якого 42 роки, найстарше – у Н╕жинському район╕ (47 рок╕в).

22.06.2018 Головне управл╕ння статистики у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ДО ДНЯ МОЛОД╤

Щороку наприк╕нц╕ першого л╕тнього м╕сяця вся укра╖нська молодь в╕дзнача╓ сво╓ свято – День молод╕.

На початок 2018 року на Черн╕г╕вщин╕ проживало 247 тис. молодих людей у в╕ц╕ 15–34 роки. Це майже чверть усього населення област╕. Дв╕ третини з них – м╕ськ╕ жител╕.

У розрахунку на тисячу молодих ж╕нок област╕ припада╓ 1083 чолов╕ки. Найчисельн╕шою ╓ в╕кова група 30–34 роки (86 тис. ос╕б).

Найб╕льша частка молод╕ в загальн╕й чисельност╕ населення прожива╓ в м╕стах Н╕жин та Н.-С╕верський, а також у Ср╕бнянському район╕; найменша – у Варвинському, Кулик╕вському, Н╕жинському та Прилуцькому районах.

У минулому роц╕ на Черн╕г╕вщин╕ утворилося майже 4 тис. с╕мей, де обидва наречен╕ були у в╕ц╕ до 35 рок╕в. Ж╕нки здеб╕льшого брали шлюб у 30 рок╕в, чолов╕ки – у 33 роки.

За матер╕алами виб╕ркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економ╕чно╖ активност╕, молод╕ особи у в╕ц╕ 15–34 роки становлять б╕льше третини економ╕чно активного населення област╕. Найвищий р╕вень економ╕чно╖ активност╕ серед молод╕ спостер╕га╓ться у в╕ков╕й груп╕
30–34 роки.

Гострою залиша╓ться проблема безроб╕ття серед молод╕. Упродовж 2017р. на обл╕ку державно╖ служби зайнятост╕ перебувало майже 9 тис. молодих людей в╕ком до 35 рок╕в, як╕ мали статус безроб╕тного, з них 4 тис. було працевлаштовано протягом року

Головне управл╕ння статистики у Черн╕г╕вськ╕й област╕


СОЦ╤АЛЬНО-ЕКОНОМ╤ЧНЕ СТАНОВИЩЕ М╤СТА ПРИЛУКИ В С╤ЧН╤–ВЕРЕСН╤ 2017 РОКУ

НАСЕЛЕННЯ. Чисельн╕сть наявного населення в м.Прилуках, за оц╕нкою, на 1 жовтня 2017р. становила 55,5 тис. ос╕б. Упродовж с╕чня–вересня 2017р. к╕льк╕сть жител╕в м╕ста зменшилася на 821 особу.
Упродовж с╕чня–вересня 2017р. народилося 307 малюк╕в. К╕льк╕сть померлих склала 657 ос╕б.

РИНОК ПРАЦ╤. У ╤╤╤ квартал╕ 2017р. на п╕дпри╓мства, в установи, орган╕зац╕╖ (з к╕льк╕стю найманих прац╕вник╕в 10 ос╕б ╕ б╕льше) м.Прилук було прийнято 1442 особи, тод╕ як зв╕льнено 819 ос╕б (в╕дпов╕дно 11,2% та 6,4% середньообл╕ково╖ к╕лькост╕ штатних прац╕вник╕в). Загалом середньообл╕кова к╕льк╕сть штатних прац╕вник╕в у ╤╤╤ квартал╕ 2017р. становила 12833 особи (7% в╕д загально╖ к╕лькост╕ в област╕).
Середньом╕сячна ном╕нальна зароб╕тна плата штатних прац╕вник╕в п╕дпри╓мств пор╕вняно з ╤╤╤ кварталом 2016р. зросла на 17% ╕ становила 6428 грн. Це у 2 рази б╕льше р╕вня м╕н╕мально╖ зароб╕тно╖ плати (3200 грн) та на 10,7% – середньообласного показника (5807 грн).

КАП╤ТАЛЬН╤ ╤НВЕСТИЦ╤╥. У с╕чн╕–вересн╕ 2017р. п╕дпри╓мства та орган╕зац╕╖ м.Прилук за рахунок ус╕х джерел ф╕нансування осво╖ли 406,3 млн.грн кап╕тальних ╕нвестиц╕й, що становить 9,6% загального обсягу в област╕. На одну особу населення осво╓но 7262 грн кап╕тальних ╕нвестиц╕й.
Найвагом╕шу частку кап╕тальних ╕нвестиц╕й спрямовано в машини, обладнання та ╕нвентар – 60%, житлов╕ та нежитлов╕ буд╕вл╕ – 20,2%, програмне забезпечення та бази даних – 16,7%, транспортн╕ засоби – 2,1%.
Головним джерелом ф╕нансування кап╕тальних ╕нвестиц╕й залишаються власн╕ кошти п╕дпри╓мств та орган╕зац╕й, за рахунок яких осво╓но 94,7%. Кошти населення на буд╕вництво житла становили 2,5%.
Кап╕тальн╕ ╕нвестиц╕╖ в житлов╕ буд╕вл╕ становили 10 млн.грн (3% в╕д обсягу кап╕тальних ╕нвестиц╕й у житлов╕ буд╕вл╕ в област╕).

ПРОМИСЛОВ╤СТЬ. Упродовж с╕чня–вересня 2017р. п╕дпри╓мства м╕ста реал╕зували промислово╖ продукц╕╖ (товар╕в, послуг) на 5687,6 млн.грн. ╤з загального обсягу реал╕зац╕╖ найб╕льша частка (72,4%) п╕дпри╓мств переробно╖ промисловост╕.
У розрахунку на 1 особу населення обсяг реал╕зац╕╖ становив 100 тис.грн (по област╕ майже 19 тис.грн).
В обсяз╕ реал╕зац╕╖ п╕дпри╓мств 66,9% становили споживч╕ товари короткострокового та тривалого використання, 8,5% – товари пром╕жного споживання.
За цей пер╕од п╕дпри╓мствам переробно╖ промисловост╕ (без урахування п╕дпри╓мств ╕з виробництва харчових продукт╕в, напо╖в та тютюнових вироб╕в) над╕йшло замовлень на виробництво продукц╕╖ на 293,6 млн.грн, з них 44,5% – в╕д ╕ноземного замовника.

БУД╤ВНИЦТВО. У с╕чн╕–вересн╕ 2017р. п╕дпри╓мства м.Прилук виконали буд╕вельн╕ роботи на суму 101,7 млн.грн, що склада╓ 19,9% в╕д загального обсягу виконаних буд╕вельних роб╕т област╕.
У с╕чн╕–вересн╕ 2017р. за рахунок буд╕вництва нових житлових будинк╕в та розширення ╕снуючого житлового фонду в м.Прилуках прийнято в експлуатац╕ю 21 житлову буд╕влю загальною площею 2679 м2 (2,8% в╕д загально╖ площ╕ житлових буд╕вель област╕).
Обсяг прийнятого в експлуатац╕ю житла пор╕вняно ╕з с╕чнем–вереснем 2016р. зб╕льшився на 43%.
За рахунок кошт╕в державного бюджету житло в експлуатац╕ю не приймалося.
ТРАНСПОРТ. Вантажний автотранспорт м╕ста, з урахуванням перевезень, виконаних ф╕зичними особами-п╕дпри╓мцями, у с╕чн╕–вересн╕ 2017р. доставив замовникам 58,6 тис.т вантаж╕в, що на 8,7% менше, н╕ж у с╕чн╕–вересн╕ 2016р. Обсяг виконаного вантажообороту скоротився на 9,9% й становив 41,6 млн.ткм.
Пасажирським автотранспортом приватних перев╕зник╕в м╕ста впродовж с╕чня–вересня 2017р. перевезено 2,3 млн. пасажир╕в, що становить 85,5% до с╕чня–вересня 2016р. Обсяг виконаного пасажирообороту становив 27,8 млн.пас.км (86,1%).

01.12.2017 Головне управл╕ння статистики у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ПРО РОБОТУ ПРОМИСЛОВОСТ╤
М.ПРИЛУК У С╤ЧН╤–ВЕРЕСН╤ 2017 РОКУ

Упродовж с╕чня–вересня 2017р. п╕дпри╓мства м╕ста реал╕зували промислово╖ продукц╕╖ (товар╕в, послуг) на 5688 млн.грн. ╤з загального обсягу реал╕зац╕╖ найб╕льша частка (72%) п╕дпри╓мств переробно╖ промисловост╕.
У розрахунку на 1 особу населення обсяг реал╕зац╕╖ становив 100 тис.грн (по област╕ – майже 19 тис.грн).
В обсяз╕ реал╕зац╕╖ п╕дпри╓мств 67% становили споживч╕ товари короткострокового та тривалого використання, 9% – товари пром╕жного споживання.
За цей пер╕од п╕дпри╓мствам переробно╖ промисловост╕ (без урахування п╕дпри╓мств ╕з виробництва харчових продукт╕в, напо╖в та тютюнових вироб╕в) над╕йшло замовлень на виробництво продукц╕╖ на 294 млн.грн, з них 45% – в╕д ╕ноземного замовника.

14.11.2017 Головне управл╕ння статистики у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЖИТЛОВ╤ УМОВИ НАСЕЛЕННЯ

╤ндикатором р╕вня життя населення ╓ наявн╕сть житла. За даними виб╕ркового обстеження умов життя домогосподарств, у власному житл╕ прожива╓ б╕льш╕сть родин Черн╕г╕вщини (90%), винайма╓ у ф╕зичних ос╕б – 7%, у державному – 2% та у в╕домчому – 1%.
Найб╕льша частина домогосподарств (41%) ма╓ двок╕мнатне житло, майже третина – трик╕мнатне. Майже кожна шоста родина мешка╓ в чотирьох та б╕льше к╕мнатах, а кожна дев’ята – займа╓ лише одну к╕мнату.
Забезпечен╕ житловою площею понад необх╕дну сан╕тарну норму (13,65м2 на одну особу) б╕льш н╕ж дв╕ третини с╕мей област╕. Водночас живе в перенаселеному житл╕ 48% населення та 73% д╕тей у в╕ц╕ до 18 рок╕в.
Розпод╕л домогосподарств за ступенем комфортност╕ житла показав, що централ╕зованим газопостачанням користуються 80% домогосподарств област╕, балонним газом – 15%. ╤ндив╕дуальною системою опалення обладнана майже половина помешкань, центральним опаленням – чверть. Водопров╕д та канал╕зац╕ю у сво╖х оселях мають 78% с╕мей, гаряче водопостачання (централ╕зоване або автономне) чи газову колонку – 64%.
За п╕дсумками опитування, 58% домогосподарств засв╕дчили задоволення сво╖ми житловими умовами. Водночас не дуже задоволен╕ сво╖м житлом майже кожне четверте домогосподарство, незадоволен╕ або дуже незадоволен╕ – 14%.

28.08.2017 Головне управл╕ння статистики у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ДЕМОГРАФ╤ЧНА СИТУАЦ╤Я В М.ПРИЛУКАХ ТА В ПРИЛУЦЬКОМУ РАЙОН╤
В С╤ЧН╤–ЧЕРВН╤ 2017 РОКУ

За оц╕нкою, на 1 липня 2017 року чисельн╕сть наявного населення в м.Прилуках становила 55,7 тис. ос╕б, у Прилуцькому район╕ – 35,4 тис. ос╕б (10,9 тис. – у м╕ських поселеннях, 24,5 тис. – у с╕льськ╕й м╕сцевост╕).
У с╕чн╕–червн╕ 2017р. в м╕ст╕ на св╕т з’явилися 176 немовлят (80 хлопчик╕в та 96 д╕вчаток). У район╕ народилися 125 малюк╕в (72 хлопчики та 53 д╕вчинки).
Б╕льше половини пород╕ль у м╕ст╕ (54%) та половина в район╕ стали мамами вперше.
Наймолодш╕й мам╕ виповнилося 15 рок╕в, а найстарш╕й – 43 роки. Середн╕й в╕к матер╕ на час народження дитини склав: у м╕ст╕ – 28 рок╕в, у район╕ – 27 рок╕в. П’ята частина малюк╕в м╕ста та кожен трет╕й малюк у район╕ народився поза шлюбом.
З початку року в м.Прилуках померло 229 чолов╕к╕в та 234 ж╕нки, середн╕й в╕к яких становив, в╕дпов╕дно, 69 та 77 рок╕в. У район╕ померло 170 чолов╕к╕в та 255 ж╕нок, середн╕й в╕к яких становив, в╕дпов╕дно, 69 та 78 рок╕в.


28.08.2017 Головне управл╕ння статистики у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ПРО РОБОТУ ПРОМИСЛОВОСТ╤
М.ПРИЛУК У С╤ЧН╤–ЧЕРВН╤ 2017 РОКУ


Упродовж с╕чня–червня 2017р. п╕дпри╓мства м╕ста реал╕зували промислово╖ продукц╕╖ (товар╕в, послуг) на 2970 млн.грн. ╤з загального обсягу реал╕зац╕╖ найб╕льша частка (64%) п╕дпри╓мств переробно╖ промисловост╕.
У розрахунку на 1 особу населення обсяг реал╕зац╕╖ становив 52 тис.грн (по област╕ майже 12 тис.грн).
В обсяз╕ реал╕зац╕╖ п╕дпри╓мств 57% становили споживч╕ товари короткострокового та тривалого використання, 10% – товари пром╕жного споживання.
За цей пер╕од п╕дпри╓мствам переробно╖ промисловост╕ (без урахування п╕дпри╓мств ╕з виробництва харчових продукт╕в, напо╖в та тютюнових вироб╕в) над╕йшло замовлень на виробництво продукц╕╖ на 193 млн.грн, з них 48% – в╕д ╕ноземного замовника.07.08.2017 Головне управл╕ння статистики у Черн╕г╕вськ╕й област╕


С╤М’╥ ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ

За даними виб╕ркового обстеження умов життя домогосподарств на Черн╕г╕вщин╕ прожива╓ 439,6 тис. домогосподарств (3% в╕д загально╖ к╕лькост╕ домогосподарств кра╖ни), з яких 60% – у м╕ських поселеннях.
Середн╕й розм╕р домогосподарства област╕ становить 2,3 особи (в Укра╖н╕ – 2,58). Серед рег╕он╕в цей показник колива╓ться в╕д 3,49 особи на Закарпатт╕ до 2,28 особи на К╕ровоградщин╕. Серед кра╖н ╢С найб╕льший середн╕й розм╕р (за даними 2015р.) був у домогосподарств Словаччини та Польщ╕ (2,8 особи), а найменший (2 особи) – у Дан╕╖, Н╕меччин╕ та Ф╕нлянд╕╖.
Майже третина домогосподарств Черн╕г╕вщини, як ╕ в Укра╖н╕ в ц╕лому, складаються з двох ос╕б. Характерною для област╕ ╓ значна частка домогосподарств з одн╕╓╖ особи – 28%. Домогосподарств ╕з трьох ос╕б в наявност╕ 27%, а великих родин з чотирьох ╕ б╕льше ос╕б в област╕ лише 13%. Серед рег╕он╕в у Закарпатськ╕й област╕ найвища (47%) частка домогосподарств ╕з чотирьох ос╕б ╕ б╕льше, а одинак╕в – найменша (9%).
У кожному третьому домогосподарств╕ Черн╕г╕вщини ╓ д╕ти до 18 рок╕в. ╤з числа домогосподарств ╕з д╕тьми 20% належить до неповних с╕мей (д╕ти не мають одного чи обох батьк╕в). Переважна б╕льш╕сть (90%) таких домогосподарств ма╓ у сво╓му склад╕ одну дитину, 8% – дв╕, 2% – три дитини ╕ б╕льше. Серед рег╕он╕в найб╕льша частка неповних родин прожива╓ в Житомирськ╕й област╕ (29%), а найменша на Волин╕ (6%).

31.07.2017 Головне управл╕ння статистики у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ПРО ╤НДЕКСИ СПОЖИВЧИХ Ц╤Н
НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ

За розрахунками Держстату показник р╕вня ╕нфляц╕╖ в червн╕ 2017р. в област╕ становив 101,4%, в Укра╖н╕ – 101,6%.
На споживчому ринку област╕ в червн╕ ц╕ни на продукти харчування та безалкогольн╕ напо╖ зросли на 2,7%. Найб╕льше (на 34,5%) подорожчали яйця, на 10,3–12% – сало, фрукти та овоч╕, на 2,3–4,7% – масло, м’ясо та м’ясопродукти. Водночас на 2,3–3,6% подешевшали цукор, крупи гречан╕ та молоко.
Ц╕ни на тютюнов╕ вироби п╕двищилися на 5,2%.


13.07.2017 Головне управл╕ння статистики у Черн╕г╕вськ╕й област╕


САМООЦ╤НКА ДОМОГОСПОДАРСТВАМИ
ЧЕРН╤Г╤ВСЬКО╥ ОБЛАСТ╤ Р╤ВНЯ СВО╥Х ДОХОД╤В

У рамках пост╕йного виб╕ркового обстеження умов життя домогосподарств, у с╕чн╕ поточного року проведене опитування населення щодо самооц╕нки р╕вня сво╖х доход╕в у 2016 роц╕.
Визнали р╕вень сво╖х доход╕в достатн╕м, але заощаджень не робили, майже третина родин Черн╕г╕вщини, а частка с╕мей, що робили заощадження, зменшилася та склала 4% (в Укра╖н╕ – 46% та 6% в╕дпов╕дно). Найб╕льше робили заощадження домогосподарства Дн╕пропетровсько╖ та К╕ровоградсько╖ областей (20%–14%).
Вважали св╕й дох╕д достатн╕м для нормального харчування, але обмежували себе в споживанн╕ непродовольчих товар╕в та послуг 59% домогосподарств област╕, в Укра╖н╕ таких домогосподарств 44%. Разом ╕з тим, 5% домогосподарств Черн╕г╕вщини в╕дпов╕ли, що не змогли забезпечити себе достатн╕м харчуванням, в Укра╖н╕ таких родин 4%.
Майже дв╕ третини домогосподарств област╕ вважали, що в╕дпов╕дальн╕сть за ╖хн╕й добробут ма╓ нести як держава, так ╕ вони сам╕, 16% – переважно держава, а 15% – повн╕стю держава. Лише кожне десяте домогосподарство покладалося в забезпеченн╕ належного р╕вня свого добробуту переважно або виключно на себе.

12.07.2017


ЗАРОБ╤ТНА ПЛАТА ТА ╥╥ ВИПЛАТА В М.ПРИЛУКАХ
НА 1 КВ╤ТНЯ 2017 РОКУ


У I квартал╕ 2017 року на п╕дпри╓мствах, в орган╕зац╕ях та установах м.Прилук (з к╕льк╕стю найманих прац╕вник╕в 10 ос╕б ╕ б╕льше) були зайнят╕ в середньому 12,9 тис. штатних прац╕вник╕в.
Середньом╕сячна ном╕нальна зароб╕тна плата штатного прац╕вника в м╕ст╕ пор╕вняно з в╕дпов╕дним пер╕одом 2016 року зросла на 9% ╕ становила 5818 грн. Це в 1,8 раза б╕льше законодавчо встановлено╖ м╕н╕мально╖ зароб╕тно╖ плати (3200 грн) та на 17% – середньообласного показника (4991 грн).
Загальна сума заборгованост╕ з виплати зароб╕тно╖ плати в м.Прилуках на 1 кв╕тня 2017 року становила 551,4 тис.грн. Це борги прац╕вникам д╕ючих (економ╕чно активних) п╕дпри╓мств.

06.06.2017 Головне управл╕ння статистики у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ПРО РОБОТУ ПРОМИСЛОВОСТ╤ М.ПРИЛУК У 2016 РОЦ╤


Упродовж 2016 року п╕дпри╓мства м╕ста реал╕зували промислово╖ продукц╕╖ (товар╕в, послуг) на 6781 млн.грн. ╤з загального обсягу реал╕зац╕╖ найб╕льша частка (77%) п╕дпри╓мств переробно╖ промисловост╕.
У розрахунку на 1 особу населення обсяг реал╕зац╕╖ становив 118 тис.грн (по област╕ – 22 тис.грн).
В обсяз╕ реал╕зац╕╖ п╕дпри╓мств 72% становили споживч╕ товари короткострокового та тривалого використання, майже 8% – товари пром╕жного споживання.
За цей пер╕од п╕дпри╓мствам переробно╖ промисловост╕ (без урахування п╕дпри╓мств ╕з виробництва харчових продукт╕в, напо╖в та тютюнових вироб╕в) над╕йшло замовлень на виробництво продукц╕╖ на 333 млн.грн, з них 44% – в╕д ╕ноземного замовника.

07.02.2017 Головне управл╕ння статистики у Черн╕г╕вськ╕й област╕


╤НВЕСТИЦ╤ЙНА ТА БУД╤ВЕЛЬНА Д╤ЯЛЬН╤СТЬ
У М.ПРИЛУКАХ ЗА 9 М╤СЯЦ╤В 2016 РОКУ

За 9 м╕сяц╕в 2016р. у м.Прилуках осво╓но 526 млн.грн кап╕тальних ╕нвестиц╕й. За обсягом осво╓них ╕нвестиц╕й м╕сто пос╕ло друге м╕сце в област╕.
Головним джерелом ф╕нансування кап╕тальних ╕нвестиц╕й були власн╕ кошти п╕дпри╓мств ╕ орган╕зац╕й (97% загального обсягу).
За 9 м╕сяц╕в 2016р. в м╕ст╕ введено 1873 м2 загально╖ площ╕ житла. Також введено в д╕ю 304 м2 торгово╖ площ╕ критих ринк╕в, станц╕ю техн╕чного обслуговування автомоб╕л╕в.01.12.2016 Головне управл╕ння статистики у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЗАРОБ╤ТНА ПЛАТА
ТА ╥╥ ВИПЛАТА В М.ПРИЛУКАХ
НА 1 ЖОВТНЯ 2016 РОКУ

У с╕чн╕–вересн╕ 2016 року на п╕дпри╓мствах, в орган╕зац╕ях та установах м.Прилук (з к╕льк╕стю найманих прац╕вник╕в 10 ос╕б ╕ б╕льше) були зайнят╕ в середньому 13,6 тис. штатних прац╕вник╕в.
Середньом╕сячна ном╕нальна зароб╕тна плата штатного прац╕вника в м╕ст╕ пор╕вняно з в╕дпов╕дним пер╕одом 2015 року зросла на 14% ╕ становила 5313 грн. Це в 3,7 раза б╕льше законодавчо встановлено╖ м╕н╕мально╖ зароб╕тно╖ плати (1450 грн) та в 1,4 раза – середньообласного показника (3887 грн).
Загальна сума заборгованост╕ з виплати зароб╕тно╖ плати в м.Прилуках на 1 жовтня 2016 року становила 1 млн.грн. Це борги прац╕вникам д╕ючих (економ╕чно активних) п╕дпри╓мств.


28.11.2016 Головне управл╕ння статистики у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЗАРОБ╤ТНА ПЛАТА
ТА ╥╥ ВИПЛАТА В М.ПРИЛУКАХ
НА 1 ЛИПНЯ 2016 РОКУ

У с╕чн╕–червн╕ 2016 року на п╕дпри╓мствах, в орган╕зац╕ях та установах м.Прилук (з к╕льк╕стю найманих прац╕вник╕в 10 ос╕б ╕ б╕льше) були зайнят╕ в середньому 14 тис. штатних прац╕вник╕в.
Середньом╕сячна ном╕нальна зароб╕тна плата штатного прац╕вника в м╕ст╕ пор╕вняно з в╕дпов╕дним пер╕одом 2015 року зросла на 12% й становила 5229 грн. Це в 3,6 раза б╕льше законодавчо встановлено╖ м╕н╕мально╖ зароб╕тно╖ плати (1450 грн) та в 1,4 раза – середньообласного показника (3758 грн).
Загальна сума заборгованост╕ з виплати зароб╕тно╖ плати в м.Прилуках на 1 липня 2016 року становила 1,7 млн.грн. Це борги прац╕вникам д╕ючих (економ╕чно активних) п╕дпри╓мств.

26.08.2016


СКЛАД НАСЕЛЕННЯ М.ПРИЛУК
ЗА СТАТТЮ ТА В╤КОМ

На початок 2016 року чисельн╕сть пост╕йного населення м.Прилукстановила 56 тис. ос╕б – це 5% загально╖ чисельност╕ населення област╕.
У статев╕й структур╕населенням╕ста переважалиж╕нки, питома вага яких складала 56% пост╕йних жител╕в (31тис. ос╕б), чолов╕к╕в – 44% (25 тис. ос╕б).
Серед жител╕в м╕ста 13% (8 тис. ос╕б) – це д╕ти в╕ком 0–14 рок╕в. У 2015роц╕ ╖х к╕льк╕сть зб╕льшилася на один в╕дсоток. У ц╕й в╕ков╕й груп╕ переважала чолов╕ча стать: на 1000 д╕вчат припадало 1027 хлопц╕в, адже традиц╕йно ╖х народжу╓ться б╕льше.
Прилучани в╕ком 15–64 роки складали 70% населення м╕ста (39 тис. ос╕б). Ця в╕кова група ╓ основним постачальником трудових ресурс╕в. У цьому в╕ц╕ на 1000 ж╕нок нал╕чувалося 863 чолов╕ка. Ст╕йке перевищення чисельност╕ ж╕нок над чисельн╕стю чолов╕к╕в почина╓ться з 33 рок╕в ╕ з в╕ком зроста╓.
Найстарша в╕кова група населення (65 рок╕в ╕ старше) складала 17% жител╕в м╕ста (9тис.ос╕б). У цьому в╕ц╕ на 1000 ж╕нок нал╕чувався 461 чолов╕к. Середн╕й в╕к жител╕в м.Прилукстановив 43 роки. Ж╕нки м╕ста старш╕ за чолов╕к╕в – в╕дпов╕дно 45 та 40 рок╕в.

07.07.2016


ЕФЕКТИВН╤СТЬ ВИКОРИСТАННЯ
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРС╤В
ПРИЛУЧЧИНИ У 2015 РОЦ╤

У 2015р. п╕дпри╓мствами та орган╕зац╕ями Прилуччини використано на виробничо-експлуатац╕йн╕ та комунально-побутов╕ потреби 118 тис.т паливно-енергетичних ресурс╕в в умовному обчисленн╕, що на 6% менше, н╕ж у 2014р.
У структур╕ використаних енергетичних ресурс╕в половина (51%) займала електроенерг╕я, 33% – котельно-п╕чне паливо, 16% – теплоенерг╕я.
Частка споживання котельно-п╕чного палива на п╕дпри╓мствах Прилуччини становила 5% в╕д загального споживання в област╕, теплоенерг╕╖ – 12%, електроенерг╕╖ – 24%.
На виробництво продукц╕╖, роб╕т ╕ послуг було використано 39 тис.т палива в умовному вим╕р╕. Найб╕льша частка припадала на газ природний (95%).

22.06.2016


ДЖЕРЕЛА ДОХОД╤В НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТ╤
В ╤V КВАРТАЛ╤ 2015 РОКУ

За даними виб╕ркового обстеження умов життя домогосподарств у IV квартал╕ 2015 року середньом╕сячн╕ сукупн╕ ресурси (доходи) домогосподарств Черн╕г╕вщини становили 5651 грн. Доходи одного жителя област╕ в середньому склали 2943 грн.
Переважна б╕льш╕сть (81%) доход╕в середньостатистично╖ с╕м’╖ област╕ – це грошов╕ надходження, основною складовою яких залишаються оплата прац╕ – 38% та пенс╕╖ – 23%.
Значною п╕дтримкою для жител╕в област╕ були надходження в╕д особистого п╕дсобного господарства та самозагот╕вель, як╕ становили десяту частину вс╕х доход╕в. Частка соц╕альних допомог (включаючи гот╕вков╕ й безгот╕вков╕ п╕льги та субсид╕╖) та допомоги в╕д родич╕в та ╕нших ос╕б грошима та продуктами харчування в бюджет╕ домогосподарства склала по 8% кожна. Використан╕ заощадження, позики, повернен╕ домогосподарству борги склали 1%.
В Укра╖н╕ середньом╕сячн╕ сукупн╕ ресурси одного домогосподарства становили 5701 грн. Найвищ╕ середньодушов╕ сукупн╕ доходи, як ╕ ран╕ше, мали жител╕ м.Ки╓ва (3166 грн), що на 17% перевищу╓ аналог╕чний показник перес╕чного укра╖нця (2702 грн), найнижч╕ – жител╕ Р╕вненсько╖ област╕ (2268 грн).

10.06.2016


ДЕМОГРАФ╤ЧНА СИТУАЦ╤Я В М.ПРИЛУКАХ ТА В ПРИЛУЦЬКОМУ РАЙОН╤
В С╤ЧН╤–БЕРЕЗН╤ 2016 РОКУ

На 1 кв╕тня 2016р. чисельн╕сть наявного населення в м.Прилуках становила, за оц╕нкою, 57,0 тис. ос╕б, у Прилуцькому район╕ – 35,4 тис. ос╕б.
У с╕чн╕–березн╕ п.р. в м╕ст╕ на св╕т з´явилися 112 д╕тей (47 хлопчик╕в та 65 д╕вчаток), показник народжуваност╕ склав 7,9 новонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення (тор╕к – 9,3). У район╕ народилися 56 малюк╕в (25 хлопчик╕в та 31 д╕вчинка), або 6,3 новонароджених на кожну тисячу жител╕в (у с╕чн╕–березн╕ 2015р. – 6,8).
Наймолодшими мамами стали 15-р╕чна прилучанка та 16-р╕чна жителька району. Найстарш╕й мам╕ в м.Прилуках виповнилося 42 роки, у район╕ – 41 р╕к. Середн╕й в╕к матер╕ на час народження дитини склав у м╕ст╕ – 27,2 року, у Прилуцькому район╕ – 26,8 року. Поза шлюбом народилися кожен сьомий малюк у м╕ст╕ Прилуки та кожен четвертий – у район╕.
У с╕чн╕–березн╕ 2016р. померли 250 прилучан та 236 мешканц╕в Прилуцького району. Р╕вень смертност╕ становив в╕дпов╕дно 17,6 та 26,7 померлих у розрахунку на 1000 наявного населення. Середн╕й в╕к померлих у м╕ст╕ – 71,8 року, у район╕ – 73 роки.


01.06.2016ЗАРОБ╤ТНА ПЛАТА ТА ╥╥ ВИПЛАТА В М.ПРИЛУКАХ
НА 1 КВ╤ТНЯ 2016 РОКУ

У с╕чн╕–березн╕ 2016 року на п╕дпри╓мствах, в орган╕зац╕ях та установах м.Прилук (з к╕льк╕стю найманих прац╕вник╕в 10 ос╕б ╕ б╕льше) були зайнят╕ в середньому 13,9 тис. штатних прац╕вник╕в.
Середньом╕сячна ном╕нальна зароб╕тна плата штатного прац╕вника в м╕ст╕ пор╕вняно з в╕дпов╕дним пер╕одом 2015 року зросла на 12% й становила 5357 грн. Це в 3,9 раза б╕льше законодавчо встановлено╖ м╕н╕мально╖ зароб╕тно╖ плати (1378 грн) та в 1,5 раза – середньообласного показника (3578 грн).
Загальна сума заборгованост╕ з виплати зароб╕тно╖ плати в м.Прилуках на 1 кв╕тня 2016 року становила 1,5 млн.грн. Це борги прац╕вникам д╕ючих (економ╕чно активних) п╕дпри╓мств.

20.05.2016 Головне управл╕ння статистики у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ПРО РОБОТУ ПРОМИСЛОВОСТ╤
М.ПРИЛУК В С╤ЧН╤–БЕРЕЗН╤ 2016 РОКУ

Упродовж с╕чня–березня 2016р. п╕дпри╓мства м╕ста реал╕зували промислово╖ продукц╕╖ (товар╕в, послуг) на 761 млн.грн. ╤з загального обсягу реал╕зац╕╖ найб╕льша частка (54%) п╕дпри╓мств переробно╖ промисловост╕.
У розрахунку на 1 особу населення обсяг реал╕зац╕╖ становив 13 тис.грн (по област╕ – 4 тис.грн).
В обсяз╕ реал╕зац╕╖ п╕дпри╓мств майже 60% становили споживч╕ товари короткострокового та тривалого використання, 13% – товари пром╕жного споживання.
За цей пер╕од п╕дпри╓мствам переробно╖ промисловост╕ (без урахування п╕дпри╓мств ╕з виробництва харчових продукт╕в, напо╖в та тютюнових вироб╕в) над╕йшло замовлень на виробництво продукц╕╖ на 73 млн.грн, з них 43% – в╕д ╕ноземного замовника.

20.05.2016 Головне управл╕ння статистики у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ДЕМОГРАФ╤ЧНА СИТУАЦ╤Я
В М.ПРИЛУКАХ У 2015 РОЦ╤

На початок 2016 року чисельн╕сть наявного населення м.Прилук становила 57,1 тис. ос╕б.
У минулому роц╕ в м╕ст╕ народилося 525 малюк╕в (серед них 273 хлопчика та 252 д╕вчинки). На кожну тисячу жител╕в припадало 9,1 новонароджених (у 2014р. – 9,4).
Б╕льше половини ж╕нок (51%) народили першу дитину, 40% – другу. Наймолодш╕й мам╕ виповнилося 16 рок╕в, найстарш╕й – 42 роки. Середн╕й в╕к матер╕ на час народження дитини склав 28 рок╕в. Частка малюк╕в, народжених ж╕нками, як╕ не перебували в заре╓строваному шлюб╕, становила 18%.
У 2015 роц╕ в м.Прилуках померло 944 особи, серед них 458 чолов╕к╕в та 486 ж╕нок. Р╕вень смертност╕ становив 16,4 померлих у розрахунку на 1000 наявного населення проти 15,8 в 2014 роц╕. Середн╕й в╕к померлих – 72 роки.
У минулому роц╕ в м╕ст╕ одружилися 477 пар. Середн╕й в╕к наречених при вступ╕ до шлюбу в ж╕нок склав 23 роки, у чолов╕к╕в – 32 роки.

25.03.2016


Р╤ВЕНЬ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

У жовтн╕ 2015р. органами державно╖ статистики проведено опитування член╕в домогосподарств Черн╕г╕вщини щодо р╕вня медичного обслуговування в област╕. Результати досл╕дження св╕дчать, що за останн╕ 12 м╕сяц╕в майже в кожн╕й с╕м’╖ (97%) хто-небудь ╕з ╖╖ член╕в потребував медично╖ допомоги, придбання л╕к╕в та медичного приладдя. Проте, дв╕ третини з них не змогли задовольнити ц╕ потреби, зазначивши основною причиною ╖х високу варт╕сть.
Залишаються проблеми з доступн╕стю послуг л╕кар╕в. За даними опитування, майже третина домогосподарств област╕ при потреб╕ не змогли в╕дв╕дати л╕каря. З них поскаржилися на дорог╕ послуги 50%, на в╕дсутн╕сть спец╕ал╕ста потр╕бного проф╕лю – 46%.
Про недоступн╕сть для хворих член╕в родини необх╕дного л╕кування в стац╕онар╕ пов╕домили 29% домогосподарств. З них про вимушену в╕дмову в╕д стац╕онарного л╕кування в медичних установах, пов’язану ╕з занадто високою варт╕стю, вказали 94% родин, про в╕дсутн╕сть в╕льних м╕сць – 4%, в╕дд╕лення потр╕бного проф╕лю – 2%.
Майже кожний хворий (96%), що перебував на стац╕онарному л╕куванн╕, брав ╕з собою медикаменти, 87% – ╖жу, 75% – пост╕льну б╕лизну.

25.03.2016


ЗАРОБ╤ТНА ПЛАТА
ТА ╥╥ ВИПЛАТА В М.ПРИЛУКАХ
СТАНОМ НА 1 С╤ЧНЯ 2016 РОКУ

У 2015 роц╕ на п╕дпри╓мствах, в орган╕зац╕ях та установах м.Прилук (з к╕льк╕стю найманих прац╕вник╕в 10 ос╕б ╕ б╕льше) були зайнят╕ в середньому 13 тис. штатних прац╕вник╕в.
Середньом╕сячна ном╕нальна зароб╕тна плата штатного прац╕вника в м╕ст╕ пор╕вняно з 2014 роком зросла на 18% й становила 4729 грн. Це в 3,4 раза б╕льше законодавчо встановлено╖ м╕н╕мально╖ зароб╕тно╖ плати (1378 грн.) та в 1,4 раза – середньообласного показника (3295 грн.).
Загальна сума заборгованост╕ з виплати зароб╕тно╖ плати в м.Прилуках упродовж 2015р. зменшилася у 2 рази та на 1 с╕чня 2016 року становила 755 тис.грн. Це борги прац╕вникам д╕ючих (економ╕чно активних) п╕дпри╓мств.

24.02.2016


ПРЕС-ВИПУСК
ПРО НАДАННЯ СУБСИД╤Й
НАСЕЛЕННЮ М.ПРИЛУК

Упродовж 2015р. за адресною безгот╕вковою допомогою на утримання житла та оплату комунальних послуг, що признача╓ться з метою забезпечення соц╕ального захисту громадян, звернулися 16 тис. домогосподарств м.Прилук. Це майже в чотири рази б╕льше, н╕ж за 2014р. В╕дд╕лами субсид╕й було задоволено 70% звернень (за 2014р. – 96%). Частка родин м╕ста, як╕ користувалися правом на отримання допомоги, серед домогосподарств област╕ становила 5%. У грудн╕ субсид╕╖ отримали 9 тис. родин. Середн╕й розм╕р допомоги, призначено╖ одному домогосподарству, становив 763 грн. (у грудн╕ 2014р. – 310 грн.) ╕ був нижчим, н╕ж у середньому по област╕ (890 грн.).
╤з заявами про надання допомоги гот╕вкою на в╕дшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого ╕ р╕дкого п╕чного побутового палива за 2015р. звернулися 48 домогосподарств м.Прилук, що вдв╕ч╕ б╕льше, н╕ж у 2014р. Призначено субсид╕╖ 43 родинам на суму 72 тис.грн. У середньому одному домогосподарству м╕ста в грудн╕ призначено допомогу в розм╕р╕ 1882 грн. (в област╕ – 1431 грн.).

01.02.2016


ПРО РОБОТУ ПРОМИСЛОВОСТ╤
М.ПРИЛУК ЗА С╤ЧЕНЬ–ЛИСТОПАД 2015 РОКУ

Упродовж с╕чня–листопада 2015р. п╕дпри╓мства м╕ста реал╕зували промислово╖ продукц╕╖ (товар╕в, послуг) на 5604 млн.грн. ╤з загального обсягу реал╕зац╕╖ найб╕льша частка (73%) п╕дпри╓мств переробно╖ промисловост╕.
У розрахунку на 1 особу населення обсяг реал╕зац╕╖ становив 97 тис.грн. (по област╕ – близько 18 тис.грн.).
В обсяз╕ реал╕зац╕╖ п╕дпри╓мств 68% становили споживч╕ товари короткострокового та тривалого використання, 8% – товари пром╕жного споживання.
За цей пер╕од п╕дпри╓мствам переробно╖ промисловост╕ (без урахування п╕дпри╓мств ╕з виробництва харчових продукт╕в, напо╖в та тютюнових вироб╕в) над╕йшло замовлень на виробництво продукц╕╖ на 267 млн.грн., з них 45% – в╕д ╕ноземного замовника.

13.01.2016


РОЗДР╤БНА ТОРГ╤ВЛЯ
У М.ПРИЛУКАХ
ЗА 9 М╤СЯЦ╤В 2015Р.

За 9 м╕сяц╕в 2015р. в м.Прилуках п╕дпри╓мствами–юридичними особами, як╕ зд╕йснювали д╕яльн╕сть ╕з роздр╕бно╖ торг╕вл╕, реал╕зовано населенню товар╕в на 357 млн.грн., що становило 78% проти 9 м╕сяц╕в 2014р. Внесок району в роздр╕бному товарооборот╕ област╕ склав майже 6%.
У структур╕ роздр╕бного товарообороту п╕дпри╓мств майже дв╕ третини обсягу (228 млн.грн.) припадало на непродовольч╕ товари. Серед них вагому частку займав продаж бензину, товар╕в фармацевтичних, дизельного пального, матер╕ал╕в буд╕вельних та зал╕зних вироб╕в, побутових електротовар╕в та осв╕тлювального приладдя, газу стисненого та скрапленого для автомоб╕л╕в. ╥х варт╕сть склала 72% в╕д реал╕зованих непродовольчих товар╕в.
Сутт╓вий вплив на формування роздр╕бного товарообороту п╕дпри╓мств мав також продаж м’ясопродукт╕в, кондитерських вироб╕в, напо╖в безалкогольних, молока та молочних продукт╕в, алкогольних напо╖в та тютюнових вироб╕в. Загалом продаж продовольчих товар╕в склав 36% у роздр╕бному товарооборот╕ торгово╖ мереж╕ м╕ста.
У розрахунку на 1 особу було реал╕зовано товар╕в на 6181 грн. (в област╕ – 6026 грн.). За цим показником м.Прилуки пос╕ли четверте м╕сце серед м╕ст та район╕в област╕ п╕сля м.Черн╕гова, Черн╕г╕вського району та м.Новгорода-С╕верського.

24.12.2015


СПОЖИВАННЯ ПРОДУКТ╤В ХАРЧУВАННЯ
В ╤╤ КВАРТАЛ╤ 2015 РОКУ


За даними виб╕ркового обстеження умов життя домогосподарств, у I╤ квартал╕ 2015р. середньостатистична с╕м’я Черн╕г╕всько╖ област╕ щом╕сячно витрачала на продукти харчування 2835 грн. (включаючи варт╕сть продукт╕в, отриманих ╕з особистого п╕дсобного господарства). Частка витрат на харчування зросла до 58% сукупних витрат населення (тор╕к – 55%). Добова варт╕сть харчування одного жителя в середньому становила 49 грн.
Найб╕льше грошей домогосподарства Черн╕г╕вщини витрачали на куп╕влю овоч╕в та м’яса й м’ясопродукт╕в – 544 грн. та 536 грн. в╕дпов╕дно (по 19% сукупних витрат), хл╕ба ╕ хл╕бопродукт╕в – 405 грн. (14%), молока, сира та я╓ць – 327 грн. (12%), ол╕╖ та жир╕в – 275 грн. (10%).
Одним жителем област╕ в середньому за м╕сяць спожито 22,3 кг молока, молокопродукт╕в та масла, 22 яйця, 8,9 кг хл╕ба ╕ хл╕бних продукт╕в, 8,3 кг картопл╕ та 7,4 кг решти овоч╕в ╕ баштанних, 5,3 кг м’яса, м’ясопродукт╕в та сала, 3,2 кг фрукт╕в, яг╕д, гор╕х╕в, винограду, 2,9 кг цукру (включаючи цукор, використаний на кондитерськ╕ вироби) та меду, 1,8 кг ол╕╖ та ╕нших рослинних жир╕в та 1,2 кг риби ╕ рибопродукт╕в. Пор╕вняно з II кварталом 2014р., споживання молока, молокопродукт╕в, масла та картопл╕ дещо зб╕льшилося. Споживання риби ╕ рибопродукт╕в, хл╕ба ╕ хл╕бних продукт╕в, м’яса, м’ясопродукт╕в та сала, цукру (включаючи цукор, використаний на кондитерськ╕ вироби) та меду, навпаки, зменшилося.

23.12.2015


ДЖЕРЕЛА ДОХОД╤В НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТ╤
В ╤╤ КВАРТАЛ╤ 2015 РОКУ

За даними виб╕ркового обстеження умов життя домогосподарств у II квартал╕ 2015р., середньом╕сячн╕ сукупн╕ ресурси (доходи) одного домогосподарства Черн╕г╕всько╖ област╕ зросли на 21% пор╕вняно з в╕дпов╕дним пер╕одом 2014р. та становили 4838 грн. Доходи одного черн╕г╕вця в середньому склали 2520 грн.
Найвищ╕ в кра╖н╕ середньодушов╕ сукупн╕ доходи, як ╕ ран╕ше, мали жител╕ м.Ки╓ва (2961 грн.), що на чверть перевищувало аналог╕чний показник перес╕чного укра╖нця (2359 грн.), найнижч╕ – у жител╕в Р╕вненсько╖ област╕ (2018 грн.).
У структур╕ доход╕в середньостатистично╖ с╕м’╖ Черн╕г╕вщини 86% становили грошов╕ надходження, основною складовою яких залиша╓ться оплата прац╕ – 44% та пенс╕╖ – 23% (в Укра╖н╕ – 48% та 22% в╕дпов╕дно).
Значною п╕дтримкою для жител╕в област╕ ╓ надходження в╕д особистого п╕дсобного господарства та самозагот╕вель, частка яких становить 11% ус╕х доход╕в, а також допомога в╕д родич╕в та ╕нших ос╕б грошима та продуктами харчування – 9%. Стипенд╕╖ та соц╕альн╕ допомоги (включаючи гот╕вков╕ ╕ безгот╕вков╕ п╕льги та субсид╕╖) займали 5%, використан╕ заощадження, позики, повернен╕ домогосподарству борги – 2%.

16.12.2015


ДЕМОГРАФ╤ЧНА СИТУАЦ╤Я В М.ПРИЛУКАХ
ЗА С╤ЧЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2015Р.

Чисельн╕сть наявного населення м.Прилук, за оц╕нкою, на 1 жовтня 2015р. становила 57 тис. ос╕б.
Упродовж с╕чня–вересня п.р. в м╕ст╕ з'явилися на св╕т 408 немовлят
(207 хлопчик╕в ╕ 201 д╕вчинка). Р╕вень народжуваност╕ становив 9,5 новонароджених у розрахунку на тисячу наявного населення проти 9,7 р╕к тому.
У половини матер╕в (51%) народилася перша дитина, у 41% – друга. Серед новонароджених 17% народилися поза шлюбом. Наймолодшою мамою в м╕ст╕ стала 16-р╕чна жителька, а найстаршою, – 42-р╕чна. Середн╕й в╕к пород╕ль склав 28 рок╕в.
У с╕чн╕–вересн╕ 2015р. в м╕ст╕ померло 690 ос╕б, серед них 335 чолов╕к╕в та 355 ж╕нок. Р╕вень смертност╕ становив 16,0 померлих у розрахунку на кожну тисячу населення проти 15,6 тор╕к. Середн╕й в╕к померлих – 71 р╕к.
Жителями м╕ста заре╓стровано 348 шлюб╕в, що на 4,5% б╕льше, н╕ж у с╕чн╕–вересн╕ 2014р. Середн╕й в╕к ж╕нок при вступ╕ до шлюбу – 23 роки, чолов╕к╕в – 32 роки.
За рахунок м╕грац╕йного скорочення з початку року чисельн╕сть жител╕в м╕ста зменшилася на 69 ос╕б.

01.12.2015


ДЕМОГРАФ╤ЧНА СИТУАЦ╤Я В М.ПРИЛУКАХ ЗА С╤ЧЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2015Р.

Чисельн╕сть наявного населення м.Прилук, за оц╕нкою, на 1 жовтня 2015р. становила 57 тис. ос╕б. Упродовж с╕чня–вересня п.р. в м╕ст╕ з'явилися на св╕т 408 немовлят (207 хлопчик╕в ╕ 201 д╕вчинка). Р╕вень народжуваност╕ становив 9,5 новонароджених у розрахунку на тисячу наявного населення проти 9,7 р╕к тому. У половини матер╕в (51%) народилася перша дитина, у 41% – друга. Серед новонароджених 17% народилися поза шлюбом. Наймолодшою мамою в м╕ст╕ стала 16-р╕чна жителька, а найстаршою, – 42-р╕чна. Середн╕й в╕к пород╕ль склав 28 рок╕в.

У с╕чн╕–вересн╕ 2015р. в м╕ст╕ померло 690 ос╕б, серед них 335 чолов╕к╕в та 355 ж╕нок. Р╕вень смертност╕ становив 16,0 померлих у розрахунку на кожну тисячу населення проти 15,6 тор╕к. Середн╕й в╕к померлих – 71 р╕к. Жителями м╕ста заре╓стровано 348 шлюб╕в, що на 4,5% б╕льше, н╕ж у с╕чн╕–вересн╕ 2014р. Середн╕й в╕к ж╕нок при вступ╕ до шлюбу – 23 роки, чолов╕к╕в – 32 роки. За рахунок м╕грац╕йного скорочення з початку року чисельн╕сть жител╕в м╕ста зменшилася на 69 ос╕б.

30.11.2015


ЗАРОБ╤ТНА ПЛАТА ТА ╥╥ ВИПЛАТА В М.ПРИЛУКАХ СТАНОМ НА 1 ЖОВТНЯ 2015 РОКУ

У с╕чн╕–вересн╕ 2015 року на п╕дпри╓мствах, в орган╕зац╕ях та установах м.Прилук (з к╕льк╕стю найманих прац╕вник╕в 10 ос╕б ╕ б╕льше) були зайнят╕ в середньому 13,2 тис. штатних прац╕вник╕в. Середньом╕сячна ном╕нальна зароб╕тна плата штатного прац╕вника в м╕ст╕ пор╕вняно з в╕дпов╕дним пер╕одом 2014 року зросла на 17,2% й становила 4673 грн. Це в 3,4 раза б╕льше законодавчо встановлено╖ м╕н╕мально╖ зароб╕тно╖ плати (1378 грн.) та в 1,5 раза – середньообласного показника (3161 грн.). Загальна сума заборгованост╕ з виплати зароб╕тно╖ плати в м.Прилуках упродовж с╕чня–вересня 2015р. зб╕льшилася в 1,6 раза та на 1 жовтня 2015 року становила 2,5 млн.грн. Це борги прац╕вникам д╕ючих (економ╕чно активних) п╕дпри╓мств.

20.11.2015


В╤ДПОЧИНОК ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ Д╤ТЕЙ
М.ПРИЛУК УЛ╤ТКУ 2015 РОКУ

Ул╕тку 2015 року майже одна тисяча д╕тей м.Прилук в╕дв╕дала заклади в╕дпочинку й оздоровлення област╕. Серед них переважна б╕льш╕сть (понад 93%) побували в 11 таборах з денним перебуванням, створених на територ╕╖ м╕ста. Решта в╕дпочивали й оздоровлювалися в закладах Варвинського, Прилуцького та Черн╕г╕вського район╕в.
Л╕тн╕м в╕дпочинком та оздоровленням було охоплено 70 д╕тей ╕з багатод╕тних ╕ малозабезпечених с╕мей, 26 д╕тей-сир╕т чи позбавлених батьк╕вського п╕клування, 13 д╕тей-╕нвал╕д╕в.
У середньому варт╕сть одного людино-дня в╕дпочинку в закладах м╕ста становила 26 грн., а кожна дитина перебувала в них 14 дн╕в

17.11.2015


ПРО НАДАННЯ СУБСИД╤Й
НАСЕЛЕННЮ М.ПРИЛУК

Одним ╕з напрям╕в забезпечення соц╕ального захисту громадян ╓ надання адресно╖ безгот╕вково╖ допомоги на утримання житла та оплату комунальних послуг. Упродовж 9 м╕сяц╕в 2015р. за такою допомогою звернулися 11,1 тис. домогосподарств м.Прилук. Це у 8 раз╕в б╕льше, н╕ж за 9 м╕сяц╕в минулого року. В╕дд╕лами субсид╕й було задоволено 61,1% звернень (за 9 м╕сяц╕в 2014р. – 94,2%). У вересн╕ субсид╕╖ отримали 7 тис. родин. Середн╕й розм╕р субсид╕╖, призначено╖ одному домогосподарству, становив 138,3 грн. (у вересн╕ 2014р. – 65,4 грн).
╤з заявами про надання допомоги гот╕вкою на в╕дшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого ╕ р╕дкого п╕чного побутового палива з початку року звернулося 29 домогосподарств м.Прилук, що в 1,5 раза б╕льше, н╕ж р╕к тому. Призначено субсид╕╖ 22 родинам на суму 35 тис.грн. Отримали допомогу 15 родин, ╖╖ cередн╕й розм╕р становив 1460 грн. (на 558 грн. б╕льше, н╕ж за 9 м╕сяц╕в 2014р.).


06.11.2015


ПРО РОБОТУ ПРОМИСЛОВОСТ╤
М.ПРИЛУК ЗА С╤ЧЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2015 РОКУ

Упродовж с╕чня–вересня 2015р. п╕дпри╓мства м╕ста реал╕зували промислово╖ продукц╕╖ (товар╕в, послуг) на 4551 млн.грн. ╤з загального обсягу реал╕зац╕╖ найб╕льша частка п╕дпри╓мств переробно╖ промисловост╕ (73%).
У розрахунку на 1 особу населення обсяг реал╕зац╕╖ становив понад 78 тис.грн. (по област╕ – б╕льше 14 тис.грн.).
В обсяз╕ реал╕зац╕╖ п╕дпри╓мств дв╕ третини становили споживч╕ товари короткострокового та тривалого використання, 8% – товари пром╕жного споживання.
За цей пер╕од п╕дпри╓мствам переробно╖ промисловост╕ (без урахування п╕дпри╓мств ╕з виробництва харчових продукт╕в, напо╖в та тютюнових вироб╕в) над╕йшло замовлень на виробництво продукц╕╖ на 213 млн.грн., з них 45% – в╕д ╕ноземного замовника.02.11.2015


СПОЖИВАННЯ ПРОДУКТ╤В ХАРЧУВАННЯ
В ╤ КВАРТАЛ╤ 2015 РОКУ

За даними виб╕ркового обстеження умов життя домогосподарств, у I квартал╕ 2015р. середньостатистична с╕м’я Черн╕г╕всько╖ област╕ щом╕сячно витрачала на продукти харчування 2466 грн. (включаючи варт╕сть продукт╕в, отриманих ╕з особистого п╕дсобного господарства). Частка витрат на харчування зросла до 54% сукупних витрат населення област╕ (в Укра╖н╕ – 55%). Добова варт╕сть харчування одного жителя област╕ в середньому становила 43 грн.
Найб╕льше грошей домогосподарства Черн╕г╕вщини витрачали на куп╕влю м’яса та м’ясопродукт╕в – 440 грн. (18% сукупних витрат), овоч╕в, включаючи картоплю – 396 грн. (16%), хл╕ба ╕ хл╕бопродукт╕в – 383 грн. (16%), молока, сира та я╓ць – 291 грн. (12%), ол╕╖ та жир╕в – 244 грн. (10%).
Одним жителем област╕ в середньому за м╕сяць спожито 20,2 кг молока, молокопродукт╕в та масла, 19 я╓ць, 10,1 кг хл╕ба ╕ хл╕бних продукт╕в, 8,6 кг картопл╕, 7,5 кг овоч╕в ╕ баштанних, 4,8 кг м’яса, м’ясопродукт╕в та сала, 3,9 кг фрукт╕в, яг╕д, гор╕х╕в, винограду, 3,4 кг цукру (включаючи цукор, використаний на кондитерськ╕ вироби) та меду, 2 кг ол╕╖ та ╕нших рослинних жир╕в та 1,4 кг риби ╕ рибопродукт╕в. Пор╕вняно з I кварталом 2014р. значно зменшилося споживання риби ╕ рибопродукт╕в, фрукт╕в, яг╕д, гор╕х╕в, винограду, м’яса, м’ясопродукт╕в та сала. Споживання я╓ць, ол╕╖ та ╕нших рослинних жир╕в, молока, молокопродукт╕в та масла, навпаки, дещо зб╕льшилося.


21.10.2015


ДЖЕРЕЛА ДОХОД╤В НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТ╤
В ╤ КВАРТАЛ╤ 2015 РОКУ

За п╕дсумками виб╕ркового обстеження умов життя домогосподарств, середньом╕сячн╕ сукупн╕ ресурси (доходи) одного домогосподарства Черн╕г╕всько╖ област╕ в I квартал╕ 2015р. становили 4641 грн., що на 19% б╕льше пор╕вняно з в╕дпов╕дним пер╕одом 2014р. Доходи одного черн╕г╕вця в середньому склали 2417 грн.
Найвищ╕ в кра╖н╕ середньодушов╕ сукупн╕ доходи, як ╕ ран╕ше, мали жител╕ м.Ки╓ва (2897 грн.), що майже на третину перевищували аналог╕чний показник перес╕чного укра╖нця (2271 грн.). Найнижч╕ – у жител╕в Р╕вненсько╖ област╕ (1927 грн.).
У структур╕ доход╕в середньостатистично╖ с╕м’╖ Черн╕г╕вщини 82% склали грошов╕ надходження, основним джерелом яких залишаються оплата прац╕ (41%) та пенс╕╖ (25%). У домогосподарствах Укра╖ни ц╕ показники становили 47% та 23% в╕дпов╕дно.
В╕дчутною п╕дтримкою с╕мейного бюджету залишаються надходження в╕д особистого п╕дсобного господарства та самозагот╕вель, а також допомога в╕д родич╕в та ╕нших ос╕б грошима та продуктами харчування, як╕ становили, в╕дпов╕дно, 13% та 10% ус╕х доход╕в. Частка стипенд╕й та соц╕альних допомог (включаючи гот╕вков╕ ╕ безгот╕вков╕ п╕льги та субсид╕╖) займала 6%, використан╕ заощадження, позики, повернен╕ домогосподарству борги – 3%.

20.10.2015


ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТ╤
В ╤ КВАРТАЛ╤ 2015 РОКУ

За даними виб╕ркового обстеження умов життя домогосподарств, сукупн╕ витрати середньостатистично╖ с╕м’╖ област╕ в I квартал╕ 2015р. складали 4568 грн. за м╕сяць, що на 27% б╕льше, н╕ж у в╕дпов╕дному пер╕од╕ 2014р. Витрати кожного жителя област╕ щом╕сячно в середньому становили 2379 грн., а середньостатистичного укра╖нця – 2183 грн.
Трохи б╕льше половини сукупних витрат (54%) родини Черн╕г╕вщини направляли на харчування (р╕к тому – 52%). В Укра╖н╕ частка таких витрат становила 55%, а найб╕льшою вона була в Херсонськ╕й област╕ – 60%.
У зв’язку з ростом ц╕н на вс╕ групи товар╕в, населення зб╕льшило сво╖ витрати на куп╕влю непродовольчих товар╕в та оплату послуг, як╕ становили 36% сукупних витрат (у I квартал╕ 2014р. – 33%). Найб╕льше таких витрат зд╕йснили жител╕ м. Ки╓ва, ╤вано-Франк╕вщини – по 40% та Харк╕вщини – 39%.
Зросла до 10% частка витрат черн╕г╕вц╕в на оплату житла, комунальних продукт╕в та послуг (з урахуванням суми п╕льг та субсид╕й). У домогосподарствах Укра╖ни вона склала 12%, а в рег╕онах коливалася в╕д 15% в Одеськ╕й област╕ до 7% на Закарпатт╕.
Щом╕сячно спрямовувалося на охорону здоров’я 8% с╕мейного бюджету, на куп╕влю одягу, взуття та транспорт – 4%, на предмети домашнього вжитку, побутову техн╕ку та поточне утримання житла – 2%, на зв’язок – 3%, на осв╕ту, в╕дпочинок ╕ культуру – по 1%.

12.10.2015ПРО РОБОТУ ПРОМИСЛОВОСТ╤
М.ПРИЛУК ЗА С╤ЧЕНЬ–СЕРПЕНЬ 2015 РОКУ

Упродовж с╕чня–серпня 2015р. п╕дпри╓мства м╕ста реал╕зували промислово╖ продукц╕╖ (товар╕в, послуг) на 4030 млн.грн. ╤з загального обсягу реал╕зац╕╖ найб╕льша частка п╕дпри╓мств переробно╖ промисловост╕ (71%).
У розрахунку на 1 особу населення обсяг реал╕зац╕╖ становив понад 69 тис.грн. (по област╕ – б╕льше 12 тис.грн.).
В обсяз╕ реал╕зац╕╖ п╕дпри╓мств дв╕ третини становили споживч╕ товари короткострокового та тривалого використання, 8% – товари пром╕жного споживання.
За цей пер╕од п╕дпри╓мствам переробно╖ промисловост╕ (без урахування п╕дпри╓мств ╕з виробництва харчових продукт╕в, напо╖в та тютюнових вироб╕в) над╕йшло замовлень на виробництво продукц╕╖ на 187 млн.грн., з них 45% – в╕д ╕ноземного замовника.

02.10.2015


ПРО ╤НДЕКСИ СПОЖИВЧИХ Ц╤Н НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ

За розрахунками Держстату показник р╕вня ╕нфляц╕╖ в серпн╕ 2015р. в област╕ становив 99,3%, в Укра╖н╕ – 99,2%; з початку року в област╕ – 141,6%, в Укра╖н╕ – 138,2%.

Ц╕ни на продукти харчування та безалкогольн╕ напо╖ в област╕ в серпн╕ знизилися на 1,2%. Найб╕льше (на 16,6%) подешевшали овоч╕, у т.ч. буряк та морква – майже удв╕ч╕, картопля – на 24,2%, цибуля – на 12,8%. Фрукти знизилися в ц╕н╕ на 13,1%, цукор – на 8,3%, риба та продукти з риби, крупи манн╕ та борошно – на 2,3–4,0%. Водночас яйця стали дорожчими на 7,1%, крупи гречан╕ – на 5,3%, сало, м’ясо та м’ясопродукти, сири та молоко – на 0,8–2,6%.

09.09.2015


ПРО РОБОТУ ПРОМИСЛОВОСТ╤
М.ПРИЛУК ЗА С╤ЧЕНЬ–ЛИПЕНЬ 2015 РОКУ


Упродовж с╕чня–липня 2015р. п╕дпри╓мства м╕ста реал╕зували промислово╖ продукц╕╖ (товар╕в, послуг) на суму 3462,8 млн.грн. ╤з загального обсягу реал╕зац╕╖ найб╕льша частка п╕дпри╓мств переробно╖ промисловост╕ (70,1%).
У розрахунку на 1 особу населення обсяг реал╕зац╕╖ становив 59,7 тис.грн. (по област╕ – 11 тис.грн.).
В обсяз╕ реал╕зац╕╖ п╕дпри╓мств 65,3% становили споживч╕ товари короткострокового та тривалого використання, 8,2% – товари пром╕жного споживання.
За цей пер╕од п╕дпри╓мствам переробно╖ промисловост╕ (без урахування п╕дпри╓мств ╕з виробництва харчових продукт╕в, напо╖в та тютюнових вироб╕в) над╕йшло замовлень на виробництво продукц╕╖ на суму 169,5 млн.грн., з них 47,8% – в╕д ╕ноземного замовника.

01.09.2015


╤НВЕСТИЦ╤ЙНА ТА БУД╤ВЕЛЬНА
Д╤ЯЛЬН╤СТЬ У М.ПРИЛУКАХ
ЗА С╤ЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ 2015 РОКУ

За с╕чень–червень 2015р. в м╕ст╕ Прилуки осво╓но 274,3 млн.грн. кап╕тальних ╕нвестиц╕й. За обсягом осво╓них ╕нвестиц╕й м╕сто пос╕ло перше м╕сце в област╕.
Головним джерелом ф╕нансування кап╕тальних ╕нвестиц╕й були власн╕ кошти п╕дпри╓мств ╕ орган╕зац╕й (97,2%). Кошти населення на житлове буд╕вництво становили 1,7%. За рахунок кошт╕в м╕сцевого бюджета осво╓но 1,0% кап╕тальних ╕нвестиц╕й.
У с╕чн╕–червн╕ 2015р. в м╕ст╕ введено 2068 м2 загально╖ площ╕ житла, що на 6,4 % б╕льше р╕вня с╕чня–червня 2014р. Кр╕м того, прийнято в експлуатац╕ю магазини та ринки торговою площею, в╕дпов╕дно, 84 та 317 м2, кафе на 40 посадочних м╕сць.

31.08.2015ПРО РОБОТУ ПРОМИСЛОВОСТ╤
М.ПРИЛУК ЗА С╤ЧЕНЬ–ЛИСТОПАД 2014 РОКУ

Упродовж с╕чня–листопада 2014р. п╕дпри╓мства м╕ста реал╕зували промислово╖ продукц╕╖ (товар╕в, послуг) на суму 4024,8 млн.грн. ╤з загального обсягу реал╕зац╕╖ найб╕льша частка п╕дпри╓мств переробно╖ промисловост╕ (65,9%).
У розрахунку на 1 особу населення обсяг реал╕зац╕╖ становив 69 тис.грн. (по област╕ – 13,8 тис.грн.).
В обсяз╕ реал╕зац╕╖ п╕дпри╓мств 62% становили споживч╕ товари короткострокового та тривалого використання, 7% – товари пром╕жного споживання.
За цей пер╕од п╕дпри╓мствам переробно╖ промисловост╕ (без урахування п╕дпри╓мств ╕з виробництва харчових продукт╕в, напо╖в та тютюнових вироб╕в) над╕йшло замовлень на виробництво продукц╕╖ на суму 163,9 млн.грн., з них 37,1% – в╕д ╕ноземного замовника.

05.01.2015 Головне управл╕ння статистики у Черн╕г╕вськ╕й област╕Нормативн╕ акти
м╕сько╖ влади
e-mail: П╕дписатися/В╕дписатися
Знайти:  

    
crok design