о ф ╕ ц ╕ й н и й   в е б - п о р т а л   м ╕ с т а   п р и л у к и
ukrainian english russian
додому пошта

- Податкова ╕нформу╓

ЗА В╤С╤М М╤СЯЦ╤В НА ОБОРОНОЗДАТН╤СТЬ КРА╥НИ ПЛАТНИКИ
ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ СПРЯМУВАЛИ ПОНАД 232,4 МЛН ГРН В╤ЙСЬКОВОГО ЗБОРУ

Як пов╕домили в управл╕нн╕ податк╕в ╕ збор╕в з ф╕зичних ос╕б ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ за с╕чень–серпень поточного року платниками податк╕в Черн╕г╕всько╖ област╕ сплачено понад 232,4 млн грн в╕йськового збору. Це на 33,6 млн грн б╕льше н╕ж за в╕дпов╕дний пер╕од минулого року.
В серпн╕ в╕йськового збору над╕йшло до бюджету 29,8 млн грн, що перевищу╓ в╕дпов╕дний минулор╕чний показник на 4,7 млн гривень.
Забезпечили надходження на обороноздатн╕сть кра╖ни 7933 податков╕ агенти - юридичн╕ особи в сум╕ понад 214,9 млн грн та 21517 ф╕зичних ос╕б (приватн╕ п╕дпри╓мц╕ та громадяни) в сум╕ 17,4 млн гривень.
Найб╕льш╕ суми в╕йськового збору сплачено платниками м╕ст: Черн╕гова, Прилук, Н╕жина, Козелецького, Черн╕г╕вського та Бахмацького район╕в.

18.09.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


НОВ╤ БЮДЖЕТН╤ РАХУНКИ ДЛЯ СПЛАТИ ПОДАТК╤В ╤ ЗБОР╤ВВВОДЯТЬСЯ З 1 ЖОВТНЯ

Державною казначейською службою Укра╖ни на виконання п.3 Постанови Правл╕ння Нац╕онального банку Укра╖ни в╕д 28.12.2018 №162 «Про запровадження м╕жнародного номера банк╕вського рахунка (IBAN) в Укра╖н╕» зд╕йснено зам╕ну д╕ючих рахунк╕в для зарахування надходжень до державного та м╕сцевих бюджет╕в в╕дпов╕дно до вимог стандарту IBAN (29 л╕терно – цифрових символ╕в) ╕з збереженням довжини номера рахунку анал╕тичного обл╕ку – не б╕льше 14 цифрових символ╕в.
Перех╕д на м╕жнародн╕ номери рахунк╕в при обслуговуванн╕ бюджет╕в за доходами буде зд╕йснено Казначейством з 1 жовтня 2019 року.
Таким чином, починаючи з 1 жовтня 2019 року зм╕нюються рекв╕зити бюджетних рахунк╕в для сплати податк╕в ╕ збор╕в, в╕дкритих в╕дпов╕дно до вимог стандарту IBAN.
Рекв╕зити нових бюджетних рахунк╕в розм╕щен╕ на субсайт╕ Територ╕альних орган╕в ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ у розд╕л╕ «Бюджетн╕ рахунки».

12.09.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


В╤Д ПЛАТНИК╤В ПОДАТК╤В ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ ПРОТЯГОМ В╤СЬМИ М╤СЯЦ╤В
НАД╤ЙШЛО ПОНАД 10 МЛРД ГРИВЕНЬ ПОДАТК╤В, ЗБОР╤В
ТА ╢ДИНОГО ВНЕСКУ

За в╕с╕м м╕сяц╕в поточного року в╕д платник╕в податк╕в Черн╕г╕всько╖ област╕ бюджети ус╕х р╕вн╕в отримали майже 7 млрд грн податк╕в, збор╕в та обов’язкових платеж╕в.
До державного бюджету спрямовано б╕льше 3,2 млрд гривень. Загалом, надходження перевищили минулор╕чн╕ показники на 6,7 в╕дс. або на 203,4 млн гривень. Зростання в╕дбулось здеб╕льшого за рахунок зб╕льшення надходжень податку на додану варт╕сть (на 26,2 в╕дс. або на 257,3 млн грн), податку на доходи ф╕зичних ос╕б та в╕йськового збору (на 18,4 в╕дс. або на 160,6 млн грн). При цьому, з р╕зних причин зменшились надходження ╕нших бюджетоформуючих податк╕в (рентно╖ плати за користування природними ресурсами, податку на прибуток, частини прибутку державних п╕дпри╓мств, акцизного податку з в╕тчизняних товар╕в).
До м╕сцевих бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в в╕д сплати податк╕в над╕йшло понад 3,7 млрд гривень. Факт минулого року перевищено на 19,7 в╕дс. або на 611,4 млн гривень. Зростання сплачених сум в╕дбулось по вс╕х бюджетоформуючих податках: по податку на доходи ф╕зичних ос╕б – на 19,5 в╕дс. (381,2 млн грн), податку на майно – на 27,2 в╕дс. (133,1 млн грн), ╓диному податку з п╕дпри╓мницько╖ д╕яльност╕ – на 20,4 в╕дс. (83,5 млн грн), рентн╕й плат╕ за користування природними ресурсами – на 11,9 в╕дс. (10,9 млн грн).
Майже всю суму податк╕в платники сплатили самост╕йно (99 в╕дс. загально╖ суми надходжень) ╕ лише 67,7 млн гривень над╕йшло в╕д проведення контрольно-перев╕рочно╖ роботи та застосування заход╕в стягнення боргу.
Кр╕м того, платниками Черн╕г╕вщини сплачено понад 3,1 млрд грн ╓диного внеску на загальнодержавне обов’язкове соц╕альне страхування. Минулор╕чний р╕вень перевищено на 17,9 в╕дс. або на 475,5 млн гривень.

12.09.2019 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


У СЕРПН╤ ПЛАТНИКИ ПОДАТК╤В ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ СПЛАТИЛИ ДО БЮДЖЕТ╤В
БЛИЗЬКО 1 М╤ЛЬЯРДА ГРИВЕНЬ ПОДАТК╤В

Бюджети ус╕х р╕вн╕в у серпн╕ поточного року отримали в╕д платник╕в Черн╕г╕всько╖ област╕ 963,5 млн грн податк╕в та збор╕в. У пор╕внянн╕ до серпня минулого року кошт╕в над╕йшло б╕льше на 5,6 в╕дс. або на 51,4 млн гривень.
В тому числ╕, до Державного бюджету над╕йшло 438,1 млн грн, що у пор╕внянн╕ до минулор╕чного збору менше на 6,4 в╕дс. або на 29,9 млн гривень за рахунок зниження надходжень рентно╖ плати за надра для видобування нафти та газу.
Разом з тим, зростання сплачених сум спостер╕га╓ться по податку на доходи ф╕зичних ос╕б та в╕йськовому збору – на 17,8 в╕дс. або 20,1 млн грн, податку на додану варт╕сть – на 27,3 в╕дс. або 35,3 млн гривень.
М╕сцев╕ бюджети ус╕х р╕вн╕в у серпн╕ поточного року поповнились на 525,4 млн грн за рахунок сплати податк╕в та збор╕в. Прир╕ст до минулого року – на 18,3 в╕дс. або на 81,4 млн гривень, що в╕дпов╕да╓ щом╕сячн╕й тенденц╕╖ цього року.
Майже 57 в╕дс. суми, що над╕йшла до м╕сцевих бюджет╕в, припада╓ на податок на доходи ф╕зичних ос╕б (298,7 млн грн, що б╕льше минулор╕чного показника на 18,1 в╕дс. або на 45,8 млн грн). Майже 20 в╕дс. кошт╕в спрямованих до бюджет╕в – в╕д оподаткування земельних д╕лянок, нерухомост╕ та транспорту ел╕т-класу (104,5 млн грн, що на чверть б╕льше серпня минулого року або на 21,2 млн гривень).
Також вагоме значення для бюджет╕в територ╕альних громад ма╓ ╓диний податок в╕д п╕дпри╓мницько╖ д╕яльност╕ (14,2 в╕дс. загально╖ суми), якого сплачено 74,4 млн грн (б╕льше минулор╕чного р╕вня на 23,2 в╕дс. або на 14 млн гривень).
Для перерахування до Пенс╕йного та ╕нших соц╕альних фонд╕в страхувальниками сплачено 392,4 млн гривень ╓диного внеску на загальнообов’язкове державне соц╕альне страхування. У серпн╕ 2019 року збереглась тенденц╕я останн╕х м╕сяц╕в щодо зростання сплачених сум (18,3 в╕дс. або 60,7 млн гривень).

04.09.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ОСНОВН╤ ТЕНДЕНЦ╤╥ ╤МПОРТНО-ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦ╤Й В ЗОН╤ Д╤ЯЛЬНОСТ╤ ЧЕРН╤Г╤ВСЬКО╥ МИТНИЦ╤ ДФС ЗА 8 М╤СЯЦ╤В 2019 РОКУ

Станом на 1 вересня поточного року в зон╕ д╕яльност╕ Черн╕г╕всько╖ митниц╕ перебува╓ на обл╕ку 5 424 суб'╓кт╕в зовн╕шньоеконом╕чно╖ д╕яльност╕.
╤з загально╖ к╕лькост╕ узятих на обл╕к суб'╓кт╕в ЗЕД фактично зд╕йснювало зовн╕шньоеконом╕чну д╕яльн╕сть 2 966 суб'╓кт╕в господарювання, що становить 55 в╕дс в╕д ╖х загально╖ к╕лькост╕ та на 2 268 суб'╓кт╕в (у 4 рази) б╕льше н╕ж у в╕дпов╕дному пер╕од╕ минулого року.
Кр╕м того, зовн╕шньоторговельн╕ операц╕╖ зд╕йснювали 337 суб'╓кт╕в ЗЕД, як╕ знаходяться на обл╕ку в ╕нших митницях, що на 40 суб'╓кт╕в б╕льше н╕ж у 2018 роц╕.
Загальна к╕льк╕сть суб'╓кт╕в ЗЕД, що проводили операц╕╖ в зон╕ д╕яльност╕ митниц╕ становила 3 303 суб'╓кт╕в, що на 2 308 суб'╓кт╕в (у 3 рази) б╕льше пор╕вняно з 2018 роком.
За питомою вагою зовн╕шньоторговельного об╕гу товар╕в в зон╕ д╕яльност╕ митниц╕ можна вид╕лити наступн╕ п╕дпри╓мства: ПрАТ «А/Т Тютюнова компан╕я «В.А.Т-Прилуки», ПрАТ «Слов'янськ╕ шпалери-КФТП», ТОВ з II «БНХ Укра╖на», ДСП «Чорнобильська АЕС», ТОВ «Ал╕тон╕», ТОВ «Агропартнер».
Загальний зовн╕шньоторговельний баланс експортно-╕мпортних операц╕й Черн╕г╕всько╖ област╕ (за фактурною варт╕стю товар╕в) з початку року склада╓ 22 967,97 млн грн, з них експорт склада╓ 7 709,91 млн грн та ╕мпорт 15 258,06 млн грн, що за варт╕сними та ваговими показниками б╕льше на 3в╕дс (679,86 млн грн та 50,91 тис т) н╕ж за в╕дпов╕дний пер╕од минулого року.
На ряду ╕з зб╕льшенням обсяг╕в ╕мпортних операц╕й за варт╕сними показниками на 2 в╕дс та зменшення за ваговими показниками - на 8 в╕дс протягом зв╕тного пер╕оду також спостер╕га╓ться тенденц╕я зб╕льшення обсяг╕в експорту за варт╕сними показниками на 6 в╕дс та ваговими показниками на 52 в╕дсотки.
Сл╕д в╕дзначити також зменшення обсяг╕в оподаткованого ╕мпорту у поточному роц╕, який склада╓ 13 468,68 млн грн, на 6 в╕дс за митною варт╕стю та на 11 в╕дс у ваговому показнику у пор╕внянн╕ з минулим роком.
Основними торг╕вельними кра╖нами-партнерами при зд╕йсненн╕ зовн╕шньоеконом╕чних операц╕й суб'╓ктами ЗЕД :
- з оподаткованого ╕мпорту ╓ Б╕лорусь (39 в╕дс), Великобритан╕я (9 в╕дс), Швейцар╕я (6 в╕дс), Польща (6 в╕дс) та Н╕меччина (5 в╕дс);
- з загального експорту ╓ Азербайджан (15 в╕дс), Б╕лорусь (12 в╕дс), Румун╕я (7 в╕дс), Польща (5 в╕дс) та Казахстан (4 в╕дс).
Найб╕льшу питому вагу зовн╕шньоторговельного об╕гу ╕мпорту становлять: м╕ндобрива, вироби з чорних метал╕в та алюм╕н╕ю, вуг╕лля, тютюн.
Основу експорту товар╕в складають: сигарети з ф╕льтром, шпалери, кукурудза, л╕соматер╕али, заготовки верхньо╖ частини взуття, со╓в╕ боби, тютюн╕.
Протягом зв╕тного пер╕оду 2019 року через митний кордон Укра╖ни:
- просл╕дувало громадян 2 184 тис ос╕б, що на 14 в╕дс менше н╕ж у в╕дпов╕дному пер╕од╕ 2018 року;
- пропущено транспортних засоб╕в 606 тис од., що на 3 в╕дс менше н╕ж у в╕дпов╕дному пер╕од╕ 2018 року;
- пропущено вантаж╕в 4 311 тис т, що на 58 в╕дс б╕льше н╕ж у в╕дпов╕дному пер╕од╕ 2018 року.
Автомоб╕льн╕ пункти пропуску зд╕йснюють пропуск переважно╖ б╕льшост╕ вантаж╕в, транспортних засоб╕в та громадян.

04.09.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ГОЛОВНЕ УПРАВЛ╤ННЯ ДПС У ЧЕРН╤Г╤ВСЬК╤Й ОБЛАСТ╤ ПОВ╤ДОМЛЯ╢
ПРО ПОЧАТОК СВО╢╥ РОБОТИ

Розпочато новий етап у податков╕й пол╕тиц╕. Вчора, 28.08.2019р. на Урядовому портал╕ оприлюднено розпорядження Уряду в╕д 21 серпня 2019 р. №682-р про початок роботи Державно╖ податково╖ служби Укра╖ни.
Прийняття розпорядження стало можливим п╕сля виконання ус╕х необх╕дних заход╕в з утворення ДПС: проведення державно╖ ре╓страц╕╖, затвердження структури, штатного розпису апарату та кошторису, переведення з ДФС у ДПС 30 в╕дс. прац╕вник╕в на р╕вн╕ центрального апарату ╕ територ╕альних орган╕в.
Отже, з 29.08.2019 Головне управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ (дал╕ – ГУ ДПС ) розпочало виконання функц╕й ╕ повноважень Головного управл╕ння ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕, що припиня╓ться, з реал╕зац╕╖ державно╖ податково╖ пол╕тики, державно╖ пол╕тики з адм╕н╕стрування ╓диного внеску на загальнообов’язкове державне соц╕альне страхування (дал╕ – ╓диний внесок), державно╖ пол╕тики у сфер╕ боротьби з правопорушеннями п╕д час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати ╓диного внеску та законодавства з ╕нших питань, контроль за дотриманням яких покладено на ГУ ДПС.
Нова податкова служба стане над╕йним партнером для п╕дпри╓мц╕в, створюватиме сприятлив╕ умови для ведення б╕знесу в Укра╖н╕, впроваджуватиме нов╕ серв╕си та забезпечуватиме р╕вн╕ права вс╕х платник╕в податк╕в.
Субсайт Територ╕альних орган╕в ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ оф╕ц╕йного вебпорталу Державно╖ податково╖ служби Укра╖ни розм╕щений за адресою: www.ch.tax.gov.ua.

30.08.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ М╤ЖНАРОДНОГО НОМЕРА БАНК╤ВСЬКОГО РАХУНКА
В УКРА╥Н╤

Пов╕домля╓мо, що Державною казначейською службою Укра╖ни на виконання п.3 Постанови Правл╕ння Нац╕онального банку Укра╖ни в╕д 28.12.2018 №162 «Про запровадження м╕жнародного номера банк╕вського рахунка (IBAN) в Укра╖н╕» зд╕йснено зам╕ну д╕ючих рахунк╕в для зарахування надходжень до державного та м╕сцевих бюджет╕в в╕дпов╕дно до вимог стандарту IBAN (29 л╕терно – цифрових символ╕в) ╕з збереженням довжини номера рахунку анал╕тичного обл╕ку – не б╕льше 14 цифрових символ╕в.
Перех╕д на м╕жнародн╕ номери рахунк╕в при обслуговуванн╕ бюджет╕в за доходами буде зд╕йснено Казначейством з 1 жовтня 2019 року.
Таким чином, починаючи з 1 жовтня 2019 року зм╕нюються рекв╕зити бюджетних рахунк╕в для сплати податк╕в ╕ збор╕в, в╕дкритих в╕дпов╕дно до вимог стандарту IBAN.
Сплачуючи податков╕ зобов’язання, обов’язково перев╕ряйте правильн╕сть вказаного номеру рахунку.

29.08.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ПРОТЯГОМ 7 М╤СЯЦ╤В НА СОЦ╤АЛЬН╤ ПОТРЕБИ СПРЯМОВАНО
ПОНАД 2,7 МЛРД ГРИВЕНЬ

Платниками Черн╕г╕вщини за с╕м м╕сяц╕в поточного року сплачено понад 2, 7 млрд гривень ╓диного внеску на загальнообов’язкове державне соц╕альне страхування.
В╕д юридичних ос╕б над╕йшло 2,4 млрд грн, або 88 в╕дс надходжень. З них б╕льше 1,3 млрд грн сплачено бюджетними установами (48 в╕дс). Ф╕зичн╕ особи - п╕дпри╓мц╕ сплатили 320,7 млн грн (12 в╕дс).
Найб╕льшу питому вагу надходжень ╓диного внеску забезпечують платники, що перебувають на обл╕ку в Черн╕г╕вському, Прилуцькому та Н╕жинському управл╕ннях ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕.
Нагада╓мо, що на сьогодн╕ розм╕р м╕н╕мально╖ зароб╕тно╖ плати становить 4173 грн, при цьому розм╕р м╕н╕мального страхового внеску – 918,06 грн (4173 грн х 22 в╕дс).
Також, сл╕д мати на уваз╕, що вс╕ ф╕зичн╕ особи – п╕дпри╓мц╕, члени фермерського господарства та особи, що займаються незалежною профес╕йною д╕яльн╕стю, мають сплачувати ╓диний внесок за себе щокварталу.
Сво╓часна та повна сплата ╓диного внеску гаранту╓ соц╕альну захищен╕сть та вчасну виплату пенс╕й.

21.08.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК: КОМУ ТА КОЛИ ПЛАТИТИ

В╕дпов╕дно до норм Податкового кодексу Укра╖ни (ст. 267 розд. Х╤╤) податок сплачу╓ться за м╕сцем ре╓страц╕╖ об’╓кт╕в оподаткування ╕ зарахову╓ться до в╕дпов╕дного бюджету зг╕дно з положеннями Бюджетного кодексу Укра╖ни.
Транспортний податок сплачу╓ться:
а) ф╕зичними особами – протягом 60 дн╕в з дня вручення податкового пов╕домлення-р╕шення;
б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа м╕сяця, що наступа╓ за зв╕тним кварталом, як╕ в╕дображаються в р╕чн╕й податков╕й декларац╕╖.
Щодо об’╓кт╕в оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачу╓ться ф╕зичною особою-платником починаючи з м╕сяця, в якому виникло право власност╕ на такий об’╓кт. Контролюючий орган надсила╓ податкове пов╕домлення-р╕шення новому власнику п╕сля отримання ╕нформац╕╖ про перех╕д права власност╕.
Нагаду╓мо, що рекв╕зити рахунк╕в для сплати податк╕в та збор╕в платниками Черн╕гова та област╕ розм╕щен╕ на субсайт╕ Територ╕альних орган╕в ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ у рубриц╕ Бюджетн╕ рахунки.
Просимо вчасно розрахуватися з бюджетом.

16.08.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ЗА С╤М М╤СЯЦ╤В ПЛАТНИКАМ ПОДАТК╤В ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ
З БЮДЖЕТУ ПОВЕРНУТО 741 М╤ЛЬЙОН ГРИВЕНЬ ПДВ

За ╕нформац╕╓ю управл╕ння податк╕в ╕ збор╕в з юридичних ос╕б, протягом с╕чня–липня поточного року п╕дрозд╕лами ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ проведено у встановлен╕ законодавством терм╕ни камеральн╕ перев╕рки 226 суб’╓кт╕в господарювання-0юридичних ос╕б з питань достов╕рност╕ нарахування сум бюджетного в╕дшкодування ПДВ на загальну суму понад 693 м╕льйони гривень.
За в╕дпов╕дний пер╕од платникам повернено з бюджету 741 млн грн податку на додану варт╕сть (з врахуванням нев╕дшкодованих на початок року сум ПДВ).
За результатами перев╕рок упереджено безп╕дставно задекларовану до в╕дшкодування суму ПДВ у розм╕р╕ б╕льше 33 млн гривень.

Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕

06.08.2019


НА ЧЕРН╤Г╤ВЩИН╤ ЗАСУДЖЕНО АЛКОГОЛЬНИХ ФАЛЬСИФ╤КАТОР╤В

Вироком суду визнано винними у ско╓нн╕ злочину, передбаченого ст. 204 КК Укра╖ни 3-х д╕лк╕в, як╕ займалися незаконним виготовленням та збутом фальсиф╕кату. Зг╕дно вироку суду 12200 л╕тр╕в фальсиф╕кату, а також обладнання для його виготовлення п╕длягають знищенню, а порушникам присуджено чимал╕ штрафи.
Мешканц╕ Черн╕гова вир╕шили заробити грошей таким протизаконним способом. Вони облаштували «виробництво» у п╕дп╕лл╕, щоб не сплачувати податки ╕ обов’язков╕ платеж╕. Щоб замаскувати кустарну продукц╕ю використовували «яскраву обкладинку» - тару та упаковку в╕домих оф╕ц╕йних виробник╕в алкоголю. Реал╕зовували продукц╕ю оптовим покупцям Черн╕г╕всько╖ област╕ та ╕нших рег╕он╕в Укра╖ни за допомогою соц╕альних мереж.
Припинили д╕яльн╕сть п╕дп╕льного цеху сп╕вроб╕тники податково╖ м╕л╕ц╕╖ ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ п╕д процесуальним кер╕вництвом прокуратури област╕. Виробництво та фасування продукц╕╖ в╕дбувалося в антисан╕тарних умовах, сировина для виготовлення збер╕галась в ╓мностях, що призначен╕ для техн╕чних розчин╕в. Проте, д╕лки не зважали на ймов╕рну шкоду здоров”ю та життю покупц╕в.
Щом╕сячно ц╕╓ю орган╕зованою групою ос╕б в «п╕дп╕льному цеху» виготовлялось до 20 тисяч л╕тр╕в фальсиф╕кованих алкогольних напо╖в. П╕д час санкц╕онованих обшук╕в було вилучено 12200 л╕тр╕в фальсиф╕кату, обладнання для виготовлення, розливу та пакування алкогольних напо╖в, фурн╕туру, ╓мност╕ з залишками р╕дини з характерним запахом спирту. Зг╕дно висновку експерт╕в алкогольну продукц╕ю визнано вкрай небезпечною для життя та здоров’я людей.
Загальна варт╕сть вилучених товарно-матер╕альних ц╕нностей становить 4 млн. гривень.Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕

02.08.2019


ЗА П’ЯТЬ М╤СЯЦ╤В ПЛАТНИКИ ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ СПЛАТИЛИ ПОНАД 6,2 МЛРД ГРН ПОДАТК╤В, ЗБОР╤В ТА ╢ДИНОГО ВНЕСКУ

У Головному управл╕нн╕ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ пов╕домили, що до бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в Черн╕г╕вщини у с╕чн╕-травн╕ 2019 року платниками сплачено понад 4 млрд грн податк╕в ╕ збор╕в.

До державного бюджету над╕йшло понад 2 млрд гривень. Надходження перевищили минулор╕чн╕ на 8,4 в╕дс. або на 162 млн грн в основному за рахунок зростання сплати податку на додану варт╕сть (майже на 26 в╕дс. або на 163 млн грн), податку на доходи ф╕зичних ос╕б та в╕йськового збору (на 19,5 в╕дс., на 101 млн гривень).

До м╕сцевих бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в сплачено понад 2,2 млрд гривень. До факту минулого року спостер╕га╓ться зростання майже на 21 в╕дс. або на 388 млн гривень. Прир╕ст сплачених сум спостер╕га╓ться по вс╕х бюджетоформуючих податках: по податку на доходи ф╕зичних ос╕б – на 20,6 в╕дс. (238 млн грн), податку на майно – на 30 в╕дс. (81 млн грн), ╓диному податку з п╕дпри╓мницько╖ д╕яльност╕ – на 19,4 в╕дс. (53 млн грн), рентн╕й плат╕ за користування природними
ресурсами – на 18,7 в╕дс. (11 млн грн).

Високим залиша╓ться р╕вень добров╕льно╖ сплати податк╕в до м╕сцевих бюджет╕в – понад 99 в╕дс. загально╖ суми податкових платеж╕в. В╕д проведення контрольно-перев╕рочно╖ роботи та застосування заход╕в стягнення боргу бюджети територ╕альних громад поповнились б╕льш як на 13 млн гривень.

Така св╕дома громадянська позиц╕я платник╕в забезпечила виконання в ц╕лому по област╕ майже на 107 в╕дс. (141 млн грн) затверджених м╕сцевими радами доход╕в бюджет╕в громад в частин╕ надходження податк╕в ╕ збор╕в. Це дозволило не лише проф╕нансувати запланован╕ у с╕чн╕-травн╕ 2019 року видатки, а ╕ спрямувати додатков╕ кошти на розвиток в╕дпов╕дних територ╕й.

Кр╕м того, платниками Черн╕г╕вщини сплачено майже 1,9 млрд грн ╓диного внеску на загальнодержавне обов’язкове соц╕альне страхування. Минулор╕чний р╕вень перевищено на 20,5 в╕дс. або на 320 млн гривень.

14.06.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


НА ЧЕРН╤Г╤ВЩИН╤ ЗА 5 М╤СЯЦ╤В ПЛАТНИКАМ ПОДАТК╤В НАДАНО
БЛИЗЬКО 61 ТИС АДМ╤Н╤СТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

За 5 м╕сяц╕в поточного року до орган╕в ДФС Черн╕г╕всько╖ област╕ над╕йшло майже 61 тис звернень в╕д платник╕в для отримання адм╕н╕стративних, консультативних та ╕нформац╕йних послуг.
╤з загально╖ к╕лькост╕ адм╕н╕стративних послуг – 87,5 в╕дсотка (53,2 тис) надано через Центри обслуговування платник╕в, як╕ д╕ють у податкових ╕нспекц╕ях област╕.
Для зручност╕ та на допомогу платникам податк╕в на головн╕й стор╕нц╕ субсайту Територ╕альних орган╕в ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ у розд╕л╕ «Д╕яльн╕сть» ╕сну╓ рубрика «Адм╕н╕стративн╕ послуги». У дан╕й рубриц╕ розм╕щено ╕нформац╕ю про адм╕н╕стративн╕ послуги, як╕ надаються Головним управл╕нням ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ та Черн╕г╕вською митницею ДФС, а саме: типов╕ ╕нформац╕йн╕ картки на кожну послугу, зразки заповнення заяв, граф╕ки роботи, схеми про╖зду тощо. ╤нформац╕я систематично оновлю╓ться.
Документи, необх╕дн╕ для отримання адм╕н╕стративно╖ послуги, можна подати через Центри обслуговування платник╕в державних податкових ╕нспекц╕й. 

11.06.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


НА ЧЕРН╤Г╤ВЩИН╤ ПРОТЯГОМ ТРАВНЯ ПЛАТНИКИ ПОДАТК╤В СПРЯМУВАЛИ ДО БЮДЖЕТ╤В УС╤Х Р╤ВН╤В ПОНАД 954 М╤ЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ

У травн╕ поточного року до бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в в╕д платник╕в податк╕в Черн╕г╕всько╖ област╕ над╕йшло понад 954 млн грн податк╕в, збор╕в та обов’язкових платеж╕в. Досягнуто приросту до в╕дпов╕дного пер╕оду минулого року б╕льш як на 18 в╕дс або на 146,3 млн гривень.
Майже половину кошт╕в (понад 469 млн грн) спрямовано до Державного бюджету. Це б╕льше, н╕ж тор╕к на 15,5 в╕дс або на 63 млн гривень. Досягнуто приросту по переважн╕й б╕льшост╕ бюджетоформуючих платеж╕в: по податку на доходи ф╕зичних ос╕б та в╕йськовому збору – майже на 20 в╕дс. (21,7 млн грн), податку на додану варт╕сть – майже на 30 в╕дс. (35,8 млн грн), податку на прибуток – б╕льше н╕ж на 9 в╕дс (5,7 млн гривень).
М╕сцев╕ бюджети у травн╕ поточного року в╕д сплати податк╕в та збор╕в зросли б╕льш як на 485 млн гривень. Прир╕ст до минулого року –близько 21 в╕дс або на 83,2 млн гривень.
В структур╕ наповнення м╕сцевого бюджету найб╕льша частка припада╓ на податок на доходи ф╕зичних ос╕б – близько 61 в╕дс, якого над╕йшло понад 295 млн грн, б╕льше минулор╕чного показника на 20,5 в╕дс або на 50 млн гривень. Майже 15 в╕дс. у загальн╕й сум╕ – частка податку на майно, якого сплачено 72 млн грн, р╕вень травня минулого року перевищено на третину (18,5 млн гривень). Питома вага ╓диного податку становить б╕льше 13 в╕дс, якого платниками сплачено 64,4 млн грн, прир╕ст перевищу╓ 20 в╕дс. або близько 11 млн гривень.
Кр╕м того, для перерахування до Пенс╕йного та ╕нших соц╕альних фонд╕в, страхувальниками сплачено понад 399 млн гривень ╓диного внеску на загальнообов’язкове державне соц╕альне страхування. Пор╕вняно з в╕дпов╕дним пер╕одом минулого року надходження зросли на 17,6 в╕дс (близько 60 млн гривень), в той час як у 2019 роц╕ темп росту м╕н╕мально╖ зароб╕тно╖ плати склав 112,1 в╕дс. (з 3723 грн до 4173 грн). Така позитивна динам╕ка св╕дчить про ефективн╕сть вжитих заход╕в щодо дет╕н╕зац╕╖ оплати прац╕.

07.06.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ДЕКЛАРАЦ╤ЙНА КАМПАН╤Я 2019:
ДОХОДИ, ОТРИМАН╤ НЕ В╤Д ПОДАТКОВИХ АГЕНТ╤В, П╤ДЛЯГАЮТЬ ДЕКЛАРУВАННЮ

Якщо громадяни протягом минулого року отримували доходи не в╕д податкових агент╕в, а в╕д ╕нших ф╕зичних ос╕б, як╕ не заре╓строван╕ як самозайнят╕ особи, то так╕ доходи необх╕дно задекларувати.

До таких доход╕в належать, у першу чергу, винагороди, як╕ виплачуються особам, як╕ працюють за наймом у приватних ос╕б хатн╕ми прац╕вницями, сад╕вниками, нянями, гувернантками, буд╕вельниками, вод╕ями тощо.

Податков╕ агенти – це вс╕ п╕дпри╓мства, п╕дпри╓мц╕, а також особи, як╕ зд╕йснюють незалежну профес╕йну д╕яльн╕сть (адвокати, нотар╕уси тощо), як╕ нараховують та виплачують ф╕зичним особам доходи у вигляд╕ зароб╕тно╖ плати, гонорар╕в, винагород за разову роботу, див╕денд╕в, прем╕й тощо. Так╕ податков╕ агенти в╕дпов╕дно до Податкового кодексу, в╕дпов╕дальн╕ за нарахування та сплату податку на доходи ф╕зичних ос╕б до бюджету. Тому якщо особа у 2018 роц╕ отримувала доходи т╕льки в╕д податкових агент╕в, декларац╕ю ╖й подавати не потр╕бно.

Зверта╓мо увагу, що подати декларац╕ю необх╕дно громадянам, як╕ у 2018 роц╕ отримали ╕нвестиц╕йн╕ активи, тобто доходи в╕д продажу ц╕нних папер╕в, корпоративних прав. При цьому не ма╓ значення, кому були реал╕зован╕ так╕ активи – ф╕зичн╕й чи юридичн╕й особ╕.

Також, подати декларац╕ю повинн╕ громадяни, яким списано прострочену заборгован╕сть, за якою сплинув строк позовно╖ давност╕ – 1095 дн╕в або три роки. Оск╕льки, в╕дпов╕дно до Податкового кодексу, податком на доходи ф╕зичних ос╕б оподаткову╓ться списана заборгован╕сть по цив╕льно-правовим угодам за умови, що сума тако╖ заборгованост╕ склада╓ понад 50 в╕дс. м╕сячного прожиткового м╕н╕муму, встановленого для д╕╓здатно╖ особи на 1 с╕чня зв╕тного року (у 2018 роц╕ – 1762 грн).

Зобов’язан╕ подати декларац╕ю та сплатити податок з основно╖ суми прощено╖ заборгованост╕ особи, яким ф╕нансов╕ установи анулювали або списали суму заборгованост╕ чи кредиту до завершення строку позовно╖ давност╕ ╕ яких кредитор пов╕домив про таке анулювання в  сум╕, що перевищу╓ 25 в╕дс. одн╕╓╖ м╕н╕мально╖ зароб╕тно╖ плати (з розрахунку на р╕к), встановлено╖ на 1 с╕чня зв╕тного року (у 2018 роц╕ – 3723 грн).

Нагаду╓мо, декларац╕ю про майновий стан ╕ доходи необх╕дно подати до територ╕ального органу ф╕скально╖ служби за м╕сцем сво╓╖ ре╓страц╕╖ до 1 травня 2019 року.

27.02.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ГУ ДФС У ЧЕРН╤Г╤ВСЬК╤Й ОБЛАСТ╤: ЗАПОВНИТИ ДЕКЛАРАЦ╤Ю ДОПОМОЖЕ БАНЕР "ДЕКЛАРУВАННЯ ДОХОД╤В ГРОМАДЯН"

Нагаду╓мо, декларац╕ю про майновий стан ╕ доходи громадянам необх╕дно подати до контролюючого органу за м╕сцем сво╓╖ податково╖ адреси до 1 травня 2019 року. Зкористатись правом на податкову знижку можна до 31 грудня 2019 року.

На допомогу громадянам на оф╕ц╕йному портал╕ Територ╕альних орган╕в ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ (ch.sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-2019/informatsiyni-) функц╕ону╓ банер «Декларування доход╕в громадян», в якому розм╕щено коп╕╖ нормативно-правових акт╕в, якими регулю╓ться порядок оподаткування доход╕в ф╕зичних ос╕б, ╕нформац╕ю щодо ос╕б, як╕ зобов’язан╕ подавати декларац╕ю, випадк╕в, коли така декларац╕я не пода╓ться, форму р╕чно╖ податково╖ декларац╕╖ ╕ приклади ╖╖ заповнення, порядок подання декларац╕╖ в електронному вигляд╕ через Електронний каб╕нет платника, щодо подання декларац╕╖ для отримання податково╖ знижки тощо.

19.02.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ДО УВАГИ ПЛАТНИК╤В ПОДАТК╤В!
ГОЛОВНЕ УПРАВЛ╤ННЯ ДФС У ЧЕРН╤Г╤ВСЬК╤Й ОБЛАСТ╤
ПРОВОДИТЬ "ГАРЯЧ╤ Л╤Н╤╥"

Граф╕к сеанс╕в телефонного зв’язку в лютому 2019 року
Дата та час проведення сеансуТема На запитання платник╕в в╕дпов╕да╓: Телефонувати за номером:
12.02.2019р. з 10.00 до 11.00 Кампан╕я Декларування-2019. Кому необх╕дно декларувати доходи, отриман╕ у 2018 роц╕?Начальник управл╕ння податк╕в ╕ збор╕в з ф╕зичних ос╕б Волкова Св╕тлана Микола╖вна 652-985
14.02.2019р. з 10.00 до 11.00Порядок оформлення транспортних засоб╕в на ╕ноземн╕й ре╓страц╕╖ Начальник управл╕ння орган╕зац╕╖ митного контролю та оформлення Черн╕г╕всько╖ митниц╕ ДФС Подоляко Володимир ╤ванович 652–234
26.02.2019р. з 10.00 до 11.00Дотримання роботодавцями трудового законодавства, недопущення виплат «у конвертах» Заступник начальника управл╕ння податк╕в ╕ збор╕в з ф╕зичних ос╕б Кузнецова Наталя Борис╕вна 652-978

07.02.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


НА ПРОДАЖ ЯКИХ НАПО╥В ПОТР╤БНА Л╤ЦЕНЗ╤Я, А ЯКИХ Н╤?

Роздр╕бна торг╕вля алкогольними напоями та тютюновими виробами зд╕йсню╓ться суб’╓ктами господарювання вс╕х форм власност╕ за наявност╕ у них л╕ценз╕й.

В ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ пов╕домили, що управл╕нням контролю за об╕гом та оподаткуванням п╕дакцизних товар╕в протягом 2018 року видано 5038 л╕ценз╕й, в тому числ╕: 2904 на право роздр╕бно╖ торг╕вл╕ алкогольними напоями та 2134 на право роздр╕бно╖ торг╕вл╕ тютюновими виробами.

Л╕цензування роздр╕бно╖ торг╕вл╕ п╕дакцизною групою товар╕в зд╕йсню╓ться в╕дпов╕дно до вимог статт╕ 15 Закону Укра╖ни в╕д 19.12.1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва та об╕гу спирту етилового, коньячного ╕ плодового, алкогольних напо╖в та тютюнових вироб╕в».

Плата за л╕ценз╕ю на роздр╕бну торг╕влю алкогольними напоями, кр╕м сидру та перр╕ (без додання спирту), становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в л╕ценз╕╖ електронний контрольно-касовий апарат (книгу обл╕ку розрахункових операц╕й), що знаходиться у м╕сц╕ торг╕вл╕; на роздр╕бну торг╕влю тютюновими виробами на кожне м╕сце торг╕вл╕ - 2000 гривень, а на територ╕╖ с╕л ╕ селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах територ╕╖ м╕ст - 500 гривень на роздр╕бну торг╕влю алкогольними напоями, кр╕м сидру та перр╕ (без додання спирту), на кожний окремий, зазначений у л╕ценз╕╖ електронний контрольно-касовий апарат (книгу обл╕ку розрахункових операц╕й), що знаходиться у м╕сц╕ торг╕вл╕, ╕ 250 гривень - на роздр╕бну торг╕влю тютюновими виробами на кожне м╕сце торг╕вл╕.

Плата за л╕ценз╕ю на роздр╕бну торг╕влю сидром та перр╕ (без додання спирту) становить 780 гривень на кожне м╕сце торг╕вл╕ незалежно в╕д його територ╕ального розташування.
Напо╖, як╕ можна продавати без наявност╕ л╕ценз╕╖ на право роздр╕бно╖ торг╕вл╕ : безалкогольне пиво, столов╕ вина.

У ф╕скальн╕й служб╕ наголошують, що в раз╕ виявлення п╕д час перев╕рок продажу алкогольних напо╖в або тютюнових вироб╕в без наявност╕ л╕ценз╕╖, в╕дпов╕дно до вимог ст..17 Закону Укра╖ни № 481/95, до суб’╓кта господарювання застосову╓ться штрафна санкц╕я в розм╕р╕ 200 в╕дс.
вартост╕ отримано╖ парт╕╖ товару, але не менше 17 тис грн та штрафна санкц╕я за збер╕гання алкогольних напо╖в або тютюнових вироб╕в в м╕сцях збер╕гання не внесених до ╢диного державного ре╓стру – 100 в╕дс. вартост╕ товару, який знаходиться в такому м╕сц╕ збер╕гання, але не менше 17 тис гривень.

За 2018 р╕к прац╕вниками управл╕ння контролю за об╕гом та оподаткуванням п╕дакцизних товар╕в ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ застосовано штрафн╕ санкц╕╖ до 21 суб’╓кта господарювання на суму 357 тис гривень.

31.01.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


2019 Р╤К: ЗМ╤НИ ЩОДО СПЛАТИ ╢СВ

Законом Укра╖ни в╕д 23 листопада 2018 №2628-VIII «Про внесення зм╕н до Податкового кодексу Укра╖ни та деяких ╕нших законодавчих акт╕в Укра╖ни щодо покращення адм╕н╕стрування та перегляду ставок окремих податк╕в ╕ збор╕в» запроваджено окрем╕ зм╕ни щодо  сплати ╓диного внеску на загальнообов'язкове державне соц╕альне страхування (╢СВ), як╕ набрали чинност╕ 01 с╕чня 2019 року.
Так, ╢СВ для ф╕зичних ос╕б-п╕дпри╓мц╕в, у тому числ╕ тих, як╕ обрали спрощену систему оподаткування, у яких працюють особи з ╕нвал╕дн╕стю, встановлю╓ться у розм╕р╕ 8,41 % бази нарахування ╢СВ для працюючих ос╕б з ╕нвал╕дн╕стю. Тобто, з 2019 року не лише юридичн╕ особи, а й ф╕зичн╕ особи-п╕дпри╓мц╕, у яких працюють особи з ╕нвал╕дн╕стю, зможуть нараховувати ╢СВ за п╕льговою ставкою (8,41%).
В╕д сплати ╢СВ за себе зв╕льняються ф╕зичн╕ особи-п╕дпри╓мц╕ (незалежно в╕д обрано╖ системи оподаткування) ╕ члени фермерського господарства, як╕ ╓ пенс╕онерами за в╕ком чи особами з ╕нвал╕дн╕стю та отримують пенс╕ю або соц╕альну допомогу. Зазначене зв╕льнення не поширю╓ться на ос╕б, як╕ провадять незалежну профес╕йну д╕яльн╕сть (адвокат╕в, нотар╕ус╕в, приватних виконавц╕в, оц╕нювач╕в, аудитор╕в тощо).
Нагаду╓мо, що ф╕зичн╕ особи-п╕дпри╓мц╕, особи, як╕ провадять незалежну профес╕йну д╕яльн╕сть, члени фермерських господарств зобов’язан╕ сплачувати ╢СВ до 20 числа м╕сяця, що наста╓ за зв╕тним кварталом.

28.01.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ПЛАТНИКАМ ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ ЗА МИНУЛИЙ Р╤К З БЮДЖЕТУ В╤ДШКОДОВАНО МАЙЖЕ 1,3 МЛРД ГРИВЕНЬ ПДВ

За ╕нформац╕╓ю Головного управл╕ння ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕, протягом 2018 року проведено камеральн╕ перев╕рки 251 суб'╓кта господарювання-юридичних ос╕б. Перев╕рки зд╕йснен╕ з питань визначення достов╕рност╕ нарахування сум бюджетного в╕дшкодування ПДВ на загальну суму близько 1,4 млрд гривень.

За р╕к, що минув з бюджету в╕дшкодовано майже 1,3 млрд гривень.

За результатами перев╕рок упереджено безп╕дставно задекларовану до в╕дшкодування суму ПДВ у розм╕р╕ 13 млн гривень.

22.01.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЯК ПЕРЕВ╤РИТИ ЧИНН╤СТЬ ЕЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА ТА Д╤ЗНАТИСЯ ПРО ТЕРМ╤Н ЙОГО Д╤╥ САМОСТ╤ЙНО

В╕дпов╕дно до п. 10 розд. ╤╤ Порядку обм╕ну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом М╕н╕стерства ф╕нанс╕в Укра╖ни в╕д 06.06.2017 № 557, автоматизована перев╕рка електронного документа включа╓, зокрема перев╕рку правового статусу електронного цифрового п╕дпису (дал╕ – ЕЦП) шляхом встановлення чинност╕ посиленого сертиф╕ката ключа п╕дписувача на час п╕дписання електронного документа та в╕дпов╕дност╕ особистого ключа п╕дписувача в╕дкритому ключу, зазначеному у посиленому сертиф╕кат╕.
При цьому дата та час накладення ЕЦП встановлюються за даними позначки часу, отримано╖ п╕дписувачем в╕д акредитованого центру сертиф╕кац╕╖ ключ╕в (дал╕ – АЦСК) в момент п╕дпису, а чинн╕сть посиленого сертиф╕ката на цей момент встановлю╓ться за даними в╕дпов╕дного онлайн-серв╕су АЦСК (OCSP) та/або даними актуальних списк╕в в╕дкликаних сертиф╕кат╕в (CRL) зазначеного АЦСК.
У раз╕ отримання послуг ЕЦП в Акредитованому центр╕ сертиф╕кац╕╖ ключ╕в ╤нформац╕йно-дов╕дкового департаменту ДФС (дал╕ – АЦСК ╤ДД ДФС), ╕нформац╕ю щодо терм╕ну д╕╖ посиленого сертиф╕ката ЕЦП платник податк╕в може отримати самост╕йно з оф╕ц╕йного ╕нформац╕йного ресурсу АЦСК ╤ДД ДФС за посиланням https://acskidd.gov.ua. Для цього необх╕дно зд╕йснити пошук за ре╓страц╕йним номером обл╕ково╖ картки платника податк╕в та завантажити посилений сертиф╕кат ЕЦП.
Кр╕м того, перев╕рку строку чинност╕ посиленого сертиф╕ката кл╕╓нт АЦСК ╤ДД ДФС може зд╕йснити за допомогою над╕йного засобу ЕЦП «╤╤Т Користувач ЦСК-1», який можна безкоштовно завантажити з оф╕ц╕йного ╕нформац╕йного ресурсу АЦСК ╤ДД ДФС (розд╕л «Програмне забезпечення» вкладка «Над╕йний зас╕б електронного цифрового п╕дпису – «╤╤Т Користувач ЦСК-1»). Додатково у зазначеному розд╕л╕ розм╕щено Настанову користувача «╤╤Т Користувач ЦСК-1.3.1», що м╕стить детальну ╕нформац╕ю щодо можливостей даного програмного забезпечення.
Якщо терм╕н д╕╖ посиленого сертиф╕ката ЕЦП сплинув або його статус зм╕нено на заблокований, платнику необх╕дно звернутись до АЦСК ╤ДД ДФС.      У раз╕ отримання послуг ЕЦП в ╕нших АЦСК платнику податк╕в за ╕нформац╕╓ю щодо терм╕ну д╕╖ ЕЦП необх╕дно звернутись безпосередньо до надавача послуг ЕЦП.
При цьому контактну ╕нформац╕ю АЦСК розм╕щено в електронному ре╓стр╕ суб’╓кт╕в, як╕ надають послуги, пов’язан╕ з ЕЦП, за адресою сzo.gov.ua/ca-reg╕stry.
З цим та ╕ншими роз’ясненнями можна ознайомитися у Загальнодоступному ╕нформац╕йно-дов╕дковому ресурс╕ ДФС Укра╖ни (дане роз’яснення у категор╕╖ 135.03).

17.12.2018 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЗВ╤ТН╤СТЬ У РАЗ╤ СМЕРТ╤ ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНО╥ ОСОБИ ПОДА╢ СПАДКО╢МЕЦЬ, ЯКИЙ ЗАЯВИВ СВО╢ ПРАВО НА П╤ДПРИ╢МСТВО

У раз╕ смерт╕ ╓диного засновника юридично╖ особи, який одночасно був в╕дпов╕дальною особою (директор/бухгалтер) за подання податково╖ зв╕тност╕ в╕дпов╕дальним за сво╓часн╕сть подання зв╕тност╕ тако╖ юридично╖ особи буде спадко╓мець, який заявив сво╓ право на п╕дпри╓мство.
Якщо укладено догов╕р на управл╕ння спадщиною, то в╕дпов╕дальним за подання зв╕тност╕ до контролюючого органу буде особа, яка управля╓ спадщиною, до подання заяви про прийняття спадщини спадко╓мцями або до ухвалення судом р╕шення про визнання спадщини в╕думерлою.
У раз╕, якщо н╕хто у встановлен╕ законодавством строки не заявив про сво╓ право на п╕дпри╓мство як спадко╓мець та догов╕р на управл╕ння спадщиною не укладався, зв╕тн╕сть до контролюючого органу не пода╓ться. З моменту вступу у силу р╕шення суду про визнання спадщини в╕думерлою вс╕ права та обов’язки такого п╕дпри╓мства (в тому числ╕ подання зв╕тност╕) перейдуть до територ╕ально╖ громади за м╕сцем в╕дкриття спадщини або за м╕сцезнаходженням нерухомого майна, що входить до складу спадщини, яка буде в╕дпов╕дати за сво╓часн╕сть подання зв╕тност╕ тако╖ юридично╖ особи.
Дов╕дково: Загальнодоступний ╕нформац╕йно – дов╕дковий ресурс ДФС (категор╕я 135.02).

ЗВЕРН╤ТЬ УВАГУ: П╤ДПРИ╢МЦЯМ ТЕЛЕФОНУЮТЬ ШАХРА╥

Шановн╕ платники податк╕в, на теренах Черн╕г╕вщини знову актив╕зувалися «телефонн╕ шахра╖», як╕ представляються посадовими особами ф╕скально╖ служби в област╕.

Дзв╕нки надходять з телефонних номер╕в: (095) 474-50-49 та (099) 677-99-79. Нев╕дом╕ особи представляються начальником Прилуцького управл╕ння ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ ╕ вимагають надати грошов╕ кошти шляхом зарахування на картковий рахунок № 5167 8020 0615 6563, в╕дкритий у в╕дд╕ленн╕ Ощадного банку на ╕м’я Фонтош Н.В.

Зверта╓мо увагу, що це шахрайство!!!

Про можлив╕ шахрайськ╕ чи провокац╕йн╕ д╕╖ «телефонних аферист╕в» просимо негайно телефонувати за номером: (0462) 652-911 або звертатись за адресою: м.Черн╕г╕в, вул. Рем╕снича, 11.

12.12.2018 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


НАЙМАНИЙ ПРАЦ╤ВНИК В╤ДПРАЦЮВАВ НЕПОВНИЙ М╤СЯЦЬ ТА ЗВ╤ЛЬНИВСЯ - ЯКИМ ЧИНОМ ЙОМУ НАРАХОВУ╢ТЬСЯ ╢ДИНИЙ ВНЕСОК

В╕дпов╕дно частини п’ято╖ ст. 8 Закону Укра╖ни в╕д 08 липня 2010 року №2464-VI «Про зб╕р та обл╕к ╓диного внеску на загальнообов’язкове державне соц╕альне страхування» з╕ зм╕нами та доповненнями у раз╕ якщо база нарахування ╓диного внеску на загальнообов’язкове державне соц╕альне страхування (дал╕ - ╢В) не перевищу╓ розм╕ру м╕н╕мально╖ зароб╕тно╖ плати, встановлено╖ законом на м╕сяць, за який отримано дох╕д, сума ╢В розрахову╓ться як добуток розм╕ру м╕н╕мально╖ зароб╕тно╖ плати, встановлено╖ законом на м╕сяць, за який нарахову╓ться зароб╕тна плата (дох╕д), та ставки ╢В.       Умовою застосування зазначено╖ норми ╓ перебування найманого прац╕вника у трудових в╕дносинах повний календарний м╕сяць або в╕дпрацювання вс╕х робочих дн╕в зв╕тного м╕сяця.
У раз╕ зв╕льнення або прийняття прац╕вника на основне м╕сце роботи протягом м╕сяця, в якому нарахована зароб╕тна плата за в╕дпрацьований час не перевищу╓ розм╕ру м╕н╕мально╖ зароб╕тно╖ плати, встановлено╖ законом на м╕сяць, сума ╢В розрахову╓ться з фактично нараховано╖ зароб╕тно╖ плати незалежно в╕д ╖╖ розм╕ру.
З цим та ╕ншими роз’ясненнями можна ознайомитися у Загальнодоступному ╕нформац╕йно-дов╕дковому ресурс╕ ДФС Укра╖ни (дане роз’яснення у категор╕╖ 301.04.01).

ЗАПРОШУ╢МО ПЛАТНИК╤В ПОДАТК╤В ПЕРЕВ╤РИТИ СТАН РОЗРАХУНК╤В З БЮДЖЕТОМ

Головне управл╕ння ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕, з метою  недопущення податкового боргу, запрошу╓ платник╕в податк╕в перев╕рити стан розрахунк╕в з бюджетом.
Зробити це  пропону╓мо через «Електронний каб╕нет», вх╕д до якого зд╕йсню╓ться за посиланням https://cabinet.sfs.gov.ua,  або звернувшись до ЦОП за м╕сцем ре╓страц╕╖ (податково╖ адреси) платника податк╕в.

11.12.2018 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


╢ ПИТАННЯ ПО ОФОРМЛЕННЮ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБ╤В НА ╤НОЗЕМН╤Й РЕ╢СТРАЦ╤╥ – ТЕЛЕФОНУЙТЕ НА "ГАРЯЧУ" Л╤Н╤Ю

П╕д час «гарячо╖» телефонно╖ л╕н╕╖ з актуальних питань оформлення транспортних засоб╕в на ╕ноземн╕й ре╓страц╕╖, що в╕дбулась 5 грудня 2018, до Черн╕г╕всько╖ митниц╕ ДФС телефонували громадяни з р╕зних рег╕он╕в Укра╖ни.
Практика показала, що громадян турбують практичн╕ питання митного оформлення автомоб╕л╕в.
Фах╕вц╕ митниц╕ надали перел╕к основних питань та в╕дпов╕д╕ на них з метою ознайомлення б╕льш широкого кола зац╕кавлених ос╕б:

1) чи потр╕бно перед митним оформленням зн╕мати транспортний зас╕б особистого користування з обл╕ку в кра╖н╕ ре╓страц╕╖?

В╕дпов╕дь. В╕дпов╕дно до частини 6 статт╕ 377 Митного кодексу Укра╖ни товари, за товарною позиц╕╓ю 8703, що були заре╓строван╕ у в╕дпов╕дних ре╓страц╕йних органах ╕ноземних держав ╕ ввозяться в Укра╖ну для в╕льного об╕гу, повинн╕ бути знят╕ з обл╕ку в цих органах.

2) Чи потр╕бно обов’язково вивозити транспортний зас╕б особистого користування за меж╕ Укра╖ни для зняття з обл╕ку?

В╕дпов╕дь. Вивезення транспортного засобу для ц╕лей зняття його з обл╕ку не ╓ обов’язковим, а необх╕дн╕сть його пред’явлення для зняття обл╕ку в ╕ноземних державах визнача╓ться законодавством цих держав.

3) Як╕ основн╕ принципи порядку митного оформлення транспортного засобу?

В╕дпов╕дь. Транспортний зас╕б повинен бути зняти з обл╕ку в ╕ноземн╕й кра╖н╕, громадянин повинен мати право власност╕ на такий транспортний зас╕б або бути уповноваженим розпоряджатися ним, транспортний зас╕б повинен в╕дпов╕дати еколог╕чним нормам не нижче «╢вро-2», громадянину необх╕дно самост╕йно (з використанням спец╕ального програмного забезпечення) або за допомогою митного брокера подати митну декларац╕ю до органу доход╕в ╕ збор╕в.

4) Де отримати ╕нформац╕ю в╕дносно перел╕ку митних брокер╕в?

В╕дпов╕дь. Ре╓стр митних брокер╕в ведеться Державною ф╕скальною службою Укра╖ни, ╕нформац╕я розм╕щу╓ться на оф╕ц╕йному веб-портал╕ ДФС у рубриц╕ «Ре╓стри» (sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/).
що у митниц╕ запроваджено телефонну л╕н╕ю з питань оформлення транспортних засоб╕в на ╕ноземн╕й ре╓страц╕╖ за номером (0462) 652-234 (працю╓: в робоч╕ дн╕ з понед╕лка по четвер з 9:00 до 18:00 год., у п’ятницю з 9:00 до 16:45 год., перерва: з 13:00 до 13:45 год).

ПРАВА ПЛАТНИКА ПОДАТК╤В ПРИ ОСКАРЖЕНН╤ ПОДАТКОВИХ ПОВ╤ДОМЛЕНЬ – Р╤ШЕНЬ В АДМ╤Н╤СТРАТИВНОМУ ТА СУДОВОМУ ПОРЯДКУ

У раз╕ незгоди платника податк╕в з податковими зобов'язаннями, донарахованими йому податковим органом, або незгоди з ╕ншим р╕шенням податкового органу, такий платник податк╕в ма╓ право оскаржити р╕шення податкового органу в адм╕н╕стративному або судовому порядку.
Зверта╓мо увагу на те, що адм╕н╕стративному або судовому оскарженню п╕длягають саме податков╕ пов╕домлення-р╕шення, а не акти перев╕рки, як╕ не м╕стять сум податкових зобов'язань ╕ штрафних санкц╕й, нарахованих суб'╓ктов╕ господарювання ╕ сам╕ по соб╕ не створюють правових насл╕дк╕в у вигляд╕ обов'язку платника податк╕в сплатити податки ╕ штрафи до бюджету.
Скарга пода╓ться до контролюючого органу вищого р╕вня, тобто до ДФС Укра╖ни у письмов╕й форм╕ (у раз╕ потреби з належним чином засв╕дченими коп╕ями документ╕в, розрахунками та доказами, як╕ платник податк╕в вважа╓ за потр╕бне надати з урахуванням вимог пункту 44.6 статт╕ 44 ПК) протягом 10 календарних дн╕в, що настають за днем отримання платником податк╕в податкового пов╕домлення-р╕шення або ╕ншого р╕шення контролюючого органу, що оскаржу╓ться.
Контролюючий орган, який розгляда╓ скаргу платника податк╕в, зобов'язаний прийняти вмотивоване р╕шення та над╕слати його протягом 20 календарних дн╕в, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника податк╕в поштою з пов╕домленням про вручення або надати йому п╕д розписку.
Кер╕вник (або його заступник) в╕дпов╕дного контролюючого органу може прийняти р╕шення про продовження строку розгляду скарги платника податк╕в понад 20-денний строк, визначений у пункт╕ 56.8 ст. 56 ПК, але не б╕льше 60 календарних дн╕в, та письмово пов╕домити про це платника податк╕в до зак╕нчення строку, визначеного у пункт╕ 56.8 ст. 56 ПК.
Р╕шення ДФС Укра╖ни, прийняте за розглядом скарги платника податк╕в, ╓ остаточним ╕ не п╕дляга╓ подальшому адм╕н╕стративному оскарженню, але може бути оскаржено в судовому порядку.
П╕д час судового оскарження, особливу увагу необх╕дно звертати на процесуальн╕ строки, встановлен╕ Кодексом адм╕н╕стративного судочинства Укра╖ни в╕д 06.07.2005 року №2747-IV, оск╕льки в╕дпов╕дно до ч. 1 ст. 122, позов може бути подано в межах строку звернення до адм╕н╕стративного суду, встановленого цим Кодексом або ╕ншими законами.
Правовий припис «в межах строку звернення до адм╕н╕стративного суду, встановленого законом» означа╓, що позов ма╓ подаватися лише в тих межах часу, який встановлений законом. Кр╕м того, можлив╕сть захисту прав та ╕нтерес╕в залежить в╕д дотримання строк╕в, встановлених на цей випадок законом.
Встановлення процесуальних строк╕в законом та судом передбачено з метою дисципл╕нування учасник╕в адм╕н╕стративного судочинства та сво╓часного виконання ними певних процесуальних д╕й, передбачених КАС Укра╖ни не зловживаючи ними.
Частиною 2 ст. 122 КАСУ передбачено, що для звернення до адм╕н╕стративного суду за захистом прав, свобод та ╕нтерес╕в особи встановлю╓ться шестим╕сячний строк, який, якщо не встановлено ╕нше, обчислю╓ться з дня, коли особа д╕зналася або повинна була д╕знатися про порушення сво╖х прав, свобод чи ╕нтерес╕в.
При цьому, ч. 4 ц╕╓╖ статт╕ Кодексу визначено, що якщо законом передбачена можлив╕сть досудового порядку вир╕шення спору ╕ позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов'язков╕сть досудового порядку вир╕шення спору, то для звернення до адм╕н╕стративного суду встановлю╓ться трим╕сячний строк, який обчислю╓ться з дня вручення позивачу р╕шення за результатами розгляду його скарги на р╕шення, д╕╖ або безд╕яльн╕сть суб'╓кта владних повноважень.
Р╕шення контролюючого органу, оскаржене в судовому порядку, не п╕дляга╓ адм╕н╕стративному оскарженню.

07.12.2018 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


НА ЧЕРН╤Г╤ВЩИН╤ У ЛИСТОПАД╤ ЗАФ╤КСОВАН╤ РЕКОРДН╤ ДЛЯ РЕГ╤ОНУ НАДХОДЖЕННЯ ПОДАТК╤В - ПОНАД 1 М╤ЛЬЯРД ГРИВЕНЬ

До бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в Черн╕г╕вщини у листопад╕ 2018 року платниками сплачено 1052 млн грн податк╕в та збор╕в. Р╕вень в╕дпов╕дного пер╕оду минулого року перевищено на 38 в╕дсотк╕в.
У Головному управл╕нн╕ ДФС наголошують, що з╕брати таку значну суму податк╕в стало можливим завдяки сумл╕нним платникам, яких на даний час в област╕ близько 99 в╕дсотк╕в.
До державного бюджету над╕йшло понад 552 млн грн, що у пор╕внянн╕ з листопадом минулого року б╕льше на 46 в╕дс. (175 млн грн). Найб╕льший прир╕ст сплати спостер╕га╓ться по рентн╕й плат╕ за користування надрами (у 4,7 рази або на 72,5 млн грн, тод╕ як у минулому роц╕ поточн╕ податков╕ зобов’язання були сплачен╕ лише частково ╕ значн╕ суми лягли у борг), податку на додану варт╕сть над╕йшло на 23 в╕дс. б╕льше (39 млн грн), податку на доходи ф╕зичних ос╕б та в╕йськового збору - на 33 в╕дс. (34 млн грн), податку на прибуток - на 35 в╕дс. (21 млн грн).
М╕сцев╕ бюджети ус╕х р╕вн╕в област╕ поповнились майже на 500 млн гривень. Надходження листопада минулого року перевищено на 29 в╕дс. (112 млн грн.). Найб╕льший прир╕ст спостер╕га╓ться по податку на доходи ф╕зичних ос╕б - на 33,6 в╕дс. (78 млн грн), ╓диному податку - на 24,4 в╕дс. (14 млн грн), рентн╕й плат╕ за користування природними ресурсами - 60 в╕дс. (10 млн грн).
Найб╕льшу питому вагу у формуванн╕ доход╕в територ╕альних громад ма╓ податок на доходи ф╕зичних ос╕б, якого сплачено майже 312 млн гривень (понад 62 в╕дс. загально╖ суми надходжень). Також значний вплив на наповнення бюджет╕в спостер╕га╓ться в╕д сплати ╓диного податку з п╕дпри╓мницько╖ д╕яльност╕ - майже 73 млн грн (14,5 в╕дс.), податку на майно - майже 57 млн грн (11,4 в╕дс.), рентно╖ плати - майже 27 млн грн (5,3 в╕дс.), акцизного податку в╕д реал╕зац╕╖ п╕дакцизно╖ продукц╕╖ та виробництва пального - майже 10 млн. грн. (2 в╕дс.).
╢диного внеску на загальнообов’язкове державне соц╕альне страхування над╕йшло 371 млн гривень. Пор╕вняно з в╕дпов╕дним пер╕одом минулого року надходження зросли на 30 в╕дс. або на 85 млн. гривень.

ДЛЯ ПЕРЕХОДУ НА СПРОЩЕНУ СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ З ╤ КВАРТАЛУ 2019 РОКУ – НЕОБХ╤ДНО ПОДАТИ ЗАЯВУ НЕ П╤ЗН╤ШЕ 14 ГРУДНЯ

Головне управл╕ння ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ нагаду╓, що порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платниками ╓диного податку ╤ – ╤╤╤ груп зд╕йсню╓ться в╕дпов╕дно до пп.298.1.1 – 298.1.4 Податкового кодексу Укра╖ни (дал╕ – ПКУ).
Суб’╓кт господарювання, який ╓ платником ╕нших податк╕в ╕ збор╕в в╕дпов╕дно до норм ПКУ, може прийняти р╕шення про перех╕д на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не п╕зн╕ше 15 календарних дн╕в до початку наступного календарного кварталу. Перел╕к в╕домостей, як╕ зазначаються суб’╓ктом господарювання у заяв╕ про перех╕д на спрощену систему оподаткування визначено п.298.3 ПКУ. До подано╖ заяви дода╓ться розрахунок доходу за попередн╕й календарний р╕к.
Враховуючи зазначене, останн╕м днем подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з 1 с╕чня 2019 року та розрахунку доходу за попередн╕й календарний р╕к ╓ 14 грудня 2018 року. Нагаду╓мо, що зд╕йснити перех╕д на спрощену систему оподаткування суб’╓кт господарювання може один раз протягом календарного року.


ДФС В ОБЛАСТ╤: ЕЛЕКТРОНН╤ СЕРВ╤СИ ПРАЦЮЮТЬ ЗАДЛЯ ЗРУЧНОСТ╤ ПЛАТНИК╤В

Одним ╕з пр╕оритетних напрям╕в роботи ф╕скально╖ служби ╓ електрон╕зац╕я процес╕в оподаткування та забезпечення 100-в╕дсотково╖ Е-готовност╕ в робот╕ в робот╕ контролюючих орган╕в.
Вже на сьогодн╕ платникам надано можлив╕сть в режим╕ 24/7/365 подавати будь-як╕ електронн╕ документи (зв╕тн╕сть, податков╕ накладн╕, серв╕сн╕ запити, листи тощо).
За 1 секунду в ДФС прийма╓ться та обробля╓ться близько 50 електронних документ╕в, в день - в╕д 1,5 млн до 2 млн.
Найб╕льш запитуваними серед платник╕в ╓ серв╕си он-лайн доступу до особистих даних, доступу та контролю за станом розрахунк╕в з бюджетом, до систем електронного адм╕н╕стрування ПДВ, реал╕зац╕╖ пального, ╢диного ре╓стру податкових накладних.
Саме он-лайн серв╕си дали змогу зменшити к╕льк╕сть запит╕в до контролюючих орган╕в в паперовому та електронному вигляд╕.
Кр╕м серв╕с╕в, як╕ надають платникам можлив╕сть в повному обсяз╕ реал╕зувати сво╖ права та обов’язки в╕дпов╕дно до норм чинного законодавства, впроваджено додатков╕ анал╕тичн╕ серв╕си. Це - автозаповнення декларац╕╖ з податку на додану варт╕сть, в╕дображення повно╖ ╕нформац╕╖ щодо податково╖ накладно╖ з урахуванням вс╕х заре╓строваних до не╖ розрахунк╕в-коригування, розрахунок суми перевищення та результат пор╕вняння даних податково╖ зв╕тност╕ з податку на додану варт╕сть та ╢диного ре╓стру податкових накладних, доступ до даних ╢РПН щодо складених платником чи його контрагентами податкових накладних у розр╕з╕ статус╕в (заре╓стровано/ре╓страц╕ю зупинено/прийнято р╕шення про ре╓страц╕ю/в╕дмова в ре╓страц╕╖).
Скористатися он-лайн серв╕сами користувач╕ можуть в Електронному каб╕нет╕ платника податк╕в. На сьогодн╕ Електронним каб╕нетом користу╓ться понад 9 млн. користувач╕в, з яких 1,2 млн ос╕б ╕дентиф╕кованих в приватн╕й частин╕, а це – весь активний б╕знес.
Враховуючи потреби б╕знесу в ДФС пост╕йно впроваджуються нов╕ та вдосконалюються д╕юч╕ електронн╕ серв╕си.
Зокрема, ДФС запроваджено систему E-Receipt у тестовому режим╕. Користувач╕ електронного серв╕су «Пошук ф╕скального чека» вже в╕дзначили простоту отримання, оперативн╕сть та достов╕рн╕сть ╕нформац╕╖ про зд╕йснен╕ розрахунков╕ операц╕╖ у будь-як╕й торг╕вельн╕й точц╕ будь-якого населеного пункту кра╖ни.
Також у планах впровадження електронно╖ акцизно╖ марки, що дозволить значно як╕сн╕ше контролювати п╕дакцизний товар (спирт, алкогольн╕ та тютюнов╕ вироби), унеможливить його т╕ньовий об╕г. Кр╕м того, це сприятиме створенню справедливих конкурентних умов для вс╕х учасник╕в ринку.
Запровадження автоматизовано╖ системи контролю за об╕гом п╕дакцизних товар╕в зд╕йснюватиметься у дек╕лька етап╕в. На першому етап╕ заплановано запровадити електронний документооб╕г в процес╕ замовлення та обл╕ку акцизних марок. Нараз╕ вже проводиться робота для переходу до к╕нця цього року на електронний документооб╕г з державним п╕дпри╓мством – виробником акцизних марок в автоматизованому режим╕.
На наступних етапах будуть вир╕шуватись питання, пов’язан╕ з подальшим удосконаленням процесу обл╕ку акцизних марок та об╕гу п╕дакцизних товар╕в.
Ще одним важливим серв╕сом, який дозволить сутт╓во п╕двищити р╕вень та як╕сть адм╕н╕стрування податк╕в, ╓ запровадження електронного аудиту шляхом застосування в╕дпов╕дного програмного забезпечення. Це дасть можлив╕сть виявляти переважну частину ризик╕в ще до перев╕рки, значно прискорить та спростить процедури анал╕зу даних, сутт╓во зменшить витрати робочого часу на проведення перев╕рки як посадових ос╕б, так ╕ платник╕в податк╕в.

06.12.2018 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


У ЧЕРН╤Г╤ВСЬК╤Й МИТНИЦ╤ ДФС Д╤╢ "ГАРЯЧА" ТЕЛЕФОННА Л╤Н╤Я
З ПИТАНЬ ОФОРМЛЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБ╤В

З метою оперативного надання консультац╕й з питань, що виникають у громадян при реал╕зац╕╖ норм Закону Укра╖ни в╕д 08.11.2018 №2611-VIII «Про внесення зм╕н до Податкового кодексу Укра╖ни щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засоб╕в» та Закону Укра╖ни в╕д 08.11.2018 №2612-VIII «Про внесення зм╕н до Митного кодексу Укра╖ни та деяких ╕нших законодавчих акт╕в Укра╖ни щодо ввезення транспортних засоб╕в на митну територ╕ю Укра╖ни» у Черн╕г╕вськ╕й митниц╕ ДФС створено «гарячу» телефонну л╕н╕ю.
«Гаряча» телефонна л╕н╕я функц╕ону╓ за телефонним номером (0462) 652-234 у робоч╕ дн╕ з понед╕лка по четвер з 9:00 до 18:00 год., у п’ятницю з 9:00 до 16:45 год., перерва: з 13:00 до 13:45 год.

04.12.2018 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


В╕дпов╕д╕ на актуальн╕ питання, пов’язан╕ з митним оформленням авто на ╕ноземн╕й ре╓страц╕╖4кБ
Скачати


НА ЧЕРН╤Г╤ВЩИН╤ НАДХОДЖЕННЯ ╢ДИНОГО СОЦ╤АЛЬНОГО ВНЕСКУ ЗРОСЛИ НА 740 МЛН ГРИВЕНЬ

Нараз╕ в кра╖н╕ актив╕зовано заходи щодо дет╕н╕зац╕╖ зайнятост╕ та доход╕в населення, що забезпечу╓ зб╕льшення надходжень до Пенс╕йного фонду в╕д сплати ╓диного внеску на обов’язкове державне соц╕альне страхування (╢СВ) та сво╓часну виплату пенс╕й.
Станом на 01.11.2018 року к╕льк╕сть страхувальник╕в - платник╕в ╓диного внеску в Черн╕г╕вськ╕й област╕ становить понад 50 тисяч, у тому числ╕ 34 тисяч п╕дпри╓мц╕в.
Щом╕сячно юридичними та ф╕зичними особами пода╓ться б╕льше 13 тисяч зв╕т╕в про нараховану зароб╕тну плату та нарахований ╓диний внесок найманим прац╕вникам. У 2018 роц╕ роботодавц╕ зв╕тували по 235 тисячах роб╕тник╕в та службовц╕в. Приватними п╕дпри╓мцями пода╓ться щор╕чно майже 27 тисяч зв╕т╕в про сплату ╢СВ особисто.
За десять м╕сяц╕в 2018 року в ц╕лому по област╕ сплачено близько 3,4 млрд грн ╓диного внеску. П╕дпри╓мцями сплачено 365 млн грн або 10 в╕дс. загально╖ суми. Решту надходжень пор╕вну (по 45 в╕дс. або по 1497 млн грн) забезпечили бюджетн╕ установи та п╕дпри╓мства, що займаються виробництвом товар╕в, працюють у сфер╕ торг╕вл╕, надають послуги.
У пор╕внянн╕ до в╕дпов╕дного пер╕оду минулого року ╢СВ сплачено б╕льше на 28 в╕дс. або на 740 млн гривень.
Головним управл╕нням ДФС в област╕ проведено зустр╕ч╕ з б╕знес-асоц╕ац╕ями, об’╓днаннями п╕дпри╓мц╕в та суб’╓ктами господарювання щодо актуальних питань ведення б╕знесу та вза╓мод╕╖ з контролюючими органами, зокрема, щодо рол╕ роботодавц╕в у п╕двищенн╕ соц╕альних стандарт╕в, стосовно легал╕зац╕╖ робочих м╕сць та п╕двищення р╕вня зароб╕тно╖ плати.
У результат╕ на 484 п╕дпри╓мствах област╕ п╕двищено р╕вень зароб╕тно╖ плати до законодавчо встановленого р╕вня, що сприяло додатковому надходженню ╓диного внеску у сум╕ понад 15 млн гривень.
Кр╕м того, сп╕льно з управл╕нням Держпрац╕ в област╕ проводяться перев╕рки дотримання трудового законодавства. Вживаються заходи до порушник╕в вимог закон╕в про нарахування та сплату ╓диного внеску: у с╕чн╕-жовтн╕ п.р. до адм╕н╕стративно╖ в╕дпов╕дальност╕ притягнуто кер╕вник╕в 47 п╕дпри╓мств, накладено штраф╕в на 25 тис грн та застосовано ф╕нансових санкц╕й в сум╕ 12,5 млн гривень.
Враховуючи той факт, що у раз╕ несплати роботодавцем ╓диного внеску, найманому прац╕вников╕ так╕ пер╕оди не зараховуються до страхового стажу, податковими органами прид╕ля╓ться окрема увага стягненню заборгованост╕ по ╢СВ. Так за рахунок погашення боргу над╕йшло 15,7 млн грн ╢СВ, з них 9,5 млн грн стягнуто завдяки сп╕льн╕й вза╓мод╕╖ з Державною виконавчою службою.

29.11.2018 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


"УВАГА ШАХРА╥" - ПРИЛУЦЬКА ОДП╤ ЗАСТЕР╤ГА╢

Шановн╕ платники податк╕в, Прилуцька ОДП╤ застер╕га╓: на теренах Черн╕г╕вщини знову актив╕зувалися «телефонн╕ шахра╖».

Так, спостер╕га╓ться непоодинок╕ спроби вчинення шахрайських д╕й нев╕домими особами з метою протиправного заволод╕ння коштами суб’╓кт╕в господарсько╖ д╕яльност╕.
Дзв╕нки надходять з телефонних номер╕в: (095) 474-50-49 та (099) 677-99-79 Нев╕дом╕ особи представляються начальником Прилуцького управл╕ння ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ ╕ вимагають надати грошов╕ кошти шляхом зарахування на картковий рахунок № 5167 8020 0615 6563, в╕дкритий у в╕дд╕ленн╕ Ощадного банку на ╕м’я Фонтош Н.В.
Зверта╓мо увагу, що це шахрайство!!!

Про можлив╕ шахрайськ╕ чи провокац╕йн╕ д╕╖ «телефонних аферист╕в» просимо негайно телефонувати на номер «Дов╕ри» - (0462) 668-522. ╤нформац╕ю також можна пов╕домити безпосередньо до в╕дд╕лу внутр╕шньо╖ безпеки ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕, звернувшись за адресою: м. Черн╕г╕в, вул. Рем╕снича, буд. 11 каб. 208 або до прим╕щення ╕нспекц╕╖.


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 26 вересня 2018 року8кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 11 вересня 2018 року9кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 11 вересня 2018 року9кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 05 вересня 2018 року8кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 28 серпня 2018 року 9кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 21 серпня 2018 року11кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 14 серпня 2018 року10кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 07 серпня 2018 року10кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 01 серпня 2018 року10кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 24 липня 2018 року11кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 17 липня 2018 року10кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 10 липня 2018 року10кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 04 липня 2018 року13кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 26 червня 2018 року9кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 19 червня 2018 року14кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 05 червня 2018 року12кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 29 травня 2018 року15кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 22 травня 2018 року10кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 15 травня 2018 року11кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 08 травня 2018 року14кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 02 травня 2018 року4кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 24 кв╕тня 2018 року10кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 17 кв╕тня 2018 року10кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 10 кв╕тня 2018 року14кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 03 кв╕тня 2018 року12кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 27 березня 2018 року11кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 20 березня 2018 року10кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 15 березня 2018 року8кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 13 березня 2018 року13кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 27 лютого 2018 року16кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 20 лютого 2018 року12кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 13 лютого 2018 року14кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 30 с╕чня 2018 року19кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 23 с╕чня 2018 року23кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 16 с╕чня 2018 року10кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 09 с╕чня 2018 року10кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 03 с╕чня 2018 року9кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 18 грудня 2017 року12кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 12 грудня 2017 року19кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 05 грудня 2017 року9кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 28 листопада 2017 року16кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 21 листопада 2017 року12кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 14 листопада 2017 року12кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 08 листопада 2017 року31кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 01 листопада 2017 року12кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 24 жовтня 2017 року9кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 17 жовтня 2017 року11кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 11 жовтня 2017 року4кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 10 жовтня 2017 року14кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 03 жовтня 2017 року12кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 26 вересня 2017 року11кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 19 вересня 2017 року14кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 13 вересня 2017 року6кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 12 вересня 2017 року13кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 06 вересня 2017 року24кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 22 серпня 2017 року10кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 15 серпня 2017 року12кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 09 серпня 2017 року7кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 08 серпня 2017 року12кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 02 серпня 2017 року12кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 25 липня 2017 року15кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 11 липня 2017 року17кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 04 липня 2017 року10кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 27 червня 2017 року12кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 20 червня 2017 року13кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 14 червня 2017 року9кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 12 червня 2017 року13кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 09 червня 2017 року9кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 30 травня 2017 року12кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 23 травня 2017 року6кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 22 травня 2017 року11кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 18 травня 2017 року5кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 15 травня 2017 року12кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 10 травня 2017 року8кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 03 травня 2017 року9кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 27 кв╕тня 2017 року214кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 25 кв╕тня 2017 року11кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 20 кв╕тня 2017 року243кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 12 кв╕тня 2017 року9кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 22 березня 2017 року196кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 15 березня 2017 року11кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 13 березня 2017 року8кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 07 березня 2017 року5кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 06 березня 2017 року8кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 01 березня 2017 року9кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 27 лютого 2017 року8кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 22 лютого 2017 року235кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 15 лютого 2017 року7кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 14 лютого 2017 року11кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 07 лютого 2017 року16кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 01 лютого 2017 року6кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 30 с╕чня 2017 року10кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 25 с╕чня 2017 року11кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 23 с╕чня 2017 року
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 18 с╕чня 2017 року11кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 16 с╕чня 2017 року10кБ
Скачати


Новини Прилуцько╖ ОДП╤ в╕д 10 с╕чня 2017 року7кБ
СкачатиНормативн╕ акти
м╕сько╖ влади
e-mail: П╕дписатися/В╕дписатися
Знайти:  

    
crok design