о ф ╕ ц ╕ й н и й   в е б - п о р т а л   м ╕ с т а   п р и л у к и
ukrainian english russian
додому пошта

- Податкова ╕нформу╓

У ПОКУПЦЯ ╢ МОЖЛИВ╤СТЬ ПЕРЕВ╤РИТИ ЧЕК, ВИДАНИЙ ПРРО, ЩО ПРАЦЮ╢ В РЕЖИМ╤ В ОФФЛАЙН

У розрахунковому документ╕ (чеку) ма╓ обов’язково бути наявна позначка про проведення розрахунково╖ операц╕╖ в режим╕ офлайн.
Перев╕рити наявн╕сть цього чеку в баз╕ даних ДПС можливо через Електронний каб╕нет п╕сля завершення роботи ПРРО в режим╕ офлайн та передач╕ ним чека/чек╕в до ф╕скального сервера.
╤нформац╕я про ф╕скальн╕ номери, що ув╕йшли до д╕апазону для використання ПРРО, що працю╓ у режим╕ офлайн, буде оприлюднена в Електронному каб╕нет╕ ╕з зазначенням даних про ф╕скальний номер ПРРО та про суб’╓кта господарювання, для ПРРО якого зарезервовано ф╕скальн╕ номери.

24.09.2020 ресслужба Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЩО РОБИТИ, ЯКЩО РЕ╢СТРАЦ╤Ю ПН/РК ЗУПИНЕНО?

Вс╕ податков╕ накладн╕, як╕ платники ПДВ ре╓струють в ╢диному ре╓стр╕ податкових накладних, проходять техн╕чну перев╕рку та перев╕рку на в╕дпов╕дн╕сть критер╕ям ризику. Це – критер╕╖ безумовно╖ ре╓страц╕╖, ризиковост╕ платника, позитивно╖ податково╖ ╕стор╕╖, ризиковост╕ зд╕йснення операц╕╖. Якщо податкова накладна потрапля╓ п╕д критер╕╖ ризиковост╕, ╖╖ ре╓страц╕я зупиня╓ться ╕ платник ма╓ документально п╕дтвердити реальн╕сть тако╖ операц╕╖.
При визначенн╕ ризиковост╕ ДПС використову╓ ╕нформац╕ю, яку нада╓ сам платник податк╕в, зокрема, це податкова зв╕тн╕сть. Також використову╓ться ╕нформац╕я в╕д правоохоронних орган╕в, яка нада╓ться у рамках крим╕нальних проваджень щодо певних суб’╓кт╕в господарювання.
Система мон╕торингу податкових ризик╕в при ре╓страц╕╖ податкових накладних блоку╓ менше 0,3 в╕дс. накладних з ПДВ.
Зупинка ре╓страц╕╖ податково╖ накладно╖ СМКОР не означа╓ заборону господарсько╖ д╕яльност╕ платника, тобто не обмежу╓ його право постачати та купувати товари.
Переглянути ╕нформац╕ю щодо в╕дпов╕дност╕ платника ПДВ критер╕ям ризиковост╕, критер╕ям безумовно╖ ре╓страц╕╖ накладних, показникам позитивно╖ податково╖ ╕стор╕╖, суб’╓кт господарювання може у приватн╕й частин╕ Електронного каб╕нету (меню «Мон╕торинг ПН/РК»).
На сайт╕ ДПС Укра╖ни та субсайт╕ Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ розм╕щено ╤нформац╕йний лист №5 «Ре╓страц╕я ПН/РК. Що робити, якщо ре╓страц╕ю ПН/РК зупинено?».
Перел╕к документ╕в, як╕ платник ПДВ може подати для розгляду питання щодо ре╓страц╕╖ його зупинено╖ податково╖ накладно╖/розрахунку коригування, визначений наказом М╕нф╕ну в╕д 12.12.2019 №520 «Про затвердження Порядку прийняття р╕шень про ре╓страц╕ю/в╕дмову у ре╓страц╕╖ податкових накладних/розрахунк╕в коригування в ╢диному ре╓стр╕ податкових накладних».

24.09.2020 Пресслужба Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


╤НФОРМУ╢МО ПЛАТНИК╤В ПОДАТК╤В ЩОДО АЛГОРИТМУ Д╤Й ПРИ РЕ╢СТРАЦ╤╥ ПРРО

Суб’╓кт господарювання, який ма╓ нам╕р заре╓струвати ПРРО, повинен перебувати на обл╕ку в контролюючому орган╕. Також на обл╕ку ма╓ перебувати його господарська одиниця, де буде використовуватись ПРРО, про яку суб’╓кт господарювання пов╕домля╓ контролюючий орган в╕дпов╕дно до вимог пункту 63.3 статт╕ 63 Податкового кодексу Укра╖ни.
Ре╓страц╕я ПРРО зд╕йсню╓ться на п╕дстав╕ заяви, що пода╓ться у електронн╕й форм╕ через Електронний каб╕нет (портальне р╕шення для користувач╕в або програмного ╕нтерфейсу (АР╤)) або засобами телекомун╕кац╕й.
П╕сля включення ПРРО до ре╓стру програмних ре╓стратор╕в розрахункових операц╕й такий ПРРО може використовуватись суб’╓ктом господарювання.
Про сертиф╕кати електронних п╕дпис╕в та/або печаток, що будуть використовуватись для ПРРО, суб’╓кт господарювання пов╕домля╓ зг╕дно з Порядком обм╕ну електронними документами з контролюючими органами, встановленим наказом М╕нф╕ну в╕д 06.06.2017 № 557. 

24.09.2020 Пресслужба Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


Б╤ЗНЕСОМ ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ ПРОТЯГОМ С╤ЧНЯ-СЕРПНЯ ПОТОЧНОГО РОКУ СПЛАЧЕНО БЛИЗЬКО 10,5 МЛРД ГРИВЕНЬ ПОДАТК╤В, ЗБОР╤В ТА ╢ДИНОГО ВНЕСКУ

Платниками податк╕в Черн╕г╕вського рег╕ону протягом 8 м╕сяц╕в поточного року до бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в сплачено понад 7 млрд грн податк╕в, збор╕в та обов’язкових платеж╕в. Цей показник на 172 млн грн перевищу╓ в╕дпов╕дний пер╕од минулого року.
Зокрема, до державного бюджету спрямовано 3195,6 млн грн, що становить 44,7 в╕дс. сплачених податк╕в за цей пер╕од. Значна частина надходжень становить сплата податку на додану варт╕сть – 1215,5 млн грн (38 в╕дс.), податку на доходи ф╕зичних ос╕б ╕ в╕йськового збору – 1108,5 млн грн (35 в╕дс.) та рентних платеж╕в за користування природними ресурсами – 434,1 млн грн (13,6 в╕дс.).
До м╕сцевих бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в спрямовано 3947,2 млн гривень. Факт минулого року перевищено на 6,1 в╕дс. або на 226,7 млн гривень. Зростання надходжень в╕дбулось в основному за рахунок зб╕льшення сплати по бюджетоформуючим податкам, а саме: податку на доходи ф╕зичних ос╕б – на 6,8 в╕дс. (+158,9 млн грн) та ╓диному податку з п╕дпри╓мницько╖ д╕яльност╕ – на 8,2 в╕дс. (+40,5 млн грн).
Добров╕льна сплата до бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в склада╓ 99,6 в╕дс. в╕д загально╖ суми податк╕в. За рахунок проведення контрольно-перев╕рочно╖ роботи над╕йшло 14,5 млн грн, в╕д стягнення податкового боргу – 45,4 млн гривень.
Кр╕м того, страхувальниками для перерахування до Пенс╕йного та ╕нших фонд╕в сплачено 3314,1 млн грн. ╓диного внеску на загальнодержавне обов’язкове соц╕альне страхування. Минулор╕чний р╕вень перевищено на 6 в╕дс. або на 187,5 млн гривень.

23.09.2020 Пресслужба Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


НА ЧЕРН╤Г╤ВЩИН╤ НАДХОДЖЕННЯ В╤Д СПЛАТИ ╢ДИНОГО ВНЕСКУ
СКЛАЛИ ПОНАД 3,3 М╤ЛЬЯРДИ ГРИВЕНЬ

За 8 м╕сяц╕в 2020 року платниками Черн╕г╕вщини сплачено б╕льше 3,3 млрд гривень ╓диного внеску на загальнообов’язкове державне соц╕альне страхування, що б╕льше за аналог╕чний пер╕од минулого року на 187,5 млн гривень.
В╕д юридичних ос╕б над╕йшло понад 2,9 млрд грн, або 90 в╕дс надходжень. З них б╕льше 1,6 млрд грн сплачено бюджетними установами (49,4 в╕дс). Ф╕зичн╕ особи - п╕дпри╓мц╕ сплатили 332,4 млн грн (10 в╕дс).
Найб╕льшу частку надходжень ╓диного внеску забезпечують платники, що перебувають на обл╕ку в ДП╤ м. Черн╕гова, м. Прилуки та м. Н╕жина.

18.09.2020 Пресслужба Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ПЛАТНИКИ ПОДАТК╤В ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ ЗА В╤С╤М М╤СЯЦ╤В СПРЯМУВАЛИ НА ОБОРОНОЗДАТН╤СТЬ КРА╥НИ МАЙЖЕ 252,3 МЛН ГРН В╤ЙСЬКОВОГО ЗБОРУ

Як пов╕домили в управл╕нн╕ податкового адм╕н╕стрування Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ за с╕чень–серпень поточного року платниками податк╕в Черн╕г╕всько╖ област╕ сплачено близько 252,3 млн грн в╕йськового збору. Це на 19,8 млн грн б╕льше н╕ж за в╕дпов╕дний пер╕од минулого року.
В серпн╕ в╕йськового збору над╕йшло до бюджету 32,5 млн грн, що перевищу╓ в╕дпов╕дний минулор╕чний показник на 2,7 млн гривень.
Забезпечили надходження на обороноздатн╕сть кра╖ни 6289 податкових агент╕в – юридичних ос╕б в сум╕ понад 29,5 млн грн та 6720 ф╕зичних ос╕б (приватн╕ п╕дпри╓мц╕ та громадяни) в сум╕ 2,9 млн гривень.
Найб╕льш╕ суми в╕йськового збору сплачено платниками м╕ст: Черн╕гова, Прилук, Бахмацького та Козелецького район╕в.

16.09.2020 Пресслужба Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ПЛАТНИКАМИ ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ У СЕРПН╤ ПОТОЧНОГО РОКУ СПЛАЧЕНО ПОДАТК╤В ТА ЗБОР╤В Б╤ЛЬШ ЯК 1,1 М╤ЛЬЯРДИ ГРИВЕНЬ

На Черн╕г╕вщин╕ до бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в у серпн╕ 2020 року в╕д суб’╓кт╕в господарювання над╕йшло понад 1,1 млрд грн податк╕в та збор╕в. Р╕вень в╕дпов╕дного пер╕оду минулого року перевищено на 15 в╕дс. або на 144,2 млн гривень.
До Державного бюджету спрямовано 49 в╕дсотк╕в кошт╕в (543,6 млн грн). Прир╕ст до минулого року склав 24,1 в╕дс. або 105,5 млн гривень. У пор╕внянн╕ до минулор╕чного збору зросли надходження по податку на доходи ф╕зичних ос╕б та в╕йськовому збору – на 7,2 в╕дс. (+9,5 млн грн), податку на прибуток – у 3,5 рази (+102,5 млн грн), по ПДВ – на 10 в╕дс. (+16,5 млн грн).
До м╕сцевих бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в у серпн╕ п.р. над╕йшло 564,2 млн грн податк╕в та збор╕в. Прир╕ст до минулого року склав 7,4 в╕дс. або 38,7 млн гривень.
Майже 57 в╕дс. суми, що над╕йшла до м╕сцевих бюджет╕в, склада╓ податок на доходи ф╕зичних ос╕б (319,9 млн грн, що б╕льше минулор╕чного показника на 7,1 в╕дс. або на 21,2 млн грн). Близько 18 в╕дс. спрямованих до бюджет╕в сум – в╕д сплати податку на майно (за земельн╕ д╕лянки, нерухом╕сть та транспорт – 102,4 млн грн). Також вагоме значення для бюджет╕в територ╕альних громад ма╓ ╓диний податок на п╕дпри╓мницьку д╕яльн╕сть (13,2 в╕дс. загально╖ суми), якого сплачено 74,5 млн грн (практично на р╕вн╕ серпня минулого року). Акцизного податку в╕д реал╕зац╕╖ алкоголю, тютюну та пального над╕йшло 22,7 млн грн (4 в╕дс. загально╖ суми надходжень).
Бюджетн╕ призначення, прийнят╕ сес╕ями м╕сцевих рад, у серпн╕ виконан╕ на 101,3 в╕дс. (+ 7,1 млн грн), що дозволило у повному обсяз╕ проф╕нансувати запланован╕ видатки на зароб╕тну плату та розвиток територ╕й.
Кр╕м того, страхувальниками сплачено 404,9 млн грн ╓диного внеску на загальнообов’язкове державне соц╕альне страхування, чим забезпечено зростання надходжень у пор╕внянн╕ до в╕дпов╕дного м╕сяця минулого року на 3,2 в╕дс. або на 12,6 млн гривень.

15.09.2020 Пресслужба Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЗА ДВА М╤СЯЦ╤ ПОДАТКОВИМИ АУДИТОРАМИ ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ УПЕРЕДЖЕНО БЮДЖЕТНОГО В╤ДШКОДУВАННЯ ПДВ Б╤ЛЬШ ЯК НА 8,6 М╤ЛЬЙОН╤В ГРИВЕНЬ

Протягом липня-серпня поточного року Головним управл╕нням ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ проведено 19 документальних позапланових ви╖зних перев╕рок з питань достов╕рност╕ нарахування сум бюджетного в╕дшкодування та в╕д’╓много значення з податку на додану варт╕сть.
За результатами проведених перев╕рок упереджено бюджетного в╕дшкодування б╕льш як на 8,6 млн грн, зменшено в╕д’╓много значення з ПДВ майже на 4 млн грн та донараховано податку на додану варт╕сть 512,7 тис гривень.
Нагаду╓мо, що з метою запоб╕гання поширенню на територ╕╖ Укра╖ни коронав╕русно╖ хвороби (COVID-19) з 18 березня 2020 запроваджено моратор╕й на проведення документальних перев╕рок.
При цьому моратор╕й не поширю╓ться на проведення документальних позапланових перев╕рок з п╕дстав, визначених п╕дпунктом 78.1.8 пункту 78.1 статт╕ 78 цього Кодексу, а саме якщо платником подано декларац╕ю, в як╕й заявлено до в╕дшкодування з бюджету податок на додану варт╕сть, за наявност╕ п╕дстав для перев╕рки, визначених у розд╕л╕ V цього Кодексу, та/або з в╕д'╓мним значенням з податку на додану варт╕сть, яке становить б╕льше 100 тис гривень.

11.09.2020 Пресслужба Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ГРАФ╤К ПРОВЕДЕННЯ СЕАНС╤В ТЕЛЕФОННОГО ЗВ’ЯЗКУ "ГАРЯЧА Л╤Н╤Я" ГОЛОВНИМ УПРАВЛ╤ННЯМ ДПС У ЧЕРН╤Г╤ВСЬК╤Й ОБЛАСТ╤ У ВЕРЕСН╤ 2020 РОКУ

Дата та час проведення сеансу Тема сеансуНа запитання платник╕в в╕дпов╕да╓Телефонувати за номером
09.09.2020р. з 10.00 до 11.00Щодо норм Податкового кодексу Укра╖ни ╕з запровадження трир╕внево╖ документац╕╖ з трансфертного ц╕ноутворенняЗав╕дувач сектору управл╕ння податкових перев╕рок, трансфертного ц╕ноутворення та м╕жнародного оподаткування Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ Натал╕я ГОЛОТА652-361
14.09.2020р. з 10.00 до 11.00Актуальн╕ питання застосування програмних РРО Начальник в╕дд╕лу фактичних перев╕рок, контролю за гот╕вковими операц╕ями управл╕ння податкових перев╕рок, трансфертного ц╕ноутворення та м╕жнародного оподаткування Серг╕й Мотчаний652-309
23.09.2020р. з 10.00 до 11.00Податкова знижка для ф╕зичних ос╕бЗаступник начальника управл╕ння податк╕в ╕ збор╕в з ф╕зичних ос╕б Наталя Кузнецова652-978

08.09.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЯКЩО ВАМ ТЕЛЕФОНУЮТЬ В╤Д ╤МЕН╤ ПОДАТК╤ВЦ╤В ╤ ПРОПОНУЮТЬ НАДАТИ Ф╤НАНСОВУ ДОПОМОГУ, ЗНАЙТЕ – ЦЕ ШАХРА╥ !

В Головному управл╕нн╕ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ пов╕домили, що знову актив╕зувалися телефонн╕ шахра╖. Вони телефонують платникам податк╕в в╕д ╕мен╕ податк╕вц╕в.
З номер╕в моб╕льного зв’язку (066)465 53 16 та (095)564 30 16 на телефони ф╕зичних ос╕б – п╕дпри╓мц╕в м╕ста Прилуки та Прилуцького району 02.09.2020 нев╕домими особами були зд╕йснен╕ дзв╕нки в╕д ╕мен╕ начальника Прилуцько╖ ДП╤ з вимогою перерахувати грошов╕ кошти на картковий рахунок №4102 3251 2437 4109 в╕дкритий на ╕м’я ╤ль╖но╖ О.О. в АТ «Альфа Банк», або на UA683003460000026200911213968.
Головне управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ застер╕га╓ платник╕в податк╕в бути пильними та не п╕ддаватися на провокац╕╖.
Попереджа╓мо, що у раз╕ надходження таких дзв╕нк╕в з будь-якими незаконними пропозиц╕ями або вимогами одразу пов╕домляйте прац╕вник╕в п╕дрозд╕лу з питань запоб╕гання та виявлення корупц╕╖ за номерами: (0462) 652-315, 652-392, 668-522.

04.09.2020 Пресслужба Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ПЕРЕВАГИ ЗВ╤ТНОСТ╤ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯД╤ ОЦ╤НИЛИ ПЛАТНИКИ ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ

У Головному управл╕нн╕ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ пов╕домили, що електронними серв╕сами податково╖ служби користуються 90 в╕дсотк╕в платник╕в Черн╕г╕вщини.
Особливо╖ актуальност╕ така форма вза╓мод╕╖ набула у пер╕од карантинних обмежень. Цього року к╕льк╕сть платник╕в Черн╕г╕вщини – користувач╕в Електронного каб╕нету - пост╕йно зроста╓. На даний час 80 в╕дсотк╕в платник╕в рег╕ону зв╕тують в електронному вигляд╕. Серед юридичних ос╕б – це 90 в╕дсотк╕в, серед ф╕зичних ос╕б - п╕дпри╓мц╕в даним серв╕сом податково╖ користуються 68 в╕дсотк╕в.
В управл╕нн╕ податкових серв╕с╕в зазначають, що на сьогодн╕шн╕й день у Головному управл╕нн╕ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ заре╓стровано 59 716 платник╕в податк╕в, з яких: 22 781 це юридичн╕ особи та 36 935 ф╕зичн╕ особи - п╕дпри╓мц╕. Т╕льки за останн╕ с╕м м╕сяц╕в поточного року Головним управл╕нням було заре╓стровано та взято на обл╕к 3 787 платник╕в (482 - юридичн╕ особи та 3 305 - ф╕зичн╕ особи – п╕дпри╓мц╕).

02.09.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ПЛАТНИКИ ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ ЗА 7 М╤СЯЦ╤В СПЛАТИЛИ 8,8 МЛРД ГРИВЕНЬ ПОДАТК╤В, ЗБОР╤В ТА ╢ДИНОГО ВНЕСКУ

У Головному управл╕нн╕ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ пов╕домили, що до бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в платниками Черн╕г╕всько╖ област╕ за с╕чень-липень 2020 року сплачено 6 млрд грн податк╕в, збор╕в та обов’язкових платеж╕в. Цей показник перевищу╓ минулор╕чний на 27,7 млн гривень.
Зокрема, до державного бюджету спрямовано 2,6 млрд грн, що становить близько 44 в╕дс. сплачених податк╕в за цей пер╕од. Значна частина надходжень над╕йшла в╕д сплати податку на додану варт╕сть понад 1 млрд грн (39 в╕дс.) та податку на доходи ф╕зичних ос╕б 746,6 млн грн (28 в╕дс.).
До м╕сцевих бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в платниками податк╕в сплачено 3,3 млрд гривень. Факт минулого року перевищено на 5,9 в╕дс. або на 188 млн грн, в основному за рахунок зб╕льшення сплати по бюджетоформуючих податках: податку на доходи ф╕зичних ос╕б - на 6,8 в╕дс. (+137,7 млн грн) та ╓диного податку з п╕дпри╓мницько╖ д╕яльност╕ – на 9,7 в╕дс. (+40,5 млн грн).
Самост╕йно платниками сплачено до бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в 99 в╕дс. в╕д загально╖ суми. За рахунок проведення контрольно – перев╕рочно╖ роботи над╕йшло 12,6 млн гривень.
Кр╕м того, страхувальниками для перерахування до Пенс╕йного та ╕нших фонд╕в сплачено 2,9 млрд грн ╓диного внеску на загальнодержавне обов’язкове соц╕альне страхування. Минулор╕чний р╕вень перевищено на 6,4 в╕дс. або на 174,9 млн гривень.

27.08.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЯК ЗАРЕ╢СТРУВАТИ ПРОГРАМНИЙ РРО

З початку серпня поточного року платники можуть застосовувати програмн╕ ре╓стратори розрахункових операц╕й. Суб’╓кт господарювання, який ма╓ нам╕р заре╓струвати програмний ре╓стратор розрахункових операц╕й (дал╕ – ПРРО), повинен перебувати на обл╕ку в контролюючому орган╕. Також на обл╕ку ма╓ перебувати його господарська одиниця, де буде використовуватись ПРРО, про яку суб’╓кт господарювання пов╕домля╓ контролюючий орган в╕дпов╕дно до вимог п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу Укра╖ни в╕д 02 грудня 2010 року № 2755-V╤ ╕з зм╕нами та доповненнями.
Ре╓страц╕я ПРРО зд╕йсню╓ться на п╕дстав╕ Заяви про ре╓страц╕ю програмного ре╓стратора розрахункових операц╕й за формою № 1-ПРРО (J/F 1316602), що пода╓ться у електронн╕й форм╕ через Електронний каб╕нет (портальне р╕шення для користувач╕в або програмного ╕нтерфейсу (АР╤)) або засобами телекомун╕кац╕й.
П╕сля включення ПРРО до ре╓стру програмних ре╓стратор╕в розрахункових операц╕й такий ПРРО може використовуватись суб’╓ктом господарювання.
Про сертиф╕кати електронних п╕дпис╕в та/або печаток, що будуть використовуватись для ПРРО, суб’╓кт господарювання пов╕домля╓ зг╕дно з Порядком обм╕ну електронними документами з контролюючими органами, затвердженим наказом М╕н╕стерства ф╕нанс╕в Укра╖ни в╕д 06.06.2017 № 557 з╕ зм╕нами та доповненнями.

27.08.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


╤НФОРМАЦ╤Ю ПРО НАЯВН╤СТЬ АБО В╤ДСУТН╤СТЬ ПОДАТКОВОГО БОРГУ МОЖНА ОТРИМАТИ САМОСТ╤ЙНО

В управл╕нн╕ по робот╕ з податковим боргом Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ роз’яснили, як платники можуть перев╕рити наявн╕сть або в╕дсутн╕сть у них податкового боргу.
╤нформац╕я про платник╕в, як╕ мають борг розм╕щу╓ться на оф╕ц╕йному вебпортал╕ ДПС (https://tax.gov.ua). З даною ╕нформац╕╓ю можна ознайомитись за посиланням: Головна/В╕дкрит╕ дан╕/╤нформац╕я про суб’╓кт╕в господарювання, як╕ мають податковий борг.
Кр╕м того, на оф╕ц╕йному вебпортал╕ ДПС працю╓ електронний серв╕с «Д╕знайся б╕льше про свого б╕знес-партнера», який розм╕щено на головн╕й стор╕нц╕ вебпорталу.
Для перев╕рки над╕йност╕ д╕лового партнера, зокрема, щодо сумл╕нност╕ у сплат╕ податк╕в, достатньо ввести в╕дому ╕нформац╕ю в одне з пол╕в або в обидва поля ╕ система зд╕йснить пошук у базах даних, доступних для публ╕чного використання ╕ пов╕домить про результати пошуку з зазначенням ╕нформац╕╖ щодо в╕дсутност╕ або наявност╕ боргу у платника податк╕в.
Сл╕д зазначити, що меню «Стан розрахунк╕в з бюджетом» приватно╖ частини (особистого каб╕нету) Електронного каб╕нету нада╓ платнику податк╕в з використанням квал╕ф╕кованого електронного п╕дпису, отриманого у будь-якого Квал╕ф╕кованого надавача електронних дов╕рчих послуг, доступ до сво╖х особових рахунк╕в ╕з сплати податк╕в, збор╕в та ╕нших платеж╕в.

27.08.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


НА П╤ДТРИМКУ АРМ╤╥ ПЛАТНИКИ ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ СПЛАТИЛИ ПОНАД 220 М╤ЛЬЙОН╤В ГРИВЕНЬ

В управл╕нн╕ податк╕в ╕ збор╕в з ф╕зичних ос╕б Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ пов╕домили, що протягом с╕чня – липня 2020 року платниками податк╕в Черн╕г╕всько╖ област╕ сплачено понад 220 млн грн в╕йськового збору. Це на 17 млн грн б╕льше аналог╕чного пер╕оду минулого року.
У липн╕ поточного року надходження в╕йськового збору склали 33 млн грн, що перевищу╓ р╕вень надходжень у липн╕ минулого року на 2,8 млн гривень.
Зазначен╕ суми надходжень в╕йськового збору над╕йшли в╕д 7102 податкових агент╕в - юридичних ос╕б в сум╕ понад 205,4 млн грн та в╕д 13033 ф╕зичних ос╕б (приватних п╕дпри╓мц╕в та громадян) в сум╕ 14,4 млн гривень.
Найб╕льш╕ суми в╕йськового збору сплачено платниками Черн╕гова, Прилук, Н╕жина, Козелецького, Черн╕г╕вського та Бобровицького район╕в.

20.08.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЩОДО ЗМ╤Н У ПРОЦЕДУР╤ РЕ╢СТРАЦ╤╥ ПЛАТНИКОМ СПРОЩЕНО╥ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДЛЯ НОВОСТВОРЕНИХ СУБ’╢КТ╤В ГОСПОДАРЮВАННЯ

Державна податкова служба Укра╖ни пов╕домля╓, що у зв’язку з набранням чинност╕ 23 травня 2020 року Закону Укра╖ни в╕д 16 с╕чня 2020 року № 466-╤Х «Про внесення зм╕н до Податкового кодексу Укра╖ни щодо вдосконалення адм╕н╕стрування податк╕в, усунення техн╕чних та лог╕чних неузгодженостей у податковому законодавств╕» (дал╕ - Закон № 466) для новостворених суб’╓кт╕в господарювання в╕дбулися певн╕ зм╕ни у процедур╕ ре╓страц╕╖ платником спрощено╖ системи оподаткування.
Симетричн╕ норми були внесен╕ до Закону Укра╖ни в╕д 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну ре╓страц╕ю юридичних ос╕б, ф╕зичних ос╕б - п╕дпри╓мц╕в та громадських формувань» ( дал╕ - Закон № 755) Законом Укра╖ни в╕д 20 вересня 2019 року № 132-╤Х «Про внесення зм╕н до деяких законодавчих акт╕в Укра╖ни щодо стимулювання ╕нвестиц╕йно╖ д╕яльност╕ в Укра╖н╕»(дал╕ - Закон № 132), зг╕дно з якими у заяв╕ про державну ре╓страц╕ю юридично╖ особи або ф╕зично╖ особи - п╕дпри╓мця може зазначатися прохання заявника про ре╓страц╕ю або обрання спрощено╖ системи оподаткування.
Внесен╕ зм╕ни Законом №132 та Законом №466 виключають спос╕б ре╓страц╕╖ платником ╓диного податку шляхом подання «коп╕╖ заяв про обрання спрощено╖ системи оподаткування» як додаток до заяви про державну ре╓страц╕ю та запроваджують можлив╕сть ре╓страц╕╖ платником ╓диного податку через отримання «в╕домостей ╕з заяви про державну ре╓страц╕ю створення юридично╖ особи або державно╖ ре╓страц╕╖ ф╕зично╖ особи - п╕дпри╓мцем про обрання спрощено╖ системи оподаткування».
Тобто, новостворен╕ суб’╓кти господарювання зможуть заявити про сво╓ бажання добров╕льно заре╓струватися платником ╓диного податку без подання окремо╖ ре╓страц╕йно╖ заяви про застосування спрощено╖ системи оподаткування п╕д час державно╖ ре╓страц╕╖ створення юридично╖ особи або державно╖ ре╓страц╕╖ ф╕зично╖ особи - п╕дпри╓мця.
З метою приведення у в╕дпов╕дн╕сть до положень Закону № 755 власних нормативно-правових акт╕в М╕н╕стерство юстиц╕╖ Укра╖ни затвердило наказом в╕д 19.05.2020 № 1716/5, заре╓строваним у М╕н╕стерств╕ юстиц╕╖ Укра╖ни 20.05.2020 за № 454/34737 (дал╕ — Наказ № 1716/5), нов╕ форми заяв щодо державно╖ ре╓страц╕╖ ф╕зично╖ особи — п╕дпри╓мця та державно╖ ре╓страц╕╖ юридично╖ особи (дал╕ - заяви у сфер╕ державно╖ ре╓страц╕╖).
В╕дпов╕дн╕ заяви або в╕домост╕ передаються до контролюючих орган╕в у порядку, встановленому Законом № 755.
Наказом №1716/5 визначено, що подання заяв у сфер╕ державно╖ ре╓страц╕╖ юридичних ос╕б, ф╕зичних ос╕б - п╕дпри╓мц╕в в╕дпов╕дно до затверджених цим наказом форм зд╕йсню╓ться в електронн╕й форм╕ п╕сля доопрацювання програмних засоб╕в.
За даними М╕н╕стерства юстиц╕╖ Укра╖ни з 03.08.2020 плану╓ться надати новоствореним особам можлив╕сть обирати систему оподаткування шляхом заповнення в╕дпов╕дних стор╕нок заяв у сфер╕ державно╖ ре╓страц╕╖. Як зазнача╓ться М╕н’юстом, техн╕чна реал╕зац╕я передач╕ таких заяв або в╕домостей плану╓ться з огляду на чинн╕ техн╕чн╕ можливост╕ програмного забезпечення ╢диного державного ре╓стру юридичних ос╕б, ф╕зичних ос╕б - п╕дпри╓мц╕в та громадських формувань (дал╕ - ╢диний державний ре╓стр) в╕дпов╕дно до ╕снуючого порядку ╕нформац╕йно╖ вза╓мод╕╖ шляхом передач╕ коп╕╖ вс╕╓╖ заяви з блоком в╕домостей про обрання системи оподаткування у вигляд╕ сканкоп╖╖ тако╖ заяви (дал╕ - сканкоп╕я заяви у сфер╕ державно╖ ре╓страц╕╖).
Оновлен╕ форми заяв у сфер╕ державно╖ ре╓страц╕╖ м╕стять: дан╕ про найменування юридично╖ особи (ШБ ф╕зично╖ особи, яка ре╓стру╓ться п╕дпри╓мцем), заявника, який надав заяву на державну ре╓страц╕ю, кер╕вника (для юридично╖ особи); окрему стор╕нку з в╕домостями про обрання системи оподаткування, яка заповню╓ться за бажанням особи заре╓струватися платником ПДВ або платником ╓диного податку, на як╕й зазначаються в╕домост╕ про заявника - уповноважену особу (у раз╕ подання заяви у сфер╕ державно╖ ре╓страц╕╖ уповноваженою особою).
Додатково пов╕домля╓мо, що на оф╕ц╕йному вебсайт╕ М╕н’юста зазначено, що з 17.08.2020 впроваджу╓ться оновлене програмне забезпечення ╢диного державного ре╓стру, яким плану╓ться запровадити можлив╕сть зокрема обрання ф╕зичними особами - п╕дпри╓мцями спрощено╖ системи оподаткування.
З метою забезпечення сво╓часно╖ ре╓страц╕╖ платниками ╓диного податку та недопущення безп╕дставних в╕дмов у так╕й ре╓страц╕╖, до встановлення оновленого програмного забезпечення ╤ТС «Податковий блок» розгляд та опрацювання нових скан-коп╕й заяв у сфер╕ державно╖ ре╓страц╕╖, як╕ надходитимуть до контролюючих орган╕в починаючи з 03.08.2020, ма╓ зд╕йснюватися за ╤снуючими процедурами розгляду скан-коп╕й ре╓страц╕йних заяв про застосування спрощено╖ системи оподаткування платник╕в, порядок надання яких був визначений до набрання чинност╕ Законом № 466.
Посадова особа контролюючого органу, в╕дпов╕дальна за обробку документа на п╕дстав╕ в╕домостей, що м╕стяться у скан-коп╕╖ заяви у сфер╕ державно╖ ре╓страц╕╖, яка доступна для перегляду, зд╕йсню╓ ре╓страц╕йн╕ д╕╖ в частин╕ ре╓страц╕╖ платником ╓диного податку. При цьому розд╕л з даними про особу, яка пода╓ заяву (представника платника), заповню╓ться на п╕дстав╕ даних, як╕ м╕стяться на в╕дпов╕дн╕й стор╕нц╕ скан-коп╕╖ заяви у сфер╕ державно╖ ре╓страц╕╖ з в╕домостями про обрання системи оподаткування. У раз╕ в╕дсутност╕ таких в╕домостей у скан-коп╕╖ заяви зазначаються дан╕ в╕домостей про заявника з ╕ншо╖ стор╕нки скан-коп╕╖ заяви у сфер╕ державно╖ ре╓страц╕╖ (стор. 6 заяви для юридичних ос╕б, стор. 2 заяви для ф╕зичних ос╕б - п╕дпри╓мц╕в).
За результатами розгляду скан-коп╕╖ заяви у сфер╕ державно╖ ре╓страц╕╖ з в╕домостями про обрання системи оподаткування, отримано╖ з ╢диного державного ре╓стру, контролюючий орган може прийняти р╕шення про ре╓страц╕ю платником спрощено╖ системи оподаткування або в╕дмову в ре╓страц╕╖ платником ╓диного податку у в╕дпов╕дност╕ до вимог Кодексу.

20.08.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


З 1 СЕРПНЯ У Ф╤СКАЛЬНОМУ ЧЕКУ РРО ПОРЯД З НАЗВОЮ П╤ДАКЦИЗНИХ ТОВАР╤В НЕОБХ╤ДНО ЗАЗНАЧАТИ КОД УКТ ЗЕД

Головне управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ зверта╓ увагу суб’╓кт╕в господарювання на зм╕ни у застосуванн╕ РРО.
Законом Укра╖ни в╕д 20 вересня 2019 року №128-╤Х «Про внесення зм╕н до Закону Укра╖ни «Про застосування ре╓стратор╕в розрахункових операц╕й у сфер╕ торг╕вл╕, громадського харчування та послуг» передбача╓ться обов’язок суб’╓кт╕в господарювання проводити розрахунков╕ операц╕╖ через РРО та програмн╕ РРО з використанням режиму попереднього програмування найменування та ц╕н товар╕в (послуг) ╕з зазначенням коду товарно╖ п╕дкатегор╕╖ зг╕дно з УКТ ЗЕД для п╕дакцизних товар╕в (до цього було т╕льки для пального).
У раз╕ проведення розрахункових операц╕й через РРО та/або програмн╕ РРО без використання режиму попереднього програмування найменування кожного п╕дакцизного товару ╕з зазначенням коду товарно╖ п╕дкатегор╕╖ зг╕дно з УКТ ЗЕД, ц╕ни товару та обл╕ку його к╕лькост╕, в╕дпов╕дно до п. 7 ст. 17 Закону № 265 до суб’╓кт╕в господарювання, як╕ зд╕йснюють розрахунков╕ операц╕╖ за товари (послуги), за р╕шенням в╕дпов╕дних контролюючих орган╕в застосовуються ф╕нансов╕ санкц╕╖ у розм╕р╕ триста неоподатковуваних м╕н╕мум╕в доход╕в громадян (на даний час – 5100 грн).

19.08.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ПЛАТНИКИ ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ У ЛИПН╤ 2020 РОКУ СПЛАТИЛИ ДО БЮДЖЕТ╤В НА 882 МЛН ГРИВЕНЬ

До бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в у липн╕ 2020 року платниками Черн╕г╕всько╖ област╕ сплачено 881,7 млн грн податк╕в та збор╕в. Р╕вень в╕дпов╕дного пер╕оду минулого року перевищено на 2,4 в╕дс. або на 20,5 млн гривень.
До Державного бюджету спрямовано 40 в╕дс. кошт╕в (349,3 млн грн). У пор╕внянн╕ до минулор╕чного збору зросли надходження по податку на доходи ф╕зичних ос╕б та в╕йськовому збору – на 7,5 в╕дс. (+10,2 млн грн), податку на прибуток – у 3,6 рази (+7,2 млн грн), акцизному податку з вироблених товар╕в – у 2 рази (+0,3 млн грн).
До м╕сцевих бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в у липн╕ над╕йшло 532,4 млн грн податк╕в та збор╕в. Прир╕ст до минулого року склав 8 в╕дс. або 39,5 млн гривень.
Майже 62 в╕дс. суми, що над╕йшла до м╕сцевих бюджет╕в, склада╓ податок на доходи ф╕зичних ос╕б (328,1 млн грн, що б╕льше минулор╕чного показника на 7,1 в╕дс. або на 21,9 млн грн). Близько 20 в╕дс. спрямованих до бюджет╕в сум – в╕д сплати податку на майно (за земельн╕ д╕лянки, нерухом╕сть та транспорт – 105,9 млн грн, що на 10,5 в╕дс. б╕льше липня минулого року або на 10,1 млн гривень). Також вагоме значення для бюджет╕в територ╕альних громад ма╓ ╓диний податок на п╕дпри╓мницьку д╕яльн╕сть (13,6 в╕дс. загально╖ суми), якого сплачено 72,2 млн грн (б╕льше минулор╕чного р╕вня на 5 в╕дс. або на 3,4 млн гривень). Акцизного податку в╕д реал╕зац╕╖ алкоголю та тютюну над╕йшло 12,9 млн грн, р╕вень минулого року перевищено на 15,2 в╕дс. або на 1,7 млн грн.
Кр╕м того, страхувальниками сплачено 437,6 млн грн ╓диного внеску на загальнообов’язкове державне соц╕альне страхування, чим забезпечено зростання надходжень у пор╕внянн╕ до в╕дпов╕дного м╕сяця минулого року на 8,2 в╕дс. або на 33,1 млн гривень.

19.08.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


╤НФОРМАЦ╤ЙН╤ ЛИСТИ ДПС УКРА╥НИ РОЗ’ЯСНЮЮТЬ ПЛАТНИКАМ АКТУАЛЬН╤ ЗМ╤НИ ЗАКОНОДАВСТВА

Державною податковою службою Укра╖ни випущено на п╕дтримку платник╕в ╕нформац╕йн╕ листи № 14 та № 15, в яких роз’яснено актуальн╕ новац╕╖ у податков╕й сфер╕.

╤нформац╕йний лист № 14 «ПДВ ╕ нов╕ коди УКТ ЗЕД в╕дпов╕дно до нового Закону Укра╖ни «Про Митний тариф Укра╖ни» присвячений зм╕нам в адм╕н╕струванн╕ ПДВ, пов’язаним з набуттям чинност╕ Закону Укра╖ни «Про Митний тариф Укра╖ни» в╕д 4 червня 2020 року № 674-IX, з урахуванням вимог Податкового кодексу Укра╖ни.
У лист╕ ви д╕зна╓теся: на що звернути увагу при застосуванн╕ норм закону; як складати податкову накладну та розрахунок коригування до не╖ починаючи з 3 липня 2020 року; на як╕ коди УКТ ЗЕД посилатися для ц╕лей зв╕льнення в╕д оподаткування ПДВ, визначений пунктом 64 п╕дрозд╕лу 2 розд╕лу XX Кодексу для ввезення та постачання електромоб╕л╕в. ╤нформац╕йний лист можна скачати за посиланням tax.gov.ua/data/material/000/337/429352/Informaciyniy_list_14.pdf

╤нформац╕йний лист № 15 «Cплата частини чистого прибутку (доходу) та див╕денд╕в на державну частку: Закон Укра╖ни № 466» ╕нформу╓ про новац╕╖ щодо сплати частини чистого прибутку (доходу) та див╕денд╕в на державну частку, передбачен╕ Законом Укра╖ни в╕д 16 с╕чня 2020 року № 466-IX «Про внесення зм╕н до Податкового кодексу Укра╖ни щодо вдосконалення адм╕н╕стрування податк╕в, усунення техн╕чних та лог╕чних неузгодженостей у податковому законодавств╕», а також Законом Укра╖ни в╕д 16 с╕чня 2020 року № 465-IX «Про внесення зм╕н до деяких закон╕в Укра╖ни щодо вдосконалення адм╕н╕стрування податк╕в, усунення техн╕чних та лог╕чних неузгодженостей у податковому законодавств╕»:
- Як╕ повноваження мають контролююч╕ органи щодо адм╕н╕стрування сплати частини чистого прибутку (доходу) та див╕денд╕в на державну частку?
- Яку зв╕тн╕сть мають подавати до контролюючих орган╕в платники частини чистого прибутку (доходу) та платники див╕денд╕в на державну частку?
- Як╕ зв╕тн╕ (податков╕) пер╕оди визначен╕ Кодексом для подання Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), див╕денд╕в на державну частку та за якою формою в╕н пода╓ться?
- Як господарськ╕ товариства з державною часткою у статутному кап╕тал╕ повинн╕ сплачувати грошов╕ зобов’язання за зв╕тний р╕к?
╤нформац╕йний лист можна скачати за посиланням tax.gov.ua/data/material/000/337/429459/Informaciyniy_list_15.pdf

11.08.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ

На час╕ сплата земельного податку. Як встановлюються ставки податку детальн╕ше у матер╕ал╕.
Ставка податку за земельн╕ д╕лянки, нормативну грошову оц╕нку яких проведено, встановлю╓ться у розм╕р╕ не б╕льше 3 в╕дс. в╕д ╖х нормативно╖ грошово╖ оц╕нки, для земель загального користування – не б╕льше 1 в╕дс. в╕д ╖х нормативно╖ грошово╖ оц╕нки, а для с╕льськогосподарських уг╕дь – не менше 0,3 в╕дс. та не б╕льше 1 в╕дс. в╕д ╖х нормативно╖ грошово╖ оц╕нки, а для л╕сових земель – не б╕льше 0,1 в╕дс. в╕д ╖х нормативно╖ грошово╖ оц╕нки.
Ставка земельного податку встановлю╓ться у розм╕р╕ не б╕льше 12 в╕дс. в╕д ╖х нормативно╖ грошово╖ оц╕нки за земельн╕ д╕лянки, як╕ перебувають у пост╕йному користуванн╕ суб’╓кт╕в господарювання (кр╕м державно╖ та комунально╖ форми власност╕).
Ставка податку за земельн╕ д╕лянки, розташован╕ за межами населених пункт╕в або в межах населених пункт╕в, встановлю╓ться у розм╕р╕ не б╕льше 5 в╕дс. в╕д нормативно╖ грошово╖ оц╕нки одиниц╕ площ╕ р╕лл╕ по област╕, а для с╕льськогосподарських уг╕дь – не менше 0,3 в╕дс. та не б╕льше 5 в╕дс. в╕д нормативно╖ грошово╖ оц╕нки одиниц╕ площ╕ р╕лл╕ по област╕, а для л╕сових земель – не б╕льше 0,1 в╕дс. в╕д нормативно╖ грошово╖ оц╕нки площ╕ р╕лл╕ по област╕. При цьому плата за землю за земельн╕ д╕лянки, надан╕ г╕рничодобувним п╕дпри╓мствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, справля╓ться у розм╕р╕ 25 в╕дс. податку, обчисленого в╕дпов╕дно до ст.ст. 274 ╕ 277 Податкового кодексу Укра╖ни.
У раз╕ якщо органи м╕сцевого самоврядування населених пункт╕в на л╕н╕╖ з╕ткнення не прийняли р╕шення про встановлення ставок земельного податку (кр╕м земель с╕льськогосподарського призначення) на 2020 р╕к, такий податок до прийняття в╕дпов╕дного р╕шення сплачу╓ться в╕дпов╕дно до норм ПКУ ╕з застосуванням ставки у розм╕р╕ 0,01 в╕дс. нормативно грошово╖ оц╕нки земельно╖ д╕лянки. Детальн╕ше див╕ться на Загальнодоступному ╕нформац╕йно-дов╕дковому ресурс╕ ДПС (категор╕я 111.03).

11.08.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


НА ЧЕРН╤Г╤ВЩИН╤ НАДХОДЖЕННЯ В╤Д СПЛАТИ ╢ДИНОГО ВНЕСКУ
СКЛАЛИ МАЙЖЕ 3 М╤ЛЬЯРДИ ГРИВЕНЬ

Платниками податк╕в Черн╕г╕вщини за 7 м╕сяц╕в поточного року сплачено 2909,2 млн гривень ╓диного внеску на загальнообов’язкове державне соц╕альне страхування, що б╕льше минулор╕чного показника за в╕дпов╕дний пер╕од майже на 175 млн гривень.
В╕д юридичних ос╕б над╕йшло 2617,6 млн грн, або 90 в╕дс. надходжень. З них 1453,1 млн грн сплачено бюджетними установами (50 в╕дс.). Ф╕зичн╕ особи - п╕дпри╓мц╕ перерахували 291,6 млн грн (10 в╕дс.).
Найб╕льшу частку надходжень ╓диного внеску забезпечують платники, що перебувають на обл╕ку в Черн╕г╕вському, Прилуцькому та Н╕жинському управл╕ннях.

07.08.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


З 1 СЕРПНЯ 2020 РОКУ ЗАПРОВАДЖЕНО ПРОГРАМН╤ РРО. ЧИ ВС╤ ПОВИНН╤ ╥Х ЗАСТОСОВУВАТИ?

Ре╓стратори розрахункових операц╕й та/або програмн╕ ре╓стратори розрахункових операц╕й не застосовуються платниками ╓диного податку першо╖ групи.
Водночас, до 01 с╕чня 2021 року РРО та/або програмн╕ РРО не застосовуються ф╕зичними особами п╕дпри╓мцями – платниками ╓диного податку друго╖ – четверто╖ груп незалежно в╕д обраного виду д╕яльност╕, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищу╓ 1млн грн, кр╕м тих, як╕ зд╕йснюють:     реал╕зац╕ю техн╕чно складних побутових товар╕в, що п╕длягають гарант╕йному ремонту;
реал╕зац╕ю л╕карських засоб╕в та вироб╕в медичного призначення.
Б╕льш детально з цим роз’ясненням ви можете ознайомитись на Загальнодоступному ╕нформац╕йно-дов╕дковому ресурс╕ ДПС Укра╖ни, категор╕я питання 109.

06.08.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


З 3 СЕРПНЯ 2020 РОКУ ПЛАТНИКИ ЗМОЖУТЬ СПЛАЧУВАТИ ПОДАТКИ, ЗБОРИ, ╢ДИНИЙ ВНЕСОК У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС ДОБИ!

Головне управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ зверта╓ увагу платник╕в податк╕в на те, що з метою створення сприятливих умов для сплати належних бюджетам платеж╕в з 03.08.2020 року в╕дпов╕дно до Технолог╕чного регламенту роботи системи електронних платеж╕в Нац╕онального банку Укра╖ни, затвердженого р╕шенням Правл╕ння Нац╕онального банку Укра╖ни в╕д 25.02.2020 №142 (з╕ зм╕нами), Державна казначейська служба Укра╖ни як учасник системи електронних платеж╕в НБУ Казначейство ЕАП (код банку 899998) буде працювати в режим╕ 23/7 щодо зарахування платеж╕в до бюджет╕в та ╓диного внеску на загальнообов’язкове державне соц╕альне страхування. Також зг╕дно з пунктом 1 р╕шення Правл╕ння НБУ дата банк╕вського дня в систем╕ електронних платеж╕в у робоч╕ дн╕ за п’ятиденного робочого тижня в╕дпов╕датиме календарн╕й дат╕, а у вих╕дн╕, святков╕ та неробоч╕ дн╕, визначен╕ законодавством Укра╖ни, – календарн╕й дат╕ першого робочого (операц╕йного) дня п╕сля них.
Як буде працювати режим 23/7:
НБУ визначив так╕ особливост╕ розширеного регламенту роботи Системи електронних платеж╕в (СЕП):
учасники СЕП зможуть зд╕йснювати м╕жбанк╕вський переказ кошт╕в через цю плат╕жну систему з 01:00 до 24:00 години;
у робот╕ системи буде технолог╕чна перерва упродовж одн╕╓╖ години п╕д час переходу на новий банк╕вський день (з 00:00 до 01:00);
учасники СЕП (банки) самост╕йно ухвалюють р╕шення щодо регламенту сво╓╖ вза╓мод╕╖ з плат╕жною системою у ц╕лодобовому режим╕;
регламент роботи СЕП у пер╕од завершення зв╕тного року буде визначений окремим р╕шенням Правл╕ння Нац╕онального банку Укра╖ни.
Водночас виконання банками м╕жбанк╕вського переказу кошт╕в через СЕП у режим╕ 23/7 ╓ добров╕льною опц╕╓ю. Банки самост╕йно прийматимуть р╕шення щодо часу початку та завершення роботи в СЕП на п╕дстав╕ власних потреб та потреб сво╖х кл╕╓нт╕в.

31.07.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ХТО ЗВ╤ЛЬНЯ╢ТЬСЯ В╤Д СПЛАТИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ?

 В╕д сплати земельного податку зв╕льняються: особи з ╕нвал╕дн╕стю першо╖ ╕ друго╖ групи;
ф╕зичн╕ особи, як╕ виховують трьох ╕ б╕льше д╕тей в╕ком до 18 рок╕в;пенс╕онери (за в╕ком);
ветерани в╕йни та особи, на яких поширю╓ться д╕я Закону Укра╖ни «Про статус ветеран╕в в╕йни, гарант╕╖ ╖х соц╕ального захисту»;
ф╕зичн╕ особи, визнан╕ законом особами, як╕ постраждали внасл╕док Чорнобильсько╖ катастрофи.
Зв╕льнення в╕д сплати податку за земельн╕ д╕лянки, передбачене для в╕дпов╕дно╖ категор╕╖ ф╕зичних ос╕б, зазначених вище, поширю╓ться на земельн╕ д╕лянки за кожним видом використання у межах граничних норм: для ведення особистого селянського господарства – у розм╕р╕ не б╕льш як 2 гектари;для буд╕вництва та обслуговування житлового будинку, господарських буд╕вель ╕ споруд (присадибна д╕лянка): у селах – не б╕льш як 0,25 гектара, в селищах – не б╕льш як 0,15 гектара, в м╕стах – не б╕льш як 0,10 гектара;для ╕ндив╕дуального дачного буд╕вництва – не б╕льш як 0,10 гектара; для буд╕вництва ╕ндив╕дуальних гараж╕в – не б╕льш як 0,01 гектара;для ведення сад╕вництва – не б╕льш як 0,12 гектара.      В╕д сплати податку зв╕льняються на пер╕од д╕╖ ╓диного податку четверто╖ групи власники земельних д╕лянок, земельних часток (па╖в) та землекористувач╕ за умови передач╕ земельних д╕лянок та земельних часток (па╖в) в оренду платнику ╓диного податку четверто╖ групи.
Б╕льш детально з цим роз’ясненням ви можете ознайомитись на Загальнодоступному ╕нформац╕йно-дов╕дковому ресурс╕ ДПС Укра╖ни, категор╕я питання 111.04.

30.07.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ПРО ЗМ╤НИ В ОПОДАТКУВАНН╤ НЕРУХОМОСТ╤

Законом Укра╖ни в╕д 16 с╕чня 2020 року № 466-IX «Про внесення зм╕н до Податкового кодексу Укра╖ни щодо вдосконалення адм╕н╕стрування податк╕в, усунення техн╕чних та лог╕чних неузгодженостей у податковому законодавств╕» (дал╕ – Закон № 466) внесено зм╕ни, зокрема до ст. 266 Податкового кодексу Укра╖ни (дал╕ – Кодекс).
Так, починаючи з 23.05.2020 р. (з дати набрання чинност╕ зм╕н, внесених до Кодексу Законом № 466 в частин╕ податку на нерухоме майно, в╕дм╕нне в╕д земельно╖ д╕лянки (дал╕ – податок на нерухом╕сть)), в╕дпов╕дно до пп. «╓» пп. 266.2.2 ст. 266 Кодексу з перел╕ку об’╓кт╕в оподаткування податком на нерухом╕сть виключен╕ буд╕вл╕ промисловост╕, як╕ в╕днесен╕ до групи «Буд╕вл╕ промислов╕ та склади» (код 125) Державного класиф╕катора буд╕вель та споруд ДК 018-2000, що використовуються за призначенням у господарськ╕й д╕яльност╕ суб’╓кт╕в господарювання, основна д╕яльн╕сть яких класиф╕ку╓ться у секц╕ях B – F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються ╖х власниками в оренду, л╕зинг, позичку.
Сл╕д зазначити, що у попередн╕й редакц╕╖ норма виключала з об’╓кт╕в податком на нерухом╕сть вс╕ буд╕вл╕ промисловост╕, у тому числ╕ без обмеження ╖х використання безпосередньо п╕дпри╓мствами промисловост╕, що давало можлив╕сть застосовувати п╕льгу ╕ щодо об’╓кт╕в, зданих в оренду ╕ншим суб’╓ктам господарювання.
Щодо ставок податку на нерухом╕сть.
До повноважень с╕льських, селищних, м╕ських рад та рад об'╓днаних територ╕альних громад, що створен╕ зг╕дно ╕з законом та перспективним планом формування територ╕й громад, щодо податк╕в та збор╕в належать, зокрема, встановлення ставок м╕сцевих податк╕в та збор╕в в межах ставок, визначених Кодексом (п.п.12.4.1 п.12.4 ст.12 Кодексу).
Законом № 466 внесен╕ зм╕ни до ст.12 Кодексу щодо зм╕ни строк╕в прийняття та оприлюднення органами м╕сцевого самоврядування р╕шень про встановлен╕ ставки м╕сцевих податк╕в та/або збор╕в, а також ╕нформування контролюючих орган╕в про прийнят╕ р╕шення.
Щодо ставок податку на нерухом╕сть.
До повноважень с╕льських, селищних, м╕ських рад та рад об'╓днаних територ╕альних громад, що створен╕ зг╕дно ╕з законом та перспективним планом формування територ╕й громад, щодо податк╕в та збор╕в належать, зокрема, встановлення ставок м╕сцевих податк╕в та збор╕в в межах ставок, визначених Кодексом (п.п.12.4.1 п.12.4 ст.12 Кодексу).
Не дозволя╓ться с╕льським, селищним, м╕ським радам та радам об'╓днаних територ╕альних громад встановлювати ╕ндив╕дуальн╕ п╕льгов╕ ставки м╕сцевих податк╕в та збор╕в для окремих юридичних ос╕б та ф╕зичних ос╕б - п╕дпри╓мц╕в ╕ ф╕зичних ос╕б або зв╕льняти ╖х в╕д сплати таких податк╕в та збор╕в (п.п.12.3.7 п.12.3 ст.12 Кодексу).
Законом № 466 внесен╕ зм╕ни до ст.12 Кодексу щодо зм╕ни строк╕в прийняття та оприлюднення органами м╕сцевого самоврядування р╕шень про встановлен╕ ставки м╕сцевих податк╕в та/або збор╕в, а також ╕нформування контролюючих орган╕в про прийнят╕ р╕шення.

27.07.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЩОДО КОРИГУВАННЯ СУМ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З РЕНТНО╥ ПЛАТИ ЗА СПЕЦ╤АЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ Л╤СОВИХ РЕСУРС╤В


Головне управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ доводить до в╕дома суб’╓кт╕в господарювання, що ╓ платниками рентно╖ плати за спец╕альне використання л╕сових ресурс╕в наступне.
Верховною Радою Укра╖ни 16 с╕чня 2020 року прийнято Закон Укра╖ни №466 «Про внесення зм╕н до Податкового кодексу Укра╖ни щодо вдосконалення адм╕н╕стрування податк╕в, усунення техн╕чних та лог╕чних неузгодженостей у податковому законодавств╕», зг╕дно ╕з яким внесено зм╕ни до Податкового кодексу Укра╖ни, зокрема, скасовано диференц╕ац╕ю ставок рентно╖ плати за спец╕альне використання л╕сових ресурс╕в за розрядами. Зазначен╕ зм╕ни набрали чинност╕ з 01 липня 2020 року.
Таким чином, для застосування порядку справляння рентно╖ плати за спец╕альне використання л╕сових ресурс╕в, що д╕яв до набрання чинност╕ вказаними зм╕нами, в╕дсутн╕ законодавч╕ п╕дстави.
Зазначена позиц╕я висв╕тлена у лист╕ М╕н╕стерства ф╕нанс╕в Укра╖ни в╕д 16.07.2020 №1230-10-10/21466.

27.07.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ВПРОВАДЖЕННЯ КРОК╤В ПЛАНУ Д╤Й BEPS

Законом Укра╖ни в╕д 16 с╕чня 2020 року № 466 «Про внесення зм╕н до Податкового кодексу Укра╖ни щодо вдосконалення адм╕н╕стрування податк╕в, усунення техн╕чних та лог╕чних неузгодженостей у податковому законодавств╕» (дал╕ – Закон № 466) впроваджено ╕мплементац╕ю в╕сьми (з п’ятнадцяти) крок╕в Плану д╕й BEPS в укра╖нське законодавство.
Розмивання оподатковувано╖ бази й виведення прибутку з-п╕д оподаткування, англ╕йською - Base erosion and Profit Shifting (BEPS) — проект Орган╕зац╕╖ економ╕чного сп╕вроб╕тництва та розвитку (ОЕСР), план боротьби з ухиленням в╕д оподаткування та виведенням грошей в офшори.
План д╕й BEPS передбача╓ 15 заход╕в боротьби з╕ схемами ухиляння в╕д оподаткування (деофшоризац╕╖).
Впровадження крок╕в Плану д╕й BEPS ╓ передумовою для л╕берал╕зац╕╖ валютного регулювання, що в╕дпов╕да╓ зобов’язанням Укра╖ни в рамках Угоди про асоц╕ац╕ю з ╢С.
Отже, Законом № 466 ╕мплементовано наступн╕ кроки Плану д╕й BEPS:
Удосконалю╓ться контроль за трансфертним ц╕ноутворенням з ╕мплементац╕╓ю положень 8-10, 13 крок╕в Плану д╕й BEPS.
У сфер╕ м╕жнародних процедур:
- прир╕внян╕ до див╕денд╕в платеж╕ оподатковуються при зд╕йсненн╕ операц╕й з нерезидентами;
Законом № 466 вт╕лено у сфер╕ контрольованих ╕ноземних компан╕й:
- визначення контрольованих ╕ноземних компан╕й та ╖х оподаткування (Крок 3);
- обмеження витрат за ф╕нансовими операц╕ями з пов’язаними особами (Крок 4).

У сфер╕ м╕жнародного оподаткування:
- запоб╕гання зловживанням у зв’язку ╕з застосуванням договор╕в про уникнення подв╕йного оподаткування (Крок 6);
- запоб╕гання уникненню статусу пост╕йного представництва та оподаткування пост╕йних представництв (Крок 7).
Кр╕м того, Законом № 466:
- зм╕ню╓ться з 20 в╕дс. до 25 в╕дс. визначення частки волод╕ння корпоративними правами для терм╕ну пов'язано╖ особи;
- розширю╓ться терм╕н розумно╖ економ╕чно╖ причини (д╕лово╖ мети) (пп. 14.1.231 п. 14.1 ст. 14 Кодексу), внасл╕док чого можливе його застосування щодо операц╕й як з резидентами, так ╕ нерезидентами.

Дов╕дково: у 2013 роц╕ св╕т почав активно боротись з офшорами. Саме тод╕ був представлений План BEPS - глобальний проект по боротьб╕ з ухиленням в╕д оподаткування та виведенням грошей в офшори, який передбача╓ системн╕ заходи спрямован╕, зокрема, на боротьбу з зловживаннями, пов'язаними з використанням спец╕альних режим╕в оподаткування, та застосуванням конвенц╕й про уникнення подв╕йного оподаткування.

27.07.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


СТАРТУВАВ ВСЕУКРА╥НСЬКИЙ РЕЙТИНГ "СУМЛ╤НН╤ ПЛАТНИКИ ПОДАТК╤В - 2019"

Про це пов╕домля╓ Територ╕альне в╕дд╕лення Всеукра╖нсько╖ громадсько╖ орган╕зац╕╖ «Асоц╕ац╕я платник╕в податк╕в Укра╖ни» у Черн╕г╕вськ╕й област╕.
Прийом заявок в╕д п╕дпри╓мств розпочато 14 липня 2020 року. Основною метою заходу ╓ посилення рол╕ та авторитету платника податк╕в в житт╕ кра╖ни, п╕двищення загально╖ культури сплати податк╕в, в╕дзначення кращих здобутк╕в сумл╕нних платник╕в податк╕в, популяризац╕я основних принцип╕в чесного ведення б╕знесу та створення сприятливих умов для розвитку вза╓мовиг╕дно╖ сп╕впрац╕ м╕ж державою ╕ б╕знесом.
Рейтинг проводиться у два тури:


╤ - обласний (рег╕ональний) р╕вень з 14 липня по 14 серпня включно,
╤╤ - всеукра╖нський - з 14 серпня по 14 вересня включно .

Заявки на участь приймаються до 14 серпня 2020 року. Визначення переможц╕в на Всеукра╖нському р╕вн╕ в╕дбудеться 15 жовтня 2020 року.
У Рейтингу 12 ном╕нац╕й: аграрний сектор, промислов╕сть, буд╕вництво, транспорт, ф╕нанси, медицина, фармацевтика, торг╕вля, наука, культура, ╕нформац╕я та телекомун╕кац╕╖, цифрова ╕нформатика.
Суб’╓ктами висування ном╕нант╕в ╓ юридичн╕ особи – платники податк╕в, як╕ в╕дпов╕дають Критер╕ям: повнота та сво╓часн╕сть сплати податк╕в та збор╕в, податкова дисципл╕на, середня зароб╕тна плата по п╕дпри╓мству, к╕льк╕сть робочих м╕сць на п╕дпри╓мств╕, благод╕йн╕сть, соц╕альний пакет роботодавця.
У кожн╕й з ном╕нац╕╖ визначатиметься три переможця, окремо по одному серед великих, середн╕х ╕ малих п╕дпри╓мств. 

П╕дставою для участ╕ у Рейтингу ╓ заявка платника податк╕в, до яко╖ додаються так╕ документи:
– коп╕я Декларац╕╖ з податку на прибуток (коп╕я Розрахунку частки с╕льськогосподарського товаровиробництва);
– стисла дов╕дка про д╕яльн╕сть та досягнення п╕дпри╓мства;
– фотоматер╕али про здобутки п╕дпри╓мства в електронному вигляд╕ (надаються переможцями ╤╤ туру).
У раз╕ виникнення питань щодо заповнення Заявки звертайтесь до директора виконавчо╖ дирекц╕╖ ТВ ВГО АППУ в Черн╕г╕вськ╕й област╕ ╤рини Микола╖вни Ольховик, e-mail: siver_appy@ukr.net,  моб.(093) 325-25-36.
Б╕льш детальна ╕нформац╕я про Рейтинг та перел╕к документ╕в, як╕ необх╕дно подати для участ╕ в ньому, розм╕щенн╕ на Оф╕ц╕йному сайт╕ Асоц╕ац╕╖ за посиланням: appu.org.ua/rating/.

24.07.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЗАПРОШУ╢МО СКОРИСТАТИСЬ МОЖЛИВ╤СТЮ ТЕСТУВАННЯ БЕЗКОШТОВНОГО ПРОГРАМНОГО Р╤ШЕННЯ "ПРОГРАМНИЙ РЕ╢СТРАТОР РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦ╤Й (ТЕСТОВА ВЕРС╤Я)"

 Законом Укра╖ни в╕д 20 вересня 2019 року № 128-IX «Про внесення зм╕н до Закону Укра╖ни «Про застосування ре╓стратор╕в розрахункових операц╕й у сфер╕ торг╕вл╕, громадського харчування та послуг» та ╕нших закон╕в Укра╖ни щодо дет╕н╕зац╕╖ розрахунк╕в в сфер╕ торг╕вл╕ ╕ послуг» ДПС зобов’язано забезпечити безкоштовне програмне р╕шення для використання суб’╓ктами господарювання п╕д час проведення розрахункових операц╕й.      Безкоштовне програмне р╕шення «Програмний ре╓стратор розрахункових операц╕й (тестова верс╕я)» розм╕щене за посиланням:
Головна>БАНЕР>Програмн╕ РРО>Програмний ре╓стратор розрахункових операц╕й та пропону╓ться для тестування ус╕м суб’╓ктам господарювання, на яких поширю╓ться д╕я Закону Укра╖ни «Про застосування ре╓стратор╕в розрахункових операц╕й у сфер╕ торг╕вл╕, громадського харчування та послуг». Програмне р╕шення може використовуватись для ре╓страц╕╖ розрахункових операц╕й (формування розрахункових документ╕в, ф╕скальних зв╕тних чек╕в, ╖х направлення для ф╕скал╕зац╕╖ на ф╕скальний сервер, надання ф╕скального чека покупцев╕) та бути встановлене на будь-якому пристро╖, що п╕дтриму╓ операц╕йну систему Windows Vista SP2 ╕ вище або Android 4.1 ╕ вище.      Програмне р╕шення може використовуватись у пер╕од в╕дсутност╕ зв’язку з ф╕скальним сервером (режим офлайн).
     Заре╓струвати ПРРО (касу)/касира (електронну печатку) можна, використовуючи програмне забезпечення Електронного каб╕нету, або будь-яке ╕нше програмне забезпечення, наявне у суб’╓кта господарювання.      Починаючи з 15.07.2020 нада╓ться можлив╕сть тестувати роботу безкоштовного програмного р╕шення «Програмний ре╓стратор розрахункових операц╕й (тестова верс╕я)» та направляти у раз╕ наявност╕ зауваження/пропозиц╕╖ щодо його функц╕оналу на адресу: prro@tax.gov.ua.     Тестування триватиме щоденно з 08 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв. до 31.07.2020.

23.07.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


НА ЧЕРН╤Г╤ВЩИН╤ ОТРИМАН╤ У МИНУЛОМУ РОЦ╤ ДОХОДИ
ЗАДЕКЛАРУВАЛИ 13408 ГРОМАДЯН

За п╕дсумками декларац╕йно╖ кампан╕╖ – 2020 по Черн╕г╕вськ╕й област╕ податков╕ декларац╕╖ про майновий стан ╕ доходи за 2019 р╕к подали 13408 громадян, як╕ задекларували б╕льше 1,3 млрд грн доход╕в. ╤з загально╖ к╕лькост╕ декларант╕в 10861 громадянин, або 81 в╕дс. це особи, як╕ мали обов’язково декларувати доходи. До сплати в бюджет громадянами самост╕йно визначено понад 29,1 млн грн ПДФО, що на 13,9 млн грн б╕льше н╕ж в минулому роц╕, та 4,9 млн грн в╕йськового збору, що на 1,9 млн грн б╕льше н╕ж минулор╕ч.
Решта громадян (2547) подали податков╕ декларац╕╖ з метою отримання податково╖ знижки. За результатами проведених камеральних перев╕рок декларац╕й про майновий стан ╕ доходи з бюджету вже повернуто понад 5,3 млн грн податку на доходи ф╕зичних ос╕б.
За р╕внем доход╕в, найб╕льше декларували громадяни м. Черн╕гова (450,5 млн грн), а також мешканц╕ м. Прилуки (176,1 млн грн) та мешканц╕ Бахмацького району (100,4 млн грн).
Щодо р╕вня визначення податкових зобов’язань, то перш╕сть належить Бахмацькому району – до сплати задекларовано понад 11,8 млн грн податкових зобов’язань з податку на доходи ф╕зичних ос╕б та 1,1 млн грн в╕йськового збору.
Зверта╓мо увагу, що до Податкового кодексу Укра╖ни внесен╕ зм╕ни, якими передбачено, що податков╕ зобов’язання, визначен╕ ф╕зичними особами у р╕чн╕й податков╕й декларац╕╖ про майновий стан ╕ доходи за 2019 р╕к, мають бути сплачен╕ до 01 жовтня 2020 року.

23.07.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


КОРИСТУЙТЕСЯ ЕЛЕКТРОННИМИ СЕРВ╤САМИ У СП╤ЛКУВАНН╤ З ПОДАТКОВОЮ

У Головному управл╕нн╕ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ нагадують, що нараз╕ зд╕йснення прийому в╕дв╕дувач╕в у Центрах обслуговування платник╕в в╕дбува╓ться за наступним граф╕ком:
з 10.00 до 17.00 (у п’ятницю з 10.00 до 15.45) з об╕дньою перервою з 12.00 до 12.45 та з техн╕чними перервами для сан╕тарно╖ обробки та пров╕трювання кожн╕ дв╕ години на 10 - 15 хвилин.
До Центр╕в платники мають право заходити т╕льки у захисн╕й масц╕, гумових рукавичках та п╕сля дез╕нфекц╕╖ рук. Дез╕нф╕куюч╕ засоби для прац╕вник╕в та в╕дв╕дувач╕в розм╕щен╕ в кожному Центр╕. Громадяни, як╕ мають ознаки ╕нфекц╕йних захворювань та без масок у прим╕щення Центр╕в допускатися не будуть.
Також передбачено обмеження к╕лькост╕ одночасного перебування людей в залах обслуговування Центр╕в (на одного прац╕вника Центру – один в╕дв╕дувач) та дотримання в╕дстан╕ м╕ж в╕дв╕дувачами, як╕ оч╕кують дозволу на вх╕д до прим╕щень не менше н╕ж 1,5 метри.
Приймання ус╕╓╖ вх╕дно╖ кореспонденц╕╖, у тому числ╕ заяв на отримання послуг, зд╕йсню╓ться виключно через скриньки, електронну пошту, режим листування в Електронному каб╕нет╕ та поштою.
Нагада╓мо, що за допомогою меню «Листування з ДПС» приватно╖ частини Електронного каб╕нету платники податк╕в мають можлив╕сть над╕слати лист (запит, звернення тощо) до в╕дпов╕дного органу ДПС у формат╕ pdf (обмеження 2 МБ). Вх╕д до Електронного каб╕нету зд╕йсню╓ться за посиланням cabinet.tax.gov.ua/.
Робота у приватн╕й частин╕ Електронного каб╕нету зд╕йсню╓ться з використанням електронного цифрового п╕дпису (квал╕ф╕кованого електронного п╕дпису), отриманого у будь-якого Квал╕ф╕кованого надавача електронних дов╕рчих послуг.
Для полегшення електронного сп╕лкування (отримання дов╕док, направлення запит╕в, подання декларац╕╖, тощо) Державною податковою службою Укра╖ни розроблено сер╕ю в╕деоурок╕в: tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/ .

06.07.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕НОВАЦ╤╥ ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ НЕД╤ЮЧИХ ФОП╤В: МЕХАН╤ЗМ СПИСАННЯ НЕДО╥МКИ ╤З ╢СВ ЗА 2017-2020 РОКИ

З 03.06.2020 д╕ють норми  Закону Укра╖ни в╕д 13.05.2020  №592-IX, "Про внесення зм╕н до Закону Укра╖ни "Про зб╕р та обл╕к ╓диного внеску на загальнообов'язкове державне соц╕альне страхування" щодо усунення дискрим╕нац╕╖ за колом платник╕в", як╕ стосуються списання суми недо╖мки з ╓диного внеску.
Зг╕дно з внесеними зм╕нами за заявою платника (в дов╕льн╕й форм╕) списанню п╕длягають суми недо╖мки, нарахован╕ за пер╕од з 01.01.2017 платникам ╢СВ з числа п╕дпри╓мц╕в, що перебували на загальн╕й систем╕ оподаткування, та ос╕б, як╕ провадять незалежну профес╕йну д╕яльн╕сть, а також штрафи та пеня, нарахован╕ на ц╕ суми недо╖мки, якщо такими платниками не отримано дох╕д (прибуток) в╕д ╖х д╕яльност╕, що п╕дляга╓ обкладенню податком на доходи ф╕зичних ос╕б.
Зазначене списання в╕дбува╓ться за умови подання упродовж 90 календарних дн╕в з дня набрання чинност╕ Закону №592 (до 01.09.2020р.):
- ф╕зичними особами – п╕дпри╓мцями (кр╕м ос╕б, як╕ обрали спрощену систему оподаткування) - держре╓стратору за м╕сцем знаходження ре╓страц╕йно╖ справи ФОП заяву про держре╓страц╕ю припинення п╕дпри╓мницько╖ д╕яльност╕ та до податкового органу - зв╕тн╕сть з ╢СВ за 2017-2020 рр., якщо вона не була подана ран╕ше;
- особами, як╕ провадять незалежну профес╕йну д╕яльн╕сть, - до податкового органу за основним м╕сцем обл╕ку заяву про зняття з обл╕ку як платника ╢СВ та зв╕тн╕сть з ╢СВ за пер╕од 2017-2020р., якщо вона не була подана ран╕ше.
П╕сля того, як буде п╕дтверджено вчинення вищевказаних д╕й, податковий орган протягом 15 робочих дн╕в проводить камеральну перев╕рку, за результатами яко╖ прийма╓ться р╕шення про списання суми недо╖мки, штрафних санкц╕й ╕ пен╕ або вмотивоване р╕шення про в╕дмову.
Податковий орган може в╕дмовити списувати суми недо╖мки, штрафних санкц╕й ╕ пен╕, якщо за результатами перев╕рки буде встановлено, що:
1) платник податк╕в отримав дох╕д (прибуток) протягом пер╕оду з 01.01.2017 р. до дня набрання чинност╕ цим Законом;
2) суми недо╖мки, а також штрафи та пеня, нарахован╕ на суми недо╖мки, були в повному обсяз╕ самост╕йно сплачен╕ платником або стягнут╕.
Якщо ж суми недо╖мки, а також штрафи та пеня, нарахован╕ на суми недо╖мки, були частково самост╕йно сплачен╕ платником та/або стягнут╕, тод╕ податковий орган прийма╓ р╕шення про списання суми недо╖мки, штрафних санкц╕й ╕ пен╕ у частин╕, що залишилася несплаченою.
У такому випадку штрафи до платника ╢СВ не застосовують.
Вимогу про сплату суми недо╖мки, штрафних санкц╕й ╕ пен╕ вважатимуть в╕дкликаною у день прийняття податковим органом р╕шення про списання суми недо╖мки, штрафних санкц╕й ╕ пен╕. Нарахован╕ та сплачен╕ або стягнут╕ за зазначений пер╕од суми недо╖мки, штрафних санкц╕й ╕ пен╕ не п╕длягають поверненню.
Тож, п╕дпри╓мцям, як╕ отримали вимоги про сплату боргу (недо╖мки) з ╓диного внеску з 2017 року та не зак╕нчили процедуру закриття п╕дпри╓мницько╖ д╕яльност╕, необх╕дно сво╓часно вжити передбачених законодавством заход╕в.

03.07.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


АКТУАЛЬН╤ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАН╤ ╤З ЗАПРОВАДЖЕННЯМ ПРОГРАМНИХ РРО


1. У який момент часу форму╓ться д╕апазон номер╕в для ПРРО ╕ яким чином в╕н поповню╓ться?

Перша порц╕я д╕апазону номер╕в (2000) вида╓ться п╕д час ре╓страц╕╖ ПРРО.
За заявою суб’╓кта господарювання таку к╕льк╕сть може бути зб╕льшено, виходячи ╕з розрахунку максимально╖ к╕лькост╕ розрахункових документ╕в (чек╕в), як╕ формуються ПРРО в режим╕ онлайн протягом 36 годин безперервно протягом календарного року.
Щоразу п╕сля приймання ф╕скальним сервером ДПС в╕д ПРРО пакета створених ним коп╕й чек╕в ╕з присво╓ними ним ф╕скальними номерами ╕з д╕апазону, для такого ПРРО форму╓ться наступна порц╕я ф╕скальних номер╕в.
К╕льк╕сть виданих (зарезервованих) номер╕в в╕дпов╕да╓ к╕лькост╕ отриманих ф╕скальним сервером (використаних таким ПРРО) номер╕в.


2. У який момент списуються ф╕скальн╕ номери ╕з виданого ф╕скальним сервером ДПС д╕апазону номер╕в для в╕дпов╕дного ПРРО?

Засобами ф╕скального сервера ведеться обл╕к виданих д╕апазон╕в для ПРРО ╕з присво╓нням в╕дпов╕дного статусу ф╕скальним номерам: зарезервован╕ (видан╕, але не направлен╕ до ф╕скального сервера), використан╕ (направлен╕ до ф╕скального сервера та прийнят╕ ф╕скальним сервером розрахунков╕ документи з присво╓ними ф╕скальними номерами з д╕апазону).
Ф╕скальний сервер форму╓ та вида╓ нов╕ ф╕скальн╕ номери на зам╕ну використаним щоразу п╕сля приймання в╕д ПРРО пакета створених розрахункових документ╕в з ф╕скальними номерами. Таким номерам присвою╓ться статус «використан╕».


3. З якого часу зд╕йсню╓ться в╕дл╕к 36 годин, дозволених для роботи ПРРО в режим╕ офлайн?

В╕дл╕к часу, протягом якого ПРРО працював у режим╕ офлайн, почина╓ться в╕д дати та часу, зазначених у пов╕домленн╕ про проведення розрахункових операц╕й в режим╕ офлайн з в╕дм╕ткою «початок переведення ПРРО в режим офлайн», до дати та часу, зазначених у пов╕домленн╕ з в╕дм╕ткою «завершення режиму офлайн», а також в╕д дати та часу, зазначених у пов╕домленн╕ з в╕дм╕ткою «завершення режиму офлайн», до дати та часу, зазначених у пов╕домленн╕ з в╕дм╕ткою «початок переведення ПРРО в режим офлайн», якщо в пер╕од м╕ж такими строками ф╕скальним сервером не було заре╓стровано розрахункових документ╕в у режим╕ онлайн-обм╕ну.


4. Чи наклада╓ться електронна м╕тка часу на розрахунков╕ документи, що створюються ПРРО в режим╕ офлайн?

П╕д час роботи ПРРО в пер╕од в╕дсутност╕ зв’язку м╕ж ПРРО та ф╕скальним сервером та за наявност╕ ╕нтернет-зв’язку або моб╕льного ╕нтернет-зв’язку електронна позначка часу на розрахунков╕ документи наклада╓ться надавачем електронних дов╕рчих послуг.


5. Яким чином покупець зможе перев╕рити розрахунковий документ (чек), виданий ПРРО, що працю╓ в режим╕ в оффлайн?

У розрахунковому документ╕ (чеку) ма╓ обов’язково бути наявна позначка про проведення розрахунково╖ операц╕╖ в режим╕ офлайн.
Перев╕рити наявн╕сть цього чеку в баз╕ даних ДПС можливо через Електронний каб╕нет п╕сля завершення роботи ПРРО в режим╕ офлайн та передач╕ ним чека/чек╕в до ф╕скального сервера.
╤нформац╕я про ф╕скальн╕ номери, що ув╕йшли до д╕апазону для використання ПРРО, що працю╓ у режим╕ офлайн, буде оприлюднена в Електронному каб╕нет╕ ╕з зазначенням даних про ф╕скальний номер ПРРО та про суб’╓кта господарювання, для ПРРО якого зарезервовано ф╕скальн╕ номери.


6. Чи може один суб’╓кт господарювання ре╓струвати та застосовувати ПРРО поряд ╕з класичними РРО?

Законодавчо не встановлено заборон та обмежень щодо застосування одним суб’╓ктом господарювання ПРРО поряд ╕з класичними РРО.

01.07.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й обла


ЯК ОТРИМАТИ ПОДАТКОВИЙ НОМЕР ДЛЯ ДИТИНИ

У ДПС роз’яснили, що отримати ре╓страц╕йний номер обл╕ково╖ картки платника податк╕в для дитини можна наступним чином.


1. Шляхом подання документ╕в до контролюючого органу:

Зг╕дно з п. 70.5 ст. 70 Податкового кодексу Укра╖ни та п. 1 розд╕лу VII Положення про ре╓страц╕ю ф╕зичних ос╕б у Державному ре╓стр╕ ф╕зичних ос╕б – платник╕в податк╕в, затвердженого наказом М╕нф╕ну в╕д 29.09.2017 № 822 (дал╕ – Положення № 822), ф╕зична особа незалежно в╕д в╕ку (як резидент, так ╕ нерезидент), яка не включена до Державного ре╓стру ф╕зичних ос╕б – платник╕в податк╕в (дал╕ – Державний ре╓стр), зобов’язана особисто або через представника подати до в╕дпов╕дного контролюючого органу обл╕кову картку ф╕зично╖ особи – платника податк╕в за формою № 1ДР (дал╕ – Обл╕кова картка № 1ДР), яка ╓ водночас заявою для ре╓страц╕╖ у Державному ре╓стр╕, та пред’явити документ, що посв╕дчу╓ особу, який м╕стить необх╕дн╕ для ре╓страц╕╖ рекв╕зити (пр╕звище, ╕м’я, по батьков╕ (за наявност╕), дату народження, м╕сце народження, м╕сце проживання, громадянство).
Пунктом 4 розд╕лу VII Положення № 822 передбачено, що Обл╕ков╕ картки № 1ДР малол╕тн╕х ос╕б (до 14 рок╕в) подаються одним ╕з батьк╕в (усиновителем, оп╕куном, п╕клувальником) за наявност╕ св╕доцтва про народження дитини та документа, що посв╕дчу╓ особу одного ╕з батьк╕в (усиновителя, оп╕куна, п╕клувальника). Якщо св╕доцтво про народження дитини видане не укра╖нською мовою, необх╕дно подати засв╕дчений в установленому законодавством порядку переклад такого св╕доцтва укра╖нською мовою (п╕сля пред'явлення поверта╓ться) та його коп╕ю.
У раз╕ виникнення необх╕дност╕ у ре╓страц╕╖ в Державному ре╓стр╕ малол╕тн╕х ос╕б, як╕ залишились без п╕клування батьк╕в та стосовно яких не прийнято р╕шення про встановлення оп╕ки (п╕клування), документи на проведення ре╓страц╕╖ подаються представником органу оп╕ки ╕ п╕клування з документальним п╕дтвердженням особи представника та його повноважень за наявност╕ св╕доцтва про народження.
В╕дпов╕дно до п. 6 розд╕лу ╤╤╤ Положення № 822 громадяни Укра╖ни документи для проведення ре╓страц╕╖ у Державному ре╓стр╕ подають до контролюючого органу за сво╓ю податковою адресою (м╕сцем проживання), а т╕, як╕ тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання або не мають пост╕йного м╕сця проживання в Укра╖н╕, – до будь-якого контролюючого органу.
Ре╓страц╕я ф╕зично╖ особи у Державному ре╓стр╕ зд╕йсню╓ться протягом трьох робочих дн╕в в╕д дня подання до контролюючого органу Обл╕ково╖ картки № 1ДР.
У раз╕ виявлення недостов╕рних даних або помилок у подан╕й Обл╕ков╕й картц╕ № 1ДР щодо внесення пр╕звища, ╕мен╕, по батьков╕, дати чи м╕сця народження, м╕сця проживання тощо ф╕зичн╕й особ╕ може бути в╕дмовлено у ре╓страц╕╖ (у раз╕ неможливост╕ виправлення недостов╕рних даних або помилок у встановлений строк) або продовжено строк ре╓страц╕╖ до 10 робочих дн╕в. За зверненням ф╕зично╖ особи, ╖╖ представника контролюючий орган вида╓ документ, що засв╕дчу╓ ре╓страц╕ю у Державному ре╓стр╕ (картка платника податк╕в (додаток 3)), в╕дпов╕дно до порядку, визначеного Положенням № 822.
Документ, що засв╕дчу╓ ре╓страц╕ю у Державному ре╓стр╕ малол╕тньо╖ особи, вида╓ться одному з батьк╕в (усиновителю, оп╕куну, п╕клувальнику) за наявност╕ св╕доцтва про народження дитини та документа, що посв╕дчу╓ особу одного з батьк╕в (усиновителя, оп╕куна, п╕клувальника), протягом трьох робочих дн╕в з дня звернення до контролюючого органу за м╕сцем проживання ф╕зично╖ особи та може бути продовжено до п’яти робочих дн╕в у раз╕ звернення до ╕ншого контролюючого органу.


2.Шляхом подання документ╕в в електронн╕й форм╕:

На сьогодн╕ Обл╕кову картку № 1ДР та коп╕╖ документ╕в необх╕дних для ре╓страц╕╖ у Державному ре╓стр╕ можна подати в електронному вигляд╕ за допомогою ╕нформац╕йно-телекомун╕кац╕йно╖ системи «Електронний каб╕нет» (cabinet.tax.gov.ua) (дал╕ – Електронний каб╕нет).
Вх╕д до Електронного каб╕нету зд╕йсню╓ться за адресою: cabinet.tax.gov.ua, а також через оф╕ц╕йний вебпортал ДПС.
Електронний каб╕нет склада╓ться ╕з двох функц╕ональних частин: в╕дкрита  (загальнодоступна) та приватна (особистий каб╕нет). Вх╕д до приватно╖ частини (особистого каб╕нету) Електронного каб╕нету зд╕йсню╓ться п╕сля проходження користувачем електронно╖ ╕дентиф╕кац╕╖ онлайн з використанням квал╕ф╕кованого електронного п╕дпису будь-якого акредитованого центру сертиф╕кац╕╖ ключ╕в – квал╕ф╕кованого надавача електронних дов╕рчих послуг або через ╤нтегровану систему електронно╖ ╕дентиф╕кац╕╖ – id.gov.ua (MobileID та BankID).
Для ╕нформац╕йно╖ п╕дтримки та допомоги платникам при користуванн╕ Електронним каб╕нетом в╕дкрита приватна частина Електронного каб╕нету, яка м╕стить режим «Допомога», де розм╕щено ╕нструкц╕ю користувача з кожного режиму Електронного каб╕нету.


3.В рамках реал╕зац╕╖ експериментального про╓кту «╓Малятко»:

Зд╕йснити ре╓страц╕ю дитини у Державному ре╓стр╕ можна також в рамках реал╕зац╕╖ експериментального про╓кту щодо створення сприятливих умов для реал╕зац╕╖ прав дитини та в╕дпов╕дно до Порядку надання комплексно╖ послуги «╓Малятко», затвердженого постановою Каб╕нету М╕н╕стр╕в Укра╖ни в╕д 10 липня 2019 року № 691, з метою одержання за одн╕╓ю заявою комплексу адм╕н╕стративних послуг, зокрема:
-         за бажанням батьк╕в дитини чи одного з них зд╕йснювати ре╓страц╕ю дитини у Державному ре╓стр╕ п╕д час державно╖ ре╓страц╕╖ ╖╖ народження;
-         особам в╕ком в╕д 14 до 18 рок╕в, як╕ не заре╓строван╕ у Державному ре╓стр╕, за ╖х бажанням п╕д час оформлення паспорта громадянина Укра╖ни вперше.

01.07.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЗМ╤НЕНО РЕЖИМ РОБОТИ ЦЕНТР╤В ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТНИК╤В


В╕дпов╕дно до постанови Каб╕нету М╕н╕стр╕в Укра╖ни в╕д 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запоб╕гання поширенню на територ╕╖ Укра╖ни гостро╖ респ╕раторно╖ хвороби COVID-19, спричинено╖ коронав╕русом SARS-CoV-2, та етап╕в послаблення протиеп╕дем╕чних заход╕в», з урахуванням зм╕н, внесених постановою Каб╕нету М╕н╕стр╕в Укра╖ни в╕д 17 червня 2020 року № 500 «Про внесення зм╕н до деяких акт╕в Каб╕нету М╕н╕стр╕в Укра╖ни» вносяться зм╕ни до граф╕ку роботи центр╕в обслуговування платник╕в.

Зд╕йснення, прийому в╕дв╕дувач╕в у центрах обслуговування платник╕в буде проводитись за наступним граф╕ком роботи:
з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. (у п’ятницю з 10 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв.) з об╕дньою перервою з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв., та з техн╕чними перервами для сан╕тарно╖ обробки та пров╕трювання кожн╕ дв╕ години на 10 - 15 хвилин.

26.06.2020


ЯК Д╤ЯТИ, ЯКЩО НЕ ВИДАЛИ Ф╤СКАЛЬНИЙ ЧЕК?

Невидача чека або видача п╕дробленого чека п╕д час продажу товар╕в чи наданн╕ послуг – це одна з проблем, з якою зустр╕чаються споживач╕.
Що робити, якщо вам не видали чек?
З огляду на досить част╕ випадки обману споживач╕в – видач╕ чека невстановлено╖ форми або взагал╕ в╕дмови у видач╕ ф╕скального чека Державна податкова служба Укра╖ни просить звертатися:
- за номером телефону:
0800 501 007 (напрямок «4»)
- або написати скаргу на електронну адресу: idd@tax.gov.ua
Пам’ятайте: ваш╕ права мають бути захищеними!16.06.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЯК╤ ДОДАТКОВ╤ П╤ЛЬГИ ПЕРЕДБАЧЕН╤ ПРИ ОПОДАТКУВАНН╤ ДОХОД╤В
Ф╤ЗИЧНИХ ОС╤Б НА ПЕР╤ОД КАРАНТИНУ

Тимчасово суми податку на доходи ф╕зичних ос╕б, що утримуються з доход╕в у вигляд╕ доплат до зароб╕тно╖ плати, нарахованих за пер╕оди з 1 по 31 травня та з 1 по 30 червня 2020 року, медичним та ╕ншим прац╕вникам заклад╕в охорони здоров’я державно╖ та/або комунально╖ власност╕, що безпосередньо зайнят╕ у л╕кв╕дац╕╖ еп╕дем╕╖ та зд╕йсненн╕ заход╕в ╕з запоб╕гання поширенню гостро╖ респ╕раторно╖ хвороби COVID-19, спричинено╖ коронав╕русом SARS CoV-2, та л╕куванн╕ пац╕╓нт╕в з випадками гостро╖ респ╕раторно╖ хвороби COVID-19, спричинено╖ коронав╕русом SARS-CoV-2, за перел╕ком, що визнача╓ться М╕н╕стерством охорони здоров’я Укра╖ни, компенсуються таким прац╕вникам у повн╕й сум╕ за рахунок кошт╕в держаного бюджету Укра╖ни. Передбачено, що порядок виплати тако╖ грошово╖ компенсац╕╖ затверджу╓ться Каб╕нетом М╕н╕стр╕в Укра╖ни.
До загального м╕сячного (р╕чного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи ф╕зичних ос╕б не включаються доходи у вигляд╕ допомоги по частковому безроб╕ттю, починаючи з 02 кв╕тня 2020 року ╕ на пер╕од карантину, встановленого Каб╕нетом М╕н╕стр╕в Укра╖ни з метою запоб╕гання поширенню на територ╕╖ Укра╖ни гостро╖ респ╕раторно╖ хвороби COVID-19, спричинено╖ коронав╕русом SARS-CoV-2, як╕ виплачуються (надаються) роботодавцем в╕дпов╕дно до статт╕ 47-1 Закону Укра╖ни «Про зайнят╕сть населення».
Вказан╕ доходи також зв╕льняються в╕д оподаткування в╕йськовим збором.

16.06.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЩО ЗМ╤НИЛОСЯ В ОПОДАТКУВАНН╤ ПРИБУТКУ П╤ДПРИ╢МСТВ?

Законом Укра╖ни в╕д 16.01.2020 року № 466-╤Х «Про внесення зм╕н до Податкового кодексу Укра╖ни щодо вдосконалення адм╕н╕стрування податк╕в, усунення техн╕чних та лог╕чних неузгодженостей у податковому законодавств╕» (кр╕м деяких зм╕н, як╕ набирають чинност╕ з 1 липня 2020 року та з 1 с╕чня 2021 року) внесено ряд зм╕н, в т.ч. ╕ в оподаткуванн╕ прибутку п╕дпри╓мств:
Зокрема, розширю╓ться коло податкових агент╕в:
на юридичних та ф╕зичних ос╕б – «спрощенц╕в», а також ф╕зичних ос╕б, як╕ провадять незалежну профес╕йну д╕яльн╕сть - щодо виплачених нерезиденту доход╕в (прибутк╕в) з джерелом ╖х походження з Укра╖ни,
на юридичних ос╕б – «спрощенц╕в» - щодо отриманого скоригованого прибутку контрольовано╖ ╕ноземно╖ компан╕╖;
-         не нарахову╓ться амортизац╕я за пер╕од невикористання (експлуатац╕╖) основних засоб╕в у господарськ╕й д╕яльност╕ у зв’язку з ╖х модерн╕зац╕╓ю, реконструкц╕╓ю, добудовою, дообладнанням та консервац╕╓ю;
-         вводиться окремий обл╕к процент╕в, що були кап╕тал╕зован╕ (п╕длягали включенню до соб╕вартост╕ необоротного активу) в╕дпов╕дно до нац╕ональних положень (стандарт╕в) бухгалтерського обл╕ку або м╕жнародних стандарт╕в ф╕нансово╖ зв╕тност╕;
-         уточню╓ться порядок врахування процент╕в, що сплачуються за кредитами, позиками та ╕ншими борговими зобов’язаннями (тонка кап╕тал╕зац╕я), щодо:
розповсюдження обмеження по врахуванню таких процент╕в щодо кредит╕в, позик та ╕нших боргових зобов’язань, отриманих як в╕д пов’язаних, так ╕ непов’язаних ос╕б резидент╕в та нерезидент╕в;
визначення одного критер╕ю для застосування зазначеного порядку та зб╕льшення ф╕нансового результату до оподаткування – за умови того, що загальна сума нарахованих процент╕в за такими зобов’язаннями перевищу╓30 в╕дсотк╕в суми розрахованого об’╓кта оподаткування податком на прибуток зв╕тного (податкового) пер╕оду, в якому зд╕йсню╓ться нарахування таких процент╕в, зб╕льшеного на суму ф╕нансових витрат за даними ф╕нансово╖ зв╕тност╕, та суми амортизац╕йних в╕драхувань за даними податково╖ зв╕тност╕ того ж зв╕тного (податкового) пер╕оду;
-        запроваджуються нов╕ р╕зниц╕, як╕ зменшують ф╕нансовий результат до оподаткування щодо сум:
нарахованих доход╕в у вигляд╕ див╕денд╕в на користь платника в╕д контрольовано╖ ╕ноземно╖ компан╕╖;
нарахованих на користь платника доход╕в у вигляд╕ див╕денд╕в та в╕д участ╕ (не менше 10 в╕дсотк╕в) в кап╕тал╕ нерезидент╕в, як╕ не входять до перел╕ку держав (територ╕й) низькоподаткових юрисдикц╕й;
в╕д'╓много значення об'╓кта оподаткування (на дату затвердження передавального акта або розпод╕льчого балансу) платника податку, що реорган╕зу╓ться (шляхом при╓днання, злиття, перетворення або под╕лу, вид╕лу) у платника податку – правонаступника, якщо так╕ платники були пов'язаними особами б╕льше, н╕ж в╕с╕мнадцять посл╕довних м╕сяц╕в до дати завершення при╓днання (злиття);
-        вводяться нов╕ р╕зниц╕, як╕ зб╕льшують ф╕нансовий результат до оподаткування щодо сум:
30 в╕дсотк╕в вартост╕ товар╕в, у тому числ╕ необоротних актив╕в, роб╕т та послуг (кр╕м операц╕й, визнаних контрольованими в╕дпов╕дно до статт╕ 39 Кодексу), реал╕зованих на користь нерезидент╕в, як╕ входять до перел╕ку держав (територ╕й) низькоподаткових юрисдикц╕й;
частини скоригованого прибутку контрольовано╖ ╕ноземно╖ компан╕╖, пропорц╕йн╕й частц╕, якою волод╕╓ або яку контролю╓ юридична особа, що обчислю╓ться в╕дпов╕дно до правил, визначених статтею 392 Кодексу;
витрат, понесених платником податк╕в на користь нерезидент╕в, якщо так╕ операц╕╖ не мають д╕лово╖ мети;
-        уточнюються та доповнюються р╕зниц╕, як╕ застосовуються для зб╕льшення ф╕нансового результату до оподаткування, щодо сум штраф╕в, пен╕, нарахованих контролюючими органами та ╕ншими органами державно╖ влади за порушення вимог законодавства;
-        уточню╓ться порядок та особливост╕ оподаткування нерезидент╕в в частин╕ доповнення перел╕ку доход╕в нерезидент╕в ╕з джерелом ╖х походження з Укра╖ни, як╕ п╕длягають оподаткуванню, зокрема:  
прибутком в╕д зд╕йснення операц╕й з продажу або ╕ншого в╕дчуження акц╕й, корпоративних прав, часток в ╕ноземних компан╕ях, орган╕зац╕ях, утворених в╕дпов╕дно до законодавства ╕нших держав, кр╕м тих, що знаходяться в об╕гу на фондов╕й б╕рж╕;
доходами в╕д в╕дчуження прав нерезидента на видобуток та розробку родовищ корисних копалин, м╕неральних джерел та ╕нших природних ресурс╕в, розташованих на територ╕╖ Укра╖ни.
-        зб╕льшу╓ться з 6 тис. грн до 20 тис. грн сума, яка використову╓ться при визначенн╕ основного засобу (пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Кодексу);
- зб╕льшу╓ться межа з 20 млн грн до 40 млн грн доходу, коли об’╓кт оподаткування податком на прибуток п╕дпри╓мств можна не коригувати на ф╕нансов╕ р╕зниц╕;
- запроваджу╓ться прискорена амортизац╕я основних засоб╕в на 2020-2030 р.р.

16.06.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЗМ╤НИ З ПДВ – ЗАПРОВАДЖУ╢ТЬСЯ ╢ДИНИЙ ЗВ╤ТНИЙ ПЕР╤ОД ╤ НЕ Т╤ЛЬКИ

Законом Укра╖ни в╕д 16.01.2020 року № 466-╤Х «Про внесення зм╕н до Податкового кодексу Укра╖ни щодо вдосконалення адм╕н╕стрування податк╕в, усунення техн╕чних та лог╕чних неузгодженостей у податковому законодавств╕» (кр╕м деяких зм╕н, як╕ набирають чинност╕ з 1 липня 2020 року та з 1 с╕чня 2021 року) внесено ряд зм╕н, як╕ удосконалюють адм╕н╕стрування податку на додану варт╕сть.
Зокрема, запроваджу╓ться для зв╕тност╕ з ПДВ ╓диний зв╕тний пер╕од – календарний м╕сяць (у тому числ╕ для платник╕в ╓диного податку) з метою спрощення адм╕н╕стрування ПДВ, застосування ╓диного п╕дходу до формування показник╕в зв╕тност╕ та ╖х в╕дображення в ╕нформац╕йних системах ДПС;
-       запроваджу╓ться визначення бази оподаткування для операц╕й з постачання електрично╖ енерг╕╖, виходячи з ц╕ни, яка склалася на ринку електрично╖ енерг╕╖ без необх╕дност╕ донарахування податкових зобов’язань з ПДВ, якщо така ринкова ц╕на електрично╖ енерг╕╖ менша за ц╕ну ╖╖ придбання;
-       встановлюються особливост╕ визначення бази оподаткування для операц╕й з вивезення товар╕в за меж╕ митно╖ територ╕╖ Укра╖ни (догов╕рна (контрактна) варт╕сть таких товар╕в, зазначена в митн╕й декларац╕╖);
-       забезпечу╓ться можлив╕сть формування податкового кредиту платниками, як╕ застосовують касовий метод податкового обл╕ку у випадку, якщо оплата придбаних товар╕в/послуг зд╕йсню╓ться б╕льше н╕ж через 1095 календарних дн╕в;
-       врегульову╓ться питання врахування у систем╕ електронного адм╕н╕стрування податку суми кошт╕в, вилучених та зарахованих контролюючим органом на рахунок платника податку в╕дпов╕дно до статт╕ 95 Кодексу в рахунок погашення податкового боргу з ПДВ по задекларованих до сплати податкових зобов’язаннях;
-       продовжу╓ться граничний терм╕н ре╓страц╕╖ в ╢РПН зведених податкових накладних з 15 до 20 числа м╕сяця;
-       встановлю╓ться тимчасова п╕льга з ПДВ для операц╕й з передач╕ транспортних засоб╕в малозабезпеченим верствам населення, а також органам спец╕ального призначення (швидка медична допомога та центральн╕ органи виконавчо╖ влади, що реал╕зують державну пол╕тику у сферах цив╕льного захисту, рятувально╖ справи, пожежно╖ ╕ техногенно╖ безпеки) для оперативного виконання задач, направлених на захист та збереження здоров’я населення;
-        в╕дновлю╓ться застосування нульово╖ ставки ПДВ до операц╕й з експорту со╖ та р╕паку (до внесення зм╕н до операц╕й з експорту со╖ та р╕паку застосовувався режим зв╕льнення в╕д оподаткування ПДВ, який виключав можлив╕сть декларування до в╕дшкодування сум ПДВ за такими операц╕ями);
-        уточню╓ться, що касовий метод податкового обл╕ку з ПДВ поширю╓ться у т.ч. на п╕дрядник╕в та субп╕дрядник╕в;
-        розповсюджу╓ться п╕льга з ПДВ на ввезення плем╕нних чистопородних тварин на с╕льськогосподарського товаровиробника.

15.06.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЗМ╤НИ В ОПОДАТКУВАНН╤ ДОХОД╤В Ф╤ЗИЧНИХ ОС╤Б
ТА Ф╤ЗИЧНИХ ОС╤Б – П╤ДПРИ╢МЦ╤В

Зверта╓мо увагу, що Законом № 466-╤Х, що удосконалю╓ податкове законодавство, передбачен╕ зм╕ни в оподаткуванн╕ доход╕в ф╕зичних ос╕б та ф╕зичних ос╕б – п╕дпри╓мц╕в:
- визнача╓ться порядок оподаткування прибутку контрольованих ╕ноземних компан╕й;
- оподаткову╓ться за основною ставкою 18 в╕дс. дох╕д, отриманий платником податку в╕д продажу протягом зв╕тного податкового року третього та наступних об’╓кт╕в рухомого майна (транспортних засоб╕в) (перший об’╓кт на р╕к залиша╓ться за нульовою ставкою, другий – за ставкою 5 в╕дсотк╕в);
- виключаються з перел╕ку об'╓кт╕в, як╕ не п╕длягають амортизац╕╖, вантажн╕ авто ф╕зичних ос╕б – п╕дпри╓мц╕в на загальн╕й систем╕ оподаткування;
- уточню╓ться перел╕к витрат для ф╕зичних ос╕б – п╕дпри╓мц╕в в частин╕ витрат на сплату податку на нерухоме майно, в╕дм╕нне в╕д земельно╖ д╕лянки, за об’╓кти нежитлово╖ нерухомост╕, витрат на реконструкц╕ю, модерн╕зац╕ю та ╕нш╕ види пол╕пшення основних засоб╕в;
- скасову╓ться сплата податку на доходи ф╕зичних ос╕б з пенс╕й, розм╕р яких перевищу╓ 10 розм╕р╕в прожиткового м╕н╕муму;
- зв╕льня╓ться в╕д сплати 5 в╕дс. ПДФО у розм╕р╕ п╕д час продажу об’╓кт незавершеного буд╕вництва за умови перебування такого майна у власност╕ платника податку понад три роки.

15.06.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


УВАГА! НАБЛИЖА╢ТЬСЯ ГРАНИЧНИЙ ТЕРМ╤Н ДЕКЛАРУВАННЯ ДОХОД╤В, ОДЕРЖАНИХ ГРОМАДЯНАМИ ПРОТЯГОМ 2019 РОКУ

За ╕нформац╕╓ю Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕, станом на 1.06.2020 року по Черн╕г╕вськ╕й област╕ податков╕ декларац╕╖ про майновий стан ╕ доходи за 2019 р╕к подали 7437 громадян, як╕ задекларували б╕льше 704,4 млн грн доход╕в. ╤з загально╖ к╕лькост╕ декларант╕в 5329 громадянина, або 71,6 в╕дс., це особи як╕ обов’язково повинн╕ задекларувати доходи. До сплати в бюджет громадянами самост╕йно визначено понад 12,3 млн грн податку на доходи ф╕зичних ос╕б та 2,2 млн грн в╕йськового збору.
Решта громадян (2098) подали податков╕ декларац╕╖ з метою отримання податково╖ знижки. За результатами проведених камеральних перев╕рок декларац╕й про майновий стан ╕ доходи, з бюджету вже повернуто громадянам понад 4,4 млн.грн. податку на доходи ф╕зичних ос╕б.
За р╕внем задекларованих доход╕в, найб╕льше вказали громадяни м. Черн╕гова (308,4 млн грн), а також мешканц╕ м. Н╕жина (58,5 млн грн) та м. Прилуки (44,5 млн грн).
Нагаду╓мо: до Податкового кодексу Укра╖ни внесен╕ зм╕ни, якими передбачено, що громадяни та ф╕зичн╕ особи, як╕ провадять незалежну профес╕йну д╕яльн╕сть, мають право подати декларац╕ю за зв╕тний (податковий) 2019 р╕к до 01 липня 2020 року. Останн╕й день подання декларац╕╖ – 30.06.2020. Податков╕ зобов’язання, визначен╕ такими ф╕зичними особами у декларац╕ях, мають бути сплачен╕ до 01 жовтня 2020 року.
Зверта╓мо увагу на можлив╕сть подання декларац╕╖ засобами електронного зв’язку, скориставшись електронним серв╕сом ДПС «Електронний каб╕нет».
Нагаду╓мо, що в╕деоурок в╕д ДПС поясню╓ «Як заповнити декларац╕ю про майновий стан ╕ доходи» ╕ розм╕щений за посиланнями:
https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/5977.html
https://www.youtube.com/watch?v=YOhECvfE0Z4
https://www.facebook.com/107383900636180/videos/1407838859418903/

12.06.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЗМ╤НИ У ПИТАННЯХ СТЯГНЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ: НОВОВВЕДЕННЯ ЗАКОНУ №446

Головне управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ пов╕домля╓, що 23 травня 2020 року вступив в д╕ю Закон Укра╖ни в╕д 16.01.2020 №466-╤X (дал╕ – Закон 466-╤Х) «Про внесення зм╕н до Податкового кодексу Укра╖ни (дал╕ - ПКУ) щодо вдосконалення адм╕н╕стрування податк╕в, усунення техн╕чних та лог╕чних неузгодженостей у податковому законодавств╕», яким внесено зм╕ни та доповнення, зокрема ╕ до розд╕лу ╤Х «Погашення податкового боргу платник╕в податк╕в».
Зм╕ни передбачають наступне:
заходи щодо погашення податкового боргу платника податк╕в шляхом стягнення безгот╕вкових кошт╕в та гот╕вки, а у раз╕ ╖х недостатност╕ - шляхом продажу майна, яке перебува╓ у податков╕й застав╕ провадяться не ран╕ше н╕ж через 30 календарних дн╕в з дня надсилання (вручення) такому платнику податково╖ вимоги (ст. 95.2 ПКУ) (у попередн╕й редакц╕╖ – 60 календарних дн╕в);
платник податк╕в ма╓ право самост╕йно зд╕йснити оц╕нку заставного майна шляхом укладення договору з оц╕нювачем протягом одного м╕сяця з дня прийняття р╕шення про реал╕зац╕ю майна. У раз╕, якщо платник податк╕в самост╕йно не зд╕йсню╓ таку оц╕нку, контролюючий орган самост╕йно уклада╓ догов╕р про проведення оц╕нки майна (ст. 95.12 ПКУ) (Попередня редакц╕я передбачала зд╕йснення оц╕нки протягом двох м╕сяц╕в);

Кр╕м того, Законом 466-╤Х доповнено п╕дстави зв╕льнення майна боржника з податково╖ застави (ст. 93.1 ПКУ), а саме:
отримання контролюючим органом п╕дтвердження повного погашення суми податкового боргу та/або розстрочених (в╕дстрочених) грошових зобов’язань та процент╕в за користування розстроченням (в╕дстроченням) в установленому законодавством порядку;
отримання платником податк╕в згоди в╕д контролюючого органу на в╕дчуження майна, що перебува╓ у податков╕й застав╕, в╕дпов╕дно до ст. 92 ПКУ;

Також пункт 94.2 статт╕ 94 ПКУ доповнено п╕дпунктом 94.2.9, в╕дпов╕дно до якого арешт майна може бути застосовано, якщо з’ясову╓ться, що нерезидент розпочина╓ та/або зд╕йсню╓ господарську д╕яльн╕сть через пост╕йне представництво на територ╕╖ Укра╖ни без взяття на податковий обл╕к, що п╕дтверджу╓ться актом перев╕рки.
Внесено зм╕ни до п╕дпункт╕в 101.2.3 та 101.2.5 та доповнено новим п╕дпунктом 101.2.6 пункт 101.2 статт╕ 101 ПКУ, яким визначено поняття «безнад╕йного» податкового боргу, а саме:
- податковий борг платника податк╕в, у тому числ╕ податкового агента, стосовно якого минув строк давност╕, встановлений пунктом 102.4 статт╕ 102 ПКУ (п╕дпункт 101.2.3);
- податковий борг платника податк╕в, щодо якого до Державного ре╓стру внесено запис про його припинення на п╕дстав╕ р╕шення суду (п╕дпункт 101.2.5);
- податковий борг банку, щодо якого наявне р╕шення Фонду гарантування вклад╕в ф╕зичних ос╕б про затвердження зв╕ту про завершення л╕кв╕дац╕╖ банку або р╕шення Нац╕онального банку Укра╖ни про затвердження л╕кв╕дац╕йного балансу, ухвалення остаточного зв╕ту л╕кв╕датора ╕ завершення л╕кв╕дац╕йно╖ процедури (п╕дпункт 101.2.6).
Зм╕нами також встановлено, що стягнення заборгованост╕ з частини чистого прибутку (доходу) державних ун╕тарних п╕дпри╓мств та ╖х об’╓днань в╕дтепер буде зд╕йснюватись у порядку, визначеному статтями 59-60 та 87-101 ПКУ (стаття 11 П╕дрозд╕лу 10 ╤нших перех╕дних положень ПКУ).

12.06.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ПРО НОВАЦ╤╥ У СФЕР╤ ЗАСТОСУВАННЯ РРО

Головне управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ зверта╓ увагу платник╕в податк╕в на низку новац╕й, що запроваджуються у сфер╕ застосування ре╓стратор╕в розрахункових операц╕й (дал╕  РРО), а саме:
1. Суб’╓ктам господарювання буде дозволено при зд╕йсненн╕ гот╕вкових розрахунк╕в ╕з споживачами застосовувати програмн╕ РРО, в якост╕ яких можливо буде застосовувати будь-який пристр╕й (смартфон, планшет, комп’ютер тощо). Програмний РРО за допомогою спец╕ального програмного забезпечення може ф╕скал╕зувати розрахунков╕ операц╕╖ на сервер╕ ДПС.
Сл╕д зазначити, що для уникнення втрат, у першу чергу суб’╓кт╕в малого та м╕кроб╕знесу (др╕бних п╕дпри╓мц╕в), в╕дпов╕дне програмне забезпечення буде надаватися ДПС суб’╓ктам господарювання безкоштовно.
2. Передбача╓ться запровадження механ╕зму компенсац╕╖ споживачу кошт╕в, сплачених за придбаний товар (послугу), якщо такому споживачу було надано розрахунковий документ, ╕нформац╕я щодо якого в╕дсутня в базах даних ДПС (дал╕ – механ╕зм «Кешбек»).
Так, якщо споживачу надано касовий чек РРО, проте ╕нформац╕я про такий чек в╕дсутня на сервер╕ ДПС, споживач ма╓ право звернутися до контролюючого органу про порушення суб’╓ктом господарювання порядку проведення гот╕вкових розрахунк╕в та, у раз╕ ╖х п╕дтвердження, ма╓ можлив╕сть отримати з бюджету як компенсац╕ю 100 в╕дсотк╕в вартост╕ придбаного товару, який йому було реал╕зовано з порушенням вимог чинного законодавства.
Механ╕зм «Кешбек» запроваджу╓ться, в першу чергу, для боротьби з «неф╕скальними» чеками, коли окремими несумл╕нними платниками споживачам надаються чеки, як╕ не ╓ ф╕скальними, проте на вигляд схож╕ на ф╕скальн╕ чеки.
3. Передбача╓ться впровадження обов’язкового застосування РРО ф╕зичними особами-п╕дпри╓мцями платниками ╓диного податку ╤╤ та ╤╤╤ групи при зд╕йсненн╕ гот╕вкових розрахунк╕в ╕з споживачами.
Кр╕м того, перед цим передбача╓ться впровадження обов’язку застосування РРО для ф╕зичних ос╕б – п╕дпри╓мц╕в (платник╕в ╓диного податку друго╖ та третьо╖ груп), як╕ провадять певн╕ ризиков╕ види д╕яльност╕ (продаж товар╕в (надання послуг) через мережу ╤нтернет, торг╕вля ювел╕рними виробами та побутовими виробами з дорогоц╕нних метал╕в, дорогоц╕нного кам╕ння, д╕яльн╕сть туристичних агентств, туристичних оператор╕в, готел╕в тощо, реал╕зац╕ю текстилю (кр╕м реал╕зац╕╖ за гот╕вков╕ кошти на ринках).
4. За незастосування РРО або застосування ╕з порушенням встановлених вимог передбача╓ться деяке зб╕льшення розм╕ру штрафних (ф╕нансових) санкц╕й, оск╕льки д╕юч╕ норми щодо розм╕ру штрафних санкц╕й було прийнято ще у 2000 роц╕. При цьому н╕яких додаткових штраф╕в до вже передбачених Законом Укра╖ни в╕д 06.07.1995 № 265/95-ВР «Про застосування ре╓стратор╕в розрахункових операц╕й у сфер╕ торг╕вл╕, громадського харчування та послуг» (дал╕ – Закон № 265) не встановлю╓ться. 5. Також Законом № 128 передбача╓ться обов’язок суб’╓кт╕в господарювання проводити розрахунков╕ операц╕╖ через РРО та програмн╕ РРО з використанням режиму попереднього програмування найменування та ц╕н товар╕в (послуг) ╕з зазначенням коду товарно╖ п╕дкатегор╕╖ зг╕дно з УКТ ЗЕД для п╕дакцизних товар╕в (до цього було т╕льки для пального).
У раз╕ проведення розрахункових операц╕й через РРО та/або програмн╕ РРО без використання режиму попереднього програмування найменування кожного п╕дакцизного товару ╕з зазначенням коду товарно╖ п╕дкатегор╕╖ зг╕дно з УКТ ЗЕД, ц╕ни товару та обл╕ку його к╕лькост╕, в╕дпов╕дно до п. 7 ст. 17 Закону № 265 до суб’╓кт╕в господарювання, як╕ зд╕йснюють розрахунков╕ операц╕╖ за товари (послуги), за р╕шенням в╕дпов╕дних контролюючих орган╕в застосовуються ф╕нансов╕ санкц╕╖ у розм╕р╕ триста неоподатковуваних м╕н╕мум╕в доход╕в громадян.
  Водночас, Законом Укра╖ни в╕д 17 березня 2020 року № 533-╤Х «Про внесення зм╕н до Податкового кодексу Укра╖ни та ╕нших закон╕в Укра╖ни щодо п╕дтримки платник╕в податк╕в на пер╕од зд╕йснення заход╕в, спрямованих на запоб╕гання виникненню ╕ поширенню коронав╕русно╖ хвороби (COVID-19)» (дал╕ – Закон № 533) було перенесено терм╕ни набуття чинност╕ в╕дпов╕дними нормами Закону № 128 ╕ Закону № 129.
Так, в╕дпов╕дно до пп. 4 та 5 розд╕лу ╤ Закону № 533 набрання чинност╕   Законами  №№ 128 та 129 в╕дтерм╕нову╓ться:
з 19.04.2020 до 01.08.2020 – можлив╕сть застосування програмних ре╓стратор╕в розрахункових операц╕й ╕ зб╕льшення розм╕ру штрафних (ф╕нансових) санкц╕й;
з 01.10.2020 до 01.01.2021 – запровадження механ╕зму «Кешбек» та обов’язок застосування РРО ф╕зичними особами-п╕дпри╓мцями платниками ╓диного податку друго╖ та третьо╖ груп, як╕ провадять ризиков╕ види д╕яльност╕;
з 01.01.2021 до 01.04.2021 – обов’язок застосування РРО ус╕ма ф╕зичними особами-п╕дпри╓мцями платниками ╓диного податку друго╖ та третьо╖ груп.

11.06.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЗМ╤НИ ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ В ЧАСТИН╤ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Починаючи з 23.05.2020 (з дати набрання чинност╕ зм╕н, внесених до Кодексу Законом № 466 в частин╕ податку на нерухоме майно, в╕дм╕нне в╕д земельно╖ д╕лянки (дал╕ - Податок)), в╕дпов╕дно до п╕дпункту «╓» п╕дпункту 266.2.2 пункту 266.2 статт╕ 266 Кодексу з перел╕ку об’╓кт╕в оподаткування Податком виключен╕ буд╕вл╕ промисловост╕, як╕ в╕днесен╕ до групи «Буд╕вл╕ промислов╕ та склади» (код 125) Державного класиф╕катора буд╕вель та споруд ДК 018-2000, що використовуються за призначенням у господарськ╕й д╕яльност╕ суб’╓кт╕в господарювання, основна д╕яльн╕сть яких класиф╕ку╓ться у секц╕ях В - F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються ╖х власниками в оренду, л╕зинг, позичку.
У попередн╕й редакц╕╖ норма виключала з об’╓кт╕в оподаткування Податком вс╕ буд╕вл╕ промисловост╕, у тому числ╕ без обмеження ╖х використання безпосередньо п╕дпри╓мствами промисловост╕, що давало можлив╕сть застосовувати преференц╕ю ╕ щодо об’╓кт╕в нерухомост╕, зданих в оренду ╕ншим суб’╓ктам господарювання.

З урахуванням внесених Законом №466 зм╕н для застосування преференц╕╖, визначено╖ п╕дпунктом «╓» п╕дпункту 266.2.2 пункту 266.2 статт╕ 266 Кодексу, суб’╓ктом господарювання – власником об’╓кта нерухомост╕ (буд╕вл╕ промисловост╕) такий об’╓кт нерухомост╕ ма╓ одночасно в╕дпов╕дати таким ознакам:
буд╕вля промисловост╕ ма╓ в╕дпов╕дати (бути класиф╕кована) груп╕ «Буд╕вл╕ промислов╕ та склади» (код 125) Державного класиф╕катора буд╕вель та споруд ДК 018-2000;
буд╕вля промисловост╕ ма╓ використовуватися суб’╓ктом господарювання протягом зв╕тного (податкового) пер╕оду за призначенням у господарськ╕й д╕яльност╕;
основний вид д╕яльн╕сть суб’╓кта господарювання зг╕дно з ре╓страц╕йними даними ма╓ бути класиф╕кований у секц╕ях В-F КВЕД ДК 009:2010;буд╕вля промисловост╕ (у т. ч. ╖╖ частина) протягом зв╕тного (податкового) пер╕оду не ма╓ бути здана в оренду, л╕зинг, позичку ╕ншим суб’╓ктам господарювання.

11.06.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ГРАФ╤К ПРОВЕДЕННЯ СЕАНС╤В ТЕЛЕФОННОГО ЗВ’ЯЗКУ "ГАРЯЧА Л╤Н╤Я" ГОЛОВНИМ УПРАВЛ╤ННЯМ ДПС У ЧЕРН╤Г╤ВСЬК╤Й ОБЛАСТ╤
У ЧЕРВН╤ 2020 РОКУ

Дата та час проведення сеансу Тема сеансуНа запитання платник╕в в╕дпов╕да╓Телефонувати за номером
10.06.2020р. з 10.00 до 11.00Про зм╕ни у застосуванн╕ РРО Начальник в╕дд╕лу фактичних перев╕рок, контролю за гот╕вковими операц╕ями управл╕ння податкових перев╕рок, трансфертного ц╕ноутворення та м╕жнародного оподаткування - Серг╕й Мотчаний652-309
17.06.2020р. з 10.00 до 11.00Подання податково╖ декларац╕╖ про майновий стан ╕ доходи. Право на податкову знижкуНачальник управл╕ння податк╕в ╕ збор╕в з ф╕зичних ос╕б Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ Св╕тлана Волкова652-985
24.06.2020р. з 10.00 до 11.00Легал╕зац╕я трудових в╕дносинНачальник управл╕ння податк╕в ╕ збор╕в з ф╕зичних ос╕б Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ Св╕тлана Волкова652-985

09.06.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК: ЩО ЗМ╤НИЛОСЯ?

З 23.05.2020 року в частин╕ акцизного податку набули чинност╕ норми Закону Укра╖ни в╕д 16 с╕чня 2020 року № 466-╤Х «Про внесення зм╕н до Податкового кодексу Укра╖ни щодо вдосконалення адм╕н╕стрування податк╕в, усунення техн╕чних та лог╕чних неузгодженостей у податковому законодавств╕» (дал╕ - Закон), зг╕дно яких:
1. Приведено у в╕дпов╕дн╕сть до Закону Укра╖ни «Про ринок електрично╖ енерг╕╖» визначення поняття платника акцизного податку з електрично╖ енерг╕╖, а саме платниками визначено виробник╕в електрично╖ енерг╕╖, як╕ мають л╕ценз╕ю на право зд╕йснення п╕дпри╓мницько╖ д╕яльност╕ з виробництва електрично╖ енерг╕╖ ╕ продають ╖╖ на ринку електрично╖ енерг╕╖;
оптового постачальника електрично╖ енерг╕╖ виключено з перел╕ку платник╕в акцизного податку;
передбачено, що не ╓ об’╓ктом оподаткування операц╕╖ з передач╕ в межах одного п╕дпри╓мства електрично╖ енерг╕╖ (за кодом 2716 00 00 00 зг╕дно з УКТ ЗЕД), вироблено╖ на об’╓ктах електроенергетики.
2. Законом передбачено, що вилучен╕ в дох╕д держави (конф╕скован╕) спирт етиловий та алкогольн╕ напо╖ п╕длягають знищенню в порядку, встановленому Каб╕нетом М╕н╕стр╕в Укра╖ни.
3. До операц╕╖ з п╕дакцизними товарами, як╕ зв╕льняються в╕д оподаткування в╕днесено безоплатна передача у волод╕ння ╕ користування силовим структурам п╕дакцизних товар╕в, транспортних засоб╕в, конф╕скованих або як╕ на ╕нших законних п╕дставах перейшли у власн╕сть держави. У раз╕ подальшо╖ реал╕зац╕╖ таких товар╕в на митн╕й територ╕╖ Укра╖ни, акцизний податок сплачу╓ться не п╕зн╕ше дати тако╖ реал╕зац╕╖ одночасно ╕з сплатою податку на додану варт╕сть за ставками, що д╕яли на момент ╖х безоплатно╖ передач╕.
4. Розширено перел╕к п╕дакцизного пального, а саме п╕дпункт 215.3.4 пункту 215.3 статт╕ 215 Податкового кодексу доповнено новими позиц╕ями:
палива р╕дк╕, на основ╕ газойл╕в (дизпаливо), менш як 85 об. % яких, включаючи витрати, переганя╓ться при температур╕ 350° С (за методом ISO 3405, екв╕валентним методу ASTMD 86), кр╕м палива п╕чного побутового за кодами зг╕дно з УКТ ЗЕД "2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00;
т╕льки розчинники або розр╕джувач╕ на основ╕ метанолу; ╕нш╕ готов╕ сум╕ш╕ на основ╕ метанолу за кодом зг╕дно з УКТ ЗЕД 3814 00 90 90.
Особи, як╕ зд╕йснюють операц╕╖ з реал╕зац╕╖ пального з зазначеними видами пального, та т╕ особи, як╕ п╕дпадають п╕д визначення розпорядника акцизного складу, п╕длягають обов’язков╕й ре╓страц╕╖ платниками акцизного податку з пального, зобов'язан╕ заре╓струвати ус╕ акцизн╕ склади у систем╕ електронного адм╕н╕стрування реал╕зац╕╖ пального та спирту етилового (дал╕ СЕА РПСЕ), а також отримати в╕дпов╕дн╕ л╕ценз╕╖ на зд╕йснення д╕яльност╕ з пальним.
При зд╕йсненн╕ реал╕зац╕╖ пального, у тому числ╕ для власного споживання чи промислово╖ переробки, з якого не сплачено акцизний податок (обсяги, як╕ фактично були наявн╕ у платника станом на 23.05.2020), платники зобов’язан╕ зб╕льшити обсяги такого пального в СЕА РПСЕ шляхом ре╓страц╕╖ заявки на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового за умови наявност╕ на обл╕ков╕й картц╕ сум кошт╕в сплаченого акцизного податку, не менше н╕ж сума акцизного податку, розрахованого з обсягу пального або спирту етилового у так╕й заявц╕.
Кр╕м того, окрем╕ норми Закону в частин╕ оподаткування акцизним податком тютюнових вироб╕в набирають чинност╕ з 01.01.2021 року, зокрема:
Законом вводяться нов╕ поняття електронна сигарета та р╕дини, що використовуються в електронних сигаретах;
перел╕к п╕дакцизних товар╕в доповнено новою позиц╕╓ю - р╕дини, що використовуються в електронних сигаретах, на як╕ встановлена ставка акцизного податку в ╓вро за 1 л╕тр;
р╕дини, що використовуються в електронних сигаретах, маркуються марками акцизного податку, як╕ повинн╕ мати окремий номер та позначення про квартал ╕ р╕к випуску марки;
вводяться нов╕ види марок (Р╤ - «р╕дина ╕мпортна», PB - «р╕дина в╕тчизняна»), на як╕ передбачено обл╕к та зв╕тування виробниками та ╕мпортерами;
встановлено окрему ставку акцизного податку на тютюновм╕сн╕ вироби для електричного нагр╕вання (ТВЕН) за допомогою п╕д╕гр╕вача з електронним управл╕нням в гривнах за 1000 штук;
встановлено окрему специф╕чну ставку акцизного податку на сигарили, включаючи сигарили з в╕др╕заними к╕нцями, з вм╕стом тютюну, в гривнах за 1000 штук, але не менше спец╕ф╕чно╖ ставки за 1 кг та адвалорну на цей вид тютюнових вироб╕в у розм╕р╕ 12 в╕дсотк╕в;
на марку акцизного податку на сигарети, цигарки та сигарили передбачено додатково наносити к╕льк╕сть штук у пачц╕ (упаковц╕);
новими позиц╕ями доповнено перел╕к продукц╕╖, яка вважа╓ться немаркованою, а саме: сигарети, цигарки та сигарили, що вироблен╕ п╕сля 1 с╕чня 2021 року, в яких к╕льк╕сть одиниць у пачц╕ (упаковц╕) не в╕дпов╕да╓ к╕лькост╕ одиниць, зазначен╕й на марках акцизного податку; р╕дини, що використовуються в електронних сигаретах, вироблених до 1 с╕чня 2021 року;
марки акцизного податку, надрукован╕ до 1 с╕чня 2021 року, на яких не позначено к╕льк╕сть одиниць у пачц╕ (упаковц╕), повинн╕ бути використан╕ до 1 липня 2021 року, а маркован╕ такими марками тютюнов╕ вироби знаходяться в об╕гу до ╖х повно╖ реал╕зац╕╖ в межах терм╕ну придатност╕ для споживання;
Законом у нов╕й редакц╕╖ встановлен╕ тимчасов╕, з 1 с╕чня 2021 року до 31 грудня 2024 року включно, граф╕ки п╕двищення ставок акцизного податку та м╕н╕мального акцизного податкового зобов’язання на тютюнов╕ вироби, тютюн та промислов╕ зам╕нники тютюну.

05.06.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЯК ОБЧИСЛЮ╢ТЬСЯ СУМА ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, В╤ДМ╤ННЕ В╤Д ЗЕМЕЛЬНО╥ Д╤ЛЯНКИ, ДЛЯ Ф╤ЗИЧНИХ ОС╤Б

В╕дпов╕дно до ст. 266 Податкового кодексу Укра╖ни (дал╕ – ПКУ) база оподаткування об’╓кта/об’╓кт╕в житлово╖ нерухомост╕, в тому числ╕ ╖х часток, що перебувають у власност╕ ф╕зично╖ особи платника податку, зменшу╓ться:
     а) для квартири/квартир незалежно в╕д ╖х к╕лькост╕ – на 60 кв. метр╕в;
     б) для житлового будинку/будинк╕в незалежно в╕д ╖х к╕лькост╕ – на 120 кв. метр╕в;
     в) для р╕зних тип╕в об’╓кт╕в житлово╖ нерухомост╕, в тому числ╕ ╖х часток (у раз╕ одночасного перебування у власност╕ платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинк╕в, у тому числ╕ ╖х часток), – на 180 кв. метр╕в.
     Зг╕дно з п.п. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 ПКУ обчислення суми податку з об’╓кта/об’╓кт╕в житлово╖ нерухомост╕, як╕ перебувають у власност╕ ф╕зичних ос╕б, зд╕йсню╓ться контролюючим органом за м╕сцем податково╖ адреси (м╕сцем ре╓страц╕╖) власника житлово╖ нерухомост╕ у такому порядку:
     а) за наявност╕ у власност╕ платника податку одного об’╓кта житлово╖ нерухомост╕, в тому числ╕ його частки, податок обчислю╓ться, виходячи з бази оподаткування, зменшено╖ в╕дпов╕дно до п╕дпункт╕в «а» або «б» п.п. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ та в╕дпов╕дно╖ ставки податку;
     б) за наявност╕ у власност╕ платника податку б╕льше одного об’╓кта житлово╖ нерухомост╕ одного типу, в тому числ╕ ╖х часток, податок обчислю╓ться виходячи ╕з сумарно╖ загально╖ площ╕ таких об’╓кт╕в зменшено╖ в╕дпов╕дно до п╕дпункт╕в «а» або «б» п.п. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ та в╕дпов╕дно╖ ставки податку;
     в) за наявност╕ у власност╕ платника податку об’╓кт╕в житлово╖ нерухомост╕ р╕зних вид╕в, у тому числ╕ ╖х часток, податок обчислю╓ться виходячи ╕з сумарно╖ загально╖ площ╕ таких об’╓кт╕в, зменшено╖ в╕дпов╕дно до п.п. «в» п.п. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ та в╕дпов╕дно╖ ставки податку;
     г) сума податку, обчислена з урахуванням п╕дпункт╕в «б» ╕ «в» п.п. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 ПКУ, розпод╕ля╓ться контролюючим органом пропорц╕йно до питомо╖ ваги загально╖ площ╕ кожного з об’╓кт╕в житлово╖ нерухомост╕.
     Обчислення суми податку з об’╓кта/об’╓кт╕в нежитлово╖ нерухомост╕, як╕ перебувають у власност╕ ф╕зичних ос╕б, зд╕йсню╓ться контролюючим органом за м╕сцем податково╖ адреси (м╕сцем ре╓страц╕╖) власника тако╖ нерухомост╕ виходячи ╕з загально╖ площ╕ кожного з об’╓кт╕в нежитлово╖ нерухомост╕ та в╕дпов╕дно╖ ставки податку.
     П╕дпунктом 266.7.1 прим. 1 п. 266.7 ст. 266 ПКУ визначено, що за наявност╕ у власност╕ платника податку об’╓кта (об’╓кт╕в) житлово╖ нерухомост╕, у тому числ╕ його частки, що перебува╓ у власност╕ ф╕зично╖ чи юридично╖ особи – платника податку, загальна площа якого перевищу╓ 300 кв. метр╕в (для квартири) та/або 500 кв. метр╕в (для будинку), сума податку, розрахована в╕дпов╕дно до п╕дпункт╕в «а» – «г» п.п. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 ПКУ, зб╕льшу╓ться на 25000 гривень на р╕к за кожен такий об’╓кт житлово╖ нерухомост╕ (його частку).
     Зг╕дно з п.п. 266.7.2 п. 266.7 ст. 266 ПКУ податкове/податков╕ пов╕домлення-р╕шення про сплату суми/сум податку, обчисленого зг╕дно з п.п. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 ПКУ, та в╕дпов╕дн╕ плат╕жн╕ рекв╕зити, зокрема орган╕в м╕сцевого самоврядування за м╕сцезнаходженням кожного з об’╓кт╕в житлово╖ та/або нежитлово╖ нерухомост╕, надсилаються платнику податку контролюючим органом у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ до 1 липня року, що наста╓ за базовим податковим (зв╕тним) пер╕одом (роком).
     Щодо новоствореного (нововведеного) об’╓кта житлово╖ та/або нежитлово╖ нерухомост╕ податок сплачу╓ться ф╕зичною особою – платником починаючи з м╕сяця, в якому виникло право власност╕ на такий об’╓кт.
     Контролююч╕ органи за м╕сцем проживання (ре╓страц╕╖) платник╕в податку в десятиденний строк ╕нформують в╕дпов╕дн╕ контролююч╕ органи за м╕сцезнаходженням об’╓кт╕в житлово╖ та/або нежитлово╖ нерухомост╕ про над╕слан╕ (вручен╕) платнику податку податков╕ пов╕домлення-р╕шення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчо╖ влади, що забезпечу╓ формування та реал╕зу╓ державну ф╕нансову пол╕тику.
Детальн╕ше у Загальнодоступному ╕нформац╕йно-дов╕дковому ресурс╕ ДПС (категор╕я 106.07).

04.06.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ДО ЗАВЕРШЕННЯ КАМПАН╤╥ ДЕКЛАРУВАННЯ ДОХОД╤В ГРОМАДЯН ЗАЛИШИВСЯ М╤СЯЦЬ

Головне управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ зверта╓ увагу платник╕в податк╕в, що у зв’язку ╕з запровадженням карантину р╕чна декларац╕я про майновий стан ╕ доходи за 2019 р╕к пода╓ться до 01 липня 2020 року, кр╕м випадк╕в передбачених розд. IV ПКУ, коли така декларац╕я може бути подана п╕зн╕ше цього строку.
Ф╕зична особа зобов’язана самост╕йно до 01 жовтня 2020 року сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в подан╕й нею р╕чн╕й декларац╕╖ про майновий стан ╕ доходи за 2019 р╕к.
Обов’язок подання р╕чно╖ декларац╕╖ про майновий стан ╕ доходи визначено п. 179.1 ст. 179 Кодексу.
Статтею 111 Кодексу передбачено, що за порушення закон╕в з питань оподаткування та ╕ншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролююч╕ органи, застосовуються так╕ види юридично╖ в╕дпов╕дальност╕, як ф╕нансова, адм╕н╕стративна та крим╕нальна. Ф╕нансова в╕дпов╕дальн╕сть застосову╓ться у вигляд╕ штрафних (ф╕нансових) санкц╕й (штраф╕в) та/або пен╕.
Так, несво╓часне подання платником податк╕в або ╕ншими особами, зобов’язаними нараховувати ╕ сплачувати податки та збори, податкових декларац╕й (розрахунк╕в), а також ╕ншо╖ зв╕тност╕, обов’язок подання яко╖ до контролюючих орган╕в передбачено Кодексом, тягне за собою накладення штрафу в розм╕р╕ 170 гривень (п. 120.1 ст. 120 Кодексу).
Кр╕м того, в╕дпов╕дно до ст. 1641 Кодексу Укра╖ни про адм╕н╕стративн╕ правопорушення (з╕ зм╕нами) за неподання або несво╓часне подання громадянами декларац╕й про доходи чи включення до декларац╕й перекручених даних, неведення обл╕ку або неналежне ведення обл╕ку доход╕в ╕ витрат, для яких законами Укра╖ни встановлено обов’язкову форму обл╕ку, тягне за собою попередження або накладення штрафу в розм╕р╕ в╕д трьох до восьми неоподатковуваних м╕н╕мум╕в доход╕в громадян.

02.06.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ПОЧАТОК ЗАСТОСУВАННЯ РРО В╤ДТЕРМ╤НОВАНО

Головне управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ ╕нформу╓, що Законом Укра╖ни в╕д 17 березня 2020 року № 533-╤Х «Про внесення зм╕н до Податкового кодексу Укра╖ни та ╕нших закон╕в Укра╖ни щодо п╕дтримки платник╕в податк╕в на пер╕од зд╕йснення заход╕в, спрямованих на запоб╕гання виникненню ╕ поширенню коронав╕русно╖ хвороби (COVID-19)» (дал╕ – Закон № 533) перенесено терм╕ни набуття чинност╕ в╕дпов╕дними нормами Закону №128 «Про внесення зм╕н до Закону Укра╖ни «Про застосування ре╓стратор╕в розрахункових операц╕й у сфер╕ торг╕вл╕, громадського харчування та послуг» та ╕нших закон╕в Укра╖ни щодо дет╕н╕зац╕╖ розрахунк╕в у сфер╕ торг╕вл╕ та послуг» ╕ Закону №129 «Про внесення зм╕н до Податкового кодексу Укра╖ни щодо дет╕н╕зац╕╖ розрахунк╕в у сфер╕ торг╕вл╕ та послуг».
Так, в╕дпов╕дно до пп. 4 та 5 розд╕лу ╤ Закону № 533 набрання чинност╕   Законами  №№ 128 та 129 в╕дтерм╕нову╓ться:
з 19.04.2020 до 01.08.2020 – можлив╕сть застосування програмних ре╓стратор╕в розрахункових операц╕й ╕ зб╕льшення розм╕ру штрафних (ф╕нансових) санкц╕й;
з 01.10.2020 до 01.01.2021 – запровадження механ╕зму «Кешбек» та обов’язок застосування РРО ф╕зичними особами-п╕дпри╓мцями платниками ╓диного податку друго╖ та третьо╖ груп, як╕ провадять ризиков╕ види д╕яльност╕;
з 01.01.2021 до 01.04.2021 – обов’язок застосування РРО ус╕ма ф╕зичними особами-п╕дпри╓мцями платниками ╓диного податку друго╖ та третьо╖ груп.

29.05.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЯКИЙ ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ С╤МЕЙНИМ ФЕРМЕРСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ ДОДАТКОВО╥ Ф╤НАНСОВО╥ П╤ДТРИМКИ

Заяви для отримання с╕мейним фермерським господарством додатково╖ ф╕нансово╖ п╕дтримки через механ╕зм доплати на користь застрахованих ос╕б – член╕в/голови с╕мейного фермерського господарства ╓диного внеску на загальнообов’язкове державне соц╕альне страхування (дал╕ – додаткова ф╕нансова п╕дтримка) пода╓ться головою с╕мейного фермерського господарства за себе та член╕в фермерського господарства до контролюючого органу за м╕сцем свого обл╕ку як платника ╓диного внеску на загальнообов’язкове державне соц╕альне страхування (дал╕ – ╓диний внесок) не п╕зн╕ше н╕ж за п’ять робочих дн╕в до початку м╕сяця.
До заяв дода╓ться коп╕я договору (декларац╕╖) про утворення с╕мейного фермерського господарства.
Контролюючий орган розгляда╓ заяви протягом трьох робочих дн╕в ╕ у раз╕ в╕дмови у ╖х задоволенн╕ пов╕домля╓ про це голов╕ с╕мейного фермерського господарства.
Заява залиша╓ться без задоволення у випадках, якщо:
- с╕мейне фермерське господарство не заре╓строване платником ╓диного податку IV групи зг╕дно з Податковим кодексом Укра╖ни; члени/голова с╕мейного фермерського господарства мають заборгован╕сть ╕з сплати ╓диного внеску;
- члени/голова с╕мейного фермерського господарства не перебувають на обл╕ку як платники ╓диного внеску в ре╓стр╕ страхувальник╕в Державного ре╓стру загальнообов’язкового державного соц╕ального страхування (дал╕ – ре╓стр страхувальник╕в).

За результатами розгляду заяв контролюючий орган робить у ре╓стр╕ страхувальник╕в в╕дм╕тки про право члена/голови с╕мейного фермерського господарства на отримання додатково╖ ф╕нансово╖ п╕дтримки. Б╕льш детально з цим та ╕ншими роз’ясненнями ви можете ознайомитись на Загальнодоступному ╕нформац╕йно-дов╕дковому ресурс╕ ДПС (категор╕я питання 201.04.04).

27.05.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


СПЛАЧУ╢ТЕ ╤ПОТЕЧНИЙ КРЕДИТ – Д╤ЗНАЙТЕСЯ ЯК ОТРИМАТИ ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ

Платник податку - резидент ма╓ право включити до податково╖ знижки частину суми процент╕в за користування ╕потечним житловим кредитом за умови наявност╕ документального п╕дтвердження витрат, що включаються до податково╖ знижки:
- кредитного договору та нотар╕ально зав╕реного договору ╕потеки;
- в╕дпов╕дних плат╕жних документ╕в, в яких ч╕тко визначено суму сплачених в╕дсотк╕в за користування ╕потечним кредитом та пр╕звище, ╕м’я, по-батьков╕ платника податку як платника цих процент╕в (рахунок з в╕дбитком каси про перерахування кошт╕в, плат╕жне доручення банку з в╕дм╕ткою про перерахування кошт╕в);
- паспорта платника податку з позначкою про ре╓страц╕ю за м╕сцезнаходженням житлового будинку (квартири, к╕мнати), щодо якого оформлено ╕потечний житловий кредит.
Ориг╕нали таких документ╕в не надсилаються контролюючому органу, але п╕длягають збер╕ганню платником податку протягом строку, достатнього для проведення контролюючим органом податково╖ перев╕рки стосовно нарахування тако╖ податково╖ знижки.
Платники податку зобов’язан╕ на вимогу контролюючого органу та в межах його повноважень, визначених законодавством, пред’являти документи ╕ в╕домост╕, пов’язан╕ з виникненням доходу або права на отримання податково╖ знижки, обчислення ╕ сплатою податку, та п╕дтверджувати необх╕дними документами достов╕рност╕ в╕домостей, зазначених у податков╕й декларац╕╖ з цього податку.
Для прискорення проведення контролюючим органом розрахунку сум, що п╕длягають поверненню з бюджету, ╕ забезпечення правильност╕ визначення зазначених сум доц╕льно надавати до податково╖ ╕нспекц╕╖ коп╕╖ зазначених документ╕в. Б╕льш детально з цим та ╕ншими роз’ясненнями ви можете ознайомитись на Загальнодоступному ╕нформац╕йно-дов╕дковому ресурс╕ ДПС (категор╕я питання 103.06.01).27.05.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЯК╤ ПОДАТКИ НАЙБ╤ЛЬШЕ НАПОВНЮЮТЬ М╤СЦЕВ╤ БЮДЖЕТИ ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ

До м╕сцевих бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в Черн╕г╕всько╖ област╕ у с╕чн╕-кв╕тн╕ 2020 року над╕йшло понад 1,9 млрд грн в╕д сплати податк╕в ╕ збор╕в. Прир╕ст до в╕дпов╕дного пер╕оду минулого року 7,9 в╕дс. (+139,7 млн гривень).
Найб╕льшу частку у загальн╕й сум╕ сплачених податк╕в (63,7 в╕дс.) займа╓ податок на доходи ф╕зичних ос╕б, якого над╕йшло б╕льше 1,2 млрд грн, з них до обласного бюджету спрямовано 242,8 млн грн, решту – до бюджет╕в об’╓днаних територ╕альних громад та район╕в.
Податку на майно (за земельн╕ д╕лянки, житлову та нежитлову нерухом╕сть, а також автомоб╕л╕ прем╕ум-класу) забезпечено ще 258,9 млн грн (13,6 в╕дс. доход╕в бюджет╕в територ╕альних громад). ╢диного податку на п╕дпри╓мницьку д╕яльн╕сть над╕йшло 289,6 млн гривень (15,2 в╕дс. загально╖ суми).
Частина решти податк╕в ╕ збор╕в становить 7,5 в╕дс. обсягу надходжень: податку на прибуток сплачено 19 млн грн, рентно╖ плати за користування природними ресурсами – 54,7 млн грн, акцизного податку в╕д реал╕зац╕╖ п╕дакцизно╖ продукц╕╖ та пального – 56,1 млн грн, плати за л╕ценз╕╖ на продаж алкогольних напо╖в та тютюнових вироб╕в – 5 млн грн, еколог╕чного податку – 6,1 млн гривень.
Четверту частину надходжень до м╕сцевих бюджет╕в област╕ в╕д сплати податк╕в забезпечили установи сфери державного управл╕ння, осв╕ти та охорони здоров’я (25,8 в╕дс. загально╖ суми або 492,1 млн грн). Також у значних розм╕рах сплачено податки представниками галуз╕ с╕льського господарства (19,5 в╕дс. або 372 млн грн), промисловост╕ (14,7 в╕дс. або 279,5 млн грн).
В╕д суб’╓кт╕в господарювання, що працюють у сфер╕ торг╕вл╕ та громадського харчування, над╕йшло 149,3 млн грн (7,8 в╕дс. доход╕в м╕сцевих бюджет╕в), транспорту – 106,3 млн грн (5,6 в╕дс.), галуз╕ л╕сового господарства – 58 млн грн (3,0 в╕дс.), буд╕вництва – 30 млн грн (1,6 в╕дсотка).

25.05.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ПРО ЗМ╤НИ У ЗАСТОСУВАНН╤ РРО

Верховною Радою Укра╖ни прийнято Закони Укра╖ни в╕д 20 вересня 2019 року № 128-╤Х «Про внесення зм╕н до Закону Укра╖ни «Про застосування ре╓стратор╕в розрахункових операц╕й у сфер╕ торг╕вл╕, громадського харчування та послуг» та ╕нших закон╕в Укра╖ни щодо дет╕н╕зац╕╖ розрахунк╕в у сфер╕ торг╕вл╕ та послуг» (дал╕ – Закон № 128) та № 129-╤Х «Про внесення зм╕н до Податкового кодексу Укра╖ни щодо дет╕н╕зац╕╖ розрахунк╕в у сфер╕ торг╕вл╕ та послуг» (дал╕ – Закон № 129).
Зазначеними законами, зокрема, запроваджу╓ться низка новац╕й у сфер╕ застосування ре╓стратор╕в розрахункових операц╕й (дал╕  РРО):
1. Суб’╓ктам господарювання буде дозволено при зд╕йсненн╕ гот╕вкових розрахунк╕в ╕з споживачами застосовувати програмн╕ РРО, в якост╕ яких можливо буде застосовувати будь-який пристр╕й (смартфон, планшет, комп’ютер тощо). Програмний РРО за допомогою спец╕ального програмного забезпечення може ф╕скал╕зувати розрахунков╕ операц╕╖ на сервер╕ ДПС.
Сл╕д зазначити, що для уникнення втрат, у першу чергу суб’╓кт╕в малого та м╕кроб╕знесу (др╕бних п╕дпри╓мц╕в), в╕дпов╕дне програмне забезпечення буде надаватися ДПС суб’╓ктам господарювання безкоштовно.
2. Передбача╓ться запровадження механ╕зму компенсац╕╖ споживачу кошт╕в, сплачених за придбаний товар (послугу), якщо такому споживачу було надано розрахунковий документ, ╕нформац╕я щодо якого в╕дсутня в базах даних ДПС (дал╕ – механ╕зм «Кешбек»).
Так, якщо споживачу надано касовий чек РРО, проте ╕нформац╕я про такий чек в╕дсутня на сервер╕ ДПС, споживач ма╓ право звернутися до контролюючого органу про порушення суб’╓ктом господарювання порядку проведення гот╕вкових розрахунк╕в та, у раз╕ ╖х п╕дтвердження, ма╓ можлив╕сть отримати з бюджету як компенсац╕ю 100 в╕дсотк╕в вартост╕ придбаного товару, який йому було реал╕зовано з порушенням вимог чинного законодавства.
Механ╕зм «Кешбек» запроваджу╓ться, в першу чергу, для боротьби з «неф╕скальними» чеками, коли окремими несумл╕нними платниками споживачам надаються чеки, як╕ не ╓ ф╕скальними, проте на вигляд схож╕ на ф╕скальн╕ чеки.
3. Передбача╓ться впровадження обов’язкового застосування РРО ф╕зичними особами-п╕дпри╓мцями платниками ╓диного податку ╤╤ та ╤╤╤ групи при зд╕йсненн╕ гот╕вкових розрахунк╕в ╕з споживачами.
Кр╕м того, перед цим передбача╓ться впровадження обов’язку застосування РРО для ф╕зичних ос╕б – п╕дпри╓мц╕в (платник╕в ╓диного податку друго╖ та третьо╖ груп), як╕ провадять певн╕ ризиков╕ види д╕яльност╕ (продаж товар╕в (надання послуг) через мережу ╤нтернет, торг╕вля ювел╕рними виробами та побутовими виробами з дорогоц╕нних метал╕в, дорогоц╕нного кам╕ння, д╕яльн╕сть туристичних агентств, туристичних оператор╕в, готел╕в тощо, реал╕зац╕ю текстилю (кр╕м реал╕зац╕╖ за гот╕вков╕ кошти на ринках).
4. За незастосування РРО або застосування ╕з порушенням встановлених вимог передбача╓ться деяке зб╕льшення розм╕ру штрафних (ф╕нансових) санкц╕й, оск╕льки д╕юч╕ норми щодо розм╕ру штрафних санкц╕й було прийнято ще у 2000 роц╕. При цьому н╕яких додаткових штраф╕в до вже передбачених Законом Укра╖ни в╕д 06.07.1995 № 265/95-ВР «Про застосування ре╓стратор╕в розрахункових операц╕й у сфер╕ торг╕вл╕, громадського харчування та послуг» (дал╕ – Закон № 265) не встановлю╓ться.
5. Також Законом № 128 передбача╓ться обов’язок суб’╓кт╕в господарювання проводити розрахунков╕ операц╕╖ через РРО та програмн╕ РРО з використанням режиму попереднього програмування найменування та ц╕н товар╕в (послуг) ╕з зазначенням коду товарно╖ п╕дкатегор╕╖ зг╕дно з УКТ ЗЕД для п╕дакцизних товар╕в (до цього було т╕льки для пального).
У раз╕ проведення розрахункових операц╕й через РРО та/або програмн╕ РРО без використання режиму попереднього програмування найменування кожного п╕дакцизного товару ╕з зазначенням коду товарно╖ п╕дкатегор╕╖ зг╕дно з УКТ ЗЕД, ц╕ни товару та обл╕ку його к╕лькост╕, в╕дпов╕дно до п. 7 ст. 17 Закону № 265 до суб’╓кт╕в господарювання, як╕ зд╕йснюють розрахунков╕ операц╕╖ за товари (послуги), за р╕шенням в╕дпов╕дних контролюючих орган╕в застосовуються ф╕нансов╕ санкц╕╖ у розм╕р╕ триста неоподатковуваних м╕н╕мум╕в доход╕в громадян.
Водночас, Законом Укра╖ни в╕д 17 березня 2020 року № 533-╤Х «Про внесення зм╕н до Податкового кодексу Укра╖ни та ╕нших закон╕в Укра╖ни щодо п╕дтримки платник╕в податк╕в на пер╕од зд╕йснення заход╕в, спрямованих на запоб╕гання виникненню ╕ поширенню коронав╕русно╖ хвороби (COVID-19)» (дал╕ – Закон № 533) було перенесено терм╕ни набуття чинност╕ в╕дпов╕дними нормами Закону № 128 ╕ Закону № 129.
Так, в╕дпов╕дно до пп. 4 та 5 розд╕лу ╤ Закону № 533 набрання чинност╕   Законами  №№ 128 та 129 в╕дтерм╕нову╓ться:
з 19.04.2020 до 01.08.2020 – можлив╕сть застосування програмних ре╓стратор╕в розрахункових операц╕й ╕ зб╕льшення розм╕ру штрафних (ф╕нансових) санкц╕й;
з 01.10.2020 до 01.01.2021 – запровадження механ╕зму «Кешбек» та обов’язок застосування РРО ф╕зичними особами-п╕дпри╓мцями платниками ╓диного податку друго╖ та третьо╖ груп, як╕ провадять ризиков╕ види д╕яльност╕;
з 01.01.2021 до 01.04.2021 – обов’язок застосування РРО ус╕ма ф╕зичними особами-п╕дпри╓мцями платниками ╓диного податку друго╖ та третьо╖ груп.

25.05.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


НА ЧЕРН╤Г╤ВЩИН╤ НАДХОДЖЕННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ Ф╤ЗИЧНИХ ОС╤Б ЗРОСЛИ ДО 1,6 МЛРД ГРИВЕН

Податок на доходи ф╕зичних ос╕б ╓ основним джерелом наповнення м╕сцевих бюджет╕в. У структур╕ надходжень в╕н займа╓ позиц╕ю л╕дера – 63,7 в╕дсотка в╕д загально╖ суми ╕нших податк╕в ╕ збор╕в. Тому надходження саме цього податку ╓ показовим для розвитку рег╕ону в ц╕лому, зазначили у податков╕й служб╕ Черн╕г╕вщини.
За с╕чень-кв╕тень поточного року платники Черн╕г╕вщини сплатили до зведеного бюджету 1,6 млрд грн податку на доходи ф╕зичних ос╕б. ╤з загально╖ суми надходжень податку на доходи ф╕зичних ос╕б до м╕сцевих бюджет╕в над╕йшло 1,2 млрд грн, що у пор╕внянн╕ з в╕дпов╕дним пер╕одом минулого року на 10,7 в╕дс б╕льше. М╕сцев╕ бюджети област╕ додатково отримали 117,3 млн гривень.
До державного бюджету перераховано 418,2 млн грн податку на доходи ф╕зичних ос╕б, що на 40,5 млн грн перевищу╓ надходження аналог╕чного пер╕оду минулого року.
В структур╕ надходжень даного податку найб╕льшу питому вагу (79 в╕дс) займають надходження податку на доходи ф╕зичних ос╕б, що сплачуються податковими агентами, ╕з доход╕в платника податку у вигляд╕ зароб╕тно╖ плати, а решта – надходження податку в╕д оподаткування ╕нших доход╕в ф╕зичних ос╕б (в╕д надання майна в л╕зинг, оренду, в╕д продажу (обм╕ну) майна, в╕д отримання див╕денд╕в, тощо).
Середня м╕сячна зароб╕тна плата по Черн╕г╕вськ╕й област╕ в березн╕ 2020 року склала - 8730 гривень.
Зг╕дно останн╕х зв╕тних даних (за березень 2020 року) 5095 суб’╓кт╕в господарювання нараховували штатним прац╕вникам середню зароб╕тну плату нижче законодавчо встановленого р╕вня (4723 грн.).
Головне управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ зверта╓ увагу вс╕х роботодавц╕в, що м╕н╕мальна зароб╕тна плата ╓ державною соц╕альною гарант╕╓ю, обов'язковою на вс╕й територ╕╖ Укра╖ни для п╕дпри╓мств ус╕х форм власност╕ ╕ господарювання та ф╕зичних ос╕б, як╕ використовують працю найманих прац╕вник╕в, за будь-якою системою оплати прац╕.
Враховуючи зазначене вище, Головне управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ заклика╓ вс╕х роботодавц╕в дотримуватись вимог трудового та податкового законодавства.

21.05.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


НА ЧЕРН╤Г╤ВЩИН╤ ПЛАТНИКИ ПОДАТК╤В ПЕРЕРАХУВАЛИ НА ОБОРОНОЗДАТН╤СТЬ КРА╥НИ БЛИЗЬКО 122 М╤ЛЬЙОНА ГРИВЕНЬ В╤ЙСЬКОВОГО ЗБОРУ

За 4 м╕сяц╕ поточного року платники податк╕в Черн╕г╕вщини сплатили  до бюджету майже 122 млн грн в╕йськового збору. В пор╕внянн╕ з в╕дпов╕дним пер╕одом минулого року надходження зросли на 12,6 млн грн, або на 11,5 в╕дсотка.
Нагада╓мо, в╕йськовий зб╕р зарахову╓ться до державного бюджету. Його платниками ╓ податков╕ агенти (юридичн╕ особи, самозайнят╕ особи) та ф╕зичн╕ особи, як╕ отримують доходи в╕д ос╕б, як╕ не ╓ податковими агентами, та ╕ноземн╕ доходи. Нарахован╕ на користь платника протягом зв╕тного податкового пер╕оду доходи оподатковуються за ставкою збору 1,5 в╕дсотка.
Так, в поточному роц╕ в╕йськовий зб╕р сплатили 7011 юридичних ос╕б та 10120 самозайнятих та ф╕зичних ос╕б.
Сплата в╕йськового збору – це внесок кожного громадянина для п╕дтримання  укра╖нсько╖ арм╕╖ та встановлення миру в наш╕й держав╕!

18.05.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ГРАФ╤К ПРОВЕДЕННЯ СЕАНС╤В ТЕЛЕФОННОГО ЗВ’ЯЗКУ "ГАРЯЧА Л╤Н╤Я" ГОЛОВНИМ УПРАВЛ╤ННЯМ ДПС У ЧЕРН╤Г╤ВСЬК╤Й ОБЛАСТ╤ У ТРАВН╤ 2020 РОКУ

Дата та час проведення сеансуТема сеансуНа запитання платник╕в в╕дпов╕да╓Телефонувати за номером
18.05.2020р. з 10.00 до 11.00Про зм╕ни в оподаткуванн╕ плати за землю у зв’язку з проведенням антикризових заход╕в у пер╕од карантинуНачальник в╕дд╕лу адм╕н╕стрування еколог╕чного податку, рентно╖ плати та м╕сцевих податк╕в ╕ збор╕в управл╕ння оподаткування юридичних ос╕б Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ Гординська Людмила В╕ктор╕вна652-343
28.05.2020р. з 10.00 до 11.00Терм╕н подання податково╖ декларац╕╖ про майновий стан ╕ доходи подовжено до 1 липня 2020 року. Право на податкову знижкуНачальник управл╕ння податк╕в ╕ збор╕в з ф╕зичних ос╕б Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ Волкова Св╕тлана Микола╖вна652-985

15.05.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ПРО ╤НФОРМАЦ╤ЙНУ П╤ДТРИМКУ ПЛАТНИК╤В НА ПЕР╤ОД КАРАНТИНУ

Державна податкова служба Укра╖ни з метою надання ╕нформац╕йно╖ п╕дтримки платникам податк╕в у пер╕од карантину розробила сер╕ю навчальних в╕деоурок╕в на тему: як користуватися електронними серв╕зами податково╖.
В╕дтак, переглянувши в╕дпов╕дний урок платник зможе самост╕йно (не виходячи з дому) заповнити ╕ подати декларац╕ю, отримати дов╕дку, направити лист або звернення до податкових орган╕в.
В╕деоуроки ви можете переглянути за посиланнями:


№ 1: «Як заповнити податкову декларац╕ю про майновий стан ╕ доходи»:

tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/5977.html
https://www.youtube.com/watch?v=YOhECvfE0Z4


№ 2: «Як заповнити квартальну декларац╕ю ф╕зичним особам – платникам ╓диного податку, як╕ перебувають на ╤╤╤ груп╕»:

https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6018.html
https://www.youtube.com/watch?v=SuFkpDOosB8
https://www.facebook.com/107383900636180/videos/256478902049126/


№ 3: «Як оформити запит на отримання в╕домостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доход╕в та утриманих податк╕в»:

https://www.tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6067.html
https://youtu.be/_SKY0auOjSk
https://www.facebook.com/TaxUkraine/videos/284290552557638/


№ 4: «Як направляти до ДПС листи та звернення за допомогою Електронного каб╕нету»:

https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6094.html
https://youtu.be/wsGYmcOYScA
https://www.facebook.com/107383900636180/videos/2619608611618098/ 


№ 5: «Як подати зв╕т про суми нарахованого доходу застрахованих ос╕б та суми нарахованого ╓диного внеску»:

https://www.tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6124.html 
https://youtu.be/P7aWuNOIwM0
https://www.facebook.com/107383900636180/videos/2167705590041914/ 


№ 6: «Як подати заяву про надання дов╕дки про в╕дсутн╕сть заборгованост╕»:

https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6153.html  
https://youtu.be/g3M1TsVr1S8
https://www.facebook.com/107383900636180/videos/685039742249060/  

15.05.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


╢ДИНИЙ РАХУНОК ВПРОВАДЖУ╢ТЬСЯ З 1 С╤ЧНЯ 2021 РОКУ

Каб╕нет М╕н╕стр╕в Укра╖ни 29 кв╕тня 2020 року затвердив Порядок функц╕онування ╓диного рахунку для сплати податк╕в ╕ збор╕в, ╓диного внеску на загальнообов’язкове державне соц╕альне страхування та виконання норм статт╕ 351 Податкового кодексу Укра╖ни центральними органами виконавчо╖ влади.
╢диний рахунок впроваджу╓ться з 1 с╕чня 2021 року. В╕н в╕дкрива╓ться на ╕м’я Державно╖ податково╖ служби Укра╖ни у Казначейств╕. Платник податк╕в за його бажанням може використовувати такий рахунок для сплати платеж╕в. Для цього в╕н повинен подати пов╕домлення про використання ╓диного рахунку в електронн╕й форм╕ через Електронний каб╕нет у порядку, встановленому статтею 421 Кодексу.
Платник податк╕в ма╓ право пов╕домити про використання або в╕дмову в╕д використання ╓диного рахунку один раз протягом календарного року.
Через ╓диний рахунок можна буде сплатити вс╕ поточн╕ платеж╕, податковий борг за такими платежами та недо╖мку з ╓диного внеску, грошов╕ зобов'язання, як╕ визначено на п╕дстав╕ податкових пов╕домлень-р╕шень.
╢диний рахунок не може використовуватися платником податк╕в для сплати грошових зобов'язань та/або податкового боргу з податку на додану варт╕сть, акцизного податку з реал╕зац╕╖ пального та спирту етилового, а також для сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними ун╕тарними п╕дпри╓мствами та ╖х об'╓днаннями.
Нагаду╓мо, що Верховною Радою Укра╖ни прийнято Закони Укра╖ни в╕д 04 жовтня 2019 року № 190-╤Х «Про внесення зм╕н до Податкового кодексу Укра╖ни щодо запровадження ╓диного рахунку для сплати податк╕в ╕ збор╕в, ╓диного внеску на загальнообов’язкове державне соц╕альне страхування» та в╕д 13 кв╕тня 2020 року№ 559-IX «Про внесення зм╕н до деяких законодавчих акт╕в Укра╖ни щодо запровадження ╓диного рахунку для сплати податк╕в ╕ збор╕в, ╓диного внеску на загальнообов’язкове державне соц╕альне страхування».

05.05.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


Б╤ЛЬШЕ 6 ТИСЯЧ ГРОМАДЯН ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ ЗАДЕКЛАРУВАЛИ ДОХОДИ, ОДЕРЖАН╤ ПРОТЯГОМ МИНУЛОГО РОКУ

Cтаном на 01.05.2020 року по Черн╕г╕вськ╕й област╕ податков╕ декларац╕╖ про майновий стан ╕ доходи за 2019 р╕к подали 6032 громадянина, як╕ задекларували б╕льше 541 млн грн доход╕в. ╤з загально╖ к╕лькост╕ декларант╕в 4068 громадян або 67,4 в╕дс. це особи, як╕ обов’язково повинн╕ задекларувати доходи. До сплати в бюджет громадянами самост╕йно визначено понад 8,9 млн грн податку на доходи ф╕зичних ос╕б та 1,7 млн гривень в╕йськового збору.
Решта громадян (1964) подали податков╕ декларац╕╖ з метою отримання податково╖ знижки. За результатами проведених камеральних перев╕рок декларац╕й про майновий стан ╕ доходи з бюджету вже повернуто громадянам понад 3,4 млн грн податку на доходи ф╕зичних ос╕б.
За р╕внем задекларованих доход╕в найб╕льше декларували мешканц╕ Черн╕гова (215,7 млн грн), а також Н╕жина (43,8 млн грн) та Прилук (38,9 млн грн).
Щодо р╕вня визначення податкових зобов’язань, то перш╕сть також належить Черн╕гову – до сплати задекларовано понад 3,7 млн грн податкових зобов’язань з податку на доходи ф╕зичних ос╕б та 0,7 млн грн в╕йськового збору.
Зверта╓мо увагу, що до Податкового кодексу Укра╖ни внесен╕ зм╕ни, якими передбачено, що громадяни та ф╕зичн╕ особи, як╕ провадять незалежну профес╕йну д╕яльн╕сть, мають право подати декларац╕ю за зв╕тний (податковий) 2019 р╕к до 01 липня 2020 року. Останн╕й день подання декларац╕╖ – 30.06.2020 року. Податков╕ зобов’язання, визначен╕ такими ф╕зичними особами у декларац╕ях, мають бути сплачен╕ до 01 жовтня 2020 року.

05.05.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ТЕЛЕФОННИМ ШАХРАЯМ ЗНОВУ ПОТР╤БН╤ ГРОШ╤!

Шахра╖, скориставшись номерами 0662740457, 0662740580, 0993273127 та 0662740501, телефонували суб’╓ктам господарювання Н╕жинського, Бобровицького та Прилуцького район╕в начебто в╕д ╕мен╕ кер╕вник╕в в╕дпов╕дних управл╕нь Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ з проханням надання ф╕нансово╖ допомоги шляхом перерахування грошових кошт╕в на картков╕ рахунки.
Головне управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ висловлю╓ прохання до платник╕в податк╕в бути обачними та не п╕ддаватися на провокац╕╖.
У раз╕ надходження дзв╕нк╕в з будь-якими незаконними пропозиц╕ями або вимогами негайно пов╕домляйте прац╕вник╕в п╕дрозд╕лу з питань запоб╕гання та виявлення корупц╕╖ за номерами телефон╕в: (0462) 652-315, 652-392, 668-522.

04.05.2020


НОВОПРИЗНАЧЕНИЙ ГОЛОВА ДПС ОЛЕКС╤Й ЛЮБЧЕНКО РОЗПОВ╤В ПРО СВО╥ ОСНОВН╤ ЗАВДАННЯ НА ПОСАД╤

М╕н╕стр ф╕нанс╕в Укра╖ни Серг╕й Марченко представив новопризначеного Голову ДПС Олекс╕я Любченка колективу податково╖ служби. Сьогодн╕ п╕д час селекторно╖ наради з кер╕вниками структурних п╕дрозд╕л╕в та територ╕альних орган╕в ДПС були визначен╕ ключов╕ завдання служби у найближч╕ м╕сяц╕.
Серг╕й Марченко зазначив, що на сьогодн╕ податков╕й служб╕ потр╕бна нова ф╕лософ╕я, яка допоможе ╖й сп╕льно з М╕н╕стерством ф╕нанс╕в працювати як узгоджен╕ механ╕зми для досягнення одн╕╓╖ мети.
За його словами, ситуац╕я в економ╕ц╕ досить напружена, але керована, ╕ на даний момент ╓ необх╕дн╕сть профес╕йних кер╕вник╕в, як╕ можуть налагодити роботу ╕ показати результат, адже часу чекати нема╓. У максимально швидк╕ терм╕ни ма╓ бути наведений порядок у сфер╕ адм╕н╕стрування податк╕в, вс╕ зловживання та схеми л╕кв╕дован╕, але водночас потр╕бно запоб╕гти тиску на б╕знес та уникнути непопулярних крок╕в.
У свою чергу Голова ДПС запевнив у швидких та як╕сних д╕ях, як╕ доведуть нев╕дворотн╕сть оголошеного курсу на реформи у податков╕й сфер╕, який знайшов п╕дтримку ╕ м╕жнародних партнер╕в.
«Податкова реформа – це тривалий ╕ багатовекторний процес, ╕ колективу ДПС важливо знайти в ньому сво╓ м╕сце. Дек╕лька св╕тових тренд╕в, на як╕ необх╕дно звернути увагу в першу чергу: ми ма╓мо зм╕щувати адм╕н╕стративн╕ зусилля в╕д контролю доход╕в над контролем багатств, необх╕дно загострити увагу на еколог╕чних податках, ╕мплементац╕ю плану BEPS. М╕н╕м╕зувати податков╕ розриви, у першу чергу, в майнових податках. Що отрима╓ кра╖на – це однозначно виконання державного бюджету», – наголосив Олекс╕й Любченко.
В╕н п╕дкреслив, що буде вважати результатом для себе зб╕льшення дистанц╕╖ м╕ж платником податк╕в ╕ податковим ╕нспектором та ще б╕льше наповнення адм╕н╕стрування сучасними електронними серв╕сами. Результат плану╓ться досягти виключно опираючись на пол╕тичну волю Президента Укра╖ни та дотримуючись безумовно принцип╕в податкового законодавства, як╕ визначен╕ Податковим кодексом Укра╖ни.
«Нагадаю прост╕ реч╕: забезпечити р╕вн╕сть ╕ справедлив╕сть в адм╕н╕струванн╕ до ф╕нансово-промислових груп, де основн╕ зусилля ми направимо на тих суб’╓кт╕в господарювання, як╕ усп╕шно паразитують на державн╕й власност╕, державних монопол╕ях. Друге, виконати нарешт╕ пряму задачу служби – розрахувати ╕ м╕н╕м╕зувати втрати бюджету внасл╕док податкового розриву як по джерелах надходжень, так ╕ по галузях», – зазначив Олекс╕й Любченко.
В╕н пов╕домив, що обмежен╕ п╕дконтрольн╕ заходи податково╖ служби будуть направлен╕ на найб╕льш ризиков╕ сфери оподаткування, щоб не дати можливост╕ використовувати строки позовно╖ давност╕ для ухилення в╕д сплати податк╕в.
Також буде в╕дновлений подв╕йний контроль за ризиками при адм╕н╕струванн╕ ПДВ та забезпечена п╕дтримка приватно╖ ╕н╕ц╕ативи та малого б╕знесу.
«За короткий час ми реформу╓мо Службу, сформу╓мо команду, яка сповнена р╕шучост╕ довести, що можливо провести ефективн╕ реформи ╕ докор╕нно зм╕нити ╕м╕дж податкового органу», – запевнив Олекс╕й Любченко.

30.04.2020


УВАГА! П╤ДПРИ╢МЦЯМ ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ ЗНОВУ ТЕЛЕФОНУЮТЬ ШАХРА╥

У головному управл╕нн╕ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ попереджають про актив╕зац╕ю телефонних шахра╖в, як╕ представляються податк╕вцями.
Наприк╕нц╕ кв╕тня почаст╕шали випадки вимагання грошей у представник╕в б╕знесу зловмисниками, як╕ нав╕ть поточну складну ситуац╕ю намагаються використати для власно╖ наживи.
За вже в╕домим сценар╕╓м шахра╖ телефонують п╕дпри╓мцям та вимагають в обм╕н на певну суму кошт╕в послаблення контролю в╕д податково╖.
Зокрема, днями дзв╕нки надходили з номер╕в (099)3273127 та (066)2740501 на телефони ф╕зичних ос╕б – п╕дпри╓мц╕в м╕ста Прилуки. Нев╕домий представлявся кер╕вником Прилуцького управл╕ння та вимагав перерахувати кошти на картку № 5168757378144408 на ╕м’я Мовчан Тетяни Павл╕вни.
Головне управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ радить платникам податк╕в ретельно перев╕ряти ╕нформац╕ю. У раз╕ надходження дзв╕нк╕в з будь-якими незаконними пропозиц╕ями або вимогами необх╕дно негайно пов╕домити прац╕вник╕в п╕дрозд╕лу з питань запоб╕гання та виявлення корупц╕╖ за номерами телефон╕в: (0462) 652-315, 652-392, 668-522 та у жодному раз╕ не п╕ддаватися на провокац╕ю.


Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕.

24.04.2020


ПЕРЕЙТИ НА СПРОЩЕНУ СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ МОЖНА ДИСТАНЦ╤ЙНО

Головне управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ зверта╓ увагу ф╕зичних ос╕б – п╕дпри╓мц╕в, що подати заяву про застосування спрощено╖ системи оподаткування можна через Електронний каб╕нет.
За допомогою меню «Листування з ДПС» приватно╖ частини Електронного каб╕нету ф╕зична особа – п╕дпри╓мець ма╓ можлив╕сть направити до органу ДПС разом ╕з супров╕дним листом заяву про застосування спрощено╖ системи оподаткування та розрахунок доходу за попередн╕й календарний р╕к, що переду╓ року переходу на спрощену систему оподаткування, за встановленою формою у формат╕ pdf (обмеження 2 МБ).
Датою подання заяви про застосування спрощено╖ системи оподаткування разом ╕з супров╕дним листом ╓ дата ре╓страц╕╖ супров╕дного листа в орган╕ ДПС. Протягом одного робочого дня п╕сля надсилання такого листа до органу ДПС автора електронного листа буде пов╕домлено про вх╕дний ре╓страц╕йний номер та дату ре╓страц╕╖. ╤нформац╕ю щодо отримання та ре╓страц╕╖ листа в орган╕ ДПС можна переглянути у вкладц╕ «Вх╕дн╕ документи» меню «Вх╕дн╕/вих╕дн╕ документи» приватно╖ частини Електронного каб╕нету, в╕дправлен╕ листи – у вкладц╕ «В╕дправлен╕ документи» меню «Вх╕дн╕/вих╕дн╕ документи».

24.04.2020


ПОДАТКОВА ЗНИЖКА ДЛЯ Ф╤ЗИЧНИХ ОС╤Б

Головне управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ ╕нформу╓, що платники податк╕в мають право на податкову знижку за насл╕дками зв╕тного податкового року.
Податкова знижка для ф╕зичних ос╕б, як╕ не ╓ суб'╓ктами господарювання, - це документально п╕дтверджена сума (варт╕сть) витрат платника податку - резидента у зв'язку з придбанням товар╕в (роб╕т, послуг) у резидент╕в - ф╕зичних або юридичних ос╕б протягом зв╕тного року, на яку дозволя╓ться зменшення його загального р╕чного оподатковуваного доходу, одержаного за насл╕дками такого зв╕тного року у вигляд╕ зароб╕тно╖ плати, у випадках, визначених Кодексом.
Зароб╕тна плата - це основна та додаткова винагорода, ╕нш╕ заохочувальн╕ та компенсац╕йн╕ кошти, як╕ виплачують платнику податку на п╕дстав╕ в╕дносин трудового найму.
До податково╖ знижки включаються фактично зд╕йснен╕ протягом зв╕тного податкового року платником податку витрати, п╕дтверджен╕ в╕дпов╕дними плат╕жними та розрахунковими документами, зокрема квитанц╕ями, ф╕скальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, коп╕ями договор╕в, що ╕дентиф╕кують продавця товар╕в (роб╕т, послуг) ╕ ╖х покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути в╕дображено варт╕сть таких товар╕в (роб╕т, послуг) ╕ строк ╖х продажу (виконання, надання) (п.п. 166.2.1 Кодексу).
Обмеження у отриманн╕ податково╖ знижки:
- сума податково╖ знижки, нарахована платнику податку у зв╕тному податковому роц╕, не може перевищувати суми р╕чного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як зароб╕тна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Кодексу.
- якщо платник податку до к╕нця податкового року, наступного за зв╕тним, не скористався правом на нарахування податково╖ знижки за насл╕дками зв╕тного податкового року, таке право на наступн╕ податков╕ роки не переноситься (п.п. 166.4.3 Кодексу).
Зверта╓мо увагу, що п╕дстави для нарахування податково╖ знижки ╕з зазначенням конкретних сум в╕дображаються платником податку у р╕чн╕й податков╕й декларац╕╖, яка пода╓ться по 31 грудня включно наступного за зв╕тним податкового року.
╤з перел╕ком витрат, за якими ф╕зична особа ма╓ право на отримання податково╖ знижки за 2019 р╕к можна ознайомитись тут.

Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЯК ОТРИМАТИ ДОВ╤ДКУ ПРО В╤ДСУТН╤СТЬ ЗАБОРГОВАНОСТ╤ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

Це поясню╓ шостий в╕деоурок в╕д податково╖ «Подання заяви про надання дов╕дки про в╕дсутн╕сть заборгованост╕»
Податкова служба продовжу╓ сер╕ю в╕деоурок╕в, у яких роз’ясню╓, як правильно користуватися електронними серв╕сами.
Шостий в╕деоурок присвячено поданню заяви про надання дов╕дки про в╕дсутн╕сть заборгованост╕ з платеж╕в, контроль за справлянням яких покладено на контролююч╕ органи, за допомогою Електронного каб╕нету.
Переглянувши в╕деоурок, користувач╕ зможуть д╕знатися, як правильно оформити заяву про надання дов╕дки та над╕слати до органу ДПС, де платник перебува╓ на обл╕ку.
Зазначена дов╕дка, зокрема, необх╕дна платнику для участ╕ у публ╕чних закуп╕влях.
В╕део доступне:
tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6153.html ; www.facebook.com/107383900636180/videos/685039742249060/ ;
та на ютуб-канал╕ ДПС.
Попередн╕ в╕деоуроки в╕д ДПС розм╕щен╕ тут .


Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


МАЙЖЕ П╤ВТОРА М╤ЛЬЯРДА ГРИВЕНЬ ПОДАТК╤В ОТРИМАЛИ М╤СЦЕВ╤ БЮДЖЕТИ ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ У ╤ КВАРТАЛ╤ 2020 РОКУ

У Головному управл╕нн╕ ДПС в Черн╕г╕вськ╕й област╕ пов╕домили, що до м╕сцевих бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в Черн╕г╕всько╖ област╕ у с╕чн╕-березн╕ 2020 року над╕йшло близько 1,5 млрд грн в╕д сплати податк╕в ╕ збор╕в.
Найб╕льшу частку у загальн╕й сум╕ сплачених податк╕в (понад 61 в╕дс.) займа╓ податок на доходи ф╕зичних ос╕б, якого над╕йшло 911 млн грн, з них 182,3 млн грн спрямовано до обласного бюджету, решту – до бюджет╕в об’╓днаних територ╕альних громад та район╕в.
Податку на майно (за земельн╕ д╕лянки, житлову та нежитлову нерухом╕сть, а також автомоб╕л╕ прем╕ум-класу) забезпечено ще 227 млн гривень (15,3 в╕дс. доход╕в бюджет╕в територ╕альних громад). ╢диного податку на п╕дпри╓мницьку д╕яльн╕сть над╕йшло 226,7 млн гривень (15 в╕дс. загально╖ суми).
Частина решти податк╕в ╕ збор╕в становить 8,2 в╕дс. обсягу надходжень: податку на прибуток сплачено 17,8 млн грн, рентно╖ плати за користування природними ресурсами – 49 млн грн, акцизного податку в╕д реал╕зац╕╖ п╕дакцизно╖ продукц╕╖ та пального – 33,3 млн грн, плати за л╕ценз╕╖ на продаж алкогольних напо╖в та тютюнових вироб╕в – 3,9 млн грн, еколог╕чного податку – 5,5 млн гривень.
Четверту частину надходжень до м╕сцевих бюджет╕в област╕ в╕д сплати податк╕в забезпечили установи сфери державного управл╕ння, осв╕ти та охорони здоров’я (24,9 в╕дс. загально╖ суми або 369,3 млн грн). Також у значних розм╕рах сплачено податки представниками галуз╕ с╕льського господарства (18,8 в╕дс. або 279,5 млн грн), промисловост╕ (15 в╕дс. або 222,5 млн грн).
В╕д суб’╓кт╕в господарювання, що працюють у сфер╕ торг╕вл╕ та громадського харчування, над╕йшло 115,2 млн грн (7,8 в╕дс. доход╕в м╕сцевих бюджет╕в), транспорту – 91,9 млн грн (6,2 в╕дс.), галуз╕ л╕сового господарства – 49,2 млн грн (3,3 в╕дс.), буд╕вництва – 23,7 млн грн (1,6 в╕дсотка).


15.04.2020


ОБ’╢КТИ НЕЖИТЛОВО╥ НЕРУХОМОСТ╤ НЕ ╢ ОБ’╢КТОМ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ
НА НЕРУХОМЕ МАЙНО В ПЕР╤ОД З 1 БЕРЕЗНЯ ПО 31 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ

Об’╓кти нежитлово╖ нерухомост╕, як╕ перебувають у власност╕ ф╕зичних або юридичних ос╕б, не ╓ об’╓ктом оподаткування податком на нерухоме майно, в╕дм╕нне в╕д земельно╖ д╕лянки, в╕дпов╕дно до статт╕ 266 цього Кодексу в пер╕од з 01 березня по 31 березня 2020 року.
При цьому платники податку на нерухоме майно, в╕дм╕нне в╕д земельно╖ д╕лянки (кр╕м ф╕зичних ос╕б), що в╕дпов╕дно до п╕дпункту 266.7.5 пункту 266.7 статт╕ 266 Кодексу подали податкову декларац╕ю, мають право подати уточнюючу податкову декларац╕ю, в як╕й в╕добразити зм╕ни податкового зобов’язання ╕з сплати податку на нерухоме майно, в╕дм╕нне в╕д земельно╖ д╕лянки, за податковий пер╕од березень 2020 року.
У раз╕ якщо у березн╕ чи кв╕тн╕ 2020 року платниками податку на нерухоме майно, в╕дм╕нне в╕д земельно╖ д╕лянки, було подано уточнюючу податкову декларац╕ю щодо зменшення податкового зобов’язання ╕з сплати податку на нерухоме майно, в╕дм╕нне в╕д земельно╖ д╕лянки, за податковий пер╕од кв╕тень 2020 року ╕з причин, як╕ не пов’язан╕ ╕з самост╕йним виявленням помилок, що м╕стяться у ран╕ше подан╕й ними податков╕й декларац╕╖, так╕ платники податку на нерухоме майно, в╕дм╕нне в╕д земельно╖ д╕лянки, зобов'язан╕ подати не п╕зн╕ше 30 кв╕тня 2020 року уточнююч╕ податков╕ декларац╕╖ з податку на нерухоме майно, в╕дм╕нне в╕д земельно╖ д╕лянки, в яких в╕добразити в╕дпов╕дн╕ зм╕ни податкового зобов’язання за податков╕ пер╕оди березень та кв╕тень 2020 року в╕дпов╕дно до положень цього п╕дпункту.
При цьому у раз╕ подання таких податкових декларац╕й з п╕дстав, визначених цим п╕дпунктом, до таких платник╕в податк╕в не застосовуються санкц╕╖, визначен╕ статтею 50 цього Кодексу, та штрафн╕ санкц╕╖ зг╕дно з вимогами пункту 120.2 статт╕ 120 цього Кодексу, за внесення зм╕н до податково╖ зв╕тност╕ в частин╕ зб╕льшення податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, в╕дм╕нне в╕д земельно╖ д╕лянки, за податковий пер╕од кв╕тень 2020 року.
Платники податку на нерухоме майно, в╕дм╕нне в╕д земельно╖ д╕лянки, як╕ визначають податков╕ зобов’язання ╕з такого податку на п╕дстав╕ податкових декларац╕й, сплачують податкове зобов’язання з податку на нерухоме майно, в╕дм╕нне в╕д земельно╖ д╕лянки, за податковий пер╕од кв╕тень 2020 року у повному обсяз╕ за м╕сцезнаходженням об’╓кта нежитлово╖ нерухомост╕ у строк до 30 червня 2020 року без нарахування пен╕ та штрафних санкц╕й, передбачених цим Кодексом за порушення сплати податкових зобов’язань щодо загальних терм╕н╕в сплати податкового зобов’язання за такий пер╕од.

15.04.2020


ПРОТЯГОМ ПЕРШОГО КВАРТАЛУ ДО ПОДАТКОВО╥ СЛУЖБИ ОБЛАСТ╤ НАД╤ЙШЛО 108 ЗВЕРНЕНЬ В╤Д ГРОМАДЯН

До Головного управл╕ння ДПС Черн╕г╕всько╖ област╕ впродовж I кварталу 2020 року над╕йшло 108 звернень в╕д громадян, з яких 101 – розглянуто у встановлений терм╕н. В стад╕╖ розгляду знаходяться 7 звернень. За ознакою надходження вс╕ звернення - первинн╕.
Основна частина питань (98 звернень) стосувались податково╖ пол╕тики (нерухом╕сть, податок на майно та земельний податок), 5 звернень щодо ╓диного соц╕ального внеску. Кр╕м того, у 43 зверненнях до орган╕в ДПС област╕ над╕йшла ╕нформац╕я про факти ухилення в╕д оподаткування та проведення контрольно-перев╕рочно╖ роботи.
Для забезпечення реал╕зац╕╖ конституц╕йного права на звернення, кер╕вництвом податково╖ служби област╕ проведено 5 особистих прийом╕в громадян, на яких порушувались питання порядку ре╓страц╕╖ податкових накладних в ╓диному ре╓стр╕ податкових накладних. Ус╕м заявникам надан╕ сво╓часн╕ та квал╕ф╕кован╕ в╕дпов╕д╕.
Як листуватися з податковою за допомогою електронних серв╕с╕в д╕знайтеся тут: в╕деоурок «Листування з ДПС за допомогою Електронного каб╕нету» .

14.04.2020


ОСОБЛИВОСТ╤ СПРАВЛЯННЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ У ПЕР╤ОД КАРАНТИНУ

У Головному управл╕нн╕ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ пов╕домляють, що тимчасово, до 31 травня 2020 року, акцизний податок справля╓ться за ставкою 0 гривень за 1 л╕тр 100-в╕дсоткового спирту ╕з спирту етилового, який використову╓ться для виробництва дез╕нфекц╕йних засоб╕в.
На виробник╕в л╕карських засоб╕в, як╕ зд╕йснюють виробництво дез╕нфекц╕йних засоб╕в з використанням спирту етилового, акцизний податок з якого справля╓ться за ставкою 0 гривень за 1 л╕тр 100-в╕дсоткового спирту, не поширюються вимоги до обладнання виробництв витратом╕рами-л╕чильниками.

13.04.2020


ДО УВАГИ П╤ДПРИ╢МЦ╤В–СПРОЩЕНЦ╤В: ЯК ПРАВИЛЬНО ПОДАТИ ДО КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ ЗАЯВУ ПРО В╤ДПУСТКУ АБО ПОВ╤ДОМИТИ ПРО ВТРАТУ ПРАЦЕЗДАТНОСТ╤

Окремого терм╕ну подання до контролюючого органу заяви щодо пер╕оду щор╕чно╖ в╕дпустки та форми дано╖ заяви нормами Податкового кодексу Укра╖ни не передбачено.
З метою уникнення порушення терм╕ну щодо сплати авансових платеж╕в рекоменду╓мо подавати до контролюючого органу заяву щодо пер╕оду щор╕чно╖ в╕дпустки до початку в╕дпустки, а заяву щодо терм╕ну втрати працездатност╕ з обов’язковим додаванням коп╕╖ листка непрацездатност╕ подавати одразу п╕сля зак╕нчення л╕карняного.
Платники ╓диного податку першо╖ ╕ друго╖ груп, як╕ не використовують працю найманих ос╕б, зв╕льняються в╕д сплати ╓диного податку протягом одного календарного м╕сяця на р╕к на час в╕дпустки, а також за пер╕од хвороби, п╕дтверджено╖ коп╕╓ю листка (листк╕в) непрацездатност╕, якщо вона трива╓ 30 ╕ б╕льше календарних дн╕в.
Детальн╕ше з цим роз’ясненням ви можете ознайомитись на Загальнодоступному ╕нформац╕йно-дов╕дковому ресурс╕ ДПС Укра╖ни (категор╕я питання 107).

09.04.2020


ЗБ╤ЛЬШЕНО ГРАНИЧНИЙ ОБСЯГ ДОХОДУ, ЩО ДА╢ ПРАВО ЗАСТОСОВУВАТИ
СПРОЩЕНУ СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ


Законом Укра╖ни в╕д 30 березня 2020 року № 540-╤Х «Про внесення зм╕н до деяких законодавчих акт╕в Укра╖ни, спрямованих на забезпечення додаткових соц╕альних та економ╕чних гарант╕й у зв’язку з поширенням коронав╕русно╖ хвороби (СОVID-19)» внесено зм╕ни для спрощено╖ системи оподаткування, обл╕ку та зв╕тност╕.
В залежност╕ в╕д групи, зб╕льшено граничний обсяг доходу, що да╓ право застосовувати спрощену систему оподаткування:
- для першо╖ групи з 300000 гривень до 1000000 гривень,
- для друго╖ групи з 1500000 гривень до 5000000гривень,
- для третьо╖ групи з 5000000 гривень до 7000000 гривень.

Дов╕дково: Закон № 540-IX набрав чинност╕ 02.04.2020 року.


09.04.2020


ПРАВОМ НА ОТРИМАННЯ ПОДАТКОВО╥ ЗНИЖКИ ВЖЕ СКОРИСТАЛИСЯ
1868 ГРОМАДЯН ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ

За ╕нформац╕╓ю управл╕ння податк╕в ╕ збор╕в з ф╕зичних ос╕б Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕, з початку року громадяни Черн╕г╕вщини подали 1868 податкових декларац╕й про майновий стан ╕ доходи для отримання податково╖ знижки. Загальна сума на повернення з бюджету становить 5,2 млн гривень.
Впродовж с╕чня-березня поточного року громадянам вже повернуто 1,3 млн гривень податку на доходи ф╕зичних ос╕б.
Нагаду╓мо, що ф╕зичн╕ особи, як╕ заявляють право на податкову знижку в╕дпов╕дно до статт╕ 166 Кодексу, мають право подати декларац╕ю за зв╕тний (податковий) 2019 р╕к до 31 грудня 2020 року.
Пропону╓мо подавати декларац╕╖ засобами електронного зв’язку, скориставшись електронним серв╕сом ДПС «Електронний каб╕нет».
Нагаду╓мо, що в╕деоурок в╕д ДПС поясню╓ «Як заповнити декларац╕ю про майновий стан ╕ доходи» ╕ розм╕щений за посиланнями:
tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/5977.html


09.04.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й бласт╕


ДПС ПРОПОНУ╢ В╤ДЕОУРОК "ЯК САМОСТ╤ЙНО ОТРИМАТИ ЗВ╤Т ПРО СУМИ НАРАХОВАНОГО ДОХОДУ ЗАСТРАХОВАНИХ ОС╤Б ТА СУМИ НАРАХОВАНОГО ╢ДИНОГО ВНЕСКУ"

Черговий в╕деоурок в╕д податково╖ служби з роз’ясненням: як правильно користуватися електронними серв╕сами ДПС.
П’ятий в╕деоурок присвячено поданню зв╕ту про суми нарахованого доходу застрахованих ос╕б та суми нарахованого ╓диного внеску.
Переглянувши в╕деоурок, користувач╕ зможуть д╕знатися, як створити та правильно заповнити в Електронному каб╕нет╕ цей зв╕т, а також п╕дписати та в╕дправити його до контролюючого органу.
В╕део доступне на ютуб-канал╕ ДПС,
Оф╕ц╕йному вебпортал╕
www.tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6124.html
та у мереж╕ фейсбук
www.facebook.com/107383900636180/videos/2167705590041914/ .


09.04.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ДО УВАГИ ПЛАТНИК╤В ПОДАТКУ НА МАЙНО

Законом Укра╖ни в╕д 30.03.2020 № 540-IX «Про внесення зм╕н до деяких законодавчих акт╕в Укра╖ни, спрямованих на забезпечення додаткових соц╕альних та економ╕чних гарант╕й у зв'язку з поширенням коронав╕русно╖ хвороби (COVID-19)» було внесено зм╕ни до П╕дрозд╕лу 10. «╤нш╕ перех╕дн╕ положення» Податкового кодексу Укра╖ни в частин╕ податку на майно.
В╕дпов╕дно до внесених зм╕н не нарахову╓ться та не сплачу╓ться плата за землю (земельний податок та орендна плата за земл╕ державно╖ ╕ комунально╖ власност╕) та податок на нерухоме майно, в╕дм╕нне в╕д земельно╖ д╕лянки у частин╕ нежитлово╖ нерухомост╕), за пер╕од з 1 березня по 31 березня 2020 року.
Платники, як╕ подали уточнююч╕ податков╕ декларац╕╖ з плати за землю та податков╕ декларац╕╖ з податку на нерухоме майно, в╕дм╕нне в╕д земельно╖ д╕лянки щодо зменшення податкового зобов'язання за кв╕тень 2020 року, зобов’язан╕ в╕дновити нарахування за кв╕тень 2020 року шляхом подання в╕дпов╕дних уточнюючих декларац╕й не п╕зн╕ше 30 кв╕тня 2020 року.
Зверта╓мо Вашу увагу, що податков╕ зобов’язання за кв╕тень 2020 року ╕з зазначених платеж╕в необх╕дно сплатити у терм╕ни, визначен╕ Податковим кодексом Укра╖ни.

09.04.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ДПС: НАДАННЯ КВАЛ╤Ф╤КОВАНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ДОВ╤РЧИХ ПОСЛУГ ЗД╤ЙСНЮ╢ТЬСЯ ЗА ПОПЕРЕДН╤М ЗАПИСОМ

Для забезпечення надання квал╕ф╕кованих електронних дов╕рчих послуг (ЕДП) на пер╕од зд╕йснення заход╕в, спрямованих на запоб╕гання виникненню та поширенню коронав╕русу COVID-19 на територ╕╖ Укра╖ни та дотримання вимог постанови Каб╕нету М╕н╕стр╕в Укра╖ни в╕д 11 березня 2020 року № 211 «Про запоб╕гання поширенню на територ╕╖ Укра╖ни коронав╕русу COVID-19»,Квал╕ф╕кований надавач електронних дов╕рчих послуг ╤нформац╕йно-дов╕дковий департамент ДПС забезпечу╓ платник╕в електронними ключами для онлайн доступу до електронних серв╕с╕в.
Надання ЕДП Надавачем зд╕йснюватиметься лише за попередн╕м записом до в╕дпов╕дного в╕докремленого пункту ре╓страц╕╖.
Детальну ╕нформац╕ю розм╕щено на ╕нформац╕йному ресурс╕ https://acskidd.gov.ua/.
Зверта╓мо увагу на можлив╕сть використання серв╕суповторного (дистанц╕йного) формування сертиф╕кат╕в за електронним запитом, який значно спрощу╓ процедуру отримання ЕДП. Серв╕с доступний за посиланням https://acskidd.gov.ua/manage-certificates .
Серв╕с дозволя╓ отримувати ЕДП онлайн, тобто без в╕дв╕дування в╕докремлених пункт╕в ре╓страц╕╖ користувач╕в, заповнення ре╓страц╕йних карток, п╕дготовки ╕нших паперових документ╕в, що дозволя╓ зекономити власний час та кошти.
Дистанц╕йно сформувати нов╕ сертиф╕кати зможуть користувач╕, як╕ мають:
- чинн╕ сертиф╕кати (наприклад до зак╕нчення строку чинност╕ сертиф╕кат╕в залишилося дек╕лька дн╕в);
- незм╕нн╕ ре╓страц╕йн╕ дан╕ (П╤Б, адреса ре╓страц╕╖ м╕сця проживання, код ╢ДРПОУ орган╕зац╕╖ тощо);
- особистий ключ, доступний лише користувачу та не ╓ скомпрометованим.

09.04.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


Граф╕к проведення сеанс╕в телефонного зв’язку Головним управл╕нням ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ у кв╕тн╕ 2020 року
Дата та час проведення сеансу Тема сеансуНа запитання платник╕в в╕дпов╕да╓Телефонувати за номером
08.04.2020р. з 10.00 до 11.00 Запровадження програмних РРО продовжено до 1 серпня 2020 року Начальник в╕дд╕лу фактичних перев╕рок, контролю за гот╕вковими операц╕ями управл╕ння податкових перев╕рок, трансфертного ц╕ноутворення та м╕жнародного оподаткування - Серг╕й Мотчаний652-309
09.04.2020р. з 10.00 до 11.00 Подання звернень до орган╕в ДПС област╕ в пер╕од карантину Заступник начальника управл╕ння податкових серв╕с╕в – начальник в╕дд╕лу ╤нна Чумакова 652-397
15.04.2020р. з 10.00 до 11.00 Терм╕н подання податково╖ декларац╕╖ про майновий стан ╕ доходи подовжено до 1 липня 2020 року Начальник управл╕ння податк╕в ╕ збор╕в з ф╕зичних ос╕б Св╕тлана Волкова 652-985
22.04.2020р. з 10.00 до 11.00 Нововведення з ╢СВ на пер╕од карантинуНачальник управл╕ння податк╕в ╕ збор╕в з ф╕зичних ос╕б Св╕тлана Волкова 652-985

06.04.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ОТРИМАН╤ У МИНУЛОМУ РОЦ╤ ДОХОДИ
ЗАДЕКЛАРУВАЛИ ПОНАД 4,7 ТИС ГРОМАДЯН ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ

Cтаном на 1 кв╕тня податков╕ декларац╕╖ про майновий стан ╕ доходи за 2019 р╕к подали понад 4,7 тис громадян Черн╕г╕всько╖ област╕ та задекларували б╕льше 452,5 млн грн доход╕в.
╤з загально╖ к╕лькост╕ декларант╕в понад 2,8 тис громадян або 60,5 в╕дс. це особи, як╕ обов’язково повинн╕ задекларувати доходи. До сплати в бюджет громадянами самост╕йно визначено понад 6,8 млн грн податку на доходи ф╕зичних ос╕б, що на 1,4 млн грн б╕льше н╕ж за аналог╕чний пер╕од минулого року, або на 26 в╕дс. та 1,5 млн грн в╕йськового збору, що на 0,2 млн грн або на 16 в╕дс. б╕льше н╕ж за аналог╕чний пер╕од минулого року.
Решта громадян (близько 1,9 тис), подали податков╕ декларац╕╖ з метою отримання податково╖ знижки та визначили до повернення з бюджету 5,2 млн грн податку на доходи ф╕зичних ос╕б.
Найб╕льше задекларували мешканц╕ м. Черн╕гова (188,3 млн грн), а також мешканц╕ м. Прилук (36,1 млн грн), Черн╕г╕вського району та м. Н╕жина (б╕льш як по 20 млн грн).
Щодо р╕вня визначення податкових зобов’язань, то перш╕сть також належить м. Черн╕гову – до сплати задекларовано 2,8 млн грн податкових зобов’язань з податку на доходи ф╕зичних ос╕б та 0,5 млн грн в╕йськового збору.
Нагада╓мо, що до Податкового кодексу Укра╖ни внесен╕ зм╕ни, якими передбачено, що громадяни та ф╕зичн╕ особи, як╕ провадять незалежну профес╕йну д╕яльн╕сть, мають право подати декларац╕ю за зв╕тний (податковий) 2019 р╕к до 01 липня 2020 року. Останн╕й день подання декларац╕╖ – 30.06.2020р..
Податков╕ зобов’язання, визначен╕ такими ф╕зичними особами у декларац╕ях, мають бути сплачен╕ до 01 жовтня 2020 року.


Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


03.04.2020


В╤ДЕОУРОК В╤Д ПОДАТКОВО╥ № 3. ОФОРМЛЕННЯ ЗАПИТУ ЩОДО ОТРИМАННЯ В╤ДОМОСТЕЙ З ДРФО ПРО СУМИ/ДЖЕРЕЛА ВИПЛАЧЕНИХ ДОХОД╤В ТА УТРИМАНИХ ПОДАТК╤В

Податкова служба продовжу╓ сер╕ю в╕деоурок╕в, в яких роз’ясню╓ як правильно користуватися електронними серв╕сами. Трет╕й в╕деоурок присвячено оформленню запиту щодо отримання в╕домостей з Державного ре╓стру ф╕зичних ос╕б – платник╕в податк╕в (ДРФО) про суми/джерела виплачених доход╕в та утриманих податк╕в.
Ця дов╕дка потр╕бна у тому числ╕ ╕ для заповнення декларац╕й ос╕б, уповноважених на виконання функц╕й держави або м╕сцевого самоврядування.
Нагаду╓мо, щоб скористатися приватною частиною Електронного каб╕нету необх╕дно мати цифровий п╕дпис.
В╕део доступне на ютуб-канал╕ ДПС, а також за посиланням:
В╕деоурок № 1: «Як заповнити декларац╕ю про майновий стан ╕ доходи за посиланнями»:
https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/5977.html

https://www.youtube.com/watch?v=SuFkpDOosB8

https://www.facebook.com/107383900636180/videos/1407838859418903/

В╕деоурок № 2: «Заповнення квартально╖ декларац╕╖ ф╕зичними особами-платниками ╓диного податку, як╕ перебувають на ╤╤╤ груп╕»
https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6018.html

https://www.youtube.com/watch?v=YOhECvfE0Z4

https://www.facebook.com/107383900636180/videos/256478902049126/
В╕деоурок № 3: «Як оформити запит на отримання в╕домостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доход╕в та утриманих податк╕в»:
https://www.tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6067.html

https://youtu.be/_SKY0auOjSk

https://www.facebook.com/TaxUkraine/videos/284290552557638/

01.04.2020


ТЕЛЕФОНН╤ ШАХРА╥ ВИМАГАЮТЬ У П╤ДПРИ╢МЦ╤В ГРОШ╤

Головне управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ попереджа╓: в област╕ вкотре актив╕зувалися телефонн╕ шахра╖, як╕ представляються податк╕вцями.
Дзв╕нки заф╕ксовано у смт Варва Прилуцького району. Телефонують з номер╕в 095-8104115 та 066-6937448 на телефони ф╕зичних ос╕б – п╕дпри╓мц╕в. Нев╕дом╕ представляються начальником Варварсько╖ ДП╤ та вимагають перерахувати кошти на картковий рахунок 4323357024715803.
Застер╕га╓мо платник╕в не п╕ддаватися на провокац╕╖ шахра╖в!
У раз╕ надходження таких дзв╕нк╕в з будь-якими незаконними пропозиц╕ями або вимогами негайно зателефонуйте до п╕дрозд╕лу з питань запоб╕гання та виявлення корупц╕╖ Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ (0462) 652-315, 652-392, 668-522) та до Нац╕онально╖ пол╕ц╕╖.

Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕

01.04.2020


ПРО КАРАНТИНН╤ НОВОВВЕДЕННЯ З ╢СВ!

З метою п╕дтримки платник╕в податк╕в на пер╕од зд╕йснення заход╕в, спрямованих на запоб╕гання виникненню ╕ поширенню коронав╕русно╖ хвороби (COVID – 19)» Законом Укра╖ни в╕д 17.03.2020 №533-IX запроваджен╕ нововведення для ф╕зичних ос╕б-п╕дпри╓мц╕в.
Тимчасово з 1 по 30 березня та з 1 по 30 к╕втня 2020 року зв╕льняються в╕д нарахування, обчислення та сплати ╓диного внеску лише за себе:
- ф╕зичн╕ особи-п╕дпри╓мц╕, у тому числ╕ спрощенц╕;
- особи, як╕ провадять незалежну профес╕йну д╕яльн╕сть;
- члени фермерського господарства.
Сл╕д врахувати, що платники сам╕, на св╕й розсуд, можуть прийняти р╕шення щодо застосування передбаченого Законом №533 зв╕льнення в╕д ╓диного внеску за березень - кв╕тень 2020 року.
Тобто, платники податк╕в мають право ╕ не застосовувати норми вищезазначеного закону щодо зв╕льнення в╕д нарахування, обчислення та сплати ╓диного внеску. В такому випадку, вони сплачують суму ╓диного внеску не менше м╕н╕мального страхового внеску на м╕сяць, у терм╕н - не п╕зн╕ше 19 числа м╕сяця, що наста╓ за зв╕тним кварталом (до 19 кв╕тня, до 19 липня).
Якщо платник прийняв р╕шення про нарахування, обчислення та сплату ╓диного внеску в розм╕рах та порядку в╕дпов╕дно до Закону про ╓диний внесок, то в такому раз╕ ╕нформац╕ю про сплачен╕ суми ╓диного внеску необх╕дно буде зазначити у р╕чн╕й зв╕тност╕ з ╓диного внеску (за 2020 р╕к).

Зверта╓мо увагу суб'╓кт╕в господарювання, що зв╕льнення в╕д нарахування, обчислення та сплати ╓диного внеску не поширю╓ться на роботодавц╕в, що мають найманих прац╕вник╕в! За них роботодавц╕ зобов’язан╕ сплачувати ╓диний внесок в розм╕рах не менш н╕ж м╕н╕мальний страховий внесок (1039,06 грн. на м╕сяць).


Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНИХ РРО В╤ДТЕРМ╤НОВУ╢ТЬСЯ

До 1 серпня 2020 року перенесено введення в д╕ю норм законодавства щодо запровадження програмних ре╓стратор╕в розрахункових операц╕й, як альтернативу класичним РРО. Також, до 1 серпня 2020 року продовжено можлив╕сть не застосовувати ре╓стратори розрахункових операц╕й та/або програмн╕ ре╓стратори розрахункових операц╕й платниками ╓диного податку друго╖ - четверто╖ груп (ф╕зичними особами - п╕дпри╓мцями) незалежно в╕д обраного виду д╕яльност╕, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищу╓ л╕м╕т у 1 млн гривень, кр╕м тих, як╕ зд╕йснюють:

- реал╕зац╕ю техн╕чно складних побутових товар╕в, що п╕длягають гарант╕йному ремонту;
- реал╕зац╕ю л╕карських засоб╕в, вироб╕в медичного призначення.

При цьому надання платних послуг у сфер╕ охорони здоров'я, виключено ╕з
зазначеного перел╕ку. Так╕ послуги можна буде надавати в межах зазначеного л╕м╕ту до 1 с╕чня 2021 року.
З 1 с╕чня 2021 року до 1 кв╕тня 2021 року продовжено можлив╕сть не застосовувати ре╓стратори розрахункових операц╕й та/або програмн╕ ре╓стратори розрахункових операц╕й платниками ╓диного податку друго╖ - четверто╖ груп (ф╕зичними особами - п╕дпри╓мцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищу╓ 1 млн гривень, незалежно в╕д обраного виду д╕яльност╕, кр╕м тих, як╕ зд╕йснюють:

- реал╕зац╕ю товар╕в (надання послуг) через мережу ╤нтернет;
- реал╕зац╕ю техн╕чно складних побутових товар╕в, що п╕длягають
гарант╕йному ремонту;
- реал╕зац╕ю л╕карських засоб╕в, вироб╕в медичного призначення та
надання платних послуг у сфер╕ охорони здоров'я;
- реал╕зац╕ю ювел╕рних та побутових вироб╕в з дорогоц╕нних метал╕в,
дорогоц╕нного кам╕ння, дорогоц╕нного кам╕ння органогенного утворення
та нап╕вдорогоц╕нного кам╕ння;
- роздр╕бну торг╕влю вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);
- д╕яльн╕сть ресторан╕в, кафе, ресторан╕в швидкого обслуговування, якщо
така д╕яльн╕сть ╓ ╕ншою, н╕ж визначена пунктом 11 статт╕ 9 Закону Укра╖ни
"Про застосування ре╓стратор╕в розрахункових операц╕й у сфер╕ торг╕вл╕,
громадського харчування та послуг";
- д╕яльн╕сть туристичних агентств, туристичних оператор╕в;
- д╕яльн╕сть готел╕в ╕ под╕бних засоб╕в тимчасового розм╕щення (група 55.10
КВЕД);
- реал╕зац╕ю текстилю (кр╕м реал╕зац╕╖ за гот╕вков╕ кошти на ринках), деталей та
приладдя для автотранспортних засоб╕в в╕дпов╕дно до перел╕ку, що
затверджу╓ться Каб╕нетом М╕н╕стр╕в Укра╖ни.

До 1 с╕чня 2021 року продовжено пер╕од, протягом якого санкц╕╖,
визначен╕ пунктом 1 статт╕ 17 цього Закону Укра╖ни в╕д 6 липня 1995 року №
265/95-ВР «Про застосування ре╓стратор╕в розрахункових операц╕й у сфер╕
торг╕вл╕, громадського харчування та послуг», будуть застосовуватися у
зменшених розм╕рах, а саме:
-10% вартост╕ проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товар╕в (роб╕т, послуг) – за порушення, вчинене вперше;
-50% вартост╕ проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товар╕в (роб╕т, послуг) – за кожне наступне вчинене порушення".
Також на 1 с╕чня 2021 року перенесено запровадження процедури «КЕШБЕК».
До 1 липня 2020 року продовжено терм╕н, в╕дведений Каб╕нету М╕н╕стр╕в
Укра╖ни м╕н╕стерствам та ╕ншим центральним органам виконавчо╖ влади на
розробку нормативно-правових документ╕в та приведення у в╕дпов╕дн╕сть д╕ючих акт╕в з питань застосування РРО.


Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕

26.03.2020


ПОДАТКОВА ЗАКЛИКА╢ ЗБЕР╤ГАТИ ДИСТАНЦ╤Ю ТА КОРИСТУВАТИСЯ
ЕЛЕКТРОННИМИ СЕРВ╤САМИ


Корисна ╕нформац╕я для платник╕в. Як╕ важлив╕ д╕╖ можна зд╕йснити самост╕йно, не виходячи з дому. Нагаду╓мо, що ви можете:
- заре╓струвати ФОП
https://online.minjust.gov.ua/registration-fiz ;
- через Електронний каб╕нет подати зв╕тн╕сть, отримати дов╕дку ╕ т.п. (зайти можна за допомогою електронного ключа або BankID): https://cabinet.tax.gov.ua/login ;
- отримати ╕нформац╕ю з Ре╓стр╕в податково╖: https://cabinet.tax.gov.ua/registers ;
- перев╕рити достов╕рн╕сть ф╕скального чека: https://cabinet.tax.gov.ua/cashregs/check ;
- перев╕рити марки акцизного податку: https://cabinet.tax.gov.ua/registers/mark ;
- отримати онлайн консультац╕ю: https://cabinet.tax.gov.ua/help/sendlist.html#label-sendlist ;
Якщо ви не зна╓те, як працювати в електронному каб╕нет╕, Державна податкова служба розробила в╕деоуроки, як╕ можна подивитись тут:
https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/;
Продовжу╓ працювати контакт центр ДПС: 0800 501 007 з 10.00 до 17.00 (кр╕м суботи, нед╕л╕ та святкових дн╕в).
Кр╕м того, отримати корисну ╕нформац╕ю з питань податкового законодавства можна на ╤нформац╕йно дов╕дковому ресурс╕ ДПС: zir.tax.gov.ua/.
Моб╕льний додаток З╤Р можна безкоштовно завантажити в App Store та Google Play.

Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕

26.03.2020


ЗМ╤НЮ╢ТЬСЯ ФОРМАТ РОБОТИ ЦЕНТР╤В ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТНИК╤В НА ЧЕРН╤Г╤ВЩИН╤

У зв’язку з запровадженням Каб╕нетом М╕н╕стр╕в Укра╖ни надзвичайно╖ ситуац╕╖ в Укра╖н╕, з 26.03.2020 року Центри обслуговування платник╕в та Державн╕ податков╕ ╕нспекц╕╖, в яких не створен╕ ЦОП, будуть приймати платник╕в т╕льки за попередн╕м записом (телефон, електронна пошта) виключно для надання нев╕дкладних послуг у раз╕ гостро╖ необх╕дност╕, зокрема:
- видач╕ картки платника податк╕в,
- внесення до паспорта громадянина Укра╖ни (у форм╕ книжечки) даних про ре╓страц╕йний номер обл╕ково╖ картки платника податк╕в з Державного ре╓стру ф╕зичних ос╕б - платник╕в податк╕в;
- внесення до паспорта громадянина Укра╖ни (у форм╕ книжечки) в╕дм╕тки про наявн╕сть права зд╕йснювати будь-як╕ платеж╕ за сер╕╓ю та номером паспорта.
Нагаду╓мо необх╕дн╕ контакти:
Головне управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕:
електронна пошта ch.official@tax.gov.ua, тел. (0462) 652-397, 652-379.

26.03.2020


ТЕРМ╤Н ПОДАННЯ ПОДАТКОВО╥ ДЕКЛАРАЦ╤╥ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН ╤ ДОХОДИ
ПОДОВЖЕНО ДО 1 ЛИПНЯ 2020 РОКУ!

В╕дпов╕дно до зм╕н, запроваджених Законом №533, громадяни та ф╕зичн╕ особи, як╕ провадять незалежну профес╕йну д╕яльн╕сть, для яких встановлено строки подання р╕чно╖ податково╖ декларац╕╖ про майновий стан ╕ доходи (дал╕ – декларац╕я) п╕дпунктом 49.18.4 пункту 49.18 статт╕ 49 Кодексу мають право подати декларац╕ю за зв╕тний (податковий) 2019 р╕к до 1 липня 2020 року. Тобто, останн╕й день подання декларац╕╖ – 30 червня 2020.
Податков╕ зобов’язання, визначен╕ ф╕зичними особами у таких декларац╕ях, мають бути сплачен╕ до 1 жовтня 2020 року.
Водночас, ф╕зичн╕ особи, як╕ заявляють право на податкову знижку в╕дпов╕дно до статт╕ 166 Кодексу, мають право подати декларац╕ю за зв╕тний (податковий) 2019 р╕к до 31 грудня 2020 року.

25.03.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


МАКСИМАЛЬНО ВИКОРИСТОВУ╢МО ДИСТАНЦ╤ЙНИЙ ФОРМАТ СП╤ЛКУВАННЯ

Здоров’я та безпека платник╕в – головний пр╕оритет ДПС як соц╕ально-в╕дпов╕дального державного органу. У зв’язку з╕ спалахом ╕ розповсюдженням коронав╕русу COVID-19 та попередженням ╕нф╕кування ╕ поширення в╕русних ╕нфекц╕й Державна податкова служба Укра╖ни наполегливо рекоменду╓ платникам утриматися в╕д в╕дв╕дування центр╕в обслуговування платник╕в без нагально╖ потреби. Особливо якщо проблему, з якою ви збира╓теся звернутися до ЦОП, можливо вир╕шити дистанц╕йно (онлайн або поштою).
З ц╕╓ю метою нагаду╓мо контакти, за якими ви можете звернутися дистанц╕йно до Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕: https://ch.tax.gov.ua/kontakti/.
Вх╕д до Електронного каб╕нету ДПС зд╕йсню╓ться за адресою: cabinet.tax.gov.ua, а також через оф╕ц╕йний вебпортал ДПС. У раз╕ виникнення питань щодо користування Електронним каб╕нетом сл╕д звернутись до служби п╕дтримки за телефоном 0 800 501 007 (напрямок 0) або за посиланням cabinet.tax.gov.ua/help/.
Контактний центр ДПС продовжу╓ надання консультативних послуг платникам податк╕в. Отримати ╕нформац╕йно-дов╕дков╕ послуги можна за телефоном 0 800 501 007 з 10.00 до 17.00 (кр╕м суботи, нед╕л╕ та святкових дн╕в).
У неробочий час ╓ можлив╕сть залишити запитання за допомогою серв╕су «Залиште питання – ми Вам зателефону╓мо», а також над╕слати запитання та пов╕домлення на електронну адресу idd@tax.gov.ua.
Заздалег╕дь просимо з розум╕нням поставитись до ситуац╕╖, що склалася, ╕ просимо вибачення за можлив╕ незручност╕! Будьте св╕домими та зайвий раз не наражайте на небезпеку себе та оточення!

24.03.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


НАБРАЛИ ЧИННОСТ╤ ВАЖЛИВ╤ ЗАКОНИ, СПРЯМОВАН╤ П╤ДТРИМКУ ПЛАТНИК╤В НА ПЕР╤ОД ЗД╤ЙСНЕННЯ ЗАХОД╤В, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБ╤ГАННЯ ВИНИКНЕННЮ ╤ ПОШИРЕННЮ КОРОНОВ╤РУСНО╥ ХВОРОБИ!

17.03.2020 набрав чинност╕ Закон Укра╖ни в╕д 17 березня 2020 року № 530-╤Х «Про внесення зм╕н до деяких законодавчих акт╕в Укра╖ни, спрямованих на запоб╕гання виникненню ╕ поширенню коронав╕русно╖ хвороби (СОУГО-19)» (дал╕ - Закон № 530-╤Х), яким внесено зм╕ни до Податкового кодексу Укра╖ни в╕д 02 грудня 2010року № 2755-У╤ ╕з зм╕нами ╕ доповненнями (дал╕ - Кодекс), зокрема, тимчасово, для зд╕йснення заход╕в щодо запоб╕гання виникненню ╕ поширенню коронав╕русно╖ хвороби (СОУГО-19) зв╕льняються в╕д оподаткування ПДВ операц╕╖ з ввезення на митну територ╕ю Укра╖ни л╕карських засоб╕в, медичних вироб╕в та/або медичного обладнання, необх╕дних для виконання заход╕в, спрямованих на запоб╕гання виникненню ╕ поширенню, локал╕зац╕ю та л╕кв╕дац╕ю спалах╕в, еп╕дем╕й та пандем╕й коронав╕русно╖ хвороби (СОУГО-19), перел╕к яких визнача╓ться Каб╕нетом М╕н╕стр╕в Укра╖ни. Дана норма буде д╕яти протягом трьох м╕сяц╕в з дня опубл╕кування Закону № 530-╤Х.
18.03.2020 набрав чинност╕ Закон Укра╖ни в╕д 17 березня 2020 року № 533-╤Х «Про внесення зм╕н до Податкового кодексу Укра╖ни та ╕нших закон╕в Укра╖ни щодо п╕дтримки платник╕в податк╕в на пер╕од зд╕йснення заход╕в, спрямованих на запоб╕гання виникненню ╕ поширенню коронов╕русно╖ хвороби (СОУГО-19)» (дал╕ - Закон № 533-╤Х), яким, зокрема, внесено зм╕ни до Кодексу, а саме:
- За порушення податкового законодавства, вчинен╕ протягом пер╕оду з 01 березня по 31 травня 2020 року, штрафн╕ санкц╕╖ не застосовуються, кр╕м санкц╕й за:
порушення вимог до договор╕в довгострокового страхування життя чи договор╕в страхування в межах недержавного пенс╕йного забезпечення, зокрема, страхування додатково╖ пенс╕╖;
в╕дчуження майна, що перебува╓ у податков╕й застав╕, без згоди контролюючого органу;
порушення правил обл╕ку, виробництва та об╕гу пального або спирту етилового на акцизних складах, що застосовуються на загальних п╕дставах;
порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану варт╕сть, акцизного податку, рентно╖ плати.
Протягом пер╕оду з 01 березня по 31 травня 2020 року платникам податк╕в не нарахову╓ться пеня, а нарахована, але не сплачена за цей пер╕од пеня п╕дляга╓ списанню.
• Встановлено моратор╕й на проведення документальних та фактичних перев╕рок на пер╕од з 18 березня по 31 травня 2020 року, кр╕м документальних позапланових перев╕рок з п╕дстав, визначених п.п. 78.1.8 п. 78.1 ст. 78 Кодексу.
╤нформац╕я про перенесення документальних планових перев╕рок, як╕ в╕дпов╕дно до плану-граф╕ку проведення планових документальних перев╕рок мали розпочатися у пер╕од з 18 березня по 31 травня 2020 року та на день набрання чинност╕ Законом № 533-IX не були розпочат╕, включа╓ться до оновленого плану-граф╕ку, який оприлюдню╓ться на оф╕ц╕йному веб-сайт╕ центрального органу виконавчо╖ влади, що реал╕зу╓ державну податкову пол╕тику, до 30 березня 2020 року.
Документальн╕ та фактичн╕ перев╕рки, що були розпочат╕ до 18 березня 2020 року та не були завершеними, тимчасово зупиняються на пер╕од до 31 травня 2020 року. Таке зупинення перерива╓ терм╕н проведення перев╕рки та не потребу╓ прийняття будь-яких додаткових р╕шень контролюючим органом.
На пер╕од з 18 березня по 31 травня 2020 року зупиня╓ться переб╕г строк╕в давност╕, передбачених ст. 102 Кодексу.
• Р╕чна декларац╕я про майновий стан ╕ доходи (дал╕ - Декларац╕я) за 2019 р╕к, визначена ст. 179 Кодексу, пода╓ться до 01 липня 2020 року, кр╕м випадк╕в передбачених розд. IV Кодексу, коли така Декларац╕я може бути подана п╕зн╕ше цього строку.
Ф╕зична особа зобов’язана самост╕йно до 01 жовтня 2020 року сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в подан╕й нею Декларац╕╖ за 2019 р╕к.
• Не нарахову╓ться та не сплачу╓ться за пер╕од з 01 березня по 30 кв╕тня 2020 року плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельн╕ д╕лянки державно╖ та комунально╖ власност╕) за земельн╕ д╕лянки, що перебувають у власност╕ або користуванн╕, у тому числ╕ на умовах оренди, ф╕зичних або юридичних ос╕б, та використовуються ними в господарськ╕й д╕яльност╕.
При цьому платники плати за землю (кр╕м ф╕зичних ос╕б), як╕ в╕дпов╕дно до п. 286.2 ст. 286 Кодексу подали податкову декларац╕ю, мають право подати уточнюючу податкову декларац╕ю, в як╕й в╕добразити зм╕ни податкового зобов’язання ╕з сплати плати за землю за в╕дпов╕дн╕ м╕сяц╕.
Ф╕зичним особам - платникам плати за землю перерахунок зд╕йсню╓ться контролюючим органом.
• Об’╓кти нежитлово╖ нерухомост╕, як╕ перебувають у власност╕ ф╕зичних або юридичних ос╕б, не ╓ об’╓ктом оподаткування податком на нерухоме майно, в╕дм╕нне в╕д земельно╖ д╕лянки, у пер╕од з 01 березня по 30 кв╕тня 2020 року.
При цьому платники податку на нерухоме майно, в╕дм╕нне в╕д земельно╖ д╕лянки (кр╕м ф╕зичних ос╕б), що в╕дпов╕дно до п.п. 266.7.5 п. 266.7 ст. 266 Кодексу подали податкову декларац╕ю з податку на нерухоме майно, в╕дм╕нне в╕д земельно╖ д╕лянки, мають право подати уточнюючу податкову декларац╕ю, в як╕й в╕добразити зм╕ни податкового зобов’язання ╕з сплати податку на нерухоме майно, в╕дм╕нне в╕д земельно╖ д╕лянки, за в╕дпов╕дн╕ м╕сяц╕.
Ф╕зичним особам - платникам податку на нерухоме майно, в╕дм╕нне в╕д земельно╖ д╕лянки, перерахунок зд╕йсню╓ться контролюючим органом.
Закону Укра╖ни в╕д 08 липня 2010 року № 2464-У╤ «Про зб╕р та обл╕к ╓диного внеску на загальнообов’язкове державне соц╕альне страхування» ╕з зм╕нами та доповненнями (дал╕ - Закон № 2464), а саме:
• Ф╕зичн╕ особи - п╕дпри╓мц╕, особи, як╕ провадять незалежну профес╕йну д╕яльн╕сть, та члени фермерського господарства тимчасово зв╕льняються в╕д нарахування та сплати ╓диного внеску на загальнообов’язкове державне соц╕альне страхування (дал╕ - ╓диний внесок) в частин╕ сум, що п╕длягають нарахуванню, обчисленню та сплат╕ такими особами за пер╕оди з 01 березня по 31 березня та з 01 кв╕тня по 30 кв╕тня 2020 року за себе.
• Тимчасово штрафн╕ санкц╕╖, визначен╕ частиною одинадцятою ст. 25 Закону № 2464, не застосовуються за так╕ порушення, вчинен╕ у пер╕оди з 01 по 31 березня та з 01 по 30 кв╕тня 2020 року:
несво╓часна сплата (несво╓часне перерахування) ╓диного внеску; неповна сплата або несво╓часна сплата суми ╓диного внеску одночасно з видачею сум виплат, на як╕ нарахову╓ться ╓диний внесок (авансових платеж╕в);
несво╓часне подання зв╕тност╕, передбачено╖ Законом № 2464, до контролюючих орган╕в.
• Протягом пер╕од╕в з 01 по 31 березня та з 01 по 30 кв╕тня 2020 року платникам ╓диного внеску не нарахову╓ться пеня, а нарахована пеня за ц╕ пер╕оди п╕дляга╓ списанню.
• Встановлено моратор╕й на проведення документальних перев╕рок правильност╕ нарахування, обчислення та сплати ╓диного внеску на пер╕од з 18 березня по 18 травня 2020 року. Документальн╕ перев╕рки, що були розпочат╕ до 18 березня 2020 року та не були завершеними, зупиняються до 18 травня 2020 року.
Закон╕в Укра╖ни в╕д 20 вересня 2019 року № 128 «Про внесення зм╕н до Закону Укра╖ни «Про застосування ре╓стратор╕в розрахункових операц╕й у сфер╕ торг╕вл╕, громадського харчування та послуг» та ╕нших закон╕в Укра╖ни щодо дет╕н╕зац╕╖ розрахунк╕в у сфер╕ торг╕вл╕ та послуг» та № 129-╤Х «Про внесення зм╕н до Податкового кодексу Укра╖ни щодо дет╕н╕зац╕╖ розрахунк╕в у сфер╕ торг╕вл╕ ╕ послуг», а саме:
• В╕дтерм╕новано застосування ре╓стратор╕в розрахункових операц╕й (дал╕ - РРО) та/або програмних РРО для ф╕зичних ос╕б - п╕дпри╓мц╕в - платник╕в ╓диного податку друго╖ - четверто╖ групи:
до 01 серпня 2020 впровадження застосування програмних РРО;
до 01 с╕чня 2021 року застосування РРО та/або програмних РРО для окремих вид╕в д╕яльност╕,
до 01 кв╕тня 2021 року запровадження обов’язкового використання РРО та/або програмних РРО для вс╕х платник╕в ╓диного податку друго╖ - четверто╖ групи.
• В╕дтерм╕новано для ф╕зичних ос╕б - п╕дпри╓мц╕в - платник╕в ╓диного податку друго╖ - четверто╖ групи:
до 01 с╕чня 2021 року застосування санкц╕╖, визначених п. 1 ст. 17 Закону Укра╖ни в╕д 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування ре╓стратор╕в розрахункових операц╕й у сфер╕ торг╕вл╕, громадського харчування та послуг».
╤нформац╕ю надано ╤нформац╕йно-дов╕дковим департаментом ДПС. З оновленою редакц╕╓ю тексту Кодексу ви можете ознайомитись скориставшись розд╕лом «Нормативн╕ та ╕нформац╕йн╕ документи» Загальнодоступного ╕нформац╕йно-дов╕дкового ресурсу (zir.tax.gov.ua).
Дов╕дково: Закони № 530-╤Х та № 533-╤Х опубл╕кувано 17.03.2020 в газет╕ «Голос Укра╖ни» № 51.

23.03.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ПОНАД 1 МЛРД ГРИВЕНЬ ПОДАТК╤В ОТРИМАЛИ М╤СЦЕВ╤ БЮДЖЕТИ ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ ЗА ДВА М╤СЯЦ╤ ПОТОЧНОГО РОКУ

Головне управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ ╕нформу╓, що до м╕сцевих бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в Черн╕г╕всько╖ област╕ у с╕чн╕-лютому 2020 року над╕йшло 1047,5 млн грн в╕д сплати податк╕в ╕ збор╕в. Прир╕ст надходжень до в╕дпов╕дного пер╕оду минулого року становить 17,3 в╕дс. (на 154,5 млн гривень).
Найб╕льшу частку у загальн╕й сум╕ сплачених податк╕в (57,3 в╕дс.) займа╓ податок на доходи ф╕зичних ос╕б, якого над╕йшло 600,6 млн грн, з них до обласного бюджету спрямовано 120,1 млн грн, решту – до бюджет╕в об’╓днаних територ╕альних громад та район╕в.
Податку на майно (за земельн╕ д╕лянки, нерухом╕сть та автомоб╕л╕ прем╕ум-класу) сплачено ще 14,9 в╕дс. доход╕в бюджет╕в територ╕альних громад (156,3 млн гривень). ╢диного податку на п╕дпри╓мницьку д╕яльн╕сть над╕йшло 203,1 млн гривень (19,4 в╕дс. загально╖ суми).
Решта податк╕в ╕ збор╕в становить 8,4 в╕дс. загально╖ суми надходжень. Зокрема, рентно╖ плати за користування природними ресурсами сплачено 44,8 млн грн, акцизного податку в╕д виробництва пального та реал╕зац╕╖ п╕дакцизно╖ продукц╕╖ – 29 млн грн, податку на прибуток – 4 млн.грн, плати за л╕ценз╕╖ на продаж алкогольних напо╖в та тютюнових вироб╕в – 2,5 млн грн, еколог╕чного податку – 5,4 млн гривень.
За цей пер╕од найб╕льший вклад у наповнення м╕сцевих бюджет╕в област╕ забезпечили установи сфери державного управл╕ння, осв╕ти та охорони здоров’я (22,4 в╕дс. загально╖ суми або 234,3 млн грн), а також галуз╕ с╕льського господарства (20 в╕дс. або 209,6 млн грн). Також у значних розм╕рах сплачено податки промисловими п╕дпри╓мствами (14 в╕дс. або 147,1 млн гривень).
П╕дпри╓мцями та громадянами-платниками податку на майно сплачено 179,8 млн грн, чим забезпечено 17,2 в╕дс. доход╕в м╕сцевих бюджет╕в в╕д сплати податк╕в.
В╕д суб’╓кт╕в господарювання, що працюють у сфер╕ торг╕вл╕ та громадського харчування, над╕йшло 75,3 млн грн (7,2 в╕дс. доход╕в м╕сцевих бюджет╕в), транспорту – 64,8 млн грн (6,2 в╕дс.), галуз╕ л╕сового господарства – 41,9 млн грн (4 в╕дс.), буд╕вництва – 16,4 млн грн (1,6 в╕дсотка).

19.03.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


НА ЧЕРН╤Г╤ВЩИН╤ ВЖЕ ЗАДЕКЛАРУВАЛИ ПОНАД 207 МЛН ГРН ДОХОД╤В, ОДЕРЖАНИХ МИНУЛОГО РОКУ


Cтаном на 01.03.2020 року по Черн╕г╕вськ╕й област╕ податков╕ декларац╕╖ про майновий стан ╕ доходи за 2019 р╕к подали 1861 громадян, як╕ задекларували б╕льше 207 млн грн доход╕в. ╤з загально╖ к╕лькост╕ декларант╕в 811 громадян мали обов’язок задекларувати доходи. Вони самост╕йно визначили до сплати в бюджет понад 3,5 млн грн податку на доходи ф╕зичних ос╕б та 0,8 млн грн в╕йськового збору.
╤нш╕ 1050 громадян подали податков╕ декларац╕╖ з метою одержання податково╖ знижки та визначили до повернення з бюджету 2,6 млн грн податку на доходи ф╕зичних ос╕б.
За результатами проведених камеральних перев╕рок декларац╕й про майновий стан ╕ доходи з бюджету громадянам вже повернуто понад 204 тис грн податку на доходи ф╕зичних ос╕б.

16.03.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ШАНОВН╤ ПЛАТНИКИ, ЩОБ УБЕЗПЕЧИТИ СЕБЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЕЛЕКТРОНН╤ СЕРВ╤СИ ДПС! НЕ В╤ДВ╤ДУЙТЕ ПОДАТКОВУ НА ПЕР╤ОД КАРАНТИНУ!

Головне управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ рекоменду╓ платникам податк╕в зайвий раз не в╕дв╕дувати податкову та для обм╕ну ╕нформац╕╓ю максимально використовувати електронн╕ серв╕си ДПС та Електронний каб╕нет (https://cabinet.tax.gov.ua).
У в╕дкрит╕й частин╕ Електронного каб╕нету розм╕щена загальнодоступна ╕нформац╕я: податковий календар, ╕нформац╕я з ре╓стр╕в страхувальник╕в, платник╕в ╓диного податку, платник╕в ПДВ та ╕нших ре╓стр╕в, а також тут можна завантажити бланки податково╖ зв╕тност╕ тощо.
Робота у приватн╕й частин╕ Електронного каб╕нету зд╕йсню╓ться з використанням електронного цифрового п╕дпису (квал╕ф╕кованого електронного п╕дпису), отриманого у будь-якого Квал╕ф╕кованого надавача електронних дов╕рчих послуг. Тут можна побачити стан розрахунк╕в з бюджетом, зд╕йснити листування з органами ДПС, отримати ╕нформац╕ю з ре╓стр╕в ДПС, подати заяви/запити, декларац╕ю про майновий стан ╕ доходи в електронному вигляд╕, отримати дов╕дку про доходи тощо.
У раз╕ виникнення питань щодо користування Електронним каб╕нетом платника сл╕д звернутись до служби п╕дтримки за телефоном 0800501007 (напрямок 0) або за посиланням cabinet.tax.gov.ua/help/ .

16.03.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕.


ЗА С╤ЧЕНЬ-ЛЮТИЙ 2020 РОКУ ПЛАТНИКАМИ ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ СПЛАЧЕНО 2,7 МЛРД ГРИВЕНЬ ПОДАТК╤В, ЗБОР╤В
ТА ╢ДИНОГО ВНЕСКУ


У Головному управл╕нн╕ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ пов╕домили, що за с╕чень-лютий поточного року до бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в платниками сплачено 1,9 млрд грн податк╕в, збор╕в та обов’язкових платеж╕в. Прир╕ст до минулого року становить 10,5 в╕дс., або майже на 180 млн грн б╕льше минулор╕чного показника.
До державного бюджету спрямовано 847,6 млн гривень, що становить майже 45 в╕дс. сплачених податк╕в за цей пер╕од. Зб╕р платеж╕в перевищив минулор╕чний на 3,1 в╕дс. або на 25,1 млн грн, в основному за рахунок зростання сплати податку на доходи ф╕зичних ос╕б та в╕йськового збору (на 17,4 в╕дс. або на 39,8 млн гривень).
До м╕сцевих бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в платниками перераховано 1047,5 млн гривень податк╕в. Факт минулого року перевищено на 17,3 в╕дс. або на 154,5 млн грн за рахунок зростання сплачених сум по вс╕х бюджетоформуючих податках: податку на доходи ф╕зичних ос╕б сплачено б╕льше на 16,7 в╕дс. (86,2 млн грн), податку на майно – на 22,4 в╕дс. (28,5 млн грн), ╓диного податку з п╕дпри╓мницько╖ д╕яльност╕ – на 11,6 в╕дс. (21,1 млн грн), рентно╖ плати за користування природними ресурсами – на 29,9 в╕дс. (10,3 млн грн), акцизного податку в╕д реал╕зац╕╖ п╕дакцизних товар╕в – на 23,1 в╕дс. (4,4 млн грн).
Переважна б╕льш╕сть кошт╕в до бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в сплачена платниками самост╕йно (98,3 в╕дс. загально╖ суми), в╕д проведення контрольно-перев╕рочно╖ роботи над╕йшло 5,3 млн грн та в╕д застосування заход╕в стягнення боргу – 9,2 млн гривень.
Кр╕м того, страхувальниками для перерахування до Пенс╕йного та ╕нших фонд╕в сплачено 798,5 млн грн ╓диного внеску на загальнодержавне обов’язкове соц╕альне страхування. Минулор╕чний р╕вень перевищено на 15,7 в╕дс. або на 108,6 млн гривень. В╕дсоток добров╕льно╖ сплати ╢СВ залиша╓ться значним (99 в╕дс.).

13.03.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ПЛАТНИКИ ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ СПЛАТИЛИ 209 М╤ЛЬЙОН╤В ГРИВЕНЬ РЕНТНО╥ ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ

За с╕чень-лютий 2020 року до зведеного бюджету в╕д платник╕в податк╕в Черн╕г╕вщини над╕йшло майже 209 млн грн рентно╖ плати, що становить 108,6 в╕дс. до р╕вня в╕дпов╕дного пер╕оду минулого року. Зокрема, до державного бюджету над╕йшло 164,2 млн грн, до м╕сцевих – 44,8 млн гривень.
В загальн╕й сум╕ надходжень рентних платеж╕в 138 млн грн склада╓ рентна плата за користування надрами, в тому числ╕, плата за користування надрами для видобування нафти – 117,5 млн грн, для видобування природного газу – майже 10 млн грн, газового конденсату – 4 млн гривень.
Родовища по видобутках нафти, природного газу та газового конденсату знаходяться на територ╕ях Прилуцького, Талала╖вського, Варвинського та ╤чнянського район╕в, куди й спрямову╓ться рентна плата (з врахуванням розпод╕лу в╕дпов╕дно до норм Бюджетного Кодексу, а саме: 95 в╕дс. – до державного бюджету та 5 в╕дс. – до м╕сцевого бюджету). Сплачували у с╕чн╕-лютому 2020 року рентну плату для видобування нафти, природного газу та газового конденсату 4 платники.
По плат╕ за надра для видобування корисних копалин (кр╕м вуглеводн╕в) над╕йшло до бюджету 6,5 млн грн (найб╕льш╕ суми по Р╕пкинському, Прилуцькому, Черн╕г╕вському, Талала╖вському районах та м. Черн╕гову).
Кр╕м того, бюджети також поповнились за рахунок надходжень рентно╖ плати за спец╕альне використання л╕сових ресурс╕в – на 63,9 млн грн (найб╕льш╕ суми надходжень у Р╕пкинському, Козелецькому, Семен╕вському, Корюк╕вському та Городнянському районах) та рентно╖ плати за спец╕альне використання води – на 7 млн грн (з них 5,1 млн грн – надходження в╕д платник╕в по м╕сту Черн╕гову).

11.03.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


У ФАЛЬСИФ╤КАТОР╤В ТЮТЮНОВО╥ ПРОДУКЦ╤╥ ВИЛУЧЕНО
"МАЙНА" МАЙЖЕ НА 3 МЛН ГРИВЕНЬ

Канал з транспортування оптових парт╕й тютюнових вироб╕в перекрили прац╕вники податково╖ м╕л╕ц╕╖ ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ п╕д процесуальним кер╕вництвом прокуратури Черн╕г╕всько╖ област╕.
У рамках розсл╕дування крим╕нального провадження за фактом незаконного збуту п╕дакцизних товар╕в було встановлено, що на територ╕╖ Черн╕г╕всько╖ област╕ групою ос╕б орган╕зовано д╕яльн╕сть з оптово╖ торг╕вл╕ незаконно виготовленими тютюновими виробами оптовим покупцям Черн╕г╕всько╖ област╕, а також у ╕нш╕ рег╕они Укра╖ни.

Реал╕зац╕ю сво╓╖ продукц╕╖ д╕лки зд╕йснювали через «╤нтернет» за допомогою соц╕альних мереж та моб╕льних додатк╕в митт╓вих пов╕домлень, а також шляхом розм╕щення оголошень на сайт╕. Постачання оптових парт╕й незаконно виготовлено╖ продукц╕╖ зд╕йснювалась, як за допомогою служб доставки, так ╕ вантажними м╕кроавтобусами, що перебували у користуванн╕ учасник╕в групи.
За результатами проведеного на склад╕ одн╕╓╖ з╕ служб доставки обшуку вилучено 2200 кг тютюну для пал╕ння майже на 3 млн гривень.Нараз╕ тривають сл╕дч╕ д╕╖, спрямован╕ на встановлення вс╕х ос╕б причетних до ско╓ння даного крим╕нального злочину.06.03.2020 За пов╕домленням податково╖ м╕л╕ц╕╖.


НА ЧЕРН╤Г╤ВЩИН╤ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕНЬ ПРИ ТОРГ╤ВЛ╤ П╤ДАКЦИЗНИМИ ТОВАРАМИ НА СУМУ 711 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ

В управл╕нн╕ контролю за об╕гом та оподаткуванням п╕дакцизних товар╕в Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ пов╕домили, що п╕д час проведення 45-ти перев╕рок суб'╓кт╕в господарювання, що займаються роздр╕бною торг╕влею алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним, виявлено 34 порушення. Прийнято р╕шення про застосування до порушник╕в штрафних ф╕нансових санкц╕й на суму 711 тисяч гривень.
Серед найб╕льш поширених порушень фах╕вц╕ називають збер╕гання алкогольних напо╖в маркованих марками акцизного податку з ознаками п╕дробки. До реч╕, у раз╕ п╕дтвердження не автентичност╕ марок акцизного податку штрафна ф╕нансова санкц╕я за таке порушення почина╓ться в╕д 17 тисяч гривень. З початку року викрито 17 таких порушень, б╕льш╕сть з них - у м╕ст╕ Черн╕гов╕, а також Нос╕вському та ╤чнянському районах Черн╕г╕всько╖ област╕.
До перел╕ку ╕нших викритих по област╕ порушень ув╕йшли: роздр╕бна торг╕вля алкогольними напоями та пальним без наявност╕ л╕ценз╕╖, порушення умов збер╕гання, виявлення ознак п╕дробки на марках акцизного податку, порушення вимог р╕шення м╕ських рад щодо обмеження продажу алкогольних напо╖в у встановлений час доби, роздр╕бна торг╕вля алкогольними напоями за ц╕нами нижчими за встановлен╕ м╕н╕мальн╕ та ╕нш╕.
З початку року анульовано 2 л╕ценз╕╖, на право зд╕йснення роздр╕бно╖ торг╕вл╕ алкогольними напоями та тютюновими виробами, за фактами продажу алкоголю/тютюну особам, як╕ не досягли 18 рок╕в.
Податк╕вц╕ наголошують, що куп╕влю алкогольних напо╖в необх╕дно зд╕йснювати виключно у спец╕ал╕зованих об’╓ктах торг╕вл╕, як╕ мають на те дозв╕л. Обов’язково звертати увагу на наявн╕сть в╕дпов╕дно╖ акцизно╖ марки на пляшц╕ та пам’ятати, що на сьогодн╕ м╕н╕мальна роздр╕бна ц╕на одн╕╓╖ пляшки гор╕лки м╕стк╕стю 0,5л, м╕цн╕стю 40% становить 89,40 грн.

05.03.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕.


НОВАЦ╤╥ 2020 РОКУ У ЗАСТОСУВАНН╤: ПРОЦЕДУРА ПОВЕРНЕННЯ КОШТ╤В "КЕШБЕК"

Головне управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ нагаду╓, що з 01.10.2020 набирають чинност╕ норми Закону Укра╖ни в╕д 20 вересня 2019 року    № 128-IX «Про внесення зм╕н до Закону Укра╖ни «Про застосування ре╓стратор╕в розрахункових операц╕й у сфер╕ торг╕вл╕, громадського харчування та послуг» та ╕нших закон╕в Укра╖ни щодо дет╕н╕зац╕╖ розрахунк╕в у сфер╕ торг╕вл╕ та послуг» щодо запровадження механ╕зму «кешбек».
Механ╕зм «кешбек» запроваджу╓ться передус╕м для боротьби з «неф╕скальними» чеками, коли окремими несумл╕нними платниками споживачам надаються чеки, як╕ не ╓ ф╕скальними, проте на вигляд схож╕ на них.
Процедура повернення кошт╕в «кешбек» така:
● купуючи товар на суму, яка перевищу╓ 850 грн, покупець перев╕ря╓ чек на оф╕ц╕йному вебпортал╕ ДПС;
● якщо чек в╕дсутн╕й на оф╕ц╕йному вебпортал╕ ДПС, пода╓ться скарга через Електронний каб╕нет;
● якщо чек не був ф╕скал╕зований, продавця штрафують, а покупцю поверта╓ться варт╕сть покупки, при цьому, товар залиша╓ться у такого покупця;
● покупець не зможе використовувати систему «кешбек» у нечесн╕й конкурентн╕й боротьб╕;
● для подання скарги про нед╕йсний ф╕скальний чек заявник ма╓ ╕дентиф╕кувати себе через Електронний каб╕нет;
● застосувати штраф лише по факту надходження скарги буде неможливо – податков╕ органи мають довести, що продавець д╕йсно допустив порушення – встановити в╕дсутн╕сть або недостов╕рн╕сть такого розрахункового документа;
● податкова служба насамперед оц╕нюватиме достов╕рн╕сть документ╕в, доданих до скарги, а не лише правом╕рн╕сть д╕й продавця стосовно покупця;
● оскаржувати чек можна за умови загально╖ покупки на суму понад 850 гривень.

05.03.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕.


НА ЧЕРН╤Г╤ВЩИН╤ ВИТРИМУ╢ТЬСЯ ПОЗИТИВНА ДИНАМ╤КА У НАПОВНЕНН╤
БЮДЖЕТ╤В УС╤Х Р╤ВН╤В

До бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в платниками Черн╕г╕всько╖ област╕ у лютому 2020 року сплачено 975,5 млн грн податк╕в та збор╕в. Р╕вень в╕дпов╕дного пер╕оду минулого року перевищено на 12 в╕дс. або на 104,7 млн гривень.
Майже 44 в╕дс. сплачених кошт╕в спрямовано до Державного бюджету (426,6 млн грн). У пор╕внянн╕ до минулор╕чного збору зросли надходження з податку на доходи ф╕зичних ос╕б та в╕йськового збору – на 13,8 в╕дс. (+16,9 млн грн), податку на додану варт╕сть – на 14,2 в╕дс. (+18,8 млн грн), рентн╕й плат╕ за користування природними ресурсами – на 3,4 в╕дс. (+3 млн грн).
До м╕сцевих бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в у лютому над╕йшло 548,9 млн грн податк╕в та збор╕в. Прир╕ст до минулого року склав 14,2 в╕дс. або 68,4 млн гривень.
Близько 57 в╕дс. суми, що над╕йшла до м╕сцевих бюджет╕в, припада╓ на податок на доходи ф╕зичних ос╕б (311,6 млн грн, що б╕льше минулор╕чного показника на 13,2 в╕дс. або на 36,4 млн грн). Також вагоме значення для бюджет╕в територ╕альних громад ма╓ ╓диний податок на п╕дпри╓мницьку д╕яльн╕сть (17,4 в╕дс. загально╖ суми), якого сплачено 95,7 млн грн (б╕льше минулор╕чного р╕вня на 12,2 в╕дс. або на 10,4 млн. гривень). Близько 14,4 в╕дс. спрямованих до бюджет╕в сум – в╕д сплати податку на майно (за земельн╕ д╕лянки, нерухом╕сть та транспорт – 78,9 млн грн, що на 10,8 в╕дс. б╕льше лютого минулого року або на 7,7 млн грн).
Кр╕м того, страхувальниками сплачено 424 млн гривень ╓диного внеску на загальнообов’язкове державне соц╕альне страхування, чим забезпечено зростання надходжень у пор╕внянн╕ до в╕дпов╕дного м╕сяця минулого року на 14 в╕дс. або на 52,4 млн гривень.

04.03.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕.


ЯК САМОСТ╤ЙНО ОТРИМАТИ ДОВ╤ДКУ ПРО ДОХОДИ В ЕЛЕКТРОННОМУ КАБ╤НЕТ╤

Трива╓ пер╕од подання декларац╕й державними службовцями та особами, уповноваженими на виконання функц╕й держави або м╕сцевого самоврядування. У цей пер╕од традиц╕йно зроста╓ к╕льк╕сть користувач╕в Електронного каб╕нету. Серв╕с дозволя╓ оперативно та у будь-який час отримати в╕домост╕ про суми виплачених доход╕в та утриманих податк╕в, необх╕дн╕ для заповнення декларац╕╖.
Щоб скористатися послугою «Отримання в╕домостей з Державного ре╓стру ф╕зичних ос╕б – платник╕в податк╕в про суми виплачених доход╕в та утриманих податк╕в», користувачу необх╕дно мати квал╕ф╕кований електронний п╕дпис. Запит на отримання тако╖ ╕нформац╕╖ надсила╓ться у приватн╕й частин╕ Електронного каб╕нету, вх╕д до яко╖ зд╕йсню╓ться саме за допомогою такого електронного п╕дпису.
Детальн╕ше про алгоритм отримання дов╕дки див╕ться у нашому в╕део на сайт╕ Територ╕альних орган╕в ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕: https://ch.tax.gov.ua/media-ark/videogalereya/prezentatsii-ta-inshi-materiali/5913.html або на оф╕ц╕йн╕й стор╕нц╕ у мереж╕ Фейсбук https://www.facebook.com/tax.chernihiv/videos/205772110793471/ .

03.03.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕.


СП╤ЛЬН╤ ЗАХОДИ ДАЮТЬ РЕЗУЛЬТАТ: 9 ТИС НАЙМАНИХ ПРАЦ╤ВНИК╤В ОФ╤Ц╤ЙНО ПРАЦЕВЛАШТОВАНО


У Головному управл╕нн╕ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ пов╕домили, що у рамках проведення сп╕льних заход╕в з метою п╕двищення р╕вня зароб╕тно╖ плати, сплати податк╕в та ╓диного внеску, дотримання трудового законодавства фах╕вцями податково╖ служби та Держпрац╕ в област╕ проведено сп╕вбес╕ди з 398 cуб’╓ктами господарювання у сфер╕ торг╕вл╕ ╕ тимчасового розм╕щення та орган╕зац╕╖ харчування та розповсюджено майже 1 тисячу ╕нформац╕йних буклет╕в.
У пер╕од проведення заход╕в (с╕чень-лютий поточного року) спостер╕га╓ться зб╕льшення к╕лькост╕ подання працедавцями пов╕домлень про прийняття на роботу прац╕вник╕в. Для пор╕вняння: якщо минулого року у середньому за м╕сяць роботодавц╕ пов╕домляли про оф╕ц╕йне працевлаштування близько 7,5 тис ос╕б, то з початку проведення заход╕в (з 20.01.2020) вже подан╕ пов╕домлення по 9 тис найманих прац╕вниках.
Б╕льша частина цих пов╕домлень над╕йшла саме в╕д працедавц╕в, як╕ працюють у сфер╕ торг╕вл╕ й громадського харчування, а також як╕ надають послуги з тимчасового розм╕щення (готел╕, хостели). В деяких випадках п╕дпри╓мц╕ виправляють ситуац╕ю п╕д час в╕зиту податк╕вц╕в. Наприклад, п╕д час проведення перев╕рки у Прилуцькому район╕ ф╕зично╖ особи-п╕дпри╓мця, який провадить свою д╕яльн╕сть у сфер╕ громадського харчування (кафе), було подано пов╕домлення про працевлаштування 2 ос╕б.
╤ роботодавцям, ╕ найманим прац╕вникам сл╕д пам'ятати, що оф╕ц╕йне працевлаштування це - насамперед, соц╕альний захист (л╕карнян╕, допомога з безроб╕ття, пенс╕╖), а також  - додатков╕ надходження до бюджету.

27.02.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


Д╤Я НОВИХ ЗАКОН╤В ПРО РРО НЕ ПОШИРЮ╢ТЬСЯ НА М╤КРОБ╤ЗНЕС

Головне управл╕ння ДПС Черн╕г╕вськ╕й област╕ зверта╓ увагу суб’╓кт╕в господарювання, що д╕я нових закон╕в, як╕ набирають чинност╕ у 2020 роц╕ та розширюють сферу застосування ре╓стратор╕в розрахункових операц╕й, не буде поширюватись на суб’╓кт╕в господарювання, як╕ належать до м╕кроб╕знесу.
Нов╕ правила застосування РРО не будуть розповсюджуватись на:
- суб’╓кт╕в господарювання,  як╕ застосовують спрощену систему оподаткування та належать до   ╤-╖ групи платник╕в ╓диного податку, р╕чний дох╕д яких не перевищу╓ 300 тис грн, а п╕сля набрання чинност╕ законопроектом №1210 - р╕чний дох╕д яких не б╕льше 1 млн гривень.
- ф╕зичних ос╕б, як╕ продають на ринку вживан╕ реч╕, продукти власного п╕дсобного господарства.
Можуть не застосовувати програмний РРО самозайнят╕ особи, до прикладу, айт╕шники, юристи, консультанти та  ╕нш╕ самозайнят╕ особи, в тому числ╕ й т╕, хто працю╓ на трет╕й груп╕ спрощено╖ системи оподаткування, в раз╕:
- якщо ╖х кл╕╓нти розраховуються з ними виключно у безгот╕вков╕й форм╕ без застосування плат╕жних карток ╕ перераховують ╖м кошти на поточний рахунок банк╕вським переказом;
- якщо кл╕╓нт в кас╕ банку вносить гот╕вку для подальшого ╖╖ зарахування на поточний рахунок продавця.

26.02.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЩО НЕОБХ╤ДНО ЗНАТИ, ЩОБ УНИКНУТИ ПОДАТКОВОГО БОРГУ

У Головному управл╕нн╕ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ пов╕домили, що пересв╕дчитись у наявност╕ або в╕дсутност╕ податкового боргу можна самост╕йно, нав╕ть, якщо ф╕зична особа не ╓ суб’╓ктом господарювання.
Для цього необх╕дно скористатись Електронним каб╕нетом. Вх╕д до каб╕нету зд╕йсню╓ться за адресою: cabinet.tax.gov.ua, а також через оф╕ц╕йний вебпортал ДПС (tax.gov.ua).
У приватн╕й частин╕ Електронного каб╕нету режим «Стан розрахунк╕в з бюджетом» нада╓ користувачу Електронного каб╕нету доступ до сво╖х особових рахунк╕в з╕ сплати податк╕в, збор╕в та ╕нших платеж╕в (дан╕ ╕нтегровано╖ картки платника).      При цьому, червоним кольором позначено суми заборгованост╕ перед бюджетом.      Вх╕д до приватно╖ частини (особистого каб╕нету) Електронного каб╕нету зд╕йсню╓ться п╕сля проходження користувачем електронно╖ ╕дентиф╕кац╕╖ онлайн з використанням квал╕ф╕кованого електронного п╕дпису, отриманого у будь-якого Квал╕ф╕кованого надавача електронних дов╕рчих послуг або через ╤нтегровану систему електронно╖ ╕дентиф╕кац╕╖ - id.gov.ua (MobileID та BankID).
Кр╕м цього, у раз╕ виникнення у платника податк╕в податкового боргу, контролюючий орган надсила╓ (вруча╓) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового пов╕домлення-р╕шення.
Податкова вимога може надсилатися (вручатися) контролюючим органом за м╕сцем обл╕ку платника податк╕в, в якому обл╕кову╓ться податковий борг платника податк╕в.
Податкова вимога не надсила╓ться (не вруча╓ться), якщо загальна сума податкового боргу платника податк╕в не перевищу╓ ш╕стдесяти неоподатковуваних м╕н╕мум╕в доход╕в громадян. У раз╕ зб╕льшення загально╖ суми податкового боргу до розм╕ру, що перевищу╓ ш╕стдесят неоподатковуваних м╕н╕мум╕в доход╕в громадян, контролюючий орган надсила╓ (вруча╓) податкову вимогу такому платнику податк╕в.
Сл╕д зазначити, що ф╕зичн╕ особи – громадяни мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу:
за м╕сцем проживання (ре╓страц╕╖) для проведення зв╕рки даних щодо нараховано╖ суми податку на нерухоме майно, в╕дм╕нне в╕д земельно╖ д╕лянки;
за м╕сцем сво╓╖ ре╓страц╕╖ для проведення зв╕рки даних щодо нараховано╖ суми транспортного податку;
за м╕сцем знаходження земельно╖ д╕лянки для проведення зв╕рки даних щодо нараховано╖ суми плати за землю.
Б╕льш детально з цим роз’ясненням ви можете ознайомитись на Загальнодоступному ╕нформац╕йно-дов╕дковому ресурс╕ ДПС Укра╖ни (категор╕я питання 128.01)

26.02.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕.


В╤ДБУЛИСЬ ЗМ╤НИ У ОСОБИСТИХ ДАНИХ – ЗАВ╤ТАЙТЕ ДО ПОДАТКОВО╥!

Головне управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ зверта╓ увагу громадян, що в╕дпов╕дно до вимог Податкового кодексу Укра╖ни (пункт 70.7 статт╕ 70 Кодексу) ф╕зичн╕ особи – платники податк╕в зобов’язан╕ подавати контролюючим органам в╕домост╕ про зм╕ну даних, як╕ вносяться до Державного ре╓стру ф╕зичних ос╕б – платник╕в податк╕в (пр╕звище, ╕м’я, по батьков╕, м╕сце проживання, м╕сце народження, дата народження, сер╕я, номер св╕доцтва про народження, паспорта (аналог╕чн╕ дан╕ ╕ншого документа, що посв╕дчу╓ особу), ким ╕ коли виданий) протягом м╕сяця з дня виникнення таких зм╕н шляхом подання в╕дпов╕дно╖ заяви за формою та у порядку, визначеними у Положенн╕ про ре╓страц╕ю ф╕зичних ос╕б у Державному ре╓стр╕ ф╕зичних ос╕б – платник╕в податк╕в, затвердженому наказом М╕н╕стерства ф╕нанс╕в Укра╖ни в╕д 29 вересня 2017 № 822.
Внесення зм╕н зд╕йсню╓ться протягом трьох робочих дн╕в в╕д дня подання ф╕зичною особою Заяви за формою № 5ДР (стосовно даних, як╕ вносяться до Обл╕ково╖ картки) або Заяви за формою № 5ДРП (стосовно даних, як╕ вносяться до Пов╕домлення для ос╕б, як╕ через рел╕г╕йн╕ переконання в╕дмовились в╕д ре╓страц╕йного номера обл╕ково╖ картки платника податк╕в), до контролюючого органу за сво╓ю податковою адресою (м╕сцем проживання). У раз╕ звернення до контролюючого органу не за м╕сцем проживання строк внесення зм╕н до Державного ре╓стру може бути продовжено до п'яти робочих дн╕в. 
Загалом, в с╕чн╕ 2020 року до Центр╕в обслуговування платник╕в област╕ звернулося 3892 громадянина для отримання ре╓страц╕йного номера обл╕ково╖ картки платника податк╕в або в╕дм╕тки про наявн╕сть права зд╕йснювати будь-як╕ платеж╕ за сер╕╓ю та номером паспорта, в тому числ╕ п╕сля внесення в╕дпов╕дних зм╕н.

25.02.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


НА ЧЕРН╤Г╤ВЩИН╤ П╤ДБИТО ПЕРШ╤ П╤ДСУМКИ ДЕКЛАРАЦ╤ЙНО╥ КАМПАН╤╥


Протягом с╕чня на Черн╕г╕вщин╕ податков╕ декларац╕╖ про майновий стан ╕ доходи  за 2019 р╕к подали  725 громадян, як╕ задекларували 75,3 млн грн доход╕в. ╤з загально╖ к╕лькост╕ декларант╕в, 382 громадянина, як╕ мали обов’язок задекларувати доходи. Вони самост╕йно визначили до сплати в бюджет понад 1,4 млн грн податку на доходи ф╕зичних ос╕б та 375,7 тис грн  в╕йськового збору.  ╤нш╕ 343 громадянина  подали податков╕ декларац╕╖ з метою одержання податково╖ знижки та визначили до повернення з бюджету 906,3 тис грн податку на доходи ф╕зичних ос╕б.
Нагаду╓мо, обов’язок подання декларац╕╖ про майновий стан ╕ доходи виника╓ у раз╕ отримання громадянами упродовж 2019 року доход╕в не в╕д податкових агент╕в, в╕д зд╕йснення операц╕й з ╕нвестиц╕йними активами, надання майна в оренду ф╕зичним особам, у вигляд╕ виграш╕в, спадщини чи подарунк╕в, ╕ноземних доход╕в, ╕нших доход╕в, як╕ не були оподаткован╕ протягом року за м╕сцем виплати доходу, але не ╓ зв╕льненими в╕д оподаткування.
Останн╕й день подання декларац╕╖ – 30 кв╕тня 2020 року, а для охочих реал╕зувати сво╓ право на податкову знижку за насл╕дками 2019 року податкова декларац╕я пода╓ться по 31 грудня 2020 року включно.

24.02.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


НЮАНСИ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОСТ╤: ЯКЩО У ВЛАСНОСТ╤ -
БУДИНОК ╤ КВАРТИРА

В╕дпов╕дно до п.п. 266.1.1 п. 266.1 ст. 266 Податкового кодексу Укра╖ни в╕д 02 грудня 2010 року № 2755-VI ╕з зм╕нами та доповненнями (дал╕ – Кодекс) платниками податку на нерухоме майно, в╕дм╕нне в╕д земельно╖ д╕лянки, ╓ ф╕зичн╕ та юридичн╕ особи, в тому числ╕ нерезиденти, як╕ ╓ власниками об'╓кт╕в житлово╖ та/або нежитлово╖ нерухомост╕.
Зг╕дно з вимогами ст. 266 Кодексу об’╓ктом оподаткування ╓ об’╓кт житлово╖ та нежитлово╖ нерухомост╕, в тому числ╕ його частка.
Базою оподаткування податком на нерухоме майно, в╕дм╕нне в╕д земельно╖ д╕лянки, ╓ загальна площа об’╓кт╕в житлово╖ та/або нежитлово╖ нерухомост╕, в тому числ╕ ╖х часток.
У раз╕ одночасного перебування у власност╕ платника податку квартири та житлового будинку (╖х часток) база оподаткування об'╓кт╕в житлово╖ нерухомост╕ зменшу╓ться на 180 кв. метр╕в.
Таке зменшення нада╓ться один раз за кожний базовий податковий (зв╕тний) пер╕од (р╕к).

Надання п╕льги ╕з сплати податку передбачено вимогами п.266.4 ст.266 Кодексу.
Кр╕м того, вимогами п.п.266.4.2 п.266.4 ст.266 Кодексу передбачено, що с╕льськ╕, селищн╕, м╕ськ╕ ради та ради об'╓днаних територ╕альних громад, що створен╕ зг╕дно ╕з законом та перспективним планом формування територ╕й громад, встановлюють п╕льги з податку, що сплачу╓ться на в╕дпов╕дн╕й територ╕╖, з об'╓кт╕в житлово╖ та/або нежитлово╖ нерухомост╕, що перебувають у власност╕ ф╕зичних ос╕б. П╕льги з податку, що сплачу╓ться на в╕дпов╕дн╕й територ╕╖ з об'╓кт╕в житлово╖ та нежитлово╖ нерухомост╕, для ф╕зичних ос╕б визначаються виходячи з ╖х майнового стану та р╕вня доход╕в.
П╕дпунктом 12.3.7 пункту 12.3 статт╕ 12 Кодексу не дозволя╓ться встановлювати ╕ндив╕дуальн╕ п╕льгов╕ ставки м╕сцевих податк╕в ╕ збор╕в для окремих юридичних та ф╕зичних ос╕б – п╕дпри╓мц╕в ╕ ф╕зичних ос╕б або зв╕льняти ╖х в╕д сплати таких податк╕в ╕ збор╕в.

Також, не ╓ об’╓ктом оподаткування житлова нерухом╕сть непридатна для проживання, у тому числ╕ у зв’язку з авар╕йним станом, визнана такою зг╕дно з р╕шенням с╕льсько╖, селищно╖, м╕сько╖ ради або ради об’╓днано╖ територ╕ально╖ громади, що створена зг╕дно ╕з законом та перспективним планом формування територ╕й громад (частина ╜) пп.266.2.2 п.266.2 ст.266 Кодексу).

В╕дпов╕дно до п.п. 266.3.2 п.266.3 стт.266 база оподаткування об'╓кт╕в житлово╖ та нежитлово╖ нерухомост╕, в тому числ╕ ╖х часток, як╕ перебувають у власност╕ ф╕зичних ос╕б, обчислю╓ться контролюючим органом на п╕дстав╕ даних Державного ре╓стру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державно╖ ре╓страц╕╖ прав на нерухоме майно та/або на п╕дстав╕ ориг╕нал╕в в╕дпов╕дних документ╕в платника податк╕в, зокрема документ╕в на право власност╕.
Зг╕дно з вимогами п.п. 266.7.3 п. 266.7 ст.266 Кодексу платники податку мають право звернутися до контролюючого органу за м╕сцем проживання (ре╓страц╕╖) для проведення зв╕рки даних щодо: об’╓кт╕в житлово╖ та/або нежитлово╖ нерухомост╕, в тому числ╕ ╖х часток, що перебувають у власност╕ платника податку; розм╕ру загально╖ площ╕ об’╓кт╕в житлово╖ та/або нежитлово╖ нерухомост╕, що перебувають у власност╕ платника податку; права користування п╕льгою з╕ сплати податку; розм╕ру ставки податку; нараховано╖ суми податку.
У раз╕ виявлення розб╕жностей м╕ж даними контролюючих орган╕в та даними, п╕дтвердженими платником податк╕в на п╕дстав╕ ориг╕нал╕в в╕дпов╕дних документ╕в, зокрема документ╕в на право власност╕, контролюючий орган за м╕сцем проживання (ре╓страц╕╖) платника податку проводить перерахунок суми податку ╕ надсила╓ (вруча╓) йому нове податкове пов╕домлення-р╕шення. Попередн╓ податкове пов╕домлення-р╕шення вважа╓ться скасованим (в╕дкликаним).

21.02.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕.


ЯК ЗАДЕКЛАРУВАТИ СПАДЩИНУ ЧИ ПОДАРУНОК, ОТРИМАН╤ ВПРОДОВЖ 2019 РОКУ

Для декларування доход╕в громадян-спадко╓мц╕в або громадян, як╕ отримали подарунок, розпод╕ляють на дв╕ категор╕╖: т╕, хто зобов’язан╕ подати р╕чну декларац╕ю та т╕, хто ма╓ право подати декларац╕ю. До яко╖ з категор╕й в╕днести спадко╓мця залежить в╕д ступеня його спор╕днення з╕ спадкодавцем, а також резидентського статусу.
До член╕в с╕м’╖ першого та другого ступен╕в спор╕днення спадкодавця чи дарувальника в╕дносяться: його батьки, чолов╕к/дружина, д╕ти, у тому числ╕ усиновлен╕, р╕дн╕ брати та сестри, д╕д та баба збоку матер╕ ╕ збоку батька, онуки.
Отож, якщо у 2019 роц╕ ви отримали спадщину або дарунок в╕д ф╕зично╖ особи-резидента, але, при цьому, не належите до член╕в с╕м’╖ першого та другого ступен╕в спор╕днення, наступа╓ обов’язок подати Декларац╕ю про майновий стан ╕ доходи. Зг╕дно з чинним законодавством варт╕сть будь-яко╖ спадщини (дарунка) оподаткову╓ться податком на доходи ф╕зичних ос╕б ( дал╕ ПДФО) за ставкою 5 в╕дсотк╕в та в╕йськовим збором. Якщо ж така спадщина (подарунок) успадкову╓ться (отриму╓ться) спадко╓мцем (обдаровуваним) резидентом в╕д нерезидента або навпаки, то у цьому випадку будь-який об’╓кт спадщини (подарунка), що успадкову╓ться (отриму╓ться), окр╕м в╕йськового збору за ставкою 1,5 в╕дсотка, оподаткову╓ться ПДФО за ставкою 18 в╕дсотка.
Дох╕д у вигляд╕ вартост╕ успадкованого (подарованого) майна в╕д член╕в с╕м’╖ спадкодавця (дарувальника) першого та другого ступен╕в спор╕днення оподаткову╓ться за нульовою ставкою ПДФО та зв╕льня╓ться в╕д оподаткування в╕йськовим збором.

21.02.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕.


ПРО ОСОБЛИВОСТ╤ СПРАВЛЯННЯ ЕКОЛОГ╤ЧНОГО ПОДАТКУ ЗА РОЗМ╤ЩЕННЯ В╤ДХОД╤В У СПЕЦ╤АЛЬНО В╤ДВЕДЕНИХ ДЛЯ ЦЬОГО М╤СЦЯХ ЧИ НА ОБ’╢КТАХ
НА ТЕРИТОР╤╥ ЧЕРН╤Г╤ВСЬКО╥ ОБЛАСТ╤


Головне управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ нада╓ рекомендац╕╖ щодо справляння еколог╕чного податку (дал╕ - Податок), в умовах д╕╖ Податкового кодексу Укра╖ни (дал╕ - Кодекс) та в╕дпов╕дно до листа Департаменту еколог╕╖ та природних ресурс╕ Черн╕г╕всько╖ ОДА в╕д 17.02.2020 № 04-14/411.
Порядок справляння Податку регламенту╓ться статтями 240-250 Розд╕лу VIII Кодексу.
Проте Головне управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ з метою уникнення помилок платниками податку при визначенн╕ податкового зобов’язання за рахунок правильного застосування п╕двищуючих коеф╕ц╕╓нт╕в до ставок еколог╕чного податку доводить до в╕дома платник╕в податку наступне.
Нарахування податкових зобов’язань, та й в╕дпов╕дно ╕ сплата еколог╕чного податку СГ- платниками податку за розм╕щення в╕дход╕в залежить безпосередньо в╕д ставок податку, що встановлюються залежно в╕д класу небезпеки та р╕вня небезпечност╕ в╕дход╕в, а також в╕д правильного застосування СГ- платниками податку коеф╕ц╕╓нт╕в до ставок податку, що залежать в╕д категор╕╖ звалищ (забезпечують/не забезпечують повне виключення забруднення атмосферного пов╕тря або водних об’╓кт╕в) та встановлюються залежно в╕д розташування м╕сць розм╕щення в╕дход╕в (в межах населеного пункту або на в╕дстан╕ менш як 3 км в╕д таких меж, або на в╕дстан╕ в╕д 3 км в╕д меж населеного пункту).
Для з’ясування питання щодо визначення категор╕╖ еколог╕чно╖ безпеки М╕сць видалення в╕дход╕в (дал╕ – МВВ) на територ╕╖ Черн╕г╕всько╖ област╕ була проведена робоча зустр╕ч м╕ж фах╕вцями Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕, Департаменту еколог╕╖ та природних ресурс╕в Черн╕г╕всько╖ ОДА, Державно╖ еколог╕чно╖ ╕нспекц╕╖ у Черн╕г╕вськ╕й област╕. За результатом тако╖ зустр╕ч╕, Протоколом № 1 – п в╕д 23.12.2019 ╕нформац╕ю про те, що на територ╕╖ Черн╕г╕всько╖ област╕ вс╕ МВВ за сво╓ю категор╕╓ю еколог╕чно╖ безпеки не забезпечують повне виключення забруднення атмосферного пов╕тря або водних об’╓кт╕в сторони робочо╖ зустр╕ч╕ вир╕шили вважати узгодженою та такою, що може бути використана податковим органом, як оф╕ц╕йна ╕нформац╕я в╕д Департаменту еколог╕╖ та природних ресурс╕в Черн╕г╕всько╖ ОДА.
Отже, на територ╕╖ Черн╕г╕всько╖ област╕ вс╕ МВВ за сво╓ю категор╕╓ю еколог╕чно╖ безпеки не забезпечують повне виключення забруднення атмосферного пов╕тря або водних об’╓кт╕в. Тому для визначення розм╕ру податкового зобов’язання по еколог╕чному податку за розм╕щення в╕дход╕в у спец╕ально в╕дведених для цього м╕сцях чи на об’╓ктах, СГ- платникам податку у в╕дпов╕дност╕ до вимог п.4 ст. 246 Кодексу ставки податку необх╕дно зб╕льшувати у 3 рази.
Таким чином, при складан╕ Податково╖ декларац╕╖ еколог╕чного податку в колонц╕ 5 рядка 4 Додатку 3 до Податково╖ декларац╕╖ еколог╕чного податку необх╕дно зазначати розм╕р коеф╕ц╕╓нта «3» по вс╕х об’╓ктах Черн╕г╕всько╖ област╕, на яких зд╕йсню╓ться розм╕щення в╕дход╕в.

20.02.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕.


ЗА С╤ЧЕНЬ 2020 РОКУ М╤СЦЕВ╤ БЮДЖЕТИ ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ ОТРИМАЛИ
МАЙЖЕ П╤ВМ╤ЛЬЯРДА ГРИВЕНЬ

У Головному управл╕нн╕ ДПС в Черн╕г╕вськ╕й област╕ пов╕домили, що до м╕сцевих бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в Черн╕г╕всько╖ област╕ у с╕чн╕ 2020 року над╕йшло 498,5 млн грн в╕д сплати податк╕в ╕ збор╕в.
Найб╕льшу частку у загальн╕й сум╕ сплачених податк╕в (58 в╕дс.) займа╓ податок на доходи ф╕зичних ос╕б, якого над╕йшло 289 млн грн, з них до обласного бюджету спрямовано майже 58 млн грн, решту – до бюджет╕в об’╓днаних територ╕альних громад та район╕в.
За рахунок податку на майно (за земельн╕ д╕лянки, нерухом╕сть та транспорт) забезпечено ще 15,5 в╕дс. доход╕в бюджет╕в територ╕альних громад (77,4 млн гривень). ╢диного податку на п╕дпри╓мницьку д╕яльн╕сть над╕йшло 107,5 млн гривень (21,6 в╕дс. загально╖ суми).
Частка решти податк╕в ╕ збор╕в становить 5 в╕дс. загально╖ суми надходжень: податку на прибуток сплачено близько 1 млн грн, рентно╖ плати за користування природними ресурсами – 8,6 млн грн, акцизного податку в╕д реал╕зац╕╖ алкогольно╖ та тютюново╖ продукц╕╖ – 12,7 млн грн, плати за л╕ценз╕╖ на продаж алкогольних напо╖в та тютюнових вироб╕в – 1,3 млн гривень.
Значн╕ суми податк╕в у с╕чн╕ сплачено представниками галуз╕ с╕льського господарства – 132,6 млн грн або 26,6 в╕дс. загально╖ суми, в╕д установ сфери державного управл╕ння, осв╕ти та охорони здоров’я над╕йшло 106,6 млн грн (21,4 в╕дс.), промисловими п╕дпри╓мствами забезпечено 63,1 млн грн (12,7 в╕дс.).
В╕д суб’╓кт╕в господарювання, що працюють у сфер╕ торг╕вл╕ та громадського харчування, над╕йшло 34 млн грн (6,8 в╕дс. доход╕в м╕сцевих бюджет╕в), транспорту – 29,6 млн грн (5,9 в╕дс.), галуз╕ л╕сового господарства – 8,9 млн грн (1,8 в╕дс.), буд╕вництва – 7,6 млн грн (1,5 в╕дсотка).

20.02.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕.


ПРО НЕГАТИВН╤ НАСЛ╤ДКИ ЗАБОРГОВАНОСТ╤ З ╢СВ

В управл╕нн╕ по робот╕ з податковим боргом Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ ╕нформують, що протягом 2019 року платниками Черн╕г╕вщини сплачено 4,8 млрд грн ╓диного внеску. Спостер╕га╓ться високий в╕дсоток добров╕льно╖ сплати ╓диного внеску. Поряд з цим, станом на початок с╕чня 2020 року заборгован╕сть з╕ сплати ╓диного внеску по Черн╕г╕вськ╕й област╕ склала 204 млн грн, з яких 134 млн грн - борг ф╕зичних ос╕б-п╕дпри╓мц╕в.
З метою зменшення заборгованост╕ податк╕вц╕ проводять сп╕льн╕ заходи, зустр╕ч╕ з кер╕вництвом п╕дпри╓мств–боржник╕в, роз’яснюють необх╕дн╕сть сво╓часно╖ сплати та погашення заборгованост╕ з ╓диного внеску. Зд╕йсню╓ться анал╕тична робота заборгованост╕ по ╓диному внеску, направляють вимоги боржникам та, у раз╕ невиконання вимог, зд╕йсню╓ться передача узгоджених вимог про сплату боргу, ╕нших виконавчих документ╕в для примусового стягнення до орган╕в Державно╖ виконавчо╖ служби.
З метою покращення роботи щодо стягнення заборгованост╕ з ╓диного внеску органами ДПС застосову╓ться ╕ндив╕дуальне ╕нформування ф╕зичних ос╕б – п╕дпри╓мц╕в, ос╕б, як╕ провадять незалежну профес╕йну д╕яльн╕сть про розм╕р боргу та дату його виникнення. На адресу боржник╕в направляються вимоги про сплату боргу (недо╖мки) по ╓диному внеску.
Сл╕д пам’ятати, що наявн╕сть заборгованост╕ по сплат╕ ╓диного внеску – це не лише недотримання кошт╕в державою, а ще й втрата особами, як╕ п╕длягають загальнообов’язковому страхуванню страхового, стажу, а також права на пенс╕ю.
Головне управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ нагаду╓ платникам, що при заповненн╕ плат╕жних документ╕в необх╕дно ч╕тко дотримуватись вимог Порядку заповнення документ╕в на переказ у раз╕ сплати (стягнення) податк╕в, збор╕в, митних платеж╕в, ╓диного внеску, зд╕йснення бюджетного в╕дшкодування податку на додану варт╕сть, повернення помилково або надм╕ру зарахованих кошт╕в, затвердженого наказом М╕н╕стерства ф╕нанс╕в Укра╖ни в╕д 24.07.2015 №666.
У раз╕ перерахування кошт╕в в рахунок погашення боргу по ╓диному внеску, при заповненн╕ призначення платежу у пол╕ №2 друку╓ться код виду сплати «140», який символ╕зу╓ «Надходження до бюджету кошт╕в у рахунок погашення податкового боргу/недо╖мки з ╓диного внеску».
Нагаду╓мо, що з 01.01.2020 року д╕ють нов╕ рахунки для сплати ╓диного внеску. Вс╕ рекв╕зити рахунк╕в знаходяться на субсайт╕ Територ╕альних орган╕в ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ за посиланням: https://ch.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/ .

19.02.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕.


ЯК ЗАДЕКЛАРУВАТИ СПАДЩИНУ ЧИ ПОДАРУНОК, ОТРИМАН╤ ВПРОДОВЖ 2019 РОКУ

Для декларування доход╕в громадян-спадко╓мц╕в або громадян, як╕ отримали подарунок, розпод╕ляють на дв╕ категор╕╖: т╕, хто зобов’язан╕ подати р╕чну декларац╕ю та т╕, хто ма╓ право подати декларац╕ю. До яко╖ з категор╕й в╕днести спадко╓мця залежить в╕д ступеня його спор╕днення з╕ спадкодавцем, а також резидентського статусу.
До член╕в с╕м’╖ першого та другого ступен╕в спор╕днення спадкодавця чи дарувальника в╕дносяться: його батьки, чолов╕к/дружина, д╕ти, у тому числ╕ усиновлен╕, р╕дн╕ брати та сестри, д╕д та баба збоку матер╕ ╕ збоку батька, онуки.
Отож, якщо у 2019 роц╕ ви отримали спадщину або дарунок в╕д ф╕зично╖ особи-резидента, але, при цьому, не належите до член╕в с╕м’╖ першого та другого ступен╕в спор╕днення, наступа╓ обов’язок подати Декларац╕ю про майновий стан ╕ доходи. Зг╕дно з чинним законодавством варт╕сть будь-яко╖ спадщини (дарунка) оподаткову╓ться податком на доходи ф╕зичних ос╕б ( дал╕ ПДФО) за ставкою 5 в╕дсотк╕в та в╕йськовим збором. Якщо ж така спадщина (подарунок) успадкову╓ться (отриму╓ться) спадко╓мцем (обдаровуваним) резидентом в╕д нерезидента або навпаки, то у цьому випадку будь-який об’╓кт спадщини (подарунка), що успадкову╓ться (отриму╓ться), окр╕м в╕йськового збору за ставкою 1,5 в╕дсотка, оподаткову╓ться ПДФО за ставкою 18 в╕дсотка.
Дох╕д у вигляд╕ вартост╕ успадкованого (подарованого) майна в╕д член╕в с╕м’╖ спадкодавця (дарувальника) першого та другого ступен╕в спор╕днення оподаткову╓ться за нульовою ставкою ПДФО та зв╕льня╓ться в╕д оподаткування в╕йськовим збором.

19.02.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕.


НА ЧЕРН╤Г╤ВЩИН╤ К╤ЛЬК╤СТЬ ЗАРЕ╢СТРОВАНИХ П╤ДПРИ╢МЦ╤В ЗРОСТА╢

На початок 2020 року на Черн╕г╕вщин╕ к╕льк╕сть заре╓строваних ф╕зичних ос╕б – п╕дпри╓мц╕в становила 36285 ос╕б, що на 1097 б╕льше, н╕ж на початок 2019 року.
Зокрема, сутт╓во зросла к╕льк╕сть ФОП╕в на спрощен╕й систем╕ оподаткування. Загалом, пор╕вняно з минулим роком, спрощенц╕в поб╕льшало на 1534 особи. Так, якщо на 1 с╕чня 2019 року на спрощен╕й систем╕ оподаткування перебувало 26896 ос╕б, то на 1 с╕чня цього року в╕дбулося зростання до 28430 п╕дпри╓мц╕в. При цьому третю групу обрали 10357 ос╕б, що на 1469 б╕льше, н╕ж на 1 с╕чня попереднього року.
Зростання п╕дпри╓мницького середовища св╕дчить про сприятливий б╕знес кл╕мат в област╕. А зростання р╕вня спрощенц╕в вплинуло ╕ на зб╕льшення надходжень до бюджету в╕д ╓диного податку.
Так, у 2019 роц╕ платниками – ф╕зичними особами було сплачено 502 млн грн ╓диного податку, що на 25,7 в╕дс., або на 102,5 млн грн б╕льше, н╕ж у 2018 роц╕.

18.02.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


НА ТЕРИТОР╤╥ ЧЕРН╤Г╤ВСЬКОГО РАЙОНУ ВИКРИТО П╤ДП╤ЛЬНИЙ ЦЕХ

Сп╕вроб╕тники податково╖ м╕л╕ц╕╖ ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ п╕д процесуальним кер╕вництвом прокуратури Черн╕г╕всько╖ област╕ в ход╕ проведення операц╕╖ «Акциз–2020» викрили черговий п╕дп╕льний цех з виготовлення фальсиф╕ковано╖ гор╕лки.

Не будучи заре╓строваним в якост╕ суб’╓кта господарювання та не маючи л╕ценз╕╖ на право роздр╕бно╖ торг╕вл╕ алкогольними напоями, житель Черн╕г╕вського району на територ╕╖ приватного помешкання орган╕зував виробництво алкогольного сурогату. Розливав сурогат в скляну тару, використовуючи етикетки в╕домих торг╕вельних марок та п╕дроблен╕ марки акцизного податку, а також - в пластикову тару об‘╓мом 2 та 5 л╕тр╕в.

Реал╕зовували д╕лки недоброяк╕сну продукц╕ю через торг╕вельну мережу Черн╕г╕всько╖ област╕, шляхом розм╕щення оголошень в закритих групах моб╕льних додатк╕в митт╓вих пов╕домлень та мережу ╤нтернет.
За результатами обшук╕в з незаконного об╕гу вилучено 820 л╕тр╕в гор╕лки в асортимент╕ (в склян╕й та пластиков╕й тар╕), 504 марки акцизного податку з в╕зуальними ознаками п╕дробки та автомоб╕ль, який використовувався для транспортування фальсиф╕кату.

17.02.2020 За пов╕домлення податково╖ м╕л╕ц╕╖.


ГОЛОВНЕ УПРАВЛ╤ННЯ ╤НФОРМУ╢ ПРО РЕЖИМ РОБОТИ
ЦОП ТА ДП╤ П╤Д ЧАС ДЕКЛАРАЦ╤ЙНО╥ КАМПАН╤╥

Для подання податково╖ декларац╕╖ про майновий стан ╕ доходи з метою декларування доход╕в отриманих у минулому роц╕, платник ма╓ звернутися до податково╖ служби за м╕сцем сво╓╖ податково╖ адреси (особисто або через уповноважену особу). При цьому податковою адресою платника податк╕в - ф╕зично╖ особи визна╓ться м╕сце ╖╖ проживання, за яким вона береться на обл╕к як платник податк╕в у контролюючому орган╕. Платник податк╕в - ф╕зична особа може мати одночасно не б╕льше одн╕╓╖ податково╖ адреси.
Аби визначити, куди саме необх╕дно звертатися, пропону╓мо ознайомитися з перел╕ком структурних п╕дрозд╕л╕в Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕, якими надаються серв╕сн╕ послуги платникам податк╕в:

№ з/п Назва центру обслуговування платник╕в, державно╖ податково╖ ╕нспекц╕╖ Адреса Номери телефо н╕в
1.ЦОП Черн╕г╕всько╖ ДП╤ Черн╕г╕вського управл╕ння вул. Кирпоноса, 28, м. Черн╕г╕в, Черн╕г╕вська область, 14000 (0462)  65-28-06, 65-28-53
2.ЦОП Сновсько╖ ДП╤ Менського управл╕ння ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ 15200, Черн╕г╕вська область, м. Сновськ, вул. Незалежност╕, 91 (04654) 2-16-77
3.Талала╖вська ДП╤ Прилуцького управл╕ння ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ 17200, Черн╕г╕вська область, смт. Талала╖вка, вул. Центральна, 16 (04634) 2-14-52
4.Ср╕бнянська ДП╤ Прилуцького управл╕ння ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ 17300, Черн╕г╕вська область, смт. Ср╕бне, вул. Миру, 25 (04639)  2-61-31
5.ЦОП Сосницько╖ ДП╤ Менського управл╕ння ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕16100, Черн╕г╕вська область, смт.Сосниця, вул. Тро╖цька, 32 (04655) 2-15-19
6. 6. ЦОП Семен╕всько╖ ДП╤ Менського управл╕ння ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ 15400, Черн╕г╕вська область, м. Семен╕вка, вул. Червона Площа, 10 (04659) 2-01-17
7.ЦОП Р╕пкинсько╖ ДП╤ Черн╕г╕вського управл╕ння ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕15000, Черн╕г╕вська область, смт. Р╕пки, вул. Святомикола╖вська, 83 (04641) 2-17-99
8.ЦОП Прилуцько╖ ДП╤ Прилуцького управл╕ння ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ 17500, Черн╕г╕вська обл., м. Прилуки, вул. Ки╖вська, 214 (04637) 5-38-05
9.ЦОП Нос╕всько╖ ДП╤ Н╕жинського управл╕ння ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕17100, Черн╕г╕вська область, Нос╕вський район, м.Нос╕вка, вул. Центральна, 20 (04642) 2-20-26
10.ЦОП Новгород-С╕версько╖ ДП╤ Менського управл╕ння ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ 16000, Черн╕г╕вська область, м.Новгород – С╕верський, вул. Губернська, 24 (04658) 3-17-60
11.ЦОП Н╕жинсько╖ ДП╤ Н╕жинського управл╕ння ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ 16600, Черн╕г╕вська область, м. Н╕жин, вул. Поштова, 2 (04631) 2-50-29
12.ЦОП Менсько╖ ДП╤ Менського управл╕ння ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕15600, Черн╕г╕вська область, Менський район, м. Мена, вул. С╕верський шлях, 57 (046-44) 3-14-98
13.Кулик╕вська ДП╤ Черн╕г╕вського управл╕ння ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ 16300, Черн╕г╕вська область, смт. Кулик╕вка, вул. Партизанська, 6 (04643) 2-16-94
14.ЦОП Корюк╕всько╖ ДП╤ Менського управл╕ння ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ 15300, Черн╕г╕вська область, м.Корюк╕вка, вул. Передзаводська, 2 (04657) 2-11-75
15.ЦОП Коропсько╖ ДП╤ Менського управл╕ння ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕16200, Черн╕г╕вська обл., Коропський р-н, смт. Короп, вул. Ки╖вська, 5а (04656) 2-17-99
16.ЦОП Козелецько╖ ДП╤ Н╕жинського управл╕ння ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕17000, Черн╕г╕вська область, смт. Козелець, вул. Толстого,34а (04646) 4-17-48
17.╤чнянська ДП╤ Прилуцького управл╕ння ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ 16700, Черн╕г╕вська область, м. ╤чня, вул. Воскрес╕нська, 23 (04633) 2-15-02
18.ЦОП Городнянсько╖ ДП╤ Черн╕г╕вського управл╕ння ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ 15100, Черн╕г╕вська область, м. Городня, вул. Тро╖цька, 4 (04645) 2-17-60
19.ЦОП Варвинсько╖ ДП╤ Прилуцького управл╕ння ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ 17600, Черн╕г╕вська область, смт. Варва, вул. Шевченка, 35 (04636) 2-11-39
20.Борзнянська ДП╤ Н╕жинського управл╕ння ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ 16400, Черн╕г╕вська область, смт. Борзна, вул. П. Кул╕ша, 113 (04653) 2-14-70
21.Бобровицька ДП╤ Н╕жинського управл╕ння ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ 17400, Черн╕г╕вська область, м. Бобровиця, вул. Незалежност╕, 4 (04631) 2-50-29
22.ЦОП Бахмацько╖ ДП╤ Прилуцького управл╕ння ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕16500, Черн╕г╕вська область, м.Бахмач, вул.Черн╕г╕вська,2а (04635) 4-30-42

Сл╕д зазначити, що приймання декларац╕й зд╕йсню╓ться:
з понед╕лка по четвер: з 9 год. 00 хв. до 18 год. 15 хв.;
у п'ятницю: з 9 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.;
перерва на об╕д: з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.
Також зверта╓мо увагу, що декларант може обрати ще так╕ способи подання податково╖ декларац╕╖:
- в електронн╕й форм╕ з дотриманням вимог закон╕в щодо електронного документооб╕гу - не п╕зн╕ше зак╕нчення останньо╖ години дня, в якому сплива╓ граничний строк подання податково╖ декларац╕╖;
- поштою з пов╕домленням про вручення та з описом вкладення - не п╕зн╕ше н╕ж за п'ять дн╕в до зак╕нчення граничного строку подання податково╖ декларац╕╖.

17.02.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ДОВ╤ДКУ ПРО СУМИ ВИПЛАЧЕНИХ ДОХОД╤В ТА УТРИМАНИХ ПОДАТК╤В МОЖНА ОТРИМАТИ В ЕЛЕКТРОННОМУ КАБ╤НЕТ╤


Трива╓ пер╕од подання декларац╕й державними службовцями та особами, уповноваженими на виконання функц╕й держави або м╕сцевого самоврядування. ╤ традиц╕йно у ц╕ дн╕ зроста╓ к╕льк╕сть користувач╕в Електронного каб╕нету. Серв╕с дозволя╓ оперативно та у будь-який час отримати в╕домост╕ про суми виплачених доход╕в та утриманих податк╕в, необх╕дн╕ для заповнення декларац╕╖.
Щоб скористатися послугою «Отримання в╕домостей з Державного ре╓стру ф╕зичних ос╕б – платник╕в податк╕в про суми виплачених доход╕в та утриманих податк╕в», користувачу необх╕дно мати квал╕ф╕кований електронний п╕дпис. Запит на отримання тако╖ ╕нформац╕╖ надсила╓ться у приватн╕й частин╕ Електронного каб╕нету, вх╕д до яко╖ зд╕йсню╓ться саме за допомогою такого електронного п╕дпису.
Скористатися ц╕╓ю послугою можуть державн╕ службовц╕ або члени ╖х с╕мей при поданн╕ щор╕чно╖ декларац╕╖ особами, уповноваженими на виконання функц╕й держави або м╕сцевого самоврядування.
В╕домост╕ про отриман╕ доходи також можна отримати у паперовому вигляд╕. Для цього необх╕дно звернутися до контролюючого органу.
Зверта╓мо увагу, що 10 лютого був останн╕м днем подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь ф╕зичних ос╕б, а також сум утриманого з них податку, в╕дпов╕дно до якого зд╕йсню╓ться  накопичення ╕нформац╕╖ про доходи громадян в Державному ре╓стр╕ ф╕зичних ос╕б – платник╕в податк╕в.
Зг╕дно з Регламентом комп’ютерно╖ обробки податково╖ зв╕тност╕ в контролюючих органах протягом дев’яти робочих дн╕в п╕сля граничного строку подання зв╕ту зд╕йсню╓ться обробка таких в╕домостей, тобто останн╕й день обробки зв╕тност╕ – 21 лютого 2020 року.
Отже, вже з 22 лютого цього року громадяни, як╕ заре╓строван╕ у Державному ре╓стр╕ ф╕зичних ос╕б – платник╕в податк╕в, можуть отримати в╕домост╕ про сво╖ доходи за 2019 р╕к.

17.02.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕.


ПОДАТОК НА ДОХОДИ – Л╤ДЕР У НАПОВНЕНН╤ М╤СЦЕВИХ БЮДЖЕТ╤В ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ

У с╕чн╕ до м╕сцевих бюджет╕в област╕ над╕йшло 289 млн грн податку на доходи ф╕зичних ос╕б (ПДФО).
Нагада╓мо, що податковою службою област╕ сп╕льно з органами виконавчо╖ влади та органами м╕сцевого самоврядування нараз╕ проводяться сп╕льн╕ заходи, спрямован╕ на дет╕н╕зац╕ю зайнятост╕ населення: зустр╕ч╕ з суб’╓ктами господарювання, в╕дв╕дування м╕сць зд╕йснення ╖х д╕яльност╕, роз’яснювальна робота щодо легал╕зац╕╖ найманих прац╕вник╕в.
Це вплинуло на надходження ПДФО. У с╕чн╕ 2020 року аналог╕чний показник минулого року перевищено майже на 21 в╕дсоток або на 49,7 млн гривень.
Податкова служба област╕ наголошу╓, що ПДФО ╓ основним джерелом наповнення м╕сцевих бюджет╕в. В структур╕ надходжень в╕н займа╓ позиц╕ю л╕дера – близько 58 в╕дсотк╕в в╕д загально╖ суми ╕нших податк╕в ╕ збор╕в.
Головне управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ зверта╓ увагу роботодавц╕в  на дотримання вимог трудового законодавства: оф╕ц╕йне оформлення сп╕вроб╕тник╕в, сво╓часну виплату зароб╕тно╖ плати, недопущення ╖╖ виплати в  «конвертах». Це дасть можлив╕сть сво╓часного ╕  повного наповнення м╕сцевих бюджет╕в та забезпечення соц╕альних гарант╕й.

14.02.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЯКЩО ВАМ ТЕЛЕФОНУЮТЬ В╤Д ╤МЕН╤ ПОДАТК╤ВЦ╤В ╤ ПРОПОНУЮТЬ: "НАДАЙТЕ Ф╤НАНСОВУ ДОПОМОГУ", ЗНАЙТЕ – ЦЕ ШАХРА╥ !

У Головному управл╕нн╕ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ попереджають платник╕в област╕, що вкотре актив╕зувалися телефонн╕ шахра╖, як╕ д╕ють п╕д виглядом податк╕вц╕в.
Цього разу заф╕ксовано дзв╕нки з номеру 0500724316 на телефони суб’╓кт╕в господарювання Семен╕вського району. П╕дпри╓мц╕в просили зателефонувати начальнику Семен╕всько╖ ДП╤ за номером телефону 0500724155. За цим номером нев╕дома особа представлялася начальником ДП╤ та просила надати ф╕нансову допомогу.
У Прилуцькому район╕ за аналог╕чною схемою п╕дпри╓мцям надходили дзв╕нки з номеру 0661189478. Нев╕домий також пов╕домляв, що ╖м треба передзвонити начальнику Бахмацько╖ ДП╤ на номер 0997364737. Особа, яка в╕дпов╕дала на дзв╕нок, пропонувала перерахувати грошов╕ кошти на плат╕жну картку.
Шановн╕ платники! Заклика╓мо вас бути пильними та не п╕ддаватися на провокац╕╖.


Попереджа╓мо: у раз╕ надходження таких дзв╕нк╕в з будь-якими незаконними пропозиц╕ями або вимогами одразу пов╕домляйте прац╕вник╕в п╕дрозд╕лу з питань запоб╕гання та виявлення корупц╕╖ за номерами телефону: (0462) 652-315, 652-392, 668-522.

14.02.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕.


У С╤ЧН╤ ПЛАТНИКАМ ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ В╤ДШКОДОВАНО 77 М╤ЛЬЙОН╤В ГРИВЕНЬ ПДВ

Протягом с╕чня 2020 року Головним управл╕нням ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ проведено камеральн╕ перев╕рки 125 суб’╓кт╕в господарювання-юридичних ос╕б щодо визначення достов╕рност╕ нарахування сум бюджетного в╕дшкодування ПДВ.
У с╕чн╕ платники заявили до в╕дшкодування з бюджету 59,8 млн грн, що на 31,6 млн грн менше, н╕ж у в╕дпов╕дному пер╕од╕ минулого року (91,4 млн грн). В╕дшкодовано 77 млн грн, що на 69 млн грн менше в╕дпов╕дного пер╕оду 2019 року (146 млн грн).
За результатами перев╕рок упереджено безп╕дставно задекларовану до в╕дшкодування суму ПДВ у розм╕р╕ 15 млн гривень.

13.02.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕.


ОСНОВН╤ ВИПАДКИ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ПОДАННЯ ПОДАТКОВО╥ ДЕКЛАРАЦ╤╥ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН ╤ ДОХОДИ

╤нформац╕йн╕ матер╕али13кБ
Скачати


КУДИ ПОДА╢ТЬСЯ ДЕКЛАРАЦ╤Я ПРО ДОХОДИ,
ЯКЩО М╤СЦЕ ПРОЖИВАННЯ НЕ СП╤ВПАДА╢ З М╤СЦЕМ РЕ╢СТРАЦ╤╥?

В Головному управл╕нн╕ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ роз'яснили платникам податк╕в, як╕, в╕дпов╕дно до норм чинного законодавства зобов’язан╕ (мають право) подати р╕чну податкову декларац╕ю про майновий стан ╕ доходи отриман╕ у минулому роц╕, але на даний час проживають не за м╕сцем ре╓страц╕╖ (прописки), а в ╕ншому м╕сц╕, що вони мають подати декларац╕ю до органу державно╖ податково╖ служби за податковою адресою, тобто за м╕сцем ре╓страц╕╖ зг╕дно з паспортними даними.
Якщо ф╕зична особа знята з ре╓страц╕╖ за одн╕╓ю податковою адресою та не заре╓стрована за ╕ншою, подати р╕чну податкову декларац╕ю потр╕бно до контролюючого органу за попередньою податковою адресою.
У Головному управл╕нн╕ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ функц╕ону╓ 4 управл╕ння, утворен╕ на правах в╕докремлених п╕дрозд╕л╕в, до складу яких входять 22 державн╕ податков╕ ╕нспекц╕╖.
Отже, подати декларац╕ю про доходи отриман╕ протягом 2019 року можна до податково╖ ╕нспекц╕╖, яка д╕╓ на територ╕╖ обслуговування м╕сця ре╓страц╕╖ громадянина.
Платники податку  мають право звернутися до контролюючого органу  з проханням про безоплатну консультац╕ю щодо заповнення  р╕чно╖ податково╖ декларац╕╖ та  отримати бланки податково╖ декларац╕╖.
Нагаду╓мо, що податкова декларац╕я пода╓ться громадянами до 01 травня 2020 року, а  громадянами, як╕ мають право на податкову знижку – до 31 грудня 2020 року включно.

11.02.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЩОДО ЗНАЧЕННЯ КОЕФ╤Ц╤╢НТУ ╤НДЕКСАЦ╤╥ НОРМАТИВНО╥ ГРОШОВО╥ ОЦ╤НКИ ЗЕМЕЛЬ ЗА 2019 Р╤К

Головне управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ ╕нформу╓, що зг╕дно листа Держгеокадастру в╕д 03.01.2020 року № 6-28-0.22-38/2-20 ╕ндекс споживчих ц╕н за 2017-2023 роки, що використову╓ться для визначення коеф╕ц╕╓нта ╕ндексац╕╖ нормативно╖ грошово╖ оц╕нки с╕льськогосподарських уг╕дь, земель населених пункт╕в та ╕нших земель нес╕льськогосподарського призначення, застосову╓ться ╕з зазначенням 100 в╕дсотк╕в.
Значення коеф╕ц╕╓нта ╕ндексац╕╖ нормативно╖ грошово╖ оц╕нки с╕льськогосподарських уг╕дь, земель населених пункт╕в та ╕нших земель нес╕льськогосподарського призначення за 2019 р╕к становить 1,0.

06.02.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕.


ПРИЙМА╢ТЕ ПРАЦ╤ВНИКА НА РОБОТУ - ПОВ╤ДОМТЕ ПОДАТКОВ╤ ОРГАНИ

Головне управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ ╕нформу╓, що роботодавець при прийнятт╕ на роботу прац╕вника зобов’язаний:
1) укласти з найманим прац╕вником трудову угоду (контракт, догов╕р) у письмовому вигляд╕. Видати наказ про прийняття прац╕вника на роботу та над╕слати пов╕домлення до податково╖ ╕нспекц╕╖ за м╕сцем ре╓страц╕╖;
2) в обов’язковому порядку передбачити в трудов╕й угод╕ форму оплати прац╕, врахувавши при цьому, що зароб╕тна плата не може бути меншою н╕ж м╕н╕мально встановлений розм╕р. У 2020 роц╕ цей показник – 4723 гривн╕.
При виплат╕ м╕сячно╖ зароб╕тно╖ плати роботодавець зобов’язаний з нараховано╖ зарплати утримати та перерахувати до бюджету 18 в╕дсотк╕в податку на доходи ф╕зичних ос╕б, 1,5 в╕дсотки в╕йськового збору, а також сплатити 22 в╕дсотки ╓диного соц╕ального внеску з нарахованого доходу. Наприклад: при нарахуванн╕ зароб╕тно╖ плати в розм╕р╕ 4723 гривн╕ роботодавець ма╓ утримати з прац╕вника ПДФО (18%) – 850,14 грн, в╕йськовий зб╕р (1,5%) – 70,85 гривень. В╕дпов╕дно роботодавець зобов’язаний виплати найманому прац╕внику – 3802,01 грн.
Кр╕м того, роботодавець за найманого прац╕вника ма╓ сплатити на нараховану зароб╕тну плату ╓диний внесок (22%), який становить 1039,06 гривень.
За порушення трудового законодавства передбачен╕ значн╕ суми штраф╕в. Нараз╕ прац╕вники податково╖ служби сп╕льно з представниками Держпрац╕ за дорученням Прем’╓р-м╕н╕стра Укра╖ни в╕д 22.01.2020 року №2313/0/1-20 проводять заходи з дет╕н╕зац╕╖ зайнятост╕ населення. Зараз проводиться роз’яснювальна робота з суб’╓ктами господарювання, як╕ зд╕йснюють д╕яльн╕сть у сфер╕ торг╕вл╕, харчування з метою недопущення до роботи прац╕вник╕в без оформлення трудових в╕дносин.
П╕сля роз’яснювальних заход╕в прац╕вники контролюючих орган╕в будуть проводити перев╕рки зазначених суб’╓кт╕в господарювання щодо дотримання законодавства про працю.
Нагада╓мо, що оф╕ц╕йне працевлаштування – це захист соц╕альних ╕нтерес╕в громадян, гарантування права на соц╕альн╕ виплати та пенс╕йне забезпечення. Кр╕м того, нелегальна праця знижу╓ доходи державного бюджету, а отже ╕ можлив╕сть ф╕нансування державних програм соц╕ального спрямування.

06.02.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


НАДА╢ТЕ РЕПЕТИТОРСЬК╤ ПОСЛУГИ – ЗАДЕКЛАРУЙТЕ ДОХОДИ


Вчител╕ та викладач╕, як╕ не заре╓строван╕ суб'╓ктами п╕дпри╓мницько╖ д╕яльност╕, але надавали у 2019 роц╕ репетиторськ╕ послуги учням та студентам, зобов’язан╕ задекларувати сво╖ доходи.
В╕дпов╕дно до положень Податкового кодексу: якщо викладач-репетитор не ╓ ф╕зичною особою – п╕дпри╓мцем, але пост╕йно нада╓ репетиторськ╕ послуги ф╕зичним особам, то в╕н зобов’язаний включити суму таких доход╕в до загального р╕чного оподатковуваного доходу та подати податкову декларац╕ю за насл╕дками зв╕тного податкового року, а також сплатити податок з таких доход╕в.
Податкову декларац╕ю про майновий стан ╕ доходи за 2019 р╕к викладачам-репетиторам сл╕д подати до 01 травня 2020 року за м╕сцем податково╖ адреси (ре╓страц╕╖).
Суму податкових зобов’язань з податку на доходи ф╕зичних ос╕б та в╕йськового збору, зазначену в р╕чн╕й податков╕й декларац╕╖ так╕ особи самост╕йно сплачують до 1 серпня 2020 року. Доходи в╕д репетиторства оподатковуються податком на доходи ф╕зичних ос╕б за ставкою 18 в╕дсотк╕в. Також ╕з вказаних доход╕в справля╓ться в╕йськовий зб╕р за ставкою 1,5 в╕дсотка.

05.02.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕.


СВО╢ЧАСНО СПЛАЧУЙТЕ ╢СВ, ЩОБ УНИКНУТИ ПОДАТКОВОГО БОРГУ


Головне управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ нагаду╓, що сво╓часна сплата ╓диного внеску гаранту╓ громадянам право на соц╕альний захист, а це: соц╕альн╕ гарант╕╖ на випадок безроб╕ття, нещасних випадк╕в чи профес╕йних захворювань, г╕дне пенс╕йне забезпечення та ╕нш╕ виплати. Юридичним особам та ф╕зичним особам-п╕дпри╓мцям, членам фермерських господарств, особам, як╕ провадять незалежну профес╕йну д╕яльн╕сть - завжди сл╕д пам’ятати, що несво╓часна сплата ╕ накопичення заборгованост╕ з ╓диного внеску призводить до негативних насл╕дк╕в та ф╕нансових санкц╕й.
╢диний внесок п╕дляга╓ сплат╕ незалежно в╕д ф╕нансового стану платника. За порушення законодавства по ╓диному внеску, зокрема за несплату (неперерахування) або несво╓часну сплату (несво╓часне перерахування) ╓диного внеску на платник╕в, як╕ допустили зазначене порушення, наклада╓ться штраф та нарахову╓ться пеня.
Зверта╓мо увагу, що розстрочення та в╕дстрочення заборгованост╕ з╕ сплати ╓диного внеску д╕ючим законодавством не передбачено, заборгован╕сть не п╕дляга╓ списанню, кр╕м того не застосову╓ться строк давност╕ щодо нарахування, застосування та стягнення сум недо╖мки, штраф╕в та пен╕.
Про наявн╕сть або в╕дсутн╕сть заборгованост╕ можна д╕знатись в «Електронному каб╕нет╕ платника» або безпосередньо звернувшись до органу ДПС з в╕дпов╕дною письмовою заявою.

05.02.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


МАЛИЙ ТА СЕРЕДН╤Й Б╤ЗНЕС ЗА РАХУНОК СПЛАТИ ПОДАТК╤В ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПОЛОВИНУ НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТ╤В ТЕРИТОР╤АЛЬНИХ ГРОМАД ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ

У 2019 роц╕ до бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в Черн╕г╕всько╖ област╕ суб’╓ктами господарювання середнього ╕ малого б╕знесу сплачено б╕льше 5,5 млрд грн податк╕в ╕ збор╕в. У Головному управл╕нн╕ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ пов╕домляють, що це становить 51 в╕дс. в╕д загально╖ суми надходжень минулого року.
До державного бюджету представниками середнього б╕знесу спрямовано майже 1,6 млрд грн податк╕в ╕ збор╕в (32 в╕дс. доход╕в бюджету), малого б╕знесу та м╕кроп╕дпри╓мництва – понад 1 млрд грн (майже 22 в╕дс.).
До м╕сцевих бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в в╕д суб’╓кт╕в середнього п╕дпри╓мництва над╕йшло 1,3 млрд грн (22,4 в╕дс. загально╖ суми), в╕д малого б╕знесу – 1,5 млрд грн. (майже 26 в╕дс.).
Досить значн╕ суми у склад╕ доход╕в територ╕альних громад забезпечують п╕дпри╓мства середнього б╕знесу у Ср╕бнянському (65,6 в╕дс. загально╖ суми в╕д сплати податк╕в), ╤чнянському (48,5 в╕дс.), НС╕верському (45,8 в╕дс.), Прилуцькому (40,2 в╕дс.), Р╕пкинському (37,9 в╕дс.) та Нос╕вському (36 в╕дс.) районах. Для м╕ст обласного значення характерний дещо менший вклад ц╕╓╖ категор╕╖ п╕дпри╓мств у доходну частину: в╕д 12 до 14,4 в╕дс. у Прилуках, Н╕жин╕ та Черн╕гов╕, 23,5 в╕дс. – у НовгородС╕верському.
Суб’╓кти малого б╕знесу та м╕кроп╕дпри╓мництва забезпечують понад третину доход╕в м╕сцевих бюджет╕в в╕д сплати податк╕в у Семен╕вському (близько 35 в╕дс.), Сосницькому (38,5 в╕дс.), Н╕жинському (33,6 в╕дс.), Менському (35 в╕дс.), Городнянському (34 в╕дс.) районах. У м╕стах обласного значення ц╕╓ю категор╕╓ю платник╕в найб╕льше сплачу╓ться податк╕в у м.Черн╕гов╕ – 29,5 в╕дс. загально╖ суми податкових надходжень, у НовгородС╕верському – понад 28 в╕дс., дещо менше у Прилуках (22 в╕дс.) та Н╕жин╕ (20 в╕дс.).

04.02.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ДО УВАГИ П╤ДПРИ╢МЦ╤В! НАСТУПА╢ ПЕР╤ОД ПОДАННЯ Р╤ЧНО╥ ЗВ╤ТНОСТ╤!
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДАТИ ЗВ╤Т ДО 9 ЛЮТОГО!

Ф╕зичн╕ особи — п╕дпри╓мц╕, у тому числ╕ т╕, як╕ обрали спрощену систему оподаткування, формують ╕ подають за себе зв╕т зг╕дно з додатком 5 (форма № Д5) за зв╕тний пер╕од 2019 р╕к до 09 лютого 2020 року.
У таблиц╕ 1 графа 2 форми № Д5 необх╕дно обов’язково зазначати код категор╕╖ застраховано╖ особи, а саме:
- ФО - п╕дпри╓мц╕ на загальн╕й систем╕ оподаткування – « 5 »;
- ФО - п╕дпри╓мц╕ на спрощен╕й систем╕ оподаткування – « 6 ».
Важливо! П╕дпри╓мцями загально╖ системи оподаткування – в граф╕ 3 «сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податков╕й декларац╕╖ про майновий стан ╕ доходи» в╕добража╓ться сума чистого доходу (прибутку) под╕лена на к╕льк╕сть м╕сяц╕в, протягом яких суб’╓кт перебував на обл╕ку як платник ╢СВ, а саме середньом╕сячна.
П╕дпри╓мцями на спрощен╕й систем╕ оподаткування у вказан╕й граф╕ зазнача╓ться самост╕йно визначена сума доходу,  з яко╖ платник ма╓ нам╕р сплатити ╢СВ. Розм╕р такого доходу ма╓ бути не менше м╕н╕мально╖ зарплати (у 2019 роц╕ - розм╕р м╕н╕мально╖ зароб╕тно╖ плати становив 4173 грн.).
Сума доходу, на яку нарахову╓ться ╢СВ (графа 4) не повинна перевищувати максимально╖ величини бази нарахування ╓диного внеску, встановлено╖ Законом N 2464, але й бути не менш н╕ж м╕н╕мальний розм╕р зароб╕тно╖ плати, так як сума ╢СВ не може бути меншою за розм╕р м╕н╕мального страхового внеску (у 2019 роц╕ – 918,06 грн.).

03.02.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


У РАМКАХ ОПЕРАЦ╤╥ "АКЦИЗ-2020" ВИКРИТО П╤ДП╤ЛЬНИЙ ЦЕХ

Сп╕вроб╕тники податково╖ м╕л╕ц╕╖ ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ п╕д процесуальним кер╕вництвом прокуратури Черн╕г╕всько╖ област╕ припинили д╕яльн╕сть незаконного виробництва небезпечного для здоров’я алкогольного сурогату.
П╕дп╕льний цех з виробництва фальсиф╕кованих алкогольних напо╖в знаходився в гараж╕ одного з автокооператив╕в обласного центру. Орган╕зував п╕дп╕льне виробництво з виготовлення фальсиф╕ковано╖ гор╕лки мешканець Черн╕гова в орендованому гаражному прим╕щенн╕. Виробництво та фасування продукц╕╖ в╕дбувалось в антисан╕тарних умовах з спирту нев╕домого походження та якост╕.А реал╕зац╕ю недоброяк╕сно╖ продукц╕╖ д╕лок зд╕йснював через торг╕вельну мережу, а також за допомогою мереж╕ «╤нтернет» та моб╕льних додатк╕в митт╓вих пов╕домлень.Завдяки проведеним заходам з незаконного об╕гу вилучено 1000 л╕тр╕в спирту та готового до реал╕зац╕╖ фальсиф╕кату ор╕╓нтовною варт╕стю 200 тис гривень.
Кр╕м цього були вилучен╕ пластиков╕ ╓мност╕ з залишками р╕дини з характерним запахом спирту, шланги, л╕йки та ╕нша фурн╕тура.
Нараз╕ тривають сл╕дч╕ д╕╖, спрямован╕ на встановлення канал╕в надходження сировини для виготовлення алкогольного сурогату ╕ вс╕х ос╕б, причетних до ско╓ння даного крим╕нального злочину.

03.02.2020 За пов╕домлення податково╖ м╕л╕ц╕╖.


ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ПОДАТКОВ╤Й СЛУЖБ╤ ОБЛАСТ╤ ПРОВЕЛА СВО╢ ПЕРШЕ ЗАС╤ДАННЯ

Сьогодн╕ у прим╕щенн╕ Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вський област╕ в╕дбулося перше зас╕дання Громадсько╖ ради.
П╕д час зас╕дання обрано голову Громадсько╖ ради. Шляхом в╕дкритого голосування очолити дорадчий орган дов╕рили Дмитру Адаменку, який був головою попереднього складу Громадсько╖ ради. Заступниками голови обрано Андр╕я Лося та Володимира Демиденка.
Також, на зас╕данн╕ затвердили оф╕ц╕йний бланк ради, прийняли Положення, яким керуватиметься у сво╖й робот╕ дорадчий орган.
Перед представниками громадськост╕ виступив в. о. начальника Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ Олекс╕й Л╕тв╕нов. Члени Громадсько╖ ради мали змогу отримати вичерпн╕ в╕дпов╕д╕ на поставлен╕ запитання.
Начальник управл╕ння податк╕в ╕ збор╕в з ф╕зичних ос╕б Св╕тлана Волкова по╕нформувала присутн╕х про проведення в област╕ ╕нформац╕йно╖ кампан╕╖ щодо легал╕зац╕╖ трудових в╕дносин та захисту прав найманих прац╕вник╕в. А з питань запоб╕гання та виявлення корупц╕╖ в органах ДПС виступив зав╕дувач сектору Серг╕й Романенко.
Зас╕дання пройшло жваво та результативно.

31.01.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЛЕГАЛ╤ЗАЦ╤Я ТРУДОВИХ В╤ДНОСИН – ОСНОВА ЗАХИСТУ
ТРУДОВИХ ПРАВ НАЙМАНИХ ПРАЦ╤ВНИК╤В

На виконання доручення Прем’╓р - м╕н╕стра Укра╖ни Олекс╕я Гончарука в╕д 22.01.2020 №2313/0/1-20 органами Державно╖ податково╖ служби, Держпрац╕, Пенс╕йного фонду Укра╖ни, Державно╖ служби зайнятост╕, Державно╖ служби з питань безпечност╕ харчових продукт╕в та захисту споживач╕в, ╕ншими органам виконавчо╖ влади та органами м╕сцевого самоврядування до к╕нця с╕чня поточного року шляхом зустр╕чей з платниками, в╕дв╕дування м╕сць зд╕йснення ╖х д╕яльност╕ проводяться сп╕льн╕ масово-роз’яснювальн╕ заходи, спрямован╕ на дет╕н╕зац╕ю зайнятост╕ населення.
Оф╕ц╕йне оформлення трудових в╕дносин – це запорука у соц╕альному захист╕ наймано╖ прац╕, забезпечення оплати л╕карняних та в╕дпустки, накопичувальна система загального стажу роб╕тника, гарантоване отримання пенс╕╖ ╕ т.п.
Прац╕вник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, що супроводжу╓ться пов╕домленням про такий прийом органа Державно╖ податково╖ служби.
Починаючи з лютого 2020 року за встановлен╕ факти неоформлено╖ наймано╖ прац╕ до порушник╕в законодавства будуть вжит╕ контрольно-перев╕рочн╕ заходи ╕з застосуванням штрафних та ф╕нансових санкц╕й.

29.01.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕.


НА ЧЕРН╤Г╤ВЩИН╤ З ПОЧАТКУ 2020 РОКУ ОФ╤Ц╤ЙНО ПРАЦЕВЛАШТОВАНО
ВЖЕ 4,5 ТИСЯЧ ОС╤Б

З початку року по Черн╕г╕вськ╕й област╕ оф╕ц╕йно працевлаштовано б╕льше 4,5 тисяч найманих ос╕б, про що св╕дчить податкова та ╕нша зв╕тн╕сть платник╕в, заре╓стровано 338 ф╕зичних ос╕б- п╕дпри╓мц╕в.
Питання легал╕зац╕╖ наймано╖ прац╕ знаходиться на пост╕йному контрол╕ орган╕в Державно╖ податково╖ служби, особлива увага прид╕ля╓ться платникам, що зд╕йснюють значн╕ обсяги роб╕т але мають незначну к╕льк╕сть найманих прац╕вник╕в.
Позитивна тенденц╕я оф╕ц╕йного оформлення сво╖х прац╕вник╕в спостер╕га╓ться у б╕льшост╕ сумл╕нних роботодавц╕в ╕ ╓ результатом насамперед ╖х переконання у доц╕льност╕ сво╓часного оформлення трудових в╕дносин роб╕тник╕в та ╖х соц╕ального захисту, а також заход╕в, що вживаються органами податково╖ служби сп╕льно з Держпрацею, Пенс╕йним фондом Укра╖ни, ╕ншими органами виконавчо╖ влади та органами м╕сцевого самоврядування щодо легал╕зац╕╖ наймано╖ прац╕ та зароб╕тно╖ плати.
Найб╕льше найманих ос╕б працевлаштовано роботодавцями та ф╕зичними особами-п╕дпри╓мцями, що зд╕йснюють  д╕яльн╕сть у сфер╕ оптово╖ та роздр╕бно╖ торг╕вл╕, надання послуг населенню.
Переконувати роботодавц╕в оф╕ц╕йно оформити працю сво╖х роб╕тник╕в прац╕вникам податково╖ служби доводиться ╕ п╕д час перев╕рок. Так, у минулому роц╕ в ход╕ проведення перев╕рки одного з товариств Корюк╕вського району, яке займа╓ться л╕сопильним та стругальним виробництвом, п╕д час перев╕рки подано пов╕домлення про прийняття на роботу 30 найманих прац╕вник╕в.

29.01.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


МАЙЖЕ 5,9 МЛРД ГРИВЕНЬ ПОДАТК╤В ОТРИМАЛИ М╤СЦЕВ╤ БЮДЖЕТИ ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ ЗА 2019 Р╤К

У Головному управл╕нн╕ ДПС в Черн╕г╕вськ╕й област╕ пов╕домили, що до м╕сцевих бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в Черн╕г╕всько╖ област╕ протягом 2019 року над╕йшло майже 5,9 млрд грн в╕д сплати податк╕в ╕ збор╕в.
Найб╕льшу частку у загальн╕й сум╕ сплачених податк╕в (63,9 в╕дс.) займа╓ податок на доходи ф╕зичних ос╕б, якого над╕йшло 3,7 млрд грн, з них до обласного бюджету спрямовано 750,2 млн грн, решту – до бюджет╕в об’╓днаних територ╕альних громад та район╕в.
Податку на майно (за земельн╕ д╕лянки, нерухом╕сть та автомоб╕л╕ прем╕ум-класу) забезпечено ще майже 16 в╕дс. доход╕в бюджет╕в територ╕альних громад (927,6 млн гривень). ╢диного податку на п╕дпри╓мницьку д╕яльн╕сть над╕йшло 784,2 млн гривень (13,4 в╕дс. загально╖ суми).
Частина решти податк╕в ╕ збор╕в становить 7 в╕дс. загально╖ суми надходжень: податку на прибуток сплачено 45,9 млн грн, рентно╖ плати за користування природними ресурсами – 150 млн грн, акцизного податку в╕д реал╕зац╕╖ п╕дакцизно╖ продукц╕╖ та пального – 162 млн грн, плати за л╕ценз╕╖ на продаж алкогольних напо╖в та тютюнових вироб╕в – 19,2 млн грн, еколог╕чного податку – 25,2 млн гривень.
Традиц╕йно високою залиша╓ться частка надходжень до м╕сцевих бюджет╕в област╕ в╕д установ сфери державного управл╕ння, осв╕ти та охорони здоров’я (24,9 в╕дс. загально╖ суми або 1461,4 млн грн). Також у значних розм╕рах сплачено податки представниками галуз╕ с╕льського господарства (21,6 в╕дс. або 1267,4 млн грн), промисловост╕ (14,2 в╕дс. або 832 млн грн).
В╕д суб’╓кт╕в господарювання, що працюють у сфер╕ торг╕вл╕ та громадського харчування, над╕йшло 441,9 млн грн (7,5 в╕дс. доход╕в м╕сцевих бюджет╕в), транспорту – 356,4 млн грн (6,1 в╕дс.), галуз╕ л╕сового господарства – 167,3 млн грн (2,8 в╕дс.), буд╕вництва – 90,3 млн грн (1,5 в╕дсотка).

28.01.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕.


ГРОМАДЯНАМ, ЯК╤ НЕ ЗАДЕКЛАРУВАЛИ ДОХОДИ МИНУЛОГО РОКУ, ДОНАРАХОВАНО 5,6 МЛН ГРН ПОДАТК╤В ╤ ЗБОР╤В

В управл╕нн╕ податк╕в ╕ збор╕в з ф╕зичних ос╕б Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ нагадують, що нараз╕ трива╓ кампан╕я декларування доход╕в громадян, отриманих протягом 2019 року.
Фах╕вц╕ пов╕домили результати зд╕йснення контрольно-перев╕рочних заход╕в у в╕дношенн╕ громадян област╕, як╕ у 2019 роц╕ не подали у встановлений законодавством строк податкову декларац╕ю про майновий стан та доходи та не задекларували сво╖ доходи за попередн╕й р╕к. За минулий р╕к Головним управл╕нням ДПС в област╕ було донараховано 5,6 млн грн податку на доходи ф╕зичних ос╕б та в╕йськового збору.
Переважна б╕льш╕сть перев╕рок (61 в╕дсоток), пов’язан╕ з отриманням громадянами доходу у вигляд╕ спадщини (дарування), решта - перев╕рки доходу, отриманого платником податку як додаткове благо, доходу в╕д операц╕й з ╕нвестиц╕йними активами та доходу отриманого в╕д продажу об'╓кт╕в рухомого майна.
Зверта╓мо увагу, що у випадку, коли платник податк╕в не подав декларац╕ю, контролюючий орган прийма╓ р╕шення про проведення перев╕рки та самост╕йно визнача╓ суму податкового зобов’язання. Кр╕м цього, вказане порушення тягне за собою накладення на платника штрафних санкц╕й в розм╕р╕ 25 в╕дсотк╕в суми визначеного податкового зобов’язання.

27.01.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕.


ПЛАТНИКАМ ПОДАТК╤В ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ З ДЕРЖАВНО╥ КАЗНИ В╤ДШКОДОВАНО
ПОНАД 1,1 МЛРД ГРН ПДВ

Протягом 2019 року Головним управл╕нням ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ проведено камеральн╕ перев╕рки 248 суб’╓кт╕в господарювання-юридичних ос╕б щодо визначення достов╕рност╕ нарахування сум бюджетного в╕дшкодування ПДВ. Перев╕рки зд╕йснювались у встановлен╕ законодавством терм╕ни.
Всього у минулому роц╕ заявлено до в╕дшкодування з бюджету ПДВ на суму понад 1,1 млрд грн, що на 217,5 млн грн менше, н╕ж у 2018 роц╕ (б╕льше 1,3 млрд грн).
З бюджету в╕дшкодовано протягом 2019 року б╕льше 1,1 млрд грн, що на 146,6 млн грн менше 2018 року (1,26 млрд грн).
За результатами перев╕рок упереджено безп╕дставно задекларовану до в╕дшкодування суму ПДВ у розм╕р╕ 69,6 млн гривень.

24.01.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЗАПРОШУ╢МО ГРОМАДЯН ОБЛАСТ╤ ДОЛУЧИТИСЯ
ДО ДЕКЛАРАЦ╤ЙНО╥ КАМПАН╤╥ - 2020!

Традиц╕йно, з 1 с╕чня 2020 року розпочалася Кампан╕я декларування доход╕в громадян, отриманих протягом 2019 року.
Головне управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ зверта╓ увагу громадян, що податкова декларац╕я про майновий стан ╕ доходи пода╓ться до 1 травня поточного року. Громадяни, як╕ бажають реал╕зувати сво╓ право на податкову знижку за насл╕дками 2019 року, податкову декларац╕ю можуть подати упродовж всього року.
Декларац╕я пода╓ться до Центру обслуговування платник╕в податково╖ ╕нспекц╕╖ за м╕сцем податково╖ адреси платника в один ╕з таких способ╕в (за вибором):
- особисто або уповноваженою на це особою;
- надсила╓ться поштою з пов╕домленням про вручення та з описом вкладення;
- засобами електронного зв'язку в електронн╕й форм╕ з дотриманням вимог закон╕в Укра╖ни "Про електронн╕ документи та електронний документооб╕г" та "Про електронн╕ дов╕рч╕ послуги".
Громадяни, як╕ отримали електронний цифровий п╕дпис, можуть скористатися послугами електронного серв╕су ДПС Укра╖ни «Електронний каб╕нет» та оперативно, не в╕дв╕дуючи податкову ╕нспекц╕ю, подати декларац╕ю про майновий стан ╕ доходи. Кр╕м цього, зазначений серв╕с допоможе заповнити декларац╕ю без помилок.
Додатково ╕нформу╓мо, у раз╕ надсилання податково╖ декларац╕╖ поштою, платник податку зобов’язаний зд╕йснити таке в╕дправлення не п╕зн╕ше н╕ж за п’ять дн╕в до зак╕нчення граничного строку подання податково╖ декларац╕╖,  а при поданн╕ податково╖ декларац╕╖ в електронн╕й форм╕, - не п╕зн╕ше зак╕нчення останньо╖ години дня, в якому сплива╓ такий граничний строк.

22.01.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ПОДАРУНКИ В 2020 РОЦ╤: З ЯКО╥ СУМИ СПЛАЧУ╢ТЬСЯ ПОДАТОК НА ДОХОДИ Ф╤ЗИЧНИХ ОС╤Б

Головне управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ нагаду╓, що до розрахунку загального м╕сячного (р╕чного) оподаткованого доходу не включа╓ться варт╕сть дарунк╕в, наданих ф╕зичн╕й особ╕ не в грошов╕й форм╕ юридичною особою або ф╕зичною особою - п╕дпри╓мцем – у частин╕, що не перевищу╓ 25 в╕дсотк╕в одн╕╓╖ м╕н╕мально╖ зароб╕тно╖ плати (у розрахунку на м╕сяць), встановлено╖ на 1 с╕чня зв╕тного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-як╕й сум╕ (в╕дпов╕дно пп.165.1.39 п.165.1 ст.165 Податкового кодексу Укра╖ни (дал╕ - ПКУ).
Тобто, в 2020 роц╕ варт╕сть подарунка у розм╕р╕ 1180,75 грн. не оподаткову╓ться ПДФО та в╕йськовим збором. Якщо подарунок кошту╓ б╕льше, то сума перевищення оподаткову╓ться ПДФО та в╕йськовим збором.
Також необх╕дно враховувати, що в╕дпов╕дно до п. 164.5 ст. 164 ПКУ п╕д час нарахування (надання) доход╕в у будь-як╕й не грошов╕й форм╕ базою оподаткування ╓ варт╕сть такого доходу, розрахована за звичайними ц╕нами, правила визначення яких встановлен╕ зг╕дно з ПКУ, помножена на коеф╕ц╕╓нт, який обчислю╓ться за такою формулою: К = 100 : (100 - Сп), де К - коеф╕ц╕╓нт; Сп - ставка податку, встановлена для таких доход╕в на момент ╖х нарахування.
При цьому, якщо варт╕сть подарунк╕в перевищу╓ вказаний розм╕р, то сума такого перевищення оподаткову╓ться податком на доходи ф╕зичних ос╕б як додаткове благо з урахуванням положень п.164.5 ст.164 ПКУ.

22.01.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ШАНОВН╤ ПЛАТНИКИ ПОДАТК╤В!

ТЕЛЕФОНУЙТЕ НА "ГАРЯЧУ Л╤Н╤Ю"
ГОЛОВНОГО УПРАВЛ╤ННЯ ДПС У ЧЕРН╤Г╤ВСЬК╤Й ОБЛАСТ╤
У С╤ЧН╤ 2020 РОКУ!

Дата та час проведення сеансуТемаНа запитання платник╕в в╕дпов╕да╓Телефонувати за номером:
24.01.2020р. з 10.00 до 11.00 «Кампан╕я Декларування-2020»: Хто повинен задекларувати доходи, отриман╕ у минулому роц╕? Начальник управл╕ння податк╕в ╕ збор╕в з ф╕зичних ос╕б Волкова Св╕тлана Микола╖вна652-985
30.01.2020р. з 10.00 до 11.00 Новац╕╖ у сфер╕ застосування ре╓стратор╕в розрахункових операц╕й Начальник управл╕ння податкових перев╕рок, трансфертного ц╕ноутворення та м╕жнародного оподаткування Шульга ╢вген╕й В╕кторович 652-310

22.01.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЯК╤ ВИДИ СТАТК╤В МАЮТЬ ДЕКЛАРУВАТИ МЕШКАНЦ╤ ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ?

З початком нового року стартувала «Декларац╕йна кампан╕я-2020». Громадянам потр╕бно задекларувати доходи, отриман╕ протягом 2019 року та сво╓часно сплатити податки.
Як╕ доходи п╕длягають декларуванню:
- отриман╕ в╕д особи, яка не ╓ податковим агентом (в╕д ╕нших ф╕зичних ос╕б (резидент╕в або нерезидент╕в));
- доходи в╕д податкових агент╕в, як╕ не п╕длягали оподаткуванню при виплат╕, але як╕ не зв╕льнен╕ в╕д оподаткування;
- дох╕д в╕д операц╕й з ╕нвестиц╕йними активами;
- ╕ноземн╕ доходи;
-доходи отриман╕ в╕д продажу або обм╕ну об'╓кт╕в рухомого та нерухомого майна;
-доходи отриман╕ платником податку у спадщину чи у дарунок кошт╕в, майна, майнових чи немайнових прав;
-доходи отриман╕ в╕д надання нерухомост╕ в оренду (суборенду), житловий найм.
Граничний терм╕н для платник╕в, як╕ зобов’язан╕ подавати таку декларац╕ю – 30 кв╕тня 2020 року. А для громадян, як╕ мають право на податкову знижку– 31 грудня 2020 року.
Водночас пов╕домля╓мо, що наказом М╕н╕стерства ф╕нанс╕в Укра╖ни в╕д 25 кв╕тня 2019 року №177 з 01.01.2020 року запроваджу╓ться ╕ вводиться в д╕ю нова форма податково╖ декларац╕╖.
Подати декларац╕ю необх╕дно до податково╖ ╕нспекц╕╖ за м╕сцем сво╓╖ податково╖ адреси, обравши при цьому зручний для себе спос╕б подач╕:
- особисто або уповноваженою на це особою;
- над╕слати поштою з пов╕домленням про вручення та з описом вкладення;
- засобами електронного зв’язку в електронн╕й форм╕ з дотриманням вимог закон╕в щодо електронного документооб╕гу.

22.01.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ПЛАТНИКАМИ ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ ПРОТЯГОМ 2019 РОКУ СПЛАЧЕНО 15,7 МЛРД ГРИВЕНЬ ПОДАТК╤В, ЗБОР╤В ТА ╢ДИНОГО ВНЕСКУ

До бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в платниками Черн╕г╕всько╖ област╕ у 2019 роц╕ сплачено 15,7 млрд грн податк╕в, збор╕в та ╓диного внеску. Про це пов╕домляють у Головному управл╕нн╕ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕.
У тому числ╕ до державного бюджету спрямовано понад 5 млрд гривень. Надходження перевищили позаминулор╕чн╕ на 4,7 в╕дс. або на 225 млн грн, в основному за рахунок зростання сплати податку на додану варт╕сть (на 18 в╕дс. або на 302,5 млн грн), податку на доходи ф╕зичних ос╕б та в╕йськового збору (на 17 в╕дс. або на 243 млн гривень).
Переважна б╕льш╕сть кошт╕в до державного бюджету сплачена платниками самост╕йно (99 в╕дс. загально╖ суми), в╕д проведення контрольно-перев╕рочно╖ роботи над╕йшло понад 40 млн грн та в╕д застосування заход╕в стягнення боргу – понад 30 млн гривень.
До м╕сцевих бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в в╕д сплати податк╕в над╕йшло б╕льше 5,8 млрд гривень. Показник 2018 року перевищено на 18 в╕дс. або на 905,2 млн грн за рахунок зростання сплачених сум по вс╕х бюджетоформуючих податках: податку на доходи ф╕зичних ос╕б забезпечено б╕льше на 18 в╕дс. (+575 млн грн), податку на майно – на 26,4 в╕дс. (+193,6 млн грн), ╓диного податку з п╕дпри╓мницько╖ д╕яльност╕ – на 18 в╕дс. (+119,6 млн грн), акцизного податку в╕д реал╕зац╕╖ п╕дакцизних товар╕в – на 8,8 в╕дс. (+10,3 млн грн). Рентно╖ плати за користування природними ресурсами над╕йшло на р╕вн╕ с╕чня-грудня 2018 року (+0,1 млн грн).
Кр╕м того, страхувальниками для перерахування до Пенс╕йного та ╕нших фонд╕в сплачено 4,8 млрд грн ╓диного внеску на загальнодержавне обов’язкове соц╕альне страхування. Минулор╕чний р╕вень перевищено на 16,5 в╕дс. або на понад 686 млн гривень. В╕дсоток добров╕льно╖ сплати ╢СВ залиша╓ться таким же значним, як ╕ податк╕в (99 в╕дс.).

22.01.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ДО ЯКИХ ПОРУШЕНЬ ВДАЮТЬСЯ ПРИ ПРОДАЖУ П╤ДАКЦИЗНИХ ТОВАР╤В

Управл╕нням контролю за об╕гом та оподаткуванням п╕дакцизних товар╕в Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ протягом 2019 року проведено 179 перев╕рок суб'╓кт╕в господарювання, що займаються роздр╕бною торг╕влею алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним, за результатами яких виявлено 167 порушень.
За матер╕алами вказаних перев╕рок, Головне управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ прийнято р╕шень про застосування штрафних ф╕нансових санкц╕й на суму близько 3 млн гривень.
Найб╕льше встановлено порушень – роздр╕бна торг╕вля алкогольними напоями за ц╕нами нижчими за встановлен╕ м╕н╕мальн╕ роздр╕бн╕ ц╕ни на так╕ напо╖ (штрафна ф╕нансова санкц╕я за дане порушення в╕д 10 тис грн), з початку року встановлено 73 таких порушення. Дана ситуац╕я св╕дчить про не виконання вимог суб'╓ктами господарювання Постанови КМУ в╕д 30.10.2008р. №957 «Про встановлення розм╕ру м╕н╕мальних оптово – в╕дпускних ╕ роздр╕бних ц╕н на окрем╕ види алкогольних напо╖в в╕тчизняного виробництва» (╕з зм╕нами та доповненнями). Б╕льш╕сть вищевказаних порушень виявлено в Козелецькому, Н╕жинському та Прилуцькому районах Черн╕г╕всько╖ област╕.
Також перев╕рками в минулому роц╕ встановлен╕ ╕нш╕ порушення, а саме:
роздр╕бна торг╕вля алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним без наявност╕ л╕ценз╕╖ (25), торг╕вля алкогольними напоями на розлив для споживання на м╕сц╕ СГ, що не мають статусу громадського харчування (13), збер╕гання алкогольних напо╖в у м╕сцях збер╕гання не внесених до ╢ДР (8), збер╕гання тютюнових вироб╕в у м╕сцях збер╕гання не внесених до ╢ДР (5), збер╕гання тютюнових та алкогольних вироб╕в маркованих марками акцизного податку з ознаками п╕дробки (12), порушення вимог р╕шення м╕ських рад щодо обмеження продажу алкогольних напо╖в у встановлений час доби (18) та ╕нш╕.
З початку року анульовано 27 л╕ценз╕й, на право зд╕йснення роздр╕бно╖ торг╕вл╕ алкогольними напоями та тютюновими виробами. П╕дставою ╓ порушення ст. 15-3 Закону Укра╖ни " Про державне регулювання виробництва ╕ об╕гу спирту етилового, коньячного ╕ плодового, алкогольних напо╖в, тютюнових вироб╕в та пального № 481/95-ВР", тобто продаж алкоголю/тютюну особ╕, яка не досягла 18 рок╕в.
Кр╕м цього зверта╓мо увагу, що куп╕влю алкогольних напо╖в необх╕дно зд╕йснювати виключно у спец╕ал╕зованих об’╓ктах торг╕вл╕, як╕ мають на те дозв╕л. При куп╕вл╕ звертати увагу на наявн╕сть в╕дпов╕дно╖ акцизно╖ марки на пляшц╕ та пам’ятати, що на сьогодн╕ м╕н╕мальна роздр╕бна ц╕на одн╕╓╖ пляшки гор╕лки м╕стк╕стю 0,5л., м╕цн╕стю 40% становить 89,40 гривень.

20.01.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


НА ЧЕРН╤Г╤ВЩИН╤ МИНУЛОГО РОКУ НАДХОДЖЕННЯ НА СОЦ╤АЛЬН╤ ПОТРЕБИ СКЛАЛИ ПОНАД 4,8 МЛРД ГРИВЕНЬ

Платниками Черн╕г╕вщини у 2019 роц╕ сплачено понад 4,8 млрд гривень ╓диного внеску на загальнообов’язкове державне соц╕альне страхування. В управл╕нн╕ податк╕в ╕ збор╕в з ф╕зичних ос╕б Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ наголошують, що у пор╕внянн╕ з попередн╕м роком надходження зб╕льшились на 686 млн гривень.
В╕д юридичних ос╕б над╕йшло 4,3 млрд грн, або 89 в╕дс. надходжень. З них 2,3 млрд грн сплачено бюджетними установами (48 в╕дс.). Ф╕зичн╕ особи - п╕дпри╓мц╕ сплатили понад 541 млн грн (11 в╕дс.).
Найб╕льшу частку надходжень ╓диного внеску забезпечують платники, що перебувають на обл╕ку в Черн╕г╕вськ╕й, Прилуцьк╕й та Н╕жинськ╕й ОДП╤.
У новому 2020 роц╕ розм╕р м╕н╕мально╖ зароб╕тно╖ плати становить 4723 грн., тож необх╕дний обов’язковий м╕сячний плат╕ж з ╓диного внеску складе 1039,06 гривень. 

17.01.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


НАБЛИЖА╢ТЬСЯ ГРАНИЧНИЙ ТЕРМ╤Н СПЛАТИ ╢ДИНОГО ВНЕСКУ
ЗА 4 КВАРТАЛ 2019 РОКУ

В управл╕нн╕ податк╕в ╕ збор╕в з ф╕зичних ос╕б звертають увагу платник╕в податк╕в на терм╕ни сплати ╢СВ у 2020 роц╕.
Кожен п╕дпри╓мець зобов’язаний сплачувати суму ╓диного внеску не  менше м╕н╕мального страхового внеску на м╕сяць не п╕зн╕ше 19 числа м╕сяця, що наста╓ за зв╕тним кварталом.
 Граничний терм╕н сплати ╓диного внеску п╕дпри╓мцями за 4 квартал 2019 року – 17 с╕чня 2020 року.
Зверта╓мо увагу платник╕в ╓диного внеску, що з 03.01.2020 року кошти по ╓диному внеску сплачуються платниками на нов╕ рахунки.
Переглянути нов╕ рекв╕зити рахунк╕в для сплати кошт╕в ╓диного внеску можна у розд╕л╕ «Бюджетн╕ рахунки» субсайту Територ╕альних орган╕в ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ за посиланням: https://ch.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/.

16.01.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


В ЧЕРН╤Г╤ВСЬК╤Й ОБЛАСТ╤ ВИЛУЧЕНО ПАРТ╤Ю ТЮТЮНУ, ВАРТ╤СТЮ
ПОНАД 1 МЛН ГРИВЕНЬ

Сп╕вроб╕тники податково╖ м╕л╕ц╕╖ ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ вилучили з незаконного об╕гу велику парт╕ю тютюну.
В рамках проведення операц╕╖ «Акциз-2020» було встановлено м╕сцеву мешканку, яка без в╕дпов╕дних дозв╕льних документ╕в зд╕йснювала збер╕гання з метою реал╕зац╕╖ та реал╕зац╕ю тютюну для пал╕ння. Реал╕зац╕я зд╕йснювалась через мережу ╤нтернет, закрит╕ групи в моб╕льних додатках «Viber», «WhatsApp» та через роздр╕бну мережу.
За результатами проведених заход╕в з незаконного об╕гу вилучено 780 кг тютюну ор╕╓нтовною варт╕стю понад 1 млн. гривень.
За вказаним фактом стосовно правопорушниц╕ складено протокол про адм╕н╕стративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП.14.01.2020 За пов╕домлення податково╖ м╕л╕ц╕╖.


ЯК ПЛАТНИКУ ПОДАТК╤В ПРОВЕСТИ ЗВ╤РКУ РОЗРАХУНК╤В
З БЮДЖЕТАМИ ТА Ц╤ЛЬОВИМИ ФОНДАМИ

Електронний каб╕нет забезпечу╓ можлив╕сть реал╕зац╕╖ платниками податк╕в прав та обов’язк╕в, визначених Податковим кодексом Укра╖ни (дал╕ – ПКУ) та нормативно-правовими актами, що прийнят╕ на п╕дстав╕ та на виконання ПКУ, зокрема проведення зв╕рки розрахунк╕в платник╕в податк╕в з державним та м╕сцевими бюджетами, а також одержання документа, що п╕дтверджу╓ стан розрахунк╕в, який форму╓ться автоматизовано шляхом вивантаження в╕дпов╕дно╖ ╕нформац╕╖ з Електронного каб╕нету ╕з накладенням електронного п╕дпису посадово╖ особи контролюючого органу та печатки контролюючого органу (ст. 421 ПКУ).

ОТРИМАННЯ В╤ДОМОСТЕЙ ПРО РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ КОРИСТУВАЧАМИ ЕЛЕКТРОННОГО КАБ╤НЕТУ

1. Створення та подання заяви в Електронному каб╕нет╕:
Меню «Заяви, запити для отримання ╕нформац╕╖» приватно╖ частини Електронного каб╕нету дозволя╓ платнику в електронному вигляд╕ створити та над╕слати  до ДПС Запит про отримання витягу щодо стану розрахунк╕в з бюджетами та ц╕льовими фондами за даними орган╕в ДПС (дал╕ – Запит) за формою «F/J1300203».
Верхня панель нав╕гац╕╖ у в╕кн╕ «Заяви, запити для отримання ╕нформац╕╖» дозволя╓ встановити в╕дпов╕дний пер╕од та обмежити перел╕к документ╕в за типом «J(F)13 Запити та дов╕дки». З╕ списку документ╕в обира╓ться Запит (F/J1300203) натисканням л╕во╖ клав╕ш╕ миш╕.
У наступному в╕кн╕ в полях «Рег╕он» та «Район» обира╓ться в╕дпов╕дний територ╕альний орган ДПС (за замовчуванням встановлено орган ДПС за м╕сцем основно╖ ре╓страц╕╖) та натиска╓ться кнопка «Створити».
Поля форми Запиту заповнюються системою автоматично, а саме:
- найменування; пр╕звище ╕м’я, по батьков╕ платника податк╕в;
- податковий номер платника податку або сер╕я та номер паспорта;
- дата в╕дправлення Запиту до ДПС.
Автоматичне заповнення таких пол╕в можна в╕дм╕нити, знявши позначку «Авто розрахунок».
Зберегти створений Запит можна натиснувши кнопку «Зберегти». Збережений документ можна п╕дписати та в╕дправити до органу ДПС, натиснувши кнопки «П╕дписати» та «В╕дправити».
В╕дпов╕дь на Запит надсила╓ться платнику податк╕в в Електронний каб╕нет не п╕зн╕ше 15 робочих дн╕в з дня його отримання у вигляд╕ витягу з ╕нформац╕йно╖ системи орган╕в ДПС щодо стану розрахунк╕в платника з бюджетом та ц╕льовими фондами за формою «F/J1400203» (дал╕ – Витяг), який можна переглянути у вкладц╕ Вх╕дн╕ документи режиму Вх╕дн╕/вих╕дн╕ документи. Витяг форму╓ться за пер╕од, вибраний платником податк╕в при створен╕ Запиту з урахуванням строк╕в давност╕, станом на дату в╕дправлення Запиту до орган╕в ДПС.
Зверта╓мо увагу! Аналог╕чно як ╕ в Електронному каб╕нет╕, платник ма╓ можлив╕сть направити Запит та отримати Витяг, скориставшись засобами ╤ТС «╢дине в╕кно подання електронно╖ зв╕тност╕». При цьому сформований Витяг направля╓ться також на електронну пошту платника, з яко╖ було в╕дправлено Запит.
2. Перегляд в режим╕ реального часу
Самост╕йно, в режим╕ реального часу перев╕рити дан╕, за якими сформовано Витяг, та/або отримати в╕домост╕ про розрахунки з бюджетами та ц╕льовими фондами платники можуть також за допомогою меню «Стан розрахунк╕в з бюджетом» приватно╖ частини Електронного каб╕нету шляхом доступу до обл╕кових показник╕в ╕нтегрованих карток.
 Дов╕дково: З метою обл╕ку нарахованих ╕ сплачених сум податк╕в, збор╕в та ╕нших платеж╕в до бюджет╕в, ╓диного внеску контролюючими органами в╕дкриваються ╕нтегрован╕ картки платник╕в (дал╕ – ╤КП) за кожним платником та кожним видом платежу, як╕ повинн╕ сплачуватися такими платниками.
╤КП м╕стить ╕нформац╕ю про обл╕ков╕ операц╕╖ та обл╕ков╕ показники, як╕ характеризують стан розрахунк╕в платника податк╕в з бюджетами та ц╕льовими фондами за в╕дпов╕дним видом платежу.
У даному меню переглянути ╕нформац╕ю про розрахунки з бюджетом можна за останн╕ два роки у розр╕з╕:
-  органу ДПС;
-  назви податку (платежу), плат╕ж (код);
-  бюджетного рахунка.
Натиснувши на назву податку (платежу), в╕дкри╓ться ╕нтегрована картка обраного податку (платежу), яка м╕стить таку ╕нформац╕ю про проведен╕ операц╕╖:
- дата та код операц╕╖;
- сума операц╕╖;
- нараховано/зменшено;
- сплачено/повернуто;
- сальдо розрахунк╕в;
- сплачено/повернуто пен╕;
- залишок несплачено╖ пен╕.
Вивантажити отриману (сформовану) ╕нформац╕ю можна у формат╕ XLS.
Нагаду╓мо! Вх╕д до Електронного каб╕нету зд╕йсню╓ться за адресою: cabinet.taх.gov.ua, а також через оф╕ц╕йний вебпортал ДПС.
Вх╕д до приватно╖ частини (особистого каб╕нету) Електронного каб╕нету зд╕йсню╓ться п╕сля проходження користувачем електронно╖ ╕дентиф╕кац╕╖ онлайн з використанням квал╕ф╕кованого електронного п╕дпису будь-якого акредитованого центру сертиф╕кац╕╖ ключ╕в – квал╕ф╕кованого надавача електронних дов╕рчих послуг або через ╤нтегровану систему електронно╖ ╕дентиф╕кац╕╖ - id.gov.ua  (MobileID та BankID).
Водночас у платника ╓ можлив╕сть отримати ╕нформац╕ю щодо стану  розрахунк╕в з бюджетами та ц╕льовими фондами за м╕сцем його знаходження на податковому обл╕ку у контролюючому орган╕.
За бажанням платника та його зверненням до органу ДПС в╕дпов╕дна ╕нформац╕я нада╓ться йому у вигляд╕ дов╕дки дов╕льно╖ форми у терм╕ни, встановлен╕ статтею 20 Закону Укра╖ни в╕д 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» (╕з зм╕нами), а саме не п╕зн╕ше 15 робочих дн╕в з дня отримання такого звернення».

14.01.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ДО УВАГИ ПЛАТНИК╤В ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, В╤ДМ╤ННЕ В╤Д ЗЕМЕЛЬНО╥ Д╤ЛЯНКИ!

Головне управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ зверта╓мо увагу, що у 2020 роц╕ власники нерухомост╕ - юридичн╕ особи для складання зв╕тност╕ мають застосовувати податкову декларац╕ю з податку на нерухоме майно, в╕дм╕нне в╕д земельно╖ д╕лянки, форма яко╖ затверджена Наказом М╕н╕стерства ф╕нанс╕в Укра╖ни в╕д 15.11.2018 № 897 «Про внесення зм╕н до форми Податково╖ декларац╕╖ з податку на нерухоме майно, в╕дм╕нне в╕д земельно╖ д╕лянки», заре╓строваним у М╕н╕стерств╕ юстиц╕╖ Укра╖ни 26.12.2018 за № 1473/32925.
Терм╕н подання декларац╕╖ на 2020 р╕к – до 20 лютого 2020 року.
╤нформац╕я про ставки податку на нерухоме майно, в╕дм╕нне в╕д земельно╖ д╕лянки, як╕ прийнят╕ р╕шеннями органами м╕сцевого самоврядування Черн╕г╕всько╖ област╕, розм╕щено на сайт╕ ДПС Укра╖ни (tax.gov.ua) у розд╕л╕ «Р╕шення м╕сцевих рад» за посиланням: https://tax.gov.ua/rishennya-mistsevih-rad-/.

14.01.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ПОНАД М╤ЛЬЯРД ГРИВЕНЬ ОТРИМАЛИ У ГРУДН╤ БЮДЖЕТИ УС╤Х Р╤ВН╤В В╤Д ПЛАТНИК╤В ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ

В управл╕нн╕ податкового мон╕торингу Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ пов╕домляють, що платники Черн╕г╕вщини спрямували до бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в протягом грудня 2019 року понад 1 млрд грн податк╕в та збор╕в.
Державний бюджет отримав 476,7 млн гривень податк╕в та збор╕в.
До м╕сцевих бюджет╕в над╕йшло 593,6 млн гривень, з яких найб╕льшу частку - б╕льше 77 в╕дс. – склада╓ податок на доходи ф╕зичних ос╕б, якого сплачено майже 460 млн грн. Також вагоме значення для бюджет╕в територ╕альних громад ма╓ податок на майно (за земельн╕ д╕лянки, нерухом╕сть та транспорт) – 75,5 млн гривень. Близько 6 в╕дс. спрямованих до бюджет╕в сум забезпечено за рахунок сплати ╓диного податку на п╕дпри╓мницьку д╕яльн╕сть, якого над╕йшло 35,6 млн гривень.
Кр╕м того, для перерахування до Пенс╕йного та ╕нших фонд╕в страхувальниками сплачено майже 507 млн грн ╓диного внеску на загальнообов’язкове державне соц╕альне страхування.

10.01.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЩО ТАКЕ ПРОГРАМН╤ РРО ТА ОСОБЛИВОСТ╤ ╥Х ВИКОРИСТАННЯ

Закон Укра╖ни в╕д 20.09.2019 р. № 128-IX «Про внесення зм╕н до Закону Укра╖ни «Про застосування ре╓стратор╕в розрахункових операц╕й у сфер╕ торг╕вл╕, громадського харчування та послуг та ╕нших закон╕в Укра╖ни щодо дет╕н╕зац╕╖ розрахунк╕в у сфер╕ торг╕вл╕ та послуг» вн╕с зм╕ни до порядку застосування РРО. Набрання чинност╕ Законом №128-IX (за виключенням деяких норм) в╕дбудеться з 19.04.2020 року.
Детальн╕ше про новац╕╖, що запроваджуються поговоримо з начальницею управл╕ння податкових серв╕с╕в Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ Тетяною Говорухою.


Зам╕сть традиц╕йних РРО – програмн╕

- В чому поляга╓ в╕дм╕нн╕сть програмних ре╓стратор╕в розрахункових операц╕й в╕д класичних?
- Закон в╕дкрив можлив╕сть використовувати зам╕сть традиц╕йних РРО нову модель - програмн╕ РРО. Але це не зам╕на класичних РРО, це альтернатива для платник╕в використовувати нов╕тн╕ РРО. У той же час, класичн╕ РРО, як╕ ╓ у продавц╕в та як╕ заре╓строван╕, вони залишаться та надал╕ будуть використовуватися. Але у платник╕в з’явилася додаткова можлив╕сть застосовувати ╕нш╕й, кардинально новий вид РРО.
Програмний РРО, це фактично програма, яка може буде встановлена на будь-який гаджет, в тому числ╕ ╕ на смартфон. Таким чином перетворюючи його на касовий апарат. Також на будь-який пристр╕й – планшет, ноутбук, комп’ютер.
У чому кардинальна в╕дм╕нн╕сть? В тому, що для класичного РРО ф╕скал╕зац╕я зд╕йсню╓ться «на борту», тобто в м╕кросхем╕ або в набор╕ м╕кросхем, яка знаходиться в середин╕ ф╕скального блоку.
У програмному РРО ф╕скал╕зац╕я буде зд╕йснюватись на ф╕скальному сервер╕ ДПС. Це означа╓, що фактично ф╕скальним сервером присвою╓ться ф╕скальний номер кожному чеку, який генеру╓ться таким програмним ре╓стратором по кожн╕й розрахунков╕й операц╕╖. П╕сля чого чек вважа╓ться ф╕скал╕зованим.


Програмне забезпечення

- Де платник може отримати необх╕дне програмне забезпечення?
- Головне, в╕дпов╕дно до вимог Закону 128-╤Х (п.2 пп.11) ДПС зобов’язана запропонувати платникам податк╕в безкоштовне програмне забезпечення та п╕дтримувати його актуальн╕сть. Тобто, безкоштовним буде не т╕льки скачування само╖ програми, але ╕ ╖╖ п╕дтримка.
Програму, яка фактично буде програмним ре╓стратором, можна буде безкоштовно скачати з сайту ДПС, встановити на св╕й пристр╕й ╕ повнофункц╕онально використовувати. Програмне забезпечення (дал╕ - ПЗ) буде розроблено для трьох платформ: WINDOYS, ANDROID, IOS.
В╕дпов╕дно до концепц╕╖ розробником програмного забезпечення може бути будь-який суб’╓кт ╤Т-╕ндустр╕╖. Велик╕ компан╕╖ можуть розробити сво╓ програмне забезпечення для себе, прив’язати його до сво╖х внутр╕шн╕х систем обл╕ку.
Суб’╓кти господарювання за сво╖м бажанням матимуть можлив╕сть:
скористатися безкоштовним програмним р╕шення ДПС
або написати власне програмне забезпечення,
або придбати те ПЗ, яке ╖м б╕льше подоба╓ться та пропону╓ться комерц╕йними структурами на ринку.
Тобто ╓ будь-який в╕льний виб╕р, нема╓ жодного обмеження.


Передбачено тестовий пер╕од

- Платникам необх╕дно буде ознайомитись з програмним забезпеченням та навчитися ╖м користуватись до початку д╕╖ Закону. Як бути з цим?
- Для цього передбачений тестовий пер╕од. Указом Президента №761 в╕д 19.10.2019 «Про нев╕дкладн╕ заходи щодо забезпечення сприятливих умов для д╕яльност╕ ф╕зичних ос╕б - п╕дпри╓мц╕в» передбачено окрему норму - безкоштовне програмне р╕шення розроблене ДПС Укра╖ни ╕ вже з початку с╕чня 2020 року доступно для тестування.
Саме в тестовому режим╕ у платник╕в ╓ можлив╕сть спробувати, як працюють програмн╕ РРО. Можливо платники виявлять як╕сь недол╕ки або нададуть побажання.
ДПС в╕дпов╕дно вс╕ побажання б╕знесу опрацю╓ для того, щоб 19 кв╕тня 2020 року вс╕ платники податк╕в отримали фактично безкоштовне повноц╕нне програмне р╕шення для «промислово╖» експлуатац╕╖.


Ре╓страц╕я програмного РРО

- Як буде зд╕йснюватись ре╓страц╕я програмного РРО?
- П╕сля того як платник скача╓ з сайту ДПС безкоштовне ПЗ або придба╓ незалежну програму та встановить на св╕й пристр╕й, йому необх╕дно буде заре╓струвати цей програмний РРО.
Ре╓страц╕я програмного РРО буде зд╕йснюватися платником податк╕в через Електронний каб╕нет (дал╕ - ЕК). Через ЕК буде пов╕домлятися певна ╕нформац╕я про користувача даного програмного РРО, буде присво╓но ф╕скальний номер програмному РРО та включено його до в╕дпов╕дно╖ бази даних.
При ре╓страц╕╖ на кожний програмний РРО буде надано наб╕р ф╕скальних номер╕в, як╕ пот╕м будуть присвоюватися кожному чеку по факту видач╕ ╖х в режим╕ офлайн.


Пропав ╕нтернет-зв'язок - працю╓ режим офлайн

- Що таке режим офлайн?
- Це режим, коли продавець ма╓ право застосовувати програмний РРО без пост╕йного зв’язку з ф╕скальним сервером. У випадках коли в╕дсутн╕й моб╕льний ╤нтернет або зв’язок з ф╕скальним сервером в╕дсутн╕й з ╕нших причин.
Законом передбачено, що на пер╕од в╕дсутност╕ зв'язку м╕ж програмним РРО та ф╕скальним сервером контролюючого органу проведення розрахункових операц╕й зд╕йсню╓ться в режим╕ офлайн протягом 36 годин посп╕ль та не б╕льше 168 годин протягом м╕сяця.
Як буде розраховуватись к╕льк╕сть ф╕скальних номер╕в, як╕ будуть згенерован╕ сервером для застосування в режим╕ офлайн. При ре╓страц╕╖ кожного програмного РРО (у платника податк╕в ╖х може бути дек╕лька) кожному РРО буде присвоюватись св╕й д╕апазон ф╕скальних номер╕в ╕з розрахунку 1 чек на 1 хвилину ╕ на 36 годин. В середньому це 2 тисяч╕ чек╕в для одного програмного РРО.
Так, при втрат╕ зв’язку з сервером або в╕дключенням ╕нтернету платник податк╕в може в╕дразу перейти в офлайн-режим. Якщо в пер╕од офлайн-режиму платником податк╕в було використано 100 номер╕в ╕ цей пакет з сформованими в офлайн-режим╕ чеками над╕йшов до ф╕скального серверу, то ф╕скальний сервер п╕сля опрацювання такого пакету, знову згенеру╓ 100 номер╕в ╕ передасть назад платнику податк╕в. Тобто чеки будуть надаватись наперед ╕ у них не буде терм╕ну обмеження в час╕.
У раз╕ виходу з офлайн режиму протягом 1 години необх╕дно передати весь пакет даних для ф╕скального сервера, для того, щоб вс╕ чеки були ф╕скал╕зован╕ на ф╕скальному сервер╕ ДПС.
Платник отрима╓ право самост╕йно приймати р╕шення чи буде в╕н застосовувати книгу обл╕ку розрахункових операц╕й (дал╕ – КОРО) для РРО чи в╕дмовиться в╕д ╖╖ використання. Для класичних апаратних РРО, якщо не ма╓ заре╓строваних КОРО, то РРО не ма╓ право використовуватися, якщо не ма╓ зв’язку з сервером. При застосуванн╕ програмного РРО платник не ма╓ необх╕дност╕ вести КОРО, у тому що в таких випадках можна перейти в режим офлайн.


Ф╕скальний чек зазна╓ зм╕н

- Чи зм╕ниться вигляд ф╕скального чеку, який отриму╓ покупець?
- Дек╕лька сл╕в про те, як зм╕ниться ф╕скальний чек. Сьогодн╕ ми зна╓мо, що це паперовий чек, в╕н ма╓ належн╕ рекв╕зити ╕ затверджену форму.
Програмний РРО зм╕ню╓ цю концепц╕ю ╕ чек може бути електронним ╕ надсилатися покупцю на його електронну пошту (за бажанням), або - в формат╕ QR-коду. Фактично продавець може показати платнику QR-код, в╕н сфотографу╓ його, та ╕дентиф╕ку╓ св╕й чек.


Зв╕тн╕сть по-новому

- Для програмного РРО будуть реал╕зован╕ програмн╕ р╕шення, де програма буде генерувати зв╕т автоматично. Тобто ф╕скальний сервер не дасть дал╕ працювати, поки не буде згенеровано Z-зв╕т за добу.
ДПС також доопрацьову╓ться Електронний каб╕нет, який надасть змогу платнику не т╕льки через програмне РРО, а ╕ через ЕК бачити вс╕ сво╖ сформован╕ чеки та зв╕ти. Кер╕вник п╕дпри╓мства або п╕дпри╓мець матиме можлив╕сть контролювати сво╖х продавц╕в в режим╕ он-лайн. Тобто в любу хвилину в╕н може зайти в ЕК та побачити вс╕ чеки в розр╕з╕ вс╕х програмних РРО, як╕ були у нього створен╕ ╕ ф╕скал╕зован╕ на ф╕скальному сервер╕.
Також за допомогою Електронного каб╕нету передбачена можлив╕сть сформувати Z-зв╕т в╕ддалено, у будь-який зручний час. Якщо Z-зв╕т форму╓ться в Електронному каб╕нет╕, то тут нема╓ факту передач╕, ╓ факт формування та п╕дписання такого зв╕ту ╕ в╕н вже знаходиться на ф╕скальному сервер╕.
Надання можливост╕ збер╕гання вс╕х чек╕в ╕ формування Z-зв╕т╕в в ЕК, в подальшому надасть можлив╕сть формувати анал╕тичн╕ матер╕али для платника.
Банки також передбачають таку можлив╕сть як передача електронного чеку до покупця разом ╕з СМС, що ми отриму╓мо при списанн╕ кошт╕в. Платник зможе в електронному вигляд╕ об’╓днати сво╖ товарн╕ ╕ грошов╕ потоки.


Отже, п╕дсуму╓мо: що треба знати про правила використання програмних РРО:

- використання на р╕зних гаджетах,
- швидка та зручна ре╓страц╕я через Електронний каб╕нет,
- можлив╕сть використання режиму офлайн,
- в╕дсутн╕сть необх╕дност╕ використання книг обл╕ку розрахункових операц╕й,
- електронн╕ чеки зам╕сть паперових.

09.01.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЗМ╤НЕНО РАХУНКИ ДЛЯ СПЛАТИ ПОДАТК╤В ╤ ЗБОР╤В

З 1 с╕чня 2020 року д╕ють нов╕ рахунки для сплати податк╕в ╕ збор╕в. Рекв╕зити рахунк╕в розм╕щен╕ на субсайт╕ Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ (ch.tax.gov.ua) у рубриц╕ «Бюджетн╕ рахунки» за посиланням: https://ch.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/.
╤нформац╕ю щодо нових рахунк╕в можна отримати також у Центрах обслуговування платник╕в та Державних податкових ╕нспекц╕ях за м╕сцем обслуговування.
Зверта╓мо увагу платник╕в, що перех╕дного пер╕оду при введенн╕ в д╕ю нових рахунк╕в не передбачено. У раз╕ сплати на стар╕ рахунки кошти не будуть зарахован╕, а повернуться платникам, як нез’ясован╕ надходження

08.01.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


У ЧЕРН╤Г╤ВСЬК╤Й ОБЛАСТ╤ПРОДОВЖУЮТЬСЯ ЗАХОДИ З ПРОТИД╤╥ НЕЛЕГАЛЬНИМ АЗС - ПРИПИНЕНО Д╤ЯЛЬН╤СТЬ 5-ТИ АВТОЗАПРАВНИХКОМПЛЕКС╤В

Сп╕вроб╕тниками податково╖м╕л╕ц╕╖ у т╕сн╕й сп╕впрац╕ ╕з правоохоронними та ╕ншими державнимиконтролюючими органами на виконання доручення Каб╕нету М╕н╕стр╕в Укра╖ни в╕д24.12.2019 №29 та р╕шення робочо╖ групи, утворено╖ в╕дпов╕дно до РозпорядженняЧерн╕г╕всько╖ ОДА в╕д 21.10.2019 №593, продовжу╓ться боротьба з т╕ньовими схемамина ринку реал╕зац╕╖ палива та д╕яльн╕стю нелегальних АЗС.
Як насл╕док проведено╖ роботи,лише протягом дек╕лькох дн╕в сп╕вроб╕тниками податково╖ м╕л╕ц╕╖ сп╕льно з управл╕нням СБ Укра╖ни вЧерн╕г╕вськ╕й област╕ на територ╕╖ област╕ припинено д╕яльн╕сть 5 автозаправних комплекс╕в, як╕ функц╕онували безнеобх╕дних дозв╕льних документ╕в. ╤з незаконного об╕гу вилучено44,4 тисяч╕ л╕тр╕в палива таобладнання для його збер╕гання та реал╕зац╕╖. Загальна варт╕сть вилученого перевищу╓2 млн гривень.
Робота на даному напрямку трива╓.

03.01.2020 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ПОДБАЙТЕ ПРО СВОЮ БЕЗПЕКУ, КУПУЮЧИ АЛКОГОЛЬ ДО НОВОР╤ЧНИХ СВЯТ!

Управл╕нням контролю за об╕гом та оподаткуванням п╕дакцизних товар╕в Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ протягом поточного року проведено 179 перев╕рок суб'╓кт╕в господарювання, що займаються роздр╕бною торг╕влею алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним, за результатами яких виявлено 167 порушень.
За матер╕алами вказаних перев╕рок, Головне управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ прийнято р╕шень про застосування штрафних ф╕нансових санкц╕й на суму 2,9 млн гривень.
Найб╕льш розповсюджене порушення – роздр╕бна торг╕вля алкогольними напоями за ц╕нами нижчими за встановлен╕ м╕н╕мальн╕ роздр╕бн╕ ц╕ни на так╕ напо╖ (штрафна ф╕нансова санкц╕я за дане порушення в╕д 10 тис. грн.), з початку року встановлено 73 таких порушення. Б╕льш╕сть вищевказаних порушень виявлено в Козелецькому, Н╕жинському та Прилуцькому районах Черн╕г╕всько╖ област╕.
Серед ╕нших поширених порушень: роздр╕бна торг╕вля алкогольними напоями без наявност╕ л╕ценз╕╖, торг╕вля алкогольними напоями на розлив для споживання в м╕сцях, що не мають статусу громадського харчування, роздр╕бна торг╕вля тютюновим виробами та пальним без наявност╕ л╕ценз╕╖, акцизн╕ марки з ознаками п╕дробки, порушення вимог р╕шення м╕ських рад щодо обмеження продажу алкогольних напо╖в у встановлений час доби, продаж тютюнових вироб╕в за ц╕нами вищими за встановлен╕ максимальн╕ та ╕нш╕.
З початку року анульовано 27 л╕ценз╕й, на право зд╕йснення роздр╕бно╖ торг╕вл╕ алкогольними напоями та тютюновими виробами за продаж алкоголю/тютюну особ╕, яка не досягла 18 рок╕в.
У Головному управл╕нн╕ наголошують, що куп╕влю алкогольних напо╖в необх╕дно зд╕йснювати виключно у спец╕ал╕зованих об’╓ктах торг╕вл╕, як╕ мають на те дозв╕л. При куп╕вл╕ необх╕дно звертати увагу на наявн╕сть в╕дпов╕дно╖ акцизно╖ марки на пляшц╕ та пам’ятати, що на сьогодн╕ м╕н╕мальна роздр╕бна ц╕на одн╕╓╖ пляшки гор╕лки м╕стк╕стю 0,5л, м╕цн╕стю 40% становить 89 грн.40 коп.

28.12.2019 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ПРОГРАМН╤ РРО В╤ДКРИЮТЬ НОВ╤ МОЖЛИВОСТ╤ ДЛЯ ПЛАТНИК╤В

У зв’язку з прийняттям Закону Укра╖ни в╕д 20.09.2019 № 128-IX «Про внесення зм╕н до Закону Укра╖ни «Про застосування ре╓стратор╕в розрахункових операц╕й у сфер╕ торг╕вл╕, громадського харчування та послуг» для користувач╕в програмних РРО в╕дкриваються нов╕ можливост╕. Зокрема, використання РРО ста╓ прост╕шим, дешевшим та швидким.
Ре╓страц╕я РРО, передача та отримання даних зд╕йснюватиметься онлайн через Електронний каб╕нет, що надасть можлив╕сть оперативно контролювати зд╕йснення розрахунк╕в. Зам╕сть паперових чек╕в застосовуватимуться електронн╕.
Функц╕ю програмного РРО зможе виконувати будь-який пристр╕й (комп'ютер, планшет, смартфон), на який встановлено в╕дпов╕дне програмне забезпечення, яке можна буде завантажити безкоштовно.
Дозволя╓ться працювати в режим╕ offline  (до 36 годин разово та не б╕льше 168 годин протягом календарного м╕сяця), а пот╕м над╕слати зв╕т до ДПС.
Z-зв╕т створюватиметься в автоматичному режим╕, що убезпечить платник╕в в╕д ризику санкц╕й за його не створення. 

27.12.2019 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


НОВОР╤ЧН╤ ПОДАРУНКИ: ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ╥Х ОПОДАТКУВАННЯ

У Головному управл╕нн╕ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ нагадали платникам, як оподатковуються ПДВ новор╕чн╕ подарунки та квитки на новор╕чно-р╕здвян╕ заходи для д╕тей.
Законом Укра╖ни в╕д 30 листопада 2000 року №2117-III «Про зв╕льнення в╕д оподаткування грошових кошт╕в, як╕ спрямовуються на проведення новор╕чно-р╕здвяних свят для д╕тей та на придбання дитячих святкових подарунк╕в» ╕з зм╕нами та доповненнями (дал╕ – Закон №2117) визначено, що цей Закон регулю╓ деяк╕ питання ф╕нансування заход╕в, пов’язаних з орган╕зац╕╓ю новор╕чних ╕ р╕здвяних свят для д╕тей ╕ п╕дл╕тк╕в, як виняток ╕з загальних положень, встановлених Податковим кодексом Укра╖ни в╕д 2 грудня 2010 року №2755-VI.
В╕дпов╕дно до ст.2 Закону зв╕льняються в╕д оподаткування податком на додану варт╕сть операц╕╖ з продажу виробничими та торговими п╕дпри╓мствами дитячих святкових подарунк╕в, а також квитк╕в на новор╕чно-р╕здвян╕ заходи для д╕тей, що закуповуються за рахунок кошт╕в Фонду соц╕ального страхування з тимчасово╖ втрати працездатност╕, профсп╕лкових ком╕тет╕в п╕дпри╓мств та орган╕зац╕й, ╕нших неприбуткових орган╕зац╕й. При цьому суми податку, сплачен╕ виробниками дитячих святкових подарунк╕в за придбання сировини та матер╕ал╕в для ╖х виробництва, в╕дносяться до складу валових витрат ╕ до податкового кредиту не включаються.
Даний Закон д╕╓ щор╕чно в пер╕од з 15 листопада поточного року до 15 с╕чня наступного року.
Тобто, операц╕╖ з продажу виробничими та торговими п╕дпри╓мствами дитячих святкових подарунк╕в, а також квитк╕в на новор╕чно-р╕здвян╕ заходи для д╕тей, що закуповуються за рахунок кошт╕в Фонду соц╕ального страхування з тимчасово╖ втрати працездатност╕, профсп╕лкових ком╕тет╕в п╕дпри╓мств та орган╕зац╕й, ╕нших неприбуткових орган╕зац╕й, щор╕чно в пер╕од з 15 листопада поточного року до 15 с╕чня наступного року, зв╕льняються в╕д оподаткування ПДВ.
Б╕льш детальну ╕нформац╕ю можна отримати на Загальнодоступному ╕нформац╕йно-дов╕дковому ресурс╕ ДПС Укра╖ни.

27.12.2019 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


У ПЕР╤ОД НОВОР╤ЧНИХ СВЯТ ВКОТРЕ АКТИВ╤ЗУВАЛИСЯ
"ТЕЛЕФОНН╤" ШАХРА╥

Про це пов╕домляють у Головному управл╕нн╕ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕.
Шановн╕ мешканц╕ Черн╕г╕вщини! 26 грудня стало в╕домо, що на телефони п╕дпри╓мц╕в Черн╕гова надходять дзв╕нки в╕д нев╕домих ос╕б, як╕ просять кошти для вир╕шення певних питань.
Ц╕ дзв╕нки ╓ провокац╕╓ю ╕ черговим шахрайським способом незаконного збагачення. Застер╕га╓мо платник╕в рег╕ону бути пильними та не п╕ддаватись на провокац╕╖.
Попереджа╓мо, що у раз╕ надходження таких дзв╕нк╕в з будь-якими незаконними пропозиц╕ями або вимогами необх╕дно в╕дразу пов╕домити прац╕вник╕в п╕дрозд╕лу з питань запоб╕гання та виявлення корупц╕╖ за номерами телефон╕в: (0462) 652-370, 652-315.

27.12.2019 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЯК НАПОВНЮЮТЬСЯ М╤СЦЕВ╤ БЮДЖЕТИ ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ

У Головному управл╕нн╕ ДПС в Черн╕г╕вськ╕й област╕ пов╕домили, що до м╕сцевих бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в Черн╕г╕всько╖ област╕ у с╕чн╕-листопад╕ 2019 року над╕йшло 5,2 млрд грн в╕д сплати податк╕в ╕ збор╕в.
Найб╕льшу частку в загальн╕й сум╕ сплачених податк╕в (62,3 в╕дс.) ма╓ податок на доходи ф╕зичних ос╕б, якого над╕йшло 3,2 млрд грн, з них до обласного бюджету спрямовано понад 658 млн грн, решту – до бюджет╕в об’╓днаних територ╕альних громад та район╕в.
В╕д оподаткування земельних д╕лянок, нерухомост╕ та транспорту прем╕ум-класу забезпечено ще 16 в╕дс. доход╕в бюджет╕в територ╕альних громад (852 млн грн). ╢диного податку на п╕дпри╓мницьку д╕яльн╕сть над╕йшло понад 748 млн гривень (14 в╕дс. загально╖ суми).
На долю решти податк╕в ╕ збор╕в припада╓ 7,4 в╕дс. загально╖ суми надходжень: податку на прибуток сплачено 44 млн грн, рентно╖ плати за користування природними ресурсами – 144,5 млн грн, акцизного податку в╕д реал╕зац╕╖ п╕дакцизно╖ продукц╕╖ та пального – 148,5 млн грн, плати за л╕ценз╕╖ на продаж алкогольних напо╖в та тютюнових вироб╕в – майже 18 млн грн, еколог╕чного податку – 25 млн. гривень.
Традиц╕йно високою залиша╓ться частка надходжень до м╕сцевих бюджет╕в област╕ в╕д установ сфери державного управл╕ння, осв╕ти та охорони здоров’я (24,5 в╕дс. загально╖ суми або 1,2 млрд грн). Також у значних розм╕рах сплачено податки представниками галуз╕ с╕льського господарства (21 в╕дс. або 1,9 млрд грн), промисловост╕ (14,3 в╕дс. або 754 млн грн).
В╕д суб’╓кт╕в господарювання, що працюють у сфер╕ торг╕вл╕ та громадського харчування, над╕йшло 402,6 млн грн (7,6 в╕дс. доход╕в м╕сцевих бюджет╕в), транспорту – 325,7 млн грн (6 в╕дс.), галуз╕ л╕сового господарства – 159 млн грн (3 в╕дс.), буд╕вництва – 81,2 млн грн (1,5 в╕дсотка).

24.12.2019 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


НА ЧЕРН╤Г╤ВЩИН╤ НАДХОДЖЕННЯ В╤Д СПЛАТИ ╢ДИНОГО ВНЕСКУ
СКЛАЛИ ПОНАД 4,3 М╤ЛЬЯРД╤В ГРИВЕНЬ

Платниками Черн╕г╕вщини за 11 м╕сяц╕в поточного року сплачено понад 4349 млн грн ╓диного внеску на загальнообов’язкове державне соц╕альне страхування.
В╕д юридичних ос╕б над╕йшло 3,8 млрд грн, або 89 в╕дс. надходжень. З них понад 2 млрд грн сплачено бюджетними установами (47 в╕дс.). Ф╕зичн╕ особи - п╕дпри╓мц╕ сплатили 497 млн грн (11 в╕дс.).
Найб╕льшу частку надходжень ╓диного внеску забезпечують платники, що перебувають на обл╕ку в Черн╕г╕вськ╕й, Прилуцьк╕й та Н╕жинськ╕й ОДП╤.
Нагада╓мо, що на сьогодн╕ розм╕р м╕н╕мально╖ зароб╕тно╖ плати становить 4173 грн., при цьому розм╕р м╕н╕мального страхового внеску – 918,06 грн. 
З 01 с╕чня 2020 року розм╕р м╕н╕мально╖ зарплати склада╓ 4723 грн., а м╕н╕мальний розм╕р ╓диного внеску на м╕сяць становить 1039,06 грн.

24.12.2019 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


УСТАНОВЧ╤ ЗБОРИ В╤ДБУЛИСЬ – ГРОМАДСЬКУ РАДУ ПРИ ГОЛОВНОМУ УПРАВЛ╤НН╤ ДПС У ЧЕРН╤Г╤ВСЬК╤Й ОБЛАСТ╤ ОБРАНО!

У податков╕й служб╕ област╕ в╕дбулись Установч╕ збори по формуванню дорадчого органу - Громадсько╖ ради при Головному управл╕нн╕ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕.
В╕дкрив збори голова ╕н╕ц╕ативно╖ групи Дмитро Адаменко, який ╕нформував присутн╕х про проведену роботу у склад╕ ╕н╕ц╕ативно╖ групи.В установчих зборах взяв участь кер╕вник податково╖ служби област╕ Олекс╕й Л╕тв╕нов. У сво╓му виступ╕ в╕н наголосив, що податкова служба налаштована на в╕дкрит╕сть та вза╓мод╕ю з громадською радою у вир╕шенн╕ нагальних питань ╖╖ д╕яльност╕. Побажав новостворен╕й громадськ╕й рад╕ усп╕х╕в та пл╕дно╖ роботи.
До складу громадсько╖ ради ув╕йшло 29 представник╕в громадських орган╕зац╕й област╕, як╕ виявили бажання делегувати сво╖х представник╕в до складу дорадчого органу.
Рейтингове голосування, яким зазвичай обира╓ться громадська рада, не проводилось. К╕льк╕сть кандидат╕в до складу громадсько╖ ради була меншою к╕льк╕сного складу, визначеного ╕н╕ц╕ативною групою.
Перше зас╕дання громадсько╖ ради запланували провести п╕сля затвердження органом ╖╖ к╕льк╕сного складу.

21.12.2019 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ДО УВАГИ ПЛАТНИК╤В ╢СВ

З 03 с╕чня 2020 року вводяться в д╕ю нов╕ рахунки для зарахування надходжень з ╓диного соц╕ального внеску.
Рекв╕зити рахунк╕в розм╕щен╕ на субсайт╕ Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ (ch.tax.gov.ua) у рубриц╕ «Бюджетн╕ рахунки».
Д╕знатися рекв╕зити можна за посиланням: https://ch.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/, а також у Центрах обслуговування платник╕в та Державних податкових ╕нспекц╕ях за м╕сцем обслуговування.
Зверн╕ть увагу! Перех╕дного пер╕оду при введенн╕ в д╕ю нових рахунк╕в не передбачено. У раз╕ сплати на стар╕ рахунки - кошти не будуть зарахован╕. Так╕ кошти повертатимуть платникам, як нез’ясован╕ надходження.

20.12.2019 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


СКОРИСТАТИСЯ ПРАВОМ НА ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ
МОЖНА ДО К╤НЦЯ ПОТОЧНОГО РОКУ

Як зазначають в управл╕нн╕ податк╕в ╕ збор╕в з ф╕зичних ос╕б, за одинадцять м╕сяц╕в поточного року податков╕ декларац╕╖ про майновий стан ╕ доходи за 2018 р╕к, у зв’язку ╕з використанням права на податкову знижку, подали 4,5 тисяч громадян Черн╕г╕вщини. Загалом у декларац╕ях визначено до повернення з бюджету понад 9,3 млн грн податку на доходи ф╕зичних ос╕б.
Найб╕льшу к╕льк╕сть декларац╕й подано з метою отримання податково╖ знижки за навчання, а саме 3,9 тисяч. Задекларовано до повернення з бюджету 8 млн грн податку на доходи ф╕зичних ос╕б.
За результатами проведених камеральних перев╕рок декларац╕й про майновий стан ╕ доходи за 2018 р╕к, з початку року 3,7 тис громадянам област╕ повернуто з бюджету 7,6 млн грн податку на доходи ф╕зичних ос╕б.
Зверта╓мо увагу громадян област╕, що останн╕м днем подання р╕чно╖ податково╖ декларац╕╖ про майновий стан ╕ доходи за 2018 р╕к для громадян, як╕ мають право на податкову знижку, ╓ 31.12.2019 року.


20.12.2019 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ПЛАТНИКАМИ ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ ЗА 11 М╤СЯЦ╤В СПЛАЧЕНО ПОНАД 14 МЛРД ГРИВЕНЬ ПОДАТК╤В, ЗБОР╤В ТА ╢ДИНОГО ВНЕСКУ

До бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в за 11 м╕сяц╕в 2019 року над╕йшло в╕д платник╕в Черн╕г╕вщини 9,8 млрд грн податк╕в, збор╕в та обов’язкових платеж╕в, що майже на 1 млрд грн б╕льше минулор╕чного показника. Про це пов╕домили у Головному управл╕нн╕ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕.
До державного бюджету спрямовано 4,5 млрд гривень, що становить 46 в╕дс. сплачених за цей пер╕од податк╕в. Надходження перевищили минулор╕чн╕ на 4,4 в╕дс. або на 193 млн грн, в основному за рахунок зростання сплати податку на додану варт╕сть (на 19 в╕дс. або на 289 млн грн), податку на доходи ф╕зичних ос╕б та в╕йськового збору (на 16,6 в╕дс. або на 207,7 млн гривень).
До м╕сцевих бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в платниками забезпечено близько 5,3 млрд гривень податк╕в. Надходження минулого року перевищено на майже на 18 в╕дс. або на 799 млн гривень. Це в╕дбулося за рахунок зростання сплачених сум по вс╕х бюджетоформуючих податках: податку на доходи ф╕зичних ос╕б сплачено б╕льше на 17 в╕дс. (+489,8 млн грн), податку на майно – на 26 в╕дс. (+178 млн грн), ╓диного податку з п╕дпри╓мницько╖ д╕яльност╕ – на 18 в╕дс. (+115 млн грн), рентно╖ плати за користування природними ресурсами – на 9,7 в╕дс. (+12 млн грн), акцизного податку в╕д реал╕зац╕╖ п╕дакцизних товар╕в – на 8 в╕дс. (+8,8 млн грн).
Переважна б╕льш╕сть кошт╕в до бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в сплачена платниками самост╕йно (99 в╕дс. загально╖ суми). В╕д проведення контрольно-перев╕рочно╖ роботи над╕йшло понад 41 млн грн та в╕д застосування заход╕в стягнення боргу – 42 млн гривень.
Кр╕м того, страхувальниками для перерахування до Пенс╕йного та ╕нших фонд╕в сплачено 4,3 млрд грн ╓диного внеску на загальнодержавне обов’язкове соц╕альне страхування. Минулор╕чний р╕вень перевищено на 16,6 в╕дс. або на 619 млн гривень. В╕дсоток добров╕льно╖ сплати ╢СВ залиша╓ться таким же значним, як ╕ податк╕в - 99 в╕дсотк╕в.

17.12.2019 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


У ЧЕРН╤Г╤ВСЬК╤Й ОБЛАСТ╤ ВКОТРЕ ПРИПИНЕНО Д╤ЯЛЬН╤СТЬ НЕЗАКОННО╥ АЗС

Сп╕вроб╕тниками податково╖ м╕л╕ц╕╖ ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ на виконання р╕шення робочо╖ групи, утворено╖ в╕дпов╕дно до Розпорядження Черн╕г╕всько╖ ОДА в╕д 21.10.2019 №593, зд╕йсню╓ться комплекс заход╕в, направлених на протид╕ю незаконному об╕гу паливно-мастильних матер╕ал╕в на територ╕╖ Черн╕г╕всько╖ област╕.Як насл╕док: припинено д╕яльн╕сть чергово╖ автозаправно╖ станц╕╖, яка працювала на територ╕╖ районного центру Черн╕г╕всько╖ област╕, без одержання в╕дпов╕дно╖ л╕ценз╕╖ та ╕нших документ╕в дозв╕льного характеру.
Внасл╕док проведених заход╕в ╕з незаконного об╕гу вилучено 24,7 тисяч╕ л╕тр╕в палива та обладнання для його збер╕гання та реал╕зац╕╖. Загальна варт╕сть вилученого становить 1 млн 110 тисяч гривень.
У в╕дношенн╕ директора п╕дпри╓мства, якому належить АЗС, складено протоколи про адм╕н╕стративне правопорушення за ст. 164 КУпАПВсього з початку поточного року сп╕вроб╕тниками податково╖ м╕л╕ц╕╖ припинено 18 факт╕в незаконного об╕гу паливно-мастильних матер╕ал╕в та вилучено 330 тон палива на суму понад 9 млн грн та обладнання на 5 млн гривень.

17.12.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


З 1 С╤ЧНЯ 2020 РОКУ ЗМ╤НЮ╢ТЬСЯ М╤Н╤МАЛЬНИЙ РОЗМ╤Р ╢ДИНОГО ВНЕСКУ!

Головне управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ зверта╓ увагу платник╕в податк╕в, що зг╕дно з прийнятим Законом Укра╖ни «Про Державний бюджет Укра╖ни на 2020 р╕к» з 01.01.2020 року розм╕р м╕н╕мально╖ зарплати становить 4723 гривень.
М╕н╕мальний розм╕р ╓диного внеску на м╕сяць становить 1039,06 грн (22 в╕дсотки в╕д м╕н╕мально╖ зарплати), в╕дпов╕дно квартальна сума склада╓ 3117,18 гривень.
Вперше у такому розм╕р╕ сплачують ╓диний внесок ф╕зичн╕ особи-п╕дпри╓мц╕ за найманих прац╕вник╕в, починаючи з с╕чня 2020 року, за себе - за п╕дсумками ╤ кварталу 2020 року (до 20 кв╕тня 2020 року). ╢диний внесок сплачу╓ться незалежно в╕д того, ведеться п╕дпри╓мницька д╕яльн╕сть чи н╕. Виняток складають пенс╕онери за в╕ком та особи з ╕нвал╕дн╕стю.
Наголошу╓мо, терм╕н сплати ╓диного внеску за 4 квартал 2019 року - 19 с╕чня 2020 року! Терм╕н подач╕ зв╕тност╕ по ╓диному внеску за 2019 р╕к - до 09 лютого 2020 року!

16.12.2019 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


НОВАЦ╤╥ У ЗАСТОСУВАНН╤ РРО ОБГОВОРИЛИ П╤Д ЧАС "КРУГЛОГО СТОЛУ"

Про новац╕╖ та етапи запровадження програмних РРО посп╕лкувалися п╕д час «круглого столу» фах╕вц╕ податково╖ служби област╕ та черн╕г╕вськ╕ п╕дпри╓мц╕. У заход╕ взяли участь п╕дпри╓мц╕, бухгалтери, представники громадськост╕ та податк╕вц╕ - загалом близько 40 учасник╕в.
Нагада╓мо, що у вересн╕ були внесен╕ зм╕ни до Податкового кодексу Укра╖ни щодо дет╕н╕зац╕╖ розрахунк╕в у сфер╕ торг╕вл╕ ╕ послуг. Законодавч╕ зм╕ни набувають чинност╕ з 19 кв╕тня 2020 року (кр╕м окремих норм) та впроваджуватись будуть поступово.
Фах╕вц╕ податково╖ служби пояснили чого оч╕кувати п╕дпри╓мцям, окреслили основн╕ напрямки та етапи вт╕лення нововведень, детально розпов╕ли про ре╓страц╕ю програмних РРО та особливост╕ ╖х використання. Перед присутн╕ми виступили: заступник начальника Головного управл╕ння ДПС област╕ Олег Шуба, начальник в╕дд╕лу фактичних перев╕рок управл╕ння податкових перев╕рок, трансфертного ц╕ноутворення та м╕жнародного оподаткування Серг╕й Мотчаний та начальник управл╕ння обслуговування платник╕в Тетяна Говоруха.
Обговорення в╕дбувалося у формат╕ питання – в╕дпов╕дь. Кожен з учасник╕в заходу мав змогу висловитись щодо власних оч╕кувань та застережень. Останн╕ у п╕дпри╓мц╕в ╓, так як на даному етап╕ у них виника╓ чимало запитань стосовно практичного застосування нов╕тн╕х РРО. Адже процес розробки програмного забезпечення нараз╕ трива╓. Безкоштовне програмне забезпечення буде розм╕щено на оф╕ц╕йному сайт╕ ДПС Укра╖ни у с╕чн╕ 2020 року ╕ кожен п╕дпри╓мець зможе його протестувати та висловити зауваження ще до початку д╕╖ закон╕в.П╕дпри╓мц╕, як╕ готувалися до «круглого столу» заздалег╕дь, озвучили Резолюц╕ю щодо сво╖х нам╕р╕в в╕дносно даних нововведень та коло питань, як╕ найб╕льше ╖х турбують.
Фах╕вц╕ податково╖ служби ще раз звернули увагу, що вимоги про застосування РРО не зм╕нюють базових критер╕╖в спрощено╖ системи оподаткування, д╕я нових закон╕в не поширю╓ться на м╕кроб╕знес, використання РРО ста╓ прост╕шим, дешевшим, швидшим, так як програмне забезпечення в╕д ДПС буде безкоштовним ╕ його можна буде встановити на будь-який гаджет ╕ зекономити на придбанн╕ традиц╕йних касових апарат╕в та ╖х обслуговуванн╕. А також на тому, що у п╕дпри╓мц╕в ╓ достатньо часу, аби п╕дготуватися до зм╕н, як╕ будуть впроваджуватися поетапно та прозоро.

13.12.2019 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЩОБ ПЕРЕЙТИ НА СПРОЩЕНУ СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ
З 2020 РОКУ НЕОБХ╤ДНО ПОДАТИ ЗАЯВУ ДО 16 ГРУДНЯ ВКЛЮЧНО!

В╕дпов╕дно до п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу Укра╖ни в╕д 02 грудня 2010 року № 2755-VI з╕ зм╕нами та доповненнями (дал╕ – ПКУ) порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платниками ╓диного податку першо╖ - третьо╖ груп зд╕йсню╓ться в╕дпов╕дно до п╕дпункт╕в 298.1.1 - 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 ПКУ.
Зг╕дно з п.п. 298.1.1 п. 298.1 ст. 298 ПКУ для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’╓кт господарювання пода╓ до контролюючого органу заяву.
Заява пода╓ться за вибором платника податк╕в, якщо ╕нше не передбачено ПКУ, в один з таких способ╕в:
1)особисто платником податк╕в або уповноваженою на це особою;
2) надсила╓ться поштою з пов╕домленням про вручення та з описом вкладення;     3) засобами електронного зв’язку в електронн╕й форм╕ з дотриманням умови щодо ре╓страц╕╖ квал╕ф╕кованого електронного п╕дпису п╕дзв╕тних ос╕б у порядку, визначеному законодавством;
     4) державному ре╓стратору як додаток до заяви про державну ре╓страц╕ю, що пода╓ться для проведення державно╖ ре╓страц╕╖ юридично╖ особи або ф╕зично╖ особи – п╕дпри╓мця з урахуванням вимог п. 291.5 ст. 291 ПКУ.
Електронна коп╕я заяви, виготовлена шляхом сканування, переда╓ться державним ре╓стратором до контролюючого органу одночасно з в╕домостями з ре╓страц╕йно╖ картки на проведення державно╖ ре╓страц╕╖ юридично╖ особи або ф╕зично╖ особи – п╕дпри╓мця зг╕дно ╕з Законом Укра╖ни в╕д 15 травня 2003 року № 755-╤V «Про державну ре╓страц╕ю юридичних ос╕б та ф╕зичних ос╕б – п╕дпри╓мц╕в та громадських формувань» з╕ зм╕нами та доповненнями.
     П╕дпунктом 298.1.2 п. 298.1 ст. 298 ПКУ визначено, що заре╓строван╕ в установленому порядку ф╕зичн╕ особи – п╕дпри╓мц╕, як╕ до зак╕нчення м╕сяця, в якому в╕дбулася державна ре╓страц╕я, подали заяву щодо обрання спрощено╖ системи оподаткування та ставки ╓диного податку, встановлено╖ для першо╖ або друго╖ групи, вважаються платниками ╓диного податку з першого числа м╕сяця, наступного за м╕сяцем, у якому в╕дбулася державна ре╓страц╕я.
     Заре╓строван╕ в установленому законом порядку суб’╓кти господарювання (новостворен╕), як╕ протягом 10 дн╕в з дня державно╖ ре╓страц╕╖ подали заяву щодо обрання спрощено╖ системи оподаткування та ставки ╓диного податку, встановлено╖ для третьо╖ групи, яка не передбача╓ сплату податку на додану варт╕сть, вважаються платниками ╓диного податку з дня ╖х державно╖ ре╓страц╕╖.
     В╕дпов╕дно до п.п. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 ПКУ суб’╓кт господарювання, який ╓ платником ╕нших податк╕в ╕ збор╕в в╕дпов╕дно до норм ПКУ, може прийняти р╕шення про перех╕д на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не п╕зн╕ше н╕ж за 15 календарних дн╕в до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’╓кт господарювання може зд╕йснити перех╕д на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.
     Перех╕д на спрощену систему оподаткування суб’╓кта господарювання, зазначеного в абзац╕ першому п.п. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 ПКУ, може бути зд╕йснений за умови, якщо протягом календарного року, що переду╓ пер╕оду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’╓ктом господарювання дотримано вимоги, встановлен╕ в п. 291.4 ст. 291 ПКУ.
     До подано╖ заяви дода╓ться розрахунок доходу за попередн╕й календарний р╕к, який визнача╓ться з дотриманням вимог, встановлених главою 1 «Спрощена система оподаткування, обл╕ку та зв╕тност╕» розд. XIV ПКУ.
     При цьому якщо суб’╓кт господарювання протягом календарного року, що переду╓ року обрання спрощено╖ системи оподаткування, самост╕йно прийняв р╕шення про припинення ф╕зично╖ особи – п╕дпри╓мця, то при переход╕ на спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попередн╕й календарний р╕к включа╓ться вся сума доходу, отриманого такою особою в результат╕ провадження господарсько╖ д╕яльност╕ за такий попередн╕й календарний р╕к.

11.12.2019 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


В╤Д ПЛАТНИК╤В ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ У ЛИСТОПАД╤ БЮДЖЕТИ ОТРИМАЛИ ПОНАД М╤ЛЬЯРД ГРИВЕНЬ ПОДАТК╤В

До бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в платники Черн╕г╕всько╖ област╕ у листопад╕ 2019 року сплатили 1087,7 млн грн податк╕в та збор╕в. У Головному управл╕нн╕ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ пов╕домили, що р╕вень в╕дпов╕дного пер╕оду минулого року перевищено на 35,5 млн гривень.
Половина сплачених кошт╕в спрямована до Державного бюджету (535,6 млн грн). У пор╕внянн╕ до минулор╕чного збору зросли надходження з податку на доходи ф╕зичних ос╕б та в╕йськового збору – на 7,4 в╕дс. (+10,3 млн грн), податку на додану варт╕сть – на 4,9 в╕дс. (+10,1 млн грн).
До м╕сцевих бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в у листопад╕ над╕йшло понад 552 млн грн податк╕в та збор╕в. Прир╕ст до минулого року склав 10,5 в╕дс. або б╕льше 52 млн гривень.
Податок на доходи ф╕зичних ос╕б склада╓ 60 в╕дс. в╕д суми, що над╕йшла до м╕сцевих бюджет╕в - 337 млн грн. (що б╕льше минулор╕чного показника на 8 в╕дс. або 25,5 млн грн). Також вагоме значення для бюджет╕в територ╕альних громад ма╓ ╓диний податок на п╕дпри╓мницьку д╕яльн╕сть (15,6 в╕дс. загально╖ суми), якого сплачено понад 86 млн грн (б╕льше минулор╕чного р╕вня на 18,4 в╕дс. або на 13,4 млн. гривень). Б╕ля 13 в╕дс. спрямованих до бюджет╕в сум – в╕д сплати податку на майно: за земельн╕ д╕лянки, нерухом╕сть та транспорт – 70 млн грн. (що майже на 30 в╕дс. б╕льше листопада минулого року).
Кр╕м того, страхувальниками сплачено 415 млн гривень ╓диного внеску на загальнообов’язкове державне соц╕альне страхування, чим забезпечено зростання надходжень у пор╕внянн╕ до в╕дпов╕дного м╕сяця минулого року на 11,8 в╕дс. або на 43,7 млн. гривень. Майже половина з цих кошт╕в (48 в╕дс.) над╕йшла в╕д бюджетних установ.

10.12.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ГРАФ╤К СЕАНС╤В ТЕЛЕФОННОГО ЗВ’ЯЗКУ
"ГАРЯЧА Л╤Н╤Я" ГУ ДПС У ЧЕРН╤Г╤ВСЬК╤Й ОБЛАСТ╤
У ГРУДН╤ 2019 РОКУ

Дата та час проведення сеансуТемаНа запитання платник╕в в╕дпов╕да╓:Телефонува ти за номером:
04.12.2019р. з 10.00 до 11.00Новац╕╖ у сфер╕ застосування ре╓стратор╕в розрахункових операц╕й Начальник управл╕ння податкових перев╕рок, трансфертного ц╕ноутворення та м╕жнародного оподаткування Шульга ╢вген╕й В╕кторович652-310
06.12.2019р. з 10.00 до 11.00Реал╕зац╕я та захист прав людини, зокрема соц╕ально незахищених верств населення, учасник╕в антитерористично╖ операц╕╖/операц╕╖ об’╓днаних сил, член╕в ╖х с╕мей, внутр╕шньо перем╕щених ос╕б та постраждалих внасл╕док зазначено╖ операц╕╖Заступник начальника управл╕ння-начальник в╕дд╕лу досудового врегулювання спор╕в та супроводження судових спор╕в Репех Олександр Олександрович 652-969

03.12.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ШАХРАЙСЬК╤ СПРОБИ ВИМАНЮВАННЯ ГРОШЕЙ СТАЮТЬ Б╤ЛЬШ "ВИШУКАНИМИ"

У Головному управл╕нн╕ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ застер╕гають суб’╓кт╕в господарювання: днями заф╕ксовано дзв╕нки нев╕домих ос╕б кер╕вникам суб’╓кт╕в господарювання Менського району. Дзв╕нки надходять з номеру 099-396-50-38.
Нев╕дома особа представля╓ться прац╕вником органу ДПС рег╕ону та пропону╓ зв’язатися з н╕бито ╖╖ кер╕вником за номером телефону 099-396-50-30. За вказаним номером в╕дпов╕да╓ особа, яка представля╓ться кер╕вником п╕дрозд╕лу органу ДПС ╕ вимага╓ перерахувати кошти на плат╕жну картку.
Ц╕ дзв╕нки ╓ провокац╕╓ю ╕ черговим шахрайським способом незаконного збагачення. Застер╕га╓мо платник╕в рег╕ону бути пильними та не п╕ддаватись на провокац╕╖.
Попереджа╓мо, що у раз╕ надходження таких дзв╕нк╕в з будь-якими незаконними пропозиц╕ями або вимогами необх╕дно в╕дразу пов╕домити прац╕вник╕в п╕дрозд╕лу з питань запоб╕гання та виявлення корупц╕╖ за номерами телефон╕в: (0462) 652-370, 652-315.

29.11.2019


ЗА 10 М╤СЯЦ╤В НА РАХУНКИ ПЛАТНИК╤В ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ
В╤ДШКОДОВАНО 962,5 МЛН ГРН ПД

В управл╕нн╕ податк╕в ╕ збор╕в з юридичних ос╕б ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ пов╕домили, що протягом 10 м╕сяц╕в поточного року у терм╕ни встановлен╕ законодавством проведено камеральн╕ перев╕рки 223 суб’╓кт╕в господарювання-юридичних ос╕б щодо визначення достов╕рност╕ нарахування сум бюджетного в╕дшкодування ПДВ на загальну суму понад 1 млрд гривень.
В╕дшкодовано протягом с╕чня – жовтня 2019 року 962,5 млн гривень.
За результатами перев╕рок упереджено безп╕дставно задекларовану до в╕дшкодування суму ПДВ у розм╕р╕ 63,5 млн гривень.

22.11.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЗА ДЕСЯТЬ М╤СЯЦ╤В 2019 РОКУ ПО ЧЕРН╤Г╤ВЩИН╤ СПЛАЧЕНО 12,6 МЛРД ГРИВЕНЬ ПОДАТК╤В, ЗБОР╤В ТА ╢ДИНОГО ВНЕСКУ

У Головному управл╕нн╕ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ пов╕домили, що до бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в Черн╕г╕всько╖ област╕ платниками за десять м╕сяц╕в 2019 року сплачено 8,7 млрд грн податк╕в, збор╕в та обов’язкових платеж╕в.
В тому числ╕ до державного бюджету спрямовано 4 млрд гривень. Надходження перевищили минулор╕чн╕ на 5,5 в╕дс. або на 210 млн грн в основному за рахунок зростання сплати податку на додану варт╕сть (на 21,7 в╕дс. або на 279,2 млн грн), податку на доходи ф╕зичних ос╕б та в╕йськового збору (на 17,7 в╕дс., на 197,4 млн гривень).
До м╕сцевих бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в в╕д сплати податк╕в над╕йшло 4,7 млрд гривень. Факт минулого року перевищено на 18,8 в╕дс. або на 747,2 млн грн за рахунок зростання сплачених сум по вс╕х бюджетоформуючих податках: податку на доходи ф╕зичних ос╕б забезпечено б╕льше на 18,6 в╕дс. (+464,3 млн грн), податку на майно – на 26,8 в╕дс. (+165,2 млн грн), ╓диного податку з п╕дпри╓мницько╖ д╕яльност╕ – на 18 в╕дс. (+102,4 млн грн), рентно╖ плати за користування природними ресурсами – на 11 в╕дс. (+11,6 млн грн), акцизного податку в╕д реал╕зац╕╖ п╕дакцизних товар╕в – на 7,6 в╕дс. (+7,4 млн грн).
Переважна б╕льш╕сть кошт╕в до бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в сплачена платниками самост╕йно (99 в╕дс. загально╖ суми), в╕д проведення контрольно-перев╕рочно╖ роботи над╕йшло 40,3 млн грн та в╕д застосування заход╕в стягнення боргу – 36,8 млн гривень.
Кр╕м того, страхувальниками для перерахування до Пенс╕йного та ╕нших фонд╕в сплачено понад 3,9 млрд грн ╓диного внеску на загальнодержавне обов’язкове соц╕альне страхування. Минулор╕чний р╕вень перевищено на 17 в╕дс. або на 575,4 млн гривень. В╕дсоток добров╕льно╖ сплати ╢СВ залиша╓ться таким же значним, як ╕ податк╕в (99 в╕дс.).

19.11.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЛЕГАЛЬНА ПРАЦЯ – ЗАПОРУКА МАЙБУТНЬО╥ ПЕНС╤╥

Одержуючи зароб╕тню плату в «конверт╕», працездатн╕ особи позбавляють себе г╕дно╖ пенс╕╖ у майбутньому. На цьому наголошують у Головному управл╕нн╕ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕.
Б╕льш╕сть роботодавц╕в област╕ працюють в законодавчому пол╕, але ╓ й так╕, що надають перевагу виплат╕ «т╕ньових» зарплат, м╕н╕м╕зують сплату ╓диного внеску, тим самим позбавляють сво╖х прац╕вник╕в можливост╕ отримати належне пенс╕йне забезпечення у майбутньому. Неоф╕ц╕йн╕ трудов╕ в╕дносини, в╕дсутн╕сть оплати л╕карняного та в╕дпустки, несплата внеск╕в до Пенс╕йного фонду – все це неповний перел╕к порушень трудового законодавства роботодавцями, як╕ нехтують сво╖ми обов’язками та позбавляють сво╖х прац╕вник╕в права на соц╕альний захист.
Справа в тому, що т╕льки при оф╕ц╕йно оформлен╕й зароб╕тн╕й плат╕, яка буде не менше законодавчо встановленого м╕н╕мального розм╕ру (до в╕дома:  м╕н╕мальний розм╕р зароб╕тно╖ плати  у 2019 роц╕ становить 4173 грн) та сплат╕ роботодавцем м╕н╕мального страхового внеску, обчисленого з зароб╕тно╖ плати, прац╕внику буде зараховано стаж за ц╕лий м╕сяць. При погоджен╕  роб╕тника на  половину  м╕н╕мально╖ зароб╕тно╖ плати, в╕дпов╕дно зменшу╓ться ╕ його стаж - також на половину.
Питання легал╕зац╕╖ прац╕ залиша╓ться серед пр╕оритетних напрямк╕в роботи податкових орган╕в област╕.
Так, з початку року заре╓стровано 5069 ф╕зичних ос╕б – п╕дпри╓мц╕в. За той же пер╕од до орган╕в ДПС област╕ в╕д 21965 роботодавц╕в подано пов╕домлень про прийняття 72922 прац╕вник╕в на роботу.
Виплата зароб╕тно╖ плати за «т╕ньовими» схемами перешкоджа╓ проведенню соц╕альних реформ та негативно вплива╓ на добробут кожного громадянина.
Лише оф╕ц╕йне працевлаштування та належний р╕вень зароб╕тно╖ плати, з яко╖ сплачено внески, забезпечить г╕дну пенс╕ю в майбутньому!

18.11.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЯК НАПОВНЮЮТЬСЯ М╤СЦЕВ╤ БЮДЖЕТИ ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ

У Головному управл╕нн╕ ДФС в Черн╕г╕вськ╕й област╕ пов╕домили, що до м╕сцевих бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в Черн╕г╕всько╖ област╕ у с╕чн╕-жовтн╕ 2019 року над╕йшло понад 4,7 млрд грн в╕д сплати податк╕в ╕ збор╕в.
Найб╕льшу частку у загальн╕й сум╕ сплачених податк╕в (62,5 в╕дс.) ма╓ податок на доходи ф╕зичних ос╕б, якого над╕йшло 2,9 млрд грн, з них до обласного бюджету спрямовано 590,9 млн грн, решту – до бюджет╕в об’╓днаних територ╕альних громад та район╕в.
В╕д оподаткування земельних д╕лянок, нерухомост╕ та транспорту прем╕ум-класу забезпечено ще 16,5 в╕дс. доход╕в бюджет╕в територ╕альних громад (понад 782 млн гривень). ╢диного податку на п╕дпри╓мницьку д╕яльн╕сть над╕йшло 662,5 млн гривень (14 в╕дс. загально╖ суми). Ц╕ кошти у повному обсяз╕ спрямовуються на рахунки тих с╕льських/селищних/м╕ських рад, об’╓днаних територ╕альних громад, на територ╕╖ яких розм╕щен╕ об’╓кти оподаткування, та за м╕сцем податково╖ адреси платник╕в ╓диного податку ╤-╤╤╤ груп.
На долю решти податк╕в ╕ збор╕в припада╓ 7 в╕дс. загально╖ суми надходжень: податку на прибуток сплачено 35,4 млн грн, рентно╖ плати за користування природними ресурсами – 116,6 млн грн, акцизного податку в╕д реал╕зац╕╖ п╕дакцизно╖ продукц╕╖ та пального – 134 млн грн, плати за л╕ценз╕╖ на продаж алкогольних напо╖в та тютюнових вироб╕в – 15,6 млн грн, еколог╕чного податку – 20,5 млн гривень.
Традиц╕йно високою залиша╓ться частка надходжень до м╕сцевих бюджет╕в област╕ в╕д установ сфери державного управл╕ння, осв╕ти та охорони здоров’я (24,8 в╕дс. загально╖ суми або 1172 млн грн). Також у значних розм╕рах сплачено податк╕в представниками галуз╕ с╕льського господарства (21 в╕дс. або 974 млн грн), промисловост╕ (14,4 в╕дс. або 678 млн грн).
В╕д суб’╓кт╕в господарювання, що працюють у сфер╕ торг╕вл╕ та громадського харчування, над╕йшло 362 млн грн (7,6 в╕дс. доход╕в м╕сцевих бюджет╕в), транспорту – 296 млн грн (6,3 в╕дс.), галуз╕ л╕сового господарства – 134 млн грн (2,8 в╕дс.), буд╕вництва – 72 млн грн (1,5 в╕дс.).

15.11.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЧЕРН╤Г╤ВСЬКОЮ МИТНИЦЕЮ ПЕРЕРАХОВАНО ДО БЮДЖЕТУ ЗА С╤ЧЕНЬ-ЖОВТЕНЬ ПОНАД 3,6 МЛРД ГРИВЕНЬ

Протягом 10 м╕сяц╕в 2019 року Черн╕г╕вською митницею ДФС до державного бюджету перераховано понад 3,6 млрд гривень.
Основними бюджетоформуючими товарами у цей пер╕од були:
азотно-фосфорно-кал╕йн╕ добрива (669,5  млн грн), кам’яне вуг╕лля (254 млн грн.), тютюнова сировина ( 227 млн грн), легков╕ автомоб╕л╕ (206,7 млн грн.), шини та покришки пневматичн╕ гумов╕ нов╕ (154,5 млн грн), пиво солодове (121,5 млн грн.), азотн╕ добрива (понад 109 млн грн), тютюн промислового виробництва (105 млн грн), кал╕йн╕ добрива та трактори.
Сума митних платеж╕в, сплачених при митному оформленн╕ цих товар╕в, становить понад 2 млрд грн або 55 в╕дсотк╕в в╕д загально╖ суми по митниц╕.

14.11.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


У ЖОВТН╤ 2019 РОКУ ПЛАТНИКИ ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ СПЛАТИЛИ ДО БЮДЖЕТ╤В ПОНАД 942 М╤ЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ ПОДАТК╤В

До бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в платниками Черн╕г╕вщини у жовтн╕ 2019 року сплачено 942,4 млн грн податк╕в та збор╕в. У пор╕внянн╕ з в╕дпов╕дним пер╕одом минулого року простежу╓ться зб╕льшення суми на 6 в╕дс. або на 54,9 млн гривень.
Частка надходжень до Державного бюджету становить 374,8 млн гривень. У пор╕внянн╕ до минулор╕чного збору зросли надходження по податку на доходи ф╕зичних ос╕б та в╕йськовому збору – на 16 в╕дс. (+19,6 млн грн), податку на додану варт╕сть – на 8 в╕дс. (+12,1 млн грн). Водночас, у пор╕внянн╕ з жовтнем 2018р., скоротились надходження рентно╖ плати за користування надрами – на 45,3 в╕дс. або на 47,7 млн. гривень. Така ситуац╕я зумовлена значним зниженням ц╕ни на нафту, природний газ та газовий конденсат у пор╕внянн╕ з минулим роком.
До м╕сцевих бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в у жовтн╕ сплачено 567,6 млн грн податк╕в та збор╕в. Прир╕ст до минулого року склав понад 15 в╕дс. або 74,4 млн гривень.
Майже 57 в╕дс. суми, що над╕йшла до м╕сцевих бюджет╕в, припада╓ на податок на доходи ф╕зичних ос╕б (321,7 млн грн, що б╕льше минулор╕чного показника на 16,1 в╕дс. або на 44,5 млн грн). Також вагоме значення для бюджет╕в територ╕альних громад ма╓ ╓диний податок на п╕дпри╓мницьку д╕яльн╕сть (24,6 в╕дс. загально╖ суми), якого сплачено 139,3 млн грн (б╕льше минулор╕чного р╕вня на 12,3 в╕дс. або на 15,2 млн гривень). Б╕ля 14 в╕дс. спрямованих до бюджет╕в сум – в╕д сплати податку на майно (за земельн╕ д╕лянки, нерухом╕сть та транспорт – 80,7 млн грн, що на 20 в╕дс. або на 13,6 млн грн б╕льше жовтня минулого року).
Кр╕м того, страхувальниками сплачено 421,5 млн гривень ╓диного внеску на загальнообов’язкове державне соц╕альне страхування, чим забезпечено зростання надходжень у пор╕внянн╕ до в╕дпов╕дного м╕сяця минулого року на 14,9 в╕дс. або на 54,6 млн гривень.

12.11.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТ╤В ЗА ТОВАР ЧИ ПОСЛУГУ В БЕЗГОТ╤ВКОВ╤Й ФОРМ╤ БАНК╤ВСЬКИМ ПЕРЕКАЗОМ НА ПОТОЧНИЙ РАХУНОК ПРОДАВЦЯ БЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАТ╤ЖНИХ КАРТОК НЕ ПОТРЕБУ╢ РРО, - СЕРГ╤Й ВЕРЛАНОВ

Державна податкова служба продовжу╓ роз’яснювати положення Закону Укра╖ни "Про застосування РРО у сфер╕ торг╕вл╕, громадського харчування та послуг" ╕ Закон Укра╖ни № 128 в╕д 20.09.2019 (дал╕ – Закон). Так, якщо розрахунки за придбаний товар (послугу) проводяться у безгот╕вков╕й форм╕ без застосування плат╕жних карток ╕ кошти перераховуються з поточного рахунку покупця на поточний рахунок продавця, така операц╕я не потребу╓ застосування РРО. Теж саме стосу╓ться випадк╕в, коли покупець розрахову╓ться з продавцем шляхом внесення кошт╕в через банк для подальшого ╖х зарахування на поточний рахунок продавця. "Спрацьову╓" зв╕льнення, передбачене для банк╕вських операц╕й в╕дпов╕дно до пункту 2 статт╕ 9 Закону. 
«Тобто юристи, консультанти, айт╕шники, ╕нш╕ самозайнят╕ особи, в тому числ╕ ╕ т╕, хто працю╓ на трет╕й груп╕ спрощено╖ системи оподаткування, не мають застосовувати ре╓стратори розрахункових операц╕й, якщо ╖х кл╕╓нти розраховуються з ними виключно у безгот╕вков╕й форм╕ без застосування плат╕жних карток ╕ перераховують ╖м кошти на поточний рахунок банк╕вським переказом. Також РРО не потр╕бн╕, якщо кл╕╓нт в кас╕ банку вносить гот╕вку для подальшого ╖╖ зарахування на поточний рахунок продавця», - зазначив голова ДПС Серг╕й Верланов. 
Якщо розрахунки за товар чи послугу в╕дбулися ╕з використанням банк╕всько╖ плат╕жно╖ карти, то така операц╕я п╕дпада╓ п╕д визначення "розрахунково╖ операц╕╖" для ц╕лей згадуваного Закону.  «Це не нова норма: вимоги щодо застосування РРО по операц╕ях ╕з застосуванням плат╕жних карток д╕яли ╕ ран╕ше. Вт╕м, ми розум╕╓мо, що ╕сну╓ багато запитань щодо нюанс╕в ╕ практичних аспект╕в застосування ре╓стратор╕в розрахункових операц╕й при проведенн╕ таких розрахунк╕в. Тому сп╕льно ╕з М╕н╕стерством ф╕нанс╕в будемо ╖х роз’яснювати», - уточнив Серг╕й Верланов.

11.11.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


НА ЧЕРН╤Г╤ВЩИН╤ НАДХОДЖЕННЯ В╤Д СПЛАТИ ╢ДИНОГО ВНЕСКУ
СКЛАЛИ ПОНАД 3,9 М╤ЛЬЯРД╤В ГРИВЕНЬ

Платниками Черн╕г╕вщини за десять м╕сяц╕в поточного року сплачено понад 3,9 млрд грн ╓диного внеску на загальнообов’язкове державне соц╕альне страхування.
В╕д юридичних ос╕б над╕йшло 3,4 млрд грн, або 88 в╕дс. надходжень. З них 1,8 млрд грн сплачено бюджетними установами (48 в╕дс.). Ф╕зичн╕ особи - п╕дпри╓мц╕ сплатили 458 млн грн (12 в╕дс.).
Найб╕льшу частку надходжень ╓диного внеску забезпечують платники, що перебувають на обл╕ку в Черн╕г╕вському, Прилуцькому та Н╕жинському управл╕ннях.
Нагада╓мо, що на сьогодн╕ розм╕р м╕н╕мально╖ зароб╕тно╖ плати становить 4173 грн., при цьому розм╕р м╕н╕мального страхового внеску – 918,06 грн. (4173 грн. х 22 в╕дс.).
Вс╕ роботодавц╕, п╕дпри╓мства, установи, орган╕зац╕╖, а також ╕ ф╕зичн╕ особи – п╕дпри╓мц╕, як╕ використовують працю громадян з належним оформленням трудових в╕дносин, мають сплачувати ╓диний внесок за найманих прац╕вник╕в у розм╕рах не менш н╕ж м╕н╕мальний.
Сво╓часна та повна сплата ╓диного внеску – це запорука соц╕альних гарант╕й та сво╓часност╕ виплати пенс╕й.

07.11.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ПЛАНУ╢ТЕ ОТРИМАТИ СУБСИД╤Ю – Д╤ЗНАЙТЕСЯ ЯК ЗАКЛЮЧИТИ ДОГОВ╤Р ПРО ДОБРОВ╤ЛЬНУ УЧАСТЬ У СИСТЕМ╤ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦ╤АЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

В╕дпов╕дно до абзацу четвертого п. 16 Положення про порядок призначення житлових субсид╕й, затвердженого постановою Каб╕нету М╕н╕стр╕в Укра╖ни в╕д 21 жовтня 1995 року № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсид╕й для в╕дшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та р╕дкого п╕чного побутового палива» (в редакц╕╖ постанови Каб╕нету М╕н╕стр╕в Укра╖ни в╕д 14 серпня 2019 року № 807), позитивне р╕шення ком╕с╕╖ про призначення житлово╖ субсид╕╖ може бути прийнято лише у раз╕, коли особи на момент призначення житлово╖ субсид╕╖ сплачують (за них сплачено) ╓диний внесок на загальнообов’язкове державне соц╕альне страхування (дал╕ – ╓диний внесок) у розм╕р╕, не меншому н╕ж м╕н╕мальний, протягом двох м╕сяц╕в п╕дряд перед днем звернення за призначенням житлово╖ субсид╕╖ або сплачують (за них сплачено) ╓диний внесок у розм╕р╕, не меншому, н╕ж м╕н╕мальний, протягом двох м╕сяц╕в п╕дряд перед м╕сяцем, в якому житлова субсид╕я признача╓ться без звернення громадянина.
Водночас, в╕дносини, що виникають п╕д час провадження д╕яльност╕, пов’язано╖ з╕ збором та веденням обл╕ку ╓диного внеску, регулюються виключно Законом Укра╖ни в╕д 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про зб╕р та обл╕к ╓диного внеску на загальнообов’язкове державне соц╕альне страхування» ╕з зм╕нами та доповненнями (дал╕ – Закон № 2464).
Д╕я ╕нших нормативно-правових акт╕в може поширюватися на зазначен╕ в╕дносини лише у випадках, передбачених Законом № 2464, або в частин╕, що не суперечить Закону № 2464 (частина перша ст. 2 Закону № 2464).
Порядок укладення договору про добров╕льну участь у систем╕ загальнообов’язкового державного соц╕ального страхування або одноразову сплату у систем╕ загальнообов’язкового державного пенс╕йного страхування (дал╕ – Догов╕р) врегульовано ст. 10 Закону № 2464 та розд. V ╤нструкц╕╖ про порядок нарахування ╕ сплати ╓диного внеску на загальнообов’язкове державне соц╕альне страхування, затверджено╖ наказом М╕н╕стерства ф╕нанс╕в Укра╖ни в╕д 20.04.2015 № 449 (дал╕ – ╤нструкц╕я № 449). Частиною першою ст. 10 Закону № 2464 визначено категор╕ю платник╕в, як╕ мають право на добров╕льну сплату ╓диного внеску.  Особа, яка виявила бажання брати участь у систем╕ добров╕льного страхування, пода╓ до контролюючих орган╕в за м╕сцем проживання заяву за формою зг╕дно з додатком 3 до ╤нструкц╕╖ № 449 (дал╕ – Заява), коп╕ю трудово╖ книжки (за наявност╕), виписку з системи персон╕ф╕кованого обл╕ку (ОК-5) та коп╕ю документа, що посв╕дчу╓ особу, а члени особистого селянського господарства надають також документ, що п╕дтверджу╓ ╖х членство в такому господарств╕ (п.п. 1 п. 2 розд. V ╤нструкц╕╖ № 449).
В╕дпов╕дно до частини сьомо╖ ст. 10 Закону № 2464 та п.п. 2 п. 2 розд. V ╤нструкц╕╖ № 449 контролюючий орган в╕дмовля╓ в укладенн╕ Договору у раз╕, якщо особа п╕дляга╓ загальнообов’язковому державному соц╕альному страхуванню, не в╕дпов╕да╓ вимогам щодо ос╕б, як╕ мають право на добров╕льну сплату ╓диного внеску, надала неповн╕ або недостов╕рн╕ в╕домост╕, ран╕ше уклала Догов╕р, д╕я якого не припинена або за яким не виконано передбачен╕ Договором умови, бажа╓ укласти Догов╕р на строк менше одного року (кр╕м Договор╕в одноразово╖ сплати).
В ╕нших випадках в╕дмова в укладенн╕ Договору не допуска╓ться.
З особою, яка подала Заяву, п╕сля перев╕рки викладених у н╕й в╕домостей, контролюючими органами у строк не п╕зн╕ше н╕ж 30 календарних дн╕в з дня отримання Заяви уклада╓ться Догов╕р в╕дпов╕дно до типового Договору, наведеного у додатку 4 до ╤нструкц╕╖ № 449, а у раз╕ бажання особи сплатити ╓диний внесок за попередн╕ пер╕оди, в яких особа не п╕длягала загальнообов’язковому державному соц╕альному страхуванню (у тому числ╕ за пер╕од з 01 с╕чня 2004 року по 31 грудня 2010 року), уклада╓ться Догов╕р за формою, наведеною в додатку 5 до ╤нструкц╕╖ № 449.
Особи, як╕ мають право на добров╕льну сплату ╓диного внеску, беруть участь у систем╕ загальнообов’язкового державного соц╕ального страхування протягом строку, визначеного в Договор╕, але не менше одного року (кр╕м договор╕в про одноразову сплату) (частина друга ст. 10 Закону № 2464).
Враховуючи викладене, нормами Закону № 2464 передбачено укладення Договор╕в з: членами особистого селянського господарства, якщо вони не належать до ос╕б, як╕ п╕длягають страхуванню, – за вс╕ма видами соц╕ального страхування (на загальнообов’язкове державне соц╕альне страхування на випадок безроб╕ття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатност╕ та витратами, зумовленими похованням, в╕д нещасного випадку на виробництв╕ та профес╕йного захворювання, як╕ спричинили втрату працездатност╕, та пенс╕йне страхування) укладених, з такими особами на строк не менше одного року; особами, як╕ досягли 16-р╕чного в╕ку та не перебувають у трудових в╕дносинах з роботодавцями, визначеними п. 1 частини першо╖ ст. 4 Закону № 2464, та не належать до платник╕в ╓диного внеску, визначених пп. 4, 5 та 5 прим. 1 частини першо╖ ст. 4 Закону № 2464, у тому числ╕ ╕ноземцями та особами без громадянства, як╕ пост╕йно проживають або працюють в Укра╖н╕, громадянами Укра╖ни, як╕ працюють або пост╕йно проживають за межами Укра╖ни, якщо ╕нше не встановлено м╕жнародними договорами, згода на обов’язков╕сть яких надана Верховною Радою Укра╖ни, – на загальнообов’язкове державне пенс╕йне страхування на строк не менше одного року, кр╕м Договору одноразово╖ сплати, терм╕н д╕╖ якого 10 календарних дн╕в з дня його п╕дписання.
Кр╕м цього, приписами абзацу третього частини третьо╖ ст. 10 Закону № 2464 ч╕тко визначено терм╕ни розгляду таких Заяв – не б╕льше 30 календарних дн╕в.
Додатково пов╕домля╓мо, що Догов╕р ╓ правовим документом, у якому сторони визначили сво╖ права й обов’язки, виконання яких сторонами Договору ╓ обов’язковим.
Зг╕дно з нормами частини восьмо╖ ст. 10 Закону № 2464, Догов╕р може бути достроково роз╕рваний:      
1) застрахованою особою:
- за ╖╖ бажанням, якщо Догов╕р д╕яв не менше одного року;
- у раз╕ систематичного порушення умов Договору територ╕альним контролюючим органом;
2) контролюючим органом у раз╕:
- набуття застрахованою особою в╕дпов╕дно до Закону № 2464 зобов’язань щодо участ╕ в систем╕ загальнообов’язкового державного соц╕ального страхування;
- виникнення обставин, що не в╕дпов╕дають визначеним Законом № 2464 вимогам до ос╕б, як╕ мають право брати добров╕льну участь у систем╕ загальнообов’язкового державного соц╕ального страхування;     - систематичного порушення застрахованою особою умов Договору; смерт╕ застраховано╖ особи;
- за згодою стор╕н, якщо Догов╕р д╕яв не менше одного року.
В ╕нших випадках дострокове роз╕рвання Договору не допуска╓ться.
Сплачен╕ суми ╓диного внеску у раз╕ дострокового роз╕рвання Договору поверненню не п╕длягають, при цьому пер╕од, за який сплачено ╓диний внесок, врахову╓ться до страхового стажу т╕льки за умови подання Зв╕ту про суми добров╕льних внеск╕в, передбачених договором про добров╕льну участь, як╕ п╕длягають сплат╕, та суми доплати зг╕дно з додатком 6 (дал╕ – Зв╕т) до Порядку формування та подання страхувальниками зв╕ту щодо сум нарахованого ╓диного внеску на загальнообов’язкове державне соц╕альне страхування, затвердженого наказом М╕н╕стерства ф╕нанс╕в Укра╖ни в╕д 14.04.2015 № 435 ╕з зм╕нами та доповненнями (п.п. 3 п. 3 розд. V ╤нструкц╕╖).
Якщо укладений Догов╕р достроково припинено або не виконано умови договору, штрафн╕ санкц╕╖ за так╕ порушення не передбачено, а Зв╕т пода╓ться за пер╕оди, за як╕ сплачено страхов╕ кошти.      При цьому особам, як╕ не виконали умов Договору та виявили бажання знову брати участь у добров╕льному страхуванн╕, у подальшому в укладенн╕ Договору буде в╕дмовлено.
Б╕льш детально з цим роз’ясненням ви можете ознайомитись на Загальнодоступному ╕нформац╕йно-дов╕дковому ресурс╕ ДПС Укра╖ни (категор╕я питання 301.05).

05.11.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ПОДАТКОВ╤ М╤Л╤Ц╤ОНЕРИ ПОВЕРНУЛИСЯ З╤ СХОДУ

У Головному управл╕нн╕ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ зустр╕ли сво╖х колег, як╕ повернулися з довготривалого в╕дрядження до зони проведення операц╕╖ Об’╓днаних сил на Сход╕ кра╖ни.
Це податков╕ м╕л╕ц╕онери – Олександр Троф╕менко, Серг╕й Андрущенко та Юр╕й Н╕тченко, як╕ несли службу у склад╕ спецп╕дрозд╕лу Державно╖ ф╕скально╖ служби Укра╖ни.
Основним завданням спецп╕дрозд╕лу ╓ протид╕я незаконному перем╕щенню товар╕в через л╕н╕ю розмежування з окупованими територ╕ями. Податков╕ м╕л╕ц╕онери сп╕льно з╕ сп╕вроб╕тниками ╕нших правоохоронних орган╕в викривають ф╕нансов╕ злочини та протид╕ють тероризму в зон╕ проведення ООС.
За п‘ять рок╕в у зон╕ проведення ООС несли службу 42 сп╕вроб╕тники Головного управл╕ння ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕. За цей час в╕дбулося 16 ротац╕й, п╕д час яких податков╕ м╕л╕ц╕онери 90 раз╕в ви╖жджали у в╕дрядження на Сх╕д Укра╖ни.
В╕дзнакою Президента Укра╖ни «За участь в антитерористичн╕й операц╕╖» нагороджено 21 сп╕вроб╕тника податково╖ м╕л╕ц╕╖ Черн╕г╕всько╖ област╕.

01.11.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


НА ЧЕРН╤Г╤ВЩИН╤ АНУЛЬОВАНО 26 Л╤ЦЕНЗ╤Й ЗА ПРОДАЖ АЛКОГОЛЮ ТА ТЮТЮНУ НЕПОВНОЛ╤ТН╤М

Управл╕нням контролю за об╕гом та оподаткуванням п╕дакцизних товар╕в ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ проведено 138 перев╕рок суб'╓кт╕в господарювання, що займаються роздр╕бною торг╕влею алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним. Виявлено 126 порушень.
За матер╕алами перев╕рок прийнят╕ р╕шення про застосування штрафних ф╕нансових санкц╕й на суму 2,3 млн гривень.
Як╕ порушення найб╕льш розповсюджен╕ розпов╕ли податк╕вц╕.
Найпоширен╕ше: роздр╕бна торг╕вля алкогольними напоями за ц╕нами нижчими за встановлен╕ м╕н╕мальн╕ роздр╕бн╕ ц╕ни на так╕ напо╖. За 9 м╕сяц╕в встановлено 60 таких порушень, за як╕ штрафна ф╕нансова санкц╕я становить в╕д 10 тис гривень. Б╕льш╕сть вищевказаних порушень виявлено в Козелецькому, Бахмацькому та Н╕жинському районах Черн╕г╕всько╖ област╕.
Кр╕м того викрито факти торг╕вл╕ без л╕ценз╕╖: 11 факт╕в - алкогольними напоями, 1 – тютюновим виробами та 4 – пальним.
Також серед виявлених ╓ порушення торг╕вл╕ алкогольними напоями на розлив суб’╓ктами господарювання, що не мають статусу громадського харчування (12 факт╕в), збер╕гання товару у м╕сцях збер╕гання не внесених до ╢ДР (6 факт╕в - алкогольних напо╖в та 4 - тютюнових вироб╕в), ознаки п╕дробки акцизних марок, торг╕вля у невизначених м╕сцях, порушення вимог р╕шень м╕ських рад щодо обмеження продажу алкогольних напо╖в у встановлений час доби та ╕нш╕.
Особливе занепоко╓ння виклика╓ те, що продовжуються факти продажу алкоголю та тютюну, особам як╕ не досягли 18 рок╕в. За 9 м╕сяц╕в анульовано 26 л╕ценз╕й за дане порушення.

30.10.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ГРОМАДЯНАМ, ЯК╤ НЕ ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦ╤╥ ЗА МИНУЛИЙ Р╤К, ДОНАРАХОВАНО БЛИЗЬКО 5 МЛН ГРИВЕНЬ

Як пов╕домили в управл╕нн╕ податк╕в ╕ збор╕в з ф╕зичних ос╕б ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕, за результатами контрольно-перев╕рочних заход╕в щодо громадян област╕, як╕ не подали у встановлений законодавством строк податкову декларац╕ю про майновий стан та доходи та не задекларували сво╖ доходи за попередн╕й р╕к, протягом 9-ти м╕сяц╕в поточного року донараховано понад 4,9 млн грн податку на доходи ф╕зичних ос╕б та в╕йськового збору. При цьому, ╕з загально╖ суми донарахувань, майже 80 в╕дсотк╕в перев╕рок щодо доходу, отриманого платником податку як додаткове благо.
Зазначимо, що до загального м╕сячного (р╕чного) оподатковуваного доходу платника податку включа╓ться дох╕д, отриманий як додаткове благо у вигляд╕ основно╖ суми боргу (кредиту), анульованого (прощеного) за самост╕йним р╕шенням кредитора, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до зак╕нчення строку позовно╖ давност╕, у раз╕ якщо його сума перевищу╓ 50 в╕дсотк╕в одн╕╓╖ м╕н╕мально╖ зароб╕тно╖ плати (у розрахунку на р╕к), встановлено╖ на 1 с╕чня зв╕тного податкового року (у 2016 роц╕ - 689 грн, у 2017 роц╕ – 1600 грн, у 2018 роц╕ – 1861,5 грн, у 2019 роц╕ – 2086,5 грн), що ╓ об'╓ктом оподаткування податком на доходи ф╕зичних ос╕б та в╕йськовим збором.
Наголошу╓мо, що у раз╕ дотримання кредитором умов щодо пов╕домлення боржника про прощення (анулювання) боргу, визначених пп. "д" пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу, такий боржник в╕добража╓ суму зазначеного доходу у р╕чн╕й податков╕й декларац╕╖ та самост╕йно сплачу╓ податок на доходи ф╕зичних ос╕б та в╕йськовий зб╕р.

28.10.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЧИ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВ╤СТЬ ПОПОВНЕННЯ (КОРИГУВАННЯ) ЗАЛИШКУ ПАЛЬНОГО АБО СПИРТУ ЕТИЛОВОГО НА ПЕРЕСУВНОМУ АКЦИЗНОМУ СКЛАД╤?

Порядок ре╓страц╕╖ заявок на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового (дал╕ – Заявка) в систем╕ електронного адм╕н╕стрування реал╕зац╕╖ пального та спирту етилового (дал╕ – СЕАРП та СЕ) визначений п. 232.3 ст. 232 Податкового кодексу Укра╖ни в╕д 02 грудня 2010 року № 2755-VI з╕ зм╕нами та доповненнями.
Порядок заповнення акцизно╖ накладно╖, розрахунку коригування акцизно╖ накладно╖, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового затверджений наказом М╕н╕стерства ф╕нанс╕в Укра╖ни в╕д 19.06.2019 № 262 (дал╕ – Порядок).
Пунктом 10 розд. VII та п. 10 розд. VIII Порядку визначено, зокрема, що у заявках на поповнення (коригування) залишку пального або спирту етилового (дал╕ – заявка) обов’язково зазнача╓ться ун╕ф╕кований номер акцизного складу в СЕАРП та СЕ, на якому виника╓ потреба поповнити обсяги залишк╕в пального або спирту етилового.
Таким чином, формою заявки не передбачена можлив╕сть поповнення (коригування) залишку пального або спирту етилового на пересувному акцизному склад╕.
Поповнення (коригування) залишку пального або спирту етилового можливе виключно на акцизному склад╕.

23.10.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


НА ЧЕРН╤Г╤ВЩИН╤, ПРИ ЗМЕНШЕНН╤ К╤ЛЬКОСТ╤ ПЕРЕВ╤РОК, ЗРОСЛА ╥Х РЕЗУЛЬТАТИВН╤СТЬ

Протягом с╕чня-вересня поточного року управл╕нням податкових перев╕рок, трансфертного ц╕ноутворення та м╕жнародного оподаткування Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ проведено 132 документальн╕ перев╕рки суб’╓кт╕в господарювання – юридичних ос╕б, що на третину менше в╕дпов╕дного пер╕оду минулого року.
При зменшенн╕ к╕лькост╕ перев╕рок зб╕льшились суми донарахувань за результатами перев╕рок. Так, за 9 м╕сяц╕в 2019 року узгоджено донарахованих податк╕в ╕ збор╕в (разом з штрафними санкц╕ями) у сум╕ понад 101 млн грн, що на 60 в╕дсотк╕в перевищу╓ в╕дпов╕дний пер╕од минулого року.
З ц╕╓╖ суми вже над╕йшло до бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в 36,2 млн грн, що на 4,6 млн грн б╕льше н╕ж за минулор╕чний пер╕од.

23.10.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЧЕРН╤Г╤ВСЬК╤ МИТНИКИ ВИЛУЧИЛИ ПАРТ╤Ю ЦИГАРОК У ВОД╤Я АВТОБУСА

Значну парт╕ю тютюнових вироб╕в вилучили вчора сп╕вроб╕тники Черн╕г╕всько╖ митниц╕ ДФС у зон╕ д╕яльност╕ митного посту «Нов╕ Ярилович╕».
Вод╕й рейсового автобусу сполученням «Клайпеда - Ки╖в» намагався без декларування перем╕стити через кордон 4000 пачок сигарет.
Предмети правопорушення були затриман╕ митницею, до порушника митних правил органами суду можуть бути застосован╕ санкц╕╖ у вигляд╕ накладення штрафу з конф╕скац╕╓ю предмет╕в правопорушення.22.10.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЯК╤ ПОДАТКИ НАЙБ╤ЛЬШЕ НАПОВНЮЮТЬ М╤СЦЕВ╤ БЮДЖЕТИ

У Головному управл╕нн╕ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ пов╕домили, що до м╕сцевих бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в Черн╕г╕всько╖ област╕ у с╕чн╕-вересн╕ 2019 року в╕д сплати податк╕в ╕ збор╕в над╕йшло близько 4,2 млрд гривень.
Найб╕льшу частку у загальн╕й сум╕ сплачених податк╕в (63 в╕дс.) ма╓ податок на доходи ф╕зичних ос╕б, якого над╕йшло понад 2,6 млрд грн, з них до обласного бюджету спрямовано 527 млн грн, решту – до бюджет╕в об’╓днаних територ╕альних громад та район╕в.
В╕д оподаткування земельних д╕лянок, нерухомост╕ та транспорту прем╕ум-класу забезпечено ще 17 в╕дс. доход╕в бюджет╕в територ╕альних громад (701 млн гривень). ╢диного податку на п╕дпри╓мницьку д╕яльн╕сть над╕йшло понад 523 млн гривень (13 в╕дс. загально╖ суми). Ц╕ кошти у повному обсяз╕ спрямовуються на рахунки тих с╕льських/селищних/м╕ських рад, об’╓днаних територ╕альних громад, на територ╕╖ яких розм╕щен╕ об’╓кти оподаткування, та за м╕сцем податково╖ адреси платник╕в ╓диного податку ╤-╤╤╤ груп.
На долю решти податк╕в ╕ збор╕в припада╓ 7 в╕дс. загально╖ суми надходжень: податку на прибуток сплачено 35 млн грн, рентно╖ плати за користування природними ресурсами – 108 млн грн, акцизного податку в╕д реал╕зац╕╖ п╕дакцизно╖ продукц╕╖ та пального – 119 млн грн, плати за л╕ценз╕╖ на продаж алкогольних напо╖в та тютюнових вироб╕в – 14 млн грн, еколог╕чного податку – 20 млн гривень.
Традиц╕йно, високою залиша╓ться частка надходжень до м╕сцевих бюджет╕в област╕ в╕д установ сфери державного управл╕ння, осв╕ти та охорони здоров’я (25,2 в╕дс. загально╖ суми або б╕льше 1 млрд грн). Також у значних розм╕рах сплачено податк╕в представниками галуз╕ с╕льського господарства (19 в╕дс. або 790 млн грн), промисловост╕ (14,8 в╕дс. або 614 млн грн). П╕дпри╓мц╕ ╕ громадяни - платники податку на майно перерахували 607 млн грн (14,6 в╕дс.) ус╕х доход╕в територ╕альних громад в╕д сплати податк╕в. В╕д суб’╓кт╕в господарювання, що працюють у сфер╕ торг╕вл╕ та громадського харчування, над╕йшло 324 млн грн (7,8 в╕дс. доход╕в м╕сцевих бюджет╕в), транспорту – 266 млн грн (6,4 в╕дс.), галуз╕ л╕сового господарства – 122 млн грн (2,9 в╕дс.), буд╕вництва – 64 млн грн (1,5 в╕дс.).

22.10.2019 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ПРАВО НА ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ ДЛЯ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ ╤З СТАТУСОМ
ВНУТР╤ШНЬО ПЕРЕМ╤ЩЕНО╥ ОСОБИ

Законом Укра╖ни №2530, який набрав чинност╕ 04.10.2018, внесено зм╕ни  до статт╕ 166 «Податкова знижка» Податкового кодексу Укра╖ни. Зокрема, перел╕к витрат, дозволених до включення до податково╖ знижки, що передбачен╕ п.166.3 ст.166 ПКУ доповнено новим п╕дпунктом 166.3.9 наступного зм╕сту: «суму кошт╕в у вигляд╕ орендно╖ плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим в╕дпов╕дно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку  на доходи ф╕зичних ос╕б (дал╕ – платник податку), який ма╓ статус внутр╕шньо перем╕щено╖ особи».
Платник податку на доходи ф╕зичних ос╕б ма╓ право скористатися зазначеною в цьому п╕дпункт╕ податковою знижкою виключно за умови, що в╕н та/або члени його с╕м’╖ першого ступення спор╕днення:
- не мають у власност╕ придатно╖ для проживання житлово╖ нерухомост╕, розташовано╖ поза межами тимчасово окуповано╖ територ╕╖ Укра╖ни;
- не отримують передбачених законодавством Укра╖ни бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.
Розм╕р тако╖ знижки не може перевищувати (у розрахунку на календарний р╕к) 30 розм╕р╕в м╕н╕мально╖ зароб╕тно╖ плати, встановлено╖ на 1 с╕чня зв╕тного (податкового) року».

22.10.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ПЕРЕВ╤РИТИ ЧИ МА╢ТЕ ВИ БОРГ ╤З ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ МОЖНА НА СУБСАЙТ╤ ТЕРИТОР╤АЛЬНИХ ОРГАН╤В ДПС У ЧЕРН╤Г╤ВСЬК╤Й ОБЛАСТ╤

В управл╕нн╕ по робот╕ з податковим боргом ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ пов╕домили, що кожен платник може самост╕йно перев╕рити наявн╕сть або в╕дсутн╕сть у нього податкового боргу з╕ сплати земельного податку.
Для цього на субсайт╕ Територ╕альних орган╕в ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ (ch.tax.gov.ua) у розд╕л╕ «Корисн╕ посилання» розм╕щен╕ перел╕ки ос╕б (юридичних та ф╕зичних), як╕ станом на 01.10.2019 мали борг з╕ сплати земельного податку: https://ch.tax.gov.ua/korisni-posilannya.
Зверта╓мо увагу, що з 01.10.2019 року д╕ють нов╕ рахунки для зарахування податк╕в, збор╕в та ╕нших доход╕в до державного та м╕сцевих бюджет╕в в╕дпов╕дно до стандарту IBAN. Рекв╕зити нових бюджетних рахунк╕в розм╕щен╕ за посиланням: https://ch.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki.

18.10.2019 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЧЕРН╤Г╤ВСЬКА МИТНИЦЯ ДФС ╤НФОРМУ╢ ВЛАСНИК╤В ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБ╤В,
ЗАРЕ╢СТРОВАНИХ У В╤ДПОВ╤ДНИХ РЕ╢СТРАЦ╤ЙНИХ ОРГАНАХ ╤НОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ

04.10.2019 набрала чинност╕ постанова Каб╕нету М╕н╕стр╕в Укра╖ни в╕д 02.10.2019 № 862 «Деяк╕ питання зд╕йснення митного оформлення транспортних засоб╕в, що ввозяться на митну територ╕ю Укра╖ни».
В╕дпов╕дно до пункту 1 ц╕╓╖ постанови в╕дновлено до 31.12.2019 включно д╕ю Тимчасового порядку виконання митних формальностей п╕д час зд╕йснення митного оформлення транспортних засоб╕в для ╖х в╕льного об╕гу на митн╕й територ╕╖ Укра╖ни, затвердженого постановою Каб╕нету М╕н╕стр╕в Укра╖ни в╕д 12.12.2018 № 1077 (дал╕ – Тимчасовий порядок), а також постанови Каб╕нету М╕н╕стр╕в Укра╖ни в╕д 13.02.2019 № 101 «Питання митного оформлення транспортних засоб╕в, що ввозяться на митну територ╕ю Укра╖ни».
Нагаду╓мо, що Тимчасовим порядком визначено механ╕зм виконання митних формальностей п╕д час зд╕йснення митного оформлення транспортних засоб╕в, що класиф╕куються за кодом товарно╖ позиц╕╖ 8703 зг╕дно з УКТ ЗЕД, ввезених громадянами на митну територ╕ю Укра╖ни в пер╕од з 01.01.2015 до 25.11.2018, а також:
1) перебувають у митному режим╕ тимчасового ввезення або транзиту, пом╕щення в який зд╕йснювалося шляхом вчинення д╕й, усного декларування або декларування з використанням ╕ншого документа, н╕ж митна декларац╕я, на бланку ╓диного адм╕н╕стративного документа;
2) перебували у митному режим╕ тимчасового ввезення або транзиту, були вивезен╕ за меж╕ митно╖ територ╕╖ Укра╖ни п╕сля 25.11.2018 та ввезен╕ повторно.
При цьому, постановою Каб╕нету М╕н╕стр╕в Укра╖ни в╕д 13.02.2019 № 101, зокрема, установлено, що на пер╕од д╕╖ Тимчасового порядку, митне оформлення транспортного засобу, який п╕дпада╓ п╕д д╕ю цього Тимчасового порядку, зд╕йсню╓ться за наявност╕ сертиф╕ката в╕дпов╕дност╕, виданого зг╕дно з порядком затвердження конструкц╕╖ транспортних засоб╕в, ╖х частин та обладнання, або ре╓страц╕йного документа та транспортний зас╕б, виданого ре╓страц╕йним органом кра╖ни ре╓страц╕╖ такого засобу, в якому визначено р╕вень еколог╕чних норм, якому в╕дпов╕да╓ транспортний зас╕б.
Принаг╕дно пов╕домля╓мо, що з метою надання консультац╕й з питань, що виникають у громадян в процес╕ практичного застосування норм Митного кодексу Укра╖ни щодо виконання митних формальностей при зд╕йсненн╕ митного оформлення транспортних засоб╕в особистого користування, в Черн╕г╕вськ╕й митниц╕ ДФС за телефонним номером (0462) 652-234 (в робоч╕ дн╕ понед╕лок – четвер: з 09:00 год. до 18:00 год., п’ятниця: з 09:00 год. до 16:45 год., перерва: з 13:00 год. до 13:45 год.) функц╕ону╓ «гаряча» телефонна л╕н╕я.

18.10.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЧЕРН╤Г╤ВСЬКОЮ МИТНИЦЕЮ ДФС ПРИПИНЕНО 894 ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ

Протягом с╕чня-вересня 2019 року за фактами порушень митного законодавства Черн╕г╕вською митницею ДФС було заведено 894 справи про порушення митних правил, загальною варт╕стю предмет╕в правопорушення – понад 3,9 млн гривень.
Основн╕ категор╕╖ вилучених предмет╕в правопорушення:
- промислов╕ товари, сировина й матер╕али (2 790 168 грн);
- транспортн╕ засоби (623 751 грн);
- продовольч╕ товари та с╕льгосппродукц╕я (311 807 грн).
Митницею направлено на розгляд до суду 202 справи на загальну суму 4,2 млн гривень. За результатами розгляду судами: застосовано конф╕скац╕ю на суму 2,8 млн грн та накладено штраф╕в на суму 2,9 млн гривень.
Безпосередньо кер╕вництвом митниц╕ розглянуто 810 справ. За результатами розгляду накладено штраф╕в на суму 8,7 млн грн та стягнуто штраф╕в на суму 4,8 млн гривень.

18.10.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


НАБЛИЖА╢ТЬСЯ ТЕРМ╤Н СПЛАТИ ╢ДИНОГО ВНЕСКУ!

ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ нагаду╓, що наближа╓ться терм╕н сплати ╓диного внеску.
Нагада╓мо, що роботодавц╕ мають сплачувати ╓диний внесок за найманих прац╕вник╕в, нарахований за календарний м╕сяць, не п╕зн╕ше 20 числа наступного м╕сяця.
П╕дпри╓мц╕ зобов’язан╕ сплачувати суму ╓диного внеску не  менше м╕н╕мального страхового внеску на м╕сяць не п╕зн╕ше 19 числа м╕сяця, що наста╓ за зв╕тним кварталом. Граничний терм╕н сплати ╓диного внеску п╕дпри╓мцями за 3 квартал поточного року – 21 жовтня 2019 року.
Зверта╓мо увагу! Рекв╕зити нових рахунк╕в для сплати кошт╕в ╓диного внеску в╕дпов╕дно до вимог стандарту ╤ВАN розм╕щено у розд╕л╕ «Бюджетн╕ рахунки» субсайту Територ╕альних орган╕в ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ за посиланням: https://ch.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/.
Будьте уважн╕, заповнюючи в╕дпов╕дн╕ рекв╕зити у плат╕жних дорученнях!

17.10.2019 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ПЛАТНИКАМ ПОДАТК╤В ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ В╤ДШКОДОВАНО
З БЮДЖЕТУ 905,7 МЛН ГРН ПДВ

Протягом с╕чня–вересня поточного року п╕дрозд╕лами Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ проведено камеральн╕ перев╕рки 223 суб’╓кт╕в господарювання-юридичних ос╕б з питань достов╕рност╕ нарахування сум бюджетного в╕дшкодування ПДВ на загальну суму 940,4 млн гривень.
В управл╕нн╕ податк╕в ╕ збор╕в з юридичних ос╕б пов╕домили, що протягом 9 м╕сяц╕в платникам повернуто з бюджету 905,7 млн грн податку на додану варт╕сть.
За результатами перев╕рок упереджено безп╕дставно задекларовану до в╕дшкодування суму ПДВ у розм╕р╕ 63,3 млн гривень.

16.10.2019 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЗА ЯКИХ КРИТЕР╤╥В ╢ РИЗИК ПОТРАПИТИ ДО ПЛАНУ-ГРАФ╤КУ
ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ПЕРЕВ╤РОК ПОДАТК╤ВЦ╤В?

В Головному управл╕нн╕ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ наголошують, що планов╕ документальн╕ перев╕рки суб’╓кт╕в господарювання щодо дотримання вимог податкового законодавства зд╕йснюються при наявност╕ податкових ризик╕в щодо несплати сум податк╕в, збор╕в, як╕ визначаються системою ризикоор╕╓нтованого в╕дбору ДПС Укра╖ни.
У поле зору податково╖ служби перш за все п╕дпадають суб’╓кти господарювання, як╕ мають наступн╕ критер╕╖ ризик╕в:
р╕вень зростання податку на прибуток нижчий на 50 та б╕льше в╕дсотк╕в за р╕вень зростання доход╕в платника податку;
р╕вень сплати податку на прибуток нижчий на 50 та б╕льше в╕дсотк╕в за р╕вень сплати податку по в╕дпов╕дн╕й галуз╕;
р╕вень сплати податку на додану варт╕сть нижчий на 50 та б╕льше в╕дсотк╕в за р╕вень сплати податку по в╕дпов╕дн╕й галуз╕;
наявн╕сть в╕дносин з контрагентами, як╕ знаходяться в розшуку, або л╕кв╕дован╕, або визнан╕ банкрутами;
наявн╕сть ╕нформац╕╖ про не п╕дтвердження реального зд╕йснення операц╕╖ з придбання.
З урахуванням вищезазначених вимог сформований план-граф╕к документальних планових перев╕рок на 2019 р╕к, який у в╕дпов╕дност╕ до вимог законодавства оприлюднений на оф╕ц╕йному веб-сайт╕ ДПС Укра╖ни.
План-граф╕к документальних планових перев╕рок на 2020 р╕к буде формуватися у листопад╕-грудн╕ 2019 року та буде оприлюднений у визначений законодавством терм╕н.

16.10.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ОТРИМУЮЧИ ЗАРПЛАТУ "В КОНВЕРТ╤", МОЖЕТЕ ЗАЛИШИТИСЬ БЕЗ ПЕНС╤╥ В МАЙБУТНЬОМУ!

Зароб╕тна плата ╓ одним з основних джерел доход╕в громадян. Б╕льш╕сть роботодавц╕в област╕ працюють у законодавчому пол╕. Але ╓ й так╕, що надають перевагу виплат╕ «т╕ньових» зарплат, м╕н╕м╕зуючи сплату ╓диного соц╕ального внеску та як насл╕док, позбавляючи сво╖х прац╕вник╕в у майбутньому отримати належне пенс╕йне забезпечення.
Громадяни повинн╕ усв╕домлювати, що влаштовуючись на роботу не оф╕ц╕йно, тобто без укладання трудового договору,  роботодавець виплачуватиме зароб╕тну плату «в конверт╕» ╕ не зд╕йснюватиме в╕драхування до бюджету. При цьому прац╕вник, погодившись працювати на таких умовах, позбавля╓ться  страхового стажу та  легального розм╕ру зароб╕тно╖ плати в╕д якого залежить майбутн╓ пенс╕йне забезпечення. У раз╕ хвороби такий прац╕вник не  отрима╓ л╕карняних, буде позбавлений виплат соц╕ального страхування при виникненн╕ нещасного випадку на виробництв╕ чи отримуванн╕ профес╕йного захворювання.
Також сл╕д пам’ятати, що у раз╕ коли сума нараховано╖ зароб╕тно╖ плати, з яко╖ сплачен╕ внески, менша за м╕н╕мальний р╕вень, страховий стаж буде нарахований за неповний м╕сяць пропорц╕йно зароб╕тн╕й плат╕.  А згода на отримання «м╕н╕малки» передбача╓ лише м╕н╕мальн╕ виплати.
Роботодавц╕в застер╕га╓мо, що зг╕дно з╕ статтею 265 Кодексу закон╕в про працю Укра╖ни юридичн╕ та ф╕зичн╕ особи - п╕дпри╓мц╕, як╕ використовують найману працю, несуть в╕дпов╕дальн╕сть у вигляд╕ штрафу в раз╕ фактичного допуску прац╕вника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення прац╕вника на неповний робочий час у раз╕ фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на п╕дпри╓мств╕, та виплати зароб╕тно╖ плати (винагороди) без нарахування та сплати ╓диного внеску на загальнообов'язкове державне соц╕альне страхування та податк╕в.

11.10.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕.


ПОНАД 11 М╤ЛЬЯРД╤В ГРИВЕНЬ СПЛАЧЕНО ЗА ДЕВ’ЯТЬ М╤СЯЦ╤В ПЛАТНИКАМИ ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ ДО БЮДЖЕТ╤В

У Головному управл╕нн╕ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ пов╕домили, що платниками област╕ за дев’ять м╕сяц╕в 2019 року сплачено 7,8 млрд грн податк╕в, збор╕в та обов’язкових платеж╕в.
З цих кошт╕в до державного бюджету спрямовано 3,6 млрд гривень. Надходження перевищили минулор╕чн╕ майже на 7 в╕дс. або на 229,5 млн грн в основному за рахунок зростання сплати податку на додану варт╕сть (на 23,5 в╕дс. або на 267,1 млн грн), податку на доходи ф╕зичних ос╕б та в╕йськового збору (на 17,9 в╕дс., на 177,8 млн гривень).
До м╕сцевих бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в в╕д сплати податк╕в над╕йшло понад 4 млрд гривень. Факт минулого року перевищено на 19 в╕дс. або на 672,8 млн грн за рахунок зростання сплачених сум по вс╕х бюджетоформуючих податках: податку на доходи ф╕зичних ос╕б сплачено б╕льше на 19 в╕дс. (+419,8 млн грн), податку на майно – на 27,6 в╕дс. (+151,6 млн грн), ╓диного податку з п╕дпри╓мницько╖ д╕яльност╕ – на 20 в╕дс. (+87,2 млн грн), рентно╖ плати за користування природними ресурсами – на 11,6 в╕дс. (+11,2 млн грн), акцизного податку в╕д реал╕зац╕╖ п╕дакцизних товар╕в – на 7,3 в╕дс. (+6,4 млн грн).
Переважна б╕льш╕сть цих кошт╕в сплачена платниками самост╕йно (99 в╕дс. загально╖ суми), в╕д проведення контрольно-перев╕рочно╖ роботи над╕йшло понад 39 млн грн та в╕д застосування заход╕в стягнення боргу – понад 34 млн гривень.
Кр╕м того, страхувальниками для перерахування до Пенс╕йного та ╕нших фонд╕в сплачено 3,5 млрд грн ╓диного внеску на загальнодержавне обов’язкове соц╕альне страхування. Минулор╕чний р╕вень перевищено на понад 17 в╕дс. або на 520,8 млн гривень. В╕дсоток добров╕льно╖ сплати ╢СВ залиша╓ться таким же значним, як ╕ податк╕в (99 в╕дс.), тод╕ як за рахунок стягнення боргу забезпечено 33,5 млн грн, а в╕д проведення контрольно-перев╕рочно╖ роботи та застосування штрафних санкц╕й - 0,7 млн гривень.

09.10.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕.


ПЛАТНИКИ ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ У ВЕРЕСН╤ ПОПОВНИЛИ БЮДЖЕТИ
НА 818 М╤ЛЬЙОН╤В ГРИВЕНЬ


У Головному управл╕нн╕ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ пов╕домили, що у вересн╕ 2019 року до бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в сплачено 818,5 млн грн податк╕в та збор╕в. Р╕вень в╕дпов╕дного пер╕оду минулого року перевищено на 12 в╕дс. або на 87,4 млн гривень.
У тому числ╕ Державний бюджет отримав 379,4 млн грн, що у пор╕внянн╕ до минулор╕чного збору б╕льше на 7,4 в╕дс. або на 26 млн грн за рахунок зб╕льшення надходжень з податку на доходи ф╕зичних ос╕б та в╕йськового збору – на 14,7 в╕дс. (+17,3 млн грн), податку на додану варт╕сть – на 6,3 в╕дс. (+9,8 млн грн) та податку на прибуток (+9,8 млн грн).
До м╕сцевих бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в у вересн╕ сплачено понад 439 млн грн податк╕в та збор╕в. Прир╕ст до минулого року склав понад 16 в╕дс. або 61,3 млн гривень.
Майже 69 в╕дс. суми, що над╕йшла до м╕сцевих бюджет╕в, припада╓ на податок на доходи ф╕зичних ос╕б (понад 301 млн грн, що б╕льше минулор╕чного показника на 14,7 в╕дс. або на 38,6 млн грн). Майже 18 в╕дс. спрямованих до бюджет╕в сум – в╕д сплати податку на майно (за земельн╕ д╕лянки, нерухом╕сть та транспорт – 78,8 млн грн, що на 30,7 в╕дс. б╕льше вересня минулого року або на 18,5 млн грн). Також вагоме значення для бюджет╕в територ╕альних громад ма╓ ╓диний податок на п╕дпри╓мницьку д╕яльн╕сть (6,9 в╕дс. загально╖ суми), якого сплачено 30,3 млн грн (б╕льше минулор╕чного р╕вня на 13,9 в╕дс. або на 3,7 млн гривень).
Кр╕м того, страхувальниками сплачено 386,4 млн гривень ╓диного внеску на загальнообов’язкове державне соц╕альне страхування. У вересн╕ 2019 року забезпечено зростання сплачених сум у пор╕внянн╕ до в╕дпов╕дного м╕сяця минулого року на 13,3 в╕дс. або на 45,4 млн гривень.

04.10.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕.


УВАГА! РАХУНКИ ЗА СТАНДАРТОМ IBAN ДЛЯ СПЛАТИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТК╤В ╤ ЗБОР╤В ВСТУПАЮТЬ В Д╤Ю З 01 ЖОВТНЯ

На субсайт╕ Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ https://ch.tax.gov.ua/ у розд╕л╕ «Бюджетн╕ рахунки» розм╕щено рекв╕зити нових рахунк╕в, як╕ починають д╕яти з 1 жовтня 2019 року.
Рахунки для зарахування податк╕в, збор╕в та ╕нших доход╕в до державного та м╕сцевих бюджет╕в в╕дкрит╕ в╕дпов╕дно до стандарту IBAN ╕ мають 29 л╕терно-цифрових символ╕в.
За адресою: https://ch.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/ розм╕щено ╕нформац╕ю (рекв╕зити): «Рахунк╕в для зарахування надходжень до державного та м╕сцевих бюджет╕в у 2019 роц╕ по Черн╕г╕вськ╕й област╕, як╕ д╕ють з 01 жовтня 2019 року» та «Рекв╕зит╕в для зарахування надходжень ╢диного внеску на загальнообов"язкове державне соц╕альне страхування, як╕ д╕ють з 01 жовтня 2019 року» .
Окремо зверта╓мо увагу платник╕в ╓диного внеску, що кошти, сплачен╕ платниками на нед╕юч╕ рахунки по зарахуванню ╢СВ, не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам, як нез’ясован╕ надходження. Отже, з метою уникнення можливих непорозум╕нь просимо сплачувати ╢СВ з 01 жовтня 2019 року виключно на рахунки 3719, в╕дкрит╕ за стандартом IBAN.

01.10.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕.


ЧЕРН╤Г╤ВСЬКА МИТНИЦЯ ДФС ╤НФОРМУ╢ ВЛАСНИК╤В ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБ╤В,
ЗАРЕ╢СТРОВАНИХ У В╤ДПОВ╤ДНИХ РЕ╢СТРАЦ╤ЙНИХ ОРГАНАХ ╤НОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ!

22.09.2019 набрав чинност╕ Закон Укра╖ни в╕д 12.09.2019 № 73-IX «Про внесення зм╕н до Митного кодексу Укра╖ни щодо в╕дтерм╕нування застосування штрафних санкц╕й за порушення порядку ввезення транспортних засоб╕ на митну територ╕ю Укра╖ни».
Вказаним Законом Укра╖ни тимчасово, до 31.12.2019 включно, в╕дновлено д╕ю пункт╕в 9-2 та 9-3 розд╕лу XXI «Прик╕нцев╕ та перех╕дн╕ положення» Митного кодексу Укра╖ни, якими, зокрема, установлено, що митне оформлення транспортного засобу, що класиф╕ку╓ться за кодом товарно╖ позиц╕╖ 8703 зг╕дно з УКТ ЗЕД та щодо якого не дотриман╕ строки та умови (вимоги) митних режим╕в тимчасового ввезення або транзиту, зд╕йсню╓ться за умови сплати належних митних платеж╕в та добров╕льно╖ сплати до державного бюджету ф╕зичною особою, яка ╓ власником такого транспортного засобу або уповноважена розпоряджатися ним та деклару╓ такий транспортний зас╕б для в╕льного об╕гу на митн╕й територ╕╖ Укра╖ни, кошт╕в у сум╕, що дор╕вню╓ розм╕ру п’ятисот неоподатковуваних м╕н╕мум╕в доход╕в громадян.
Зд╕йснення митного оформлення транспортного засобу з дотриманням визначених умов, зв╕льня╓ ос╕б, в╕дпов╕дальних за дотримання строк╕в та умов (вимог) митних режим╕в тимчасового ввезення або транзиту, в╕д адм╕н╕стративно╖ в╕дпов╕дальност╕, передбачено╖ статтями 470, 481 та 485 Митного кодексу Укра╖ни, за порушення митних правил стосовно транспортного засобу, щодо якого не дотриман╕ строки та умови (вимоги) митних режим╕в тимчасового ввезення або транзиту.
Нагаду╓мо, що з метою надання консультац╕й з питань, що виникають у громадян в процес╕ практичного застосування норм Митного кодексу Укра╖ни щодо виконання митних формальностей при зд╕йсненн╕ митного оформлення транспортних засоб╕ особистого користування, в Черн╕г╕вськ╕й митниц╕ ДФС за телефонним номером (0462) 652-234 (в робоч╕ дн╕ понед╕лок – четвер: з 09:00 год. до 18:00 год., п’ятниця: з 09:00 год. до 16:45 год., перерва: з 13:00 год. до 13:45 год.) функц╕ону╓ «гаряча» телефонна л╕н╕я.

30.09.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


СТАРОВИНН╤ МОНЕТИ ЗАЛИШИЛИСЯ В УКРА╥Н╤

Значну к╕льк╕сть старовинних монет вилучено на митному посту «Сеньк╕вка» Черн╕г╕всько╖ митниц╕ ДФС у громадянина РФ, який намагався вивезти ╖х за меж╕ Укра╖ни.
П╕д час усного опитування вод╕й автомоб╕ля, який обрав для перетину кордону смугу «зеленого коридору», вказав, що перем╕щу╓ лише особист╕ реч╕ та не ма╓ предмет╕в щодо вивезення яких встановлено заборони або обмеження.
П╕д час митного огляду автомоб╕ля сп╕вроб╕тниками митниц╕ сп╕льно з прикордонниками у барсетц╕ та дорожн╕й сумц╕ вод╕я було виявлено 97 старовинних монет датованих 1736-1957 роками.

На вивезення зазначених монет за меж╕ Укра╖ни потр╕бен в╕дпов╕дний дозв╕л, який був в╕дсутн╕й у громадянина.
За даним фактом сп╕вроб╕тниками митниц╕ складено протокол про порушення митних правил, предмети правопорушення вилучено.

25.09.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЗА В╤С╤М М╤СЯЦ╤В ПЛАТНИКАМ ПОДАТК╤В ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ
З БЮДЖЕТУ ПОВЕРНУТО ПОНАД 810 М╤ЛЬЙОН╤В ГРИВЕНЬ ПДВ

Протягом с╕чня–серпня поточного року п╕дрозд╕лами Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ проведено камеральн╕ перев╕рки 221 суб’╓кта господарювання-юридичних ос╕б з питань достов╕рност╕ нарахування сум бюджетного в╕дшкодування ПДВ на загальну суму 836,4 млн гривень.
В управл╕нн╕ податк╕в ╕ збор╕в з юридичних ос╕б пов╕домили, що протягом 8 м╕сяц╕в платникам повернуто з бюджету 810,3 млн грн податку на додану варт╕сть (з урахуванням нев╕дшкодованих на початок року сум ПДВ).
За результатами перев╕рок упереджено безп╕дставно задекларовану до в╕дшкодування суму ПДВ у розм╕р╕ понад 44 млн гривень.

24.09.2019 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ГРАФ╤К СЕАНС╤В ТЕЛЕФОННОГО ЗВ’ЯЗКУ
"ГАРЯЧА Л╤Н╤Я" ГУ ДПС У ЧЕРН╤Г╤ВСЬК╤Й ОБЛАСТ╤
У ВЕРЕСН╤ 2019 РОКУ

Дата та час проведення сеансу ТемаНа запитання платник╕в в╕дпов╕да╓:Телефонува ти за номером:
20.09.2019р. з 10.00 до 11.00Правом платника податку на податкову знижку можна скористатися до к╕нця рокуЗаступник начальника управл╕ння податк╕в ╕ збор╕в з ф╕зичних ос╕б Кузнецова Наталя Борис╕вна652-978
25.09.2019р. з 10.00 до 11.00Нов╕ бюджетн╕ рахунки для сплати податк╕в ╕ збор╕в вводяться з 1 жовтняНачальник в╕дд╕лу обл╕ку платеж╕в та зведено╖ зв╕тност╕ Рак Серг╕й Леон╕дович 652-313

20.09.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ЗА В╤С╤М М╤СЯЦ╤В НА ОБОРОНОЗДАТН╤СТЬ КРА╥НИ ПЛАТНИКИ
ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ СПРЯМУВАЛИ ПОНАД 232,4 МЛН ГРН В╤ЙСЬКОВОГО ЗБОРУ

Як пов╕домили в управл╕нн╕ податк╕в ╕ збор╕в з ф╕зичних ос╕б ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ за с╕чень–серпень поточного року платниками податк╕в Черн╕г╕всько╖ област╕ сплачено понад 232,4 млн грн в╕йськового збору. Це на 33,6 млн грн б╕льше н╕ж за в╕дпов╕дний пер╕од минулого року.
В серпн╕ в╕йськового збору над╕йшло до бюджету 29,8 млн грн, що перевищу╓ в╕дпов╕дний минулор╕чний показник на 4,7 млн гривень.
Забезпечили надходження на обороноздатн╕сть кра╖ни 7933 податков╕ агенти - юридичн╕ особи в сум╕ понад 214,9 млн грн та 21517 ф╕зичних ос╕б (приватн╕ п╕дпри╓мц╕ та громадяни) в сум╕ 17,4 млн гривень.
Найб╕льш╕ суми в╕йськового збору сплачено платниками м╕ст: Черн╕гова, Прилук, Н╕жина, Козелецького, Черн╕г╕вського та Бахмацького район╕в.

18.09.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


НОВ╤ БЮДЖЕТН╤ РАХУНКИ ДЛЯ СПЛАТИ ПОДАТК╤В ╤ ЗБОР╤ВВВОДЯТЬСЯ З 1 ЖОВТНЯ

Державною казначейською службою Укра╖ни на виконання п.3 Постанови Правл╕ння Нац╕онального банку Укра╖ни в╕д 28.12.2018 №162 «Про запровадження м╕жнародного номера банк╕вського рахунка (IBAN) в Укра╖н╕» зд╕йснено зам╕ну д╕ючих рахунк╕в для зарахування надходжень до державного та м╕сцевих бюджет╕в в╕дпов╕дно до вимог стандарту IBAN (29 л╕терно – цифрових символ╕в) ╕з збереженням довжини номера рахунку анал╕тичного обл╕ку – не б╕льше 14 цифрових символ╕в.
Перех╕д на м╕жнародн╕ номери рахунк╕в при обслуговуванн╕ бюджет╕в за доходами буде зд╕йснено Казначейством з 1 жовтня 2019 року.
Таким чином, починаючи з 1 жовтня 2019 року зм╕нюються рекв╕зити бюджетних рахунк╕в для сплати податк╕в ╕ збор╕в, в╕дкритих в╕дпов╕дно до вимог стандарту IBAN.
Рекв╕зити нових бюджетних рахунк╕в розм╕щен╕ на субсайт╕ Територ╕альних орган╕в ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ у розд╕л╕ «Бюджетн╕ рахунки».

12.09.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


В╤Д ПЛАТНИК╤В ПОДАТК╤В ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ ПРОТЯГОМ В╤СЬМИ М╤СЯЦ╤В
НАД╤ЙШЛО ПОНАД 10 МЛРД ГРИВЕНЬ ПОДАТК╤В, ЗБОР╤В
ТА ╢ДИНОГО ВНЕСКУ

За в╕с╕м м╕сяц╕в поточного року в╕д платник╕в податк╕в Черн╕г╕всько╖ област╕ бюджети ус╕х р╕вн╕в отримали майже 7 млрд грн податк╕в, збор╕в та обов’язкових платеж╕в.
До державного бюджету спрямовано б╕льше 3,2 млрд гривень. Загалом, надходження перевищили минулор╕чн╕ показники на 6,7 в╕дс. або на 203,4 млн гривень. Зростання в╕дбулось здеб╕льшого за рахунок зб╕льшення надходжень податку на додану варт╕сть (на 26,2 в╕дс. або на 257,3 млн грн), податку на доходи ф╕зичних ос╕б та в╕йськового збору (на 18,4 в╕дс. або на 160,6 млн грн). При цьому, з р╕зних причин зменшились надходження ╕нших бюджетоформуючих податк╕в (рентно╖ плати за користування природними ресурсами, податку на прибуток, частини прибутку державних п╕дпри╓мств, акцизного податку з в╕тчизняних товар╕в).
До м╕сцевих бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в в╕д сплати податк╕в над╕йшло понад 3,7 млрд гривень. Факт минулого року перевищено на 19,7 в╕дс. або на 611,4 млн гривень. Зростання сплачених сум в╕дбулось по вс╕х бюджетоформуючих податках: по податку на доходи ф╕зичних ос╕б – на 19,5 в╕дс. (381,2 млн грн), податку на майно – на 27,2 в╕дс. (133,1 млн грн), ╓диному податку з п╕дпри╓мницько╖ д╕яльност╕ – на 20,4 в╕дс. (83,5 млн грн), рентн╕й плат╕ за користування природними ресурсами – на 11,9 в╕дс. (10,9 млн грн).
Майже всю суму податк╕в платники сплатили самост╕йно (99 в╕дс. загально╖ суми надходжень) ╕ лише 67,7 млн гривень над╕йшло в╕д проведення контрольно-перев╕рочно╖ роботи та застосування заход╕в стягнення боргу.
Кр╕м того, платниками Черн╕г╕вщини сплачено понад 3,1 млрд грн ╓диного внеску на загальнодержавне обов’язкове соц╕альне страхування. Минулор╕чний р╕вень перевищено на 17,9 в╕дс. або на 475,5 млн гривень.

12.09.2019 Сектор комун╕кац╕й Головного управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


У СЕРПН╤ ПЛАТНИКИ ПОДАТК╤В ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ СПЛАТИЛИ ДО БЮДЖЕТ╤В
БЛИЗЬКО 1 М╤ЛЬЯРДА ГРИВЕНЬ ПОДАТК╤В

Бюджети ус╕х р╕вн╕в у серпн╕ поточного року отримали в╕д платник╕в Черн╕г╕всько╖ област╕ 963,5 млн грн податк╕в та збор╕в. У пор╕внянн╕ до серпня минулого року кошт╕в над╕йшло б╕льше на 5,6 в╕дс. або на 51,4 млн гривень.
В тому числ╕, до Державного бюджету над╕йшло 438,1 млн грн, що у пор╕внянн╕ до минулор╕чного збору менше на 6,4 в╕дс. або на 29,9 млн гривень за рахунок зниження надходжень рентно╖ плати за надра для видобування нафти та газу.
Разом з тим, зростання сплачених сум спостер╕га╓ться по податку на доходи ф╕зичних ос╕б та в╕йськовому збору – на 17,8 в╕дс. або 20,1 млн грн, податку на додану варт╕сть – на 27,3 в╕дс. або 35,3 млн гривень.
М╕сцев╕ бюджети ус╕х р╕вн╕в у серпн╕ поточного року поповнились на 525,4 млн грн за рахунок сплати податк╕в та збор╕в. Прир╕ст до минулого року – на 18,3 в╕дс. або на 81,4 млн гривень, що в╕дпов╕да╓ щом╕сячн╕й тенденц╕╖ цього року.
Майже 57 в╕дс. суми, що над╕йшла до м╕сцевих бюджет╕в, припада╓ на податок на доходи ф╕зичних ос╕б (298,7 млн грн, що б╕льше минулор╕чного показника на 18,1 в╕дс. або на 45,8 млн грн). Майже 20 в╕дс. кошт╕в спрямованих до бюджет╕в – в╕д оподаткування земельних д╕лянок, нерухомост╕ та транспорту ел╕т-класу (104,5 млн грн, що на чверть б╕льше серпня минулого року або на 21,2 млн гривень).
Також вагоме значення для бюджет╕в територ╕альних громад ма╓ ╓диний податок в╕д п╕дпри╓мницько╖ д╕яльност╕ (14,2 в╕дс. загально╖ суми), якого сплачено 74,4 млн грн (б╕льше минулор╕чного р╕вня на 23,2 в╕дс. або на 14 млн гривень).
Для перерахування до Пенс╕йного та ╕нших соц╕альних фонд╕в страхувальниками сплачено 392,4 млн гривень ╓диного внеску на загальнообов’язкове державне соц╕альне страхування. У серпн╕ 2019 року збереглась тенденц╕я останн╕х м╕сяц╕в щодо зростання сплачених сум (18,3 в╕дс. або 60,7 млн гривень).

04.09.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ОСНОВН╤ ТЕНДЕНЦ╤╥ ╤МПОРТНО-ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦ╤Й В ЗОН╤ Д╤ЯЛЬНОСТ╤ ЧЕРН╤Г╤ВСЬКО╥ МИТНИЦ╤ ДФС ЗА 8 М╤СЯЦ╤В 2019 РОКУ

Станом на 1 вересня поточного року в зон╕ д╕яльност╕ Черн╕г╕всько╖ митниц╕ перебува╓ на обл╕ку 5 424 суб'╓кт╕в зовн╕шньоеконом╕чно╖ д╕яльност╕.
╤з загально╖ к╕лькост╕ узятих на обл╕к суб'╓кт╕в ЗЕД фактично зд╕йснювало зовн╕шньоеконом╕чну д╕яльн╕сть 2 966 суб'╓кт╕в господарювання, що становить 55 в╕дс в╕д ╖х загально╖ к╕лькост╕ та на 2 268 суб'╓кт╕в (у 4 рази) б╕льше н╕ж у в╕дпов╕дному пер╕од╕ минулого року.
Кр╕м того, зовн╕шньоторговельн╕ операц╕╖ зд╕йснювали 337 суб'╓кт╕в ЗЕД, як╕ знаходяться на обл╕ку в ╕нших митницях, що на 40 суб'╓кт╕в б╕льше н╕ж у 2018 роц╕.
Загальна к╕льк╕сть суб'╓кт╕в ЗЕД, що проводили операц╕╖ в зон╕ д╕яльност╕ митниц╕ становила 3 303 суб'╓кт╕в, що на 2 308 суб'╓кт╕в (у 3 рази) б╕льше пор╕вняно з 2018 роком.
За питомою вагою зовн╕шньоторговельного об╕гу товар╕в в зон╕ д╕яльност╕ митниц╕ можна вид╕лити наступн╕ п╕дпри╓мства: ПрАТ «А/Т Тютюнова компан╕я «В.А.Т-Прилуки», ПрАТ «Слов'янськ╕ шпалери-КФТП», ТОВ з II «БНХ Укра╖на», ДСП «Чорнобильська АЕС», ТОВ «Ал╕тон╕», ТОВ «Агропартнер».
Загальний зовн╕шньоторговельний баланс експортно-╕мпортних операц╕й Черн╕г╕всько╖ област╕ (за фактурною варт╕стю товар╕в) з початку року склада╓ 22 967,97 млн грн, з них експорт склада╓ 7 709,91 млн грн та ╕мпорт 15 258,06 млн грн, що за варт╕сними та ваговими показниками б╕льше на 3в╕дс (679,86 млн грн та 50,91 тис т) н╕ж за в╕дпов╕дний пер╕од минулого року.
На ряду ╕з зб╕льшенням обсяг╕в ╕мпортних операц╕й за варт╕сними показниками на 2 в╕дс та зменшення за ваговими показниками - на 8 в╕дс протягом зв╕тного пер╕оду також спостер╕га╓ться тенденц╕я зб╕льшення обсяг╕в експорту за варт╕сними показниками на 6 в╕дс та ваговими показниками на 52 в╕дсотки.
Сл╕д в╕дзначити також зменшення обсяг╕в оподаткованого ╕мпорту у поточному роц╕, який склада╓ 13 468,68 млн грн, на 6 в╕дс за митною варт╕стю та на 11 в╕дс у ваговому показнику у пор╕внянн╕ з минулим роком.
Основними торг╕вельними кра╖нами-партнерами при зд╕йсненн╕ зовн╕шньоеконом╕чних операц╕й суб'╓ктами ЗЕД :
- з оподаткованого ╕мпорту ╓ Б╕лорусь (39 в╕дс), Великобритан╕я (9 в╕дс), Швейцар╕я (6 в╕дс), Польща (6 в╕дс) та Н╕меччина (5 в╕дс);
- з загального експорту ╓ Азербайджан (15 в╕дс), Б╕лорусь (12 в╕дс), Румун╕я (7 в╕дс), Польща (5 в╕дс) та Казахстан (4 в╕дс).
Найб╕льшу питому вагу зовн╕шньоторговельного об╕гу ╕мпорту становлять: м╕ндобрива, вироби з чорних метал╕в та алюм╕н╕ю, вуг╕лля, тютюн.
Основу експорту товар╕в складають: сигарети з ф╕льтром, шпалери, кукурудза, л╕соматер╕али, заготовки верхньо╖ частини взуття, со╓в╕ боби, тютюн╕.
Протягом зв╕тного пер╕оду 2019 року через митний кордон Укра╖ни:
- просл╕дувало громадян 2 184 тис ос╕б, що на 14 в╕дс менше н╕ж у в╕дпов╕дному пер╕од╕ 2018 року;
- пропущено транспортних засоб╕в 606 тис од., що на 3 в╕дс менше н╕ж у в╕дпов╕дному пер╕од╕ 2018 року;
- пропущено вантаж╕в 4 311 тис т, що на 58 в╕дс б╕льше н╕ж у в╕дпов╕дному пер╕од╕ 2018 року.
Автомоб╕льн╕ пункти пропуску зд╕йснюють пропуск переважно╖ б╕льшост╕ вантаж╕в, транспортних засоб╕в та громадян.

04.09.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ГОЛОВНЕ УПРАВЛ╤ННЯ ДПС У ЧЕРН╤Г╤ВСЬК╤Й ОБЛАСТ╤ ПОВ╤ДОМЛЯ╢
ПРО ПОЧАТОК СВО╢╥ РОБОТИ

Розпочато новий етап у податков╕й пол╕тиц╕. Вчора, 28.08.2019р. на Урядовому портал╕ оприлюднено розпорядження Уряду в╕д 21 серпня 2019 р. №682-р про початок роботи Державно╖ податково╖ служби Укра╖ни.
Прийняття розпорядження стало можливим п╕сля виконання ус╕х необх╕дних заход╕в з утворення ДПС: проведення державно╖ ре╓страц╕╖, затвердження структури, штатного розпису апарату та кошторису, переведення з ДФС у ДПС 30 в╕дс. прац╕вник╕в на р╕вн╕ центрального апарату ╕ територ╕альних орган╕в.
Отже, з 29.08.2019 Головне управл╕ння ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ (дал╕ – ГУ ДПС ) розпочало виконання функц╕й ╕ повноважень Головного управл╕ння ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕, що припиня╓ться, з реал╕зац╕╖ державно╖ податково╖ пол╕тики, державно╖ пол╕тики з адм╕н╕стрування ╓диного внеску на загальнообов’язкове державне соц╕альне страхування (дал╕ – ╓диний внесок), державно╖ пол╕тики у сфер╕ боротьби з правопорушеннями п╕д час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати ╓диного внеску та законодавства з ╕нших питань, контроль за дотриманням яких покладено на ГУ ДПС.
Нова податкова служба стане над╕йним партнером для п╕дпри╓мц╕в, створюватиме сприятлив╕ умови для ведення б╕знесу в Укра╖н╕, впроваджуватиме нов╕ серв╕си та забезпечуватиме р╕вн╕ права вс╕х платник╕в податк╕в.
Субсайт Територ╕альних орган╕в ДПС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ оф╕ц╕йного вебпорталу Державно╖ податково╖ служби Укра╖ни розм╕щений за адресою: www.ch.tax.gov.ua.

30.08.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ М╤ЖНАРОДНОГО НОМЕРА БАНК╤ВСЬКОГО РАХУНКА
В УКРА╥Н╤

Пов╕домля╓мо, що Державною казначейською службою Укра╖ни на виконання п.3 Постанови Правл╕ння Нац╕онального банку Укра╖ни в╕д 28.12.2018 №162 «Про запровадження м╕жнародного номера банк╕вського рахунка (IBAN) в Укра╖н╕» зд╕йснено зам╕ну д╕ючих рахунк╕в для зарахування надходжень до державного та м╕сцевих бюджет╕в в╕дпов╕дно до вимог стандарту IBAN (29 л╕терно – цифрових символ╕в) ╕з збереженням довжини номера рахунку анал╕тичного обл╕ку – не б╕льше 14 цифрових символ╕в.
Перех╕д на м╕жнародн╕ номери рахунк╕в при обслуговуванн╕ бюджет╕в за доходами буде зд╕йснено Казначейством з 1 жовтня 2019 року.
Таким чином, починаючи з 1 жовтня 2019 року зм╕нюються рекв╕зити бюджетних рахунк╕в для сплати податк╕в ╕ збор╕в, в╕дкритих в╕дпов╕дно до вимог стандарту IBAN.
Сплачуючи податков╕ зобов’язання, обов’язково перев╕ряйте правильн╕сть вказаного номеру рахунку.

29.08.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ПРОТЯГОМ 7 М╤СЯЦ╤В НА СОЦ╤АЛЬН╤ ПОТРЕБИ СПРЯМОВАНО
ПОНАД 2,7 МЛРД ГРИВЕНЬ

Платниками Черн╕г╕вщини за с╕м м╕сяц╕в поточного року сплачено понад 2, 7 млрд гривень ╓диного внеску на загальнообов’язкове державне соц╕альне страхування.
В╕д юридичних ос╕б над╕йшло 2,4 млрд грн, або 88 в╕дс надходжень. З них б╕льше 1,3 млрд грн сплачено бюджетними установами (48 в╕дс). Ф╕зичн╕ особи - п╕дпри╓мц╕ сплатили 320,7 млн грн (12 в╕дс).
Найб╕льшу питому вагу надходжень ╓диного внеску забезпечують платники, що перебувають на обл╕ку в Черн╕г╕вському, Прилуцькому та Н╕жинському управл╕ннях ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕.
Нагада╓мо, що на сьогодн╕ розм╕р м╕н╕мально╖ зароб╕тно╖ плати становить 4173 грн, при цьому розм╕р м╕н╕мального страхового внеску – 918,06 грн (4173 грн х 22 в╕дс).
Також, сл╕д мати на уваз╕, що вс╕ ф╕зичн╕ особи – п╕дпри╓мц╕, члени фермерського господарства та особи, що займаються незалежною профес╕йною д╕яльн╕стю, мають сплачувати ╓диний внесок за себе щокварталу.
Сво╓часна та повна сплата ╓диного внеску гаранту╓ соц╕альну захищен╕сть та вчасну виплату пенс╕й.

21.08.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК: КОМУ ТА КОЛИ ПЛАТИТИ

В╕дпов╕дно до норм Податкового кодексу Укра╖ни (ст. 267 розд. Х╤╤) податок сплачу╓ться за м╕сцем ре╓страц╕╖ об’╓кт╕в оподаткування ╕ зарахову╓ться до в╕дпов╕дного бюджету зг╕дно з положеннями Бюджетного кодексу Укра╖ни.
Транспортний податок сплачу╓ться:
а) ф╕зичними особами – протягом 60 дн╕в з дня вручення податкового пов╕домлення-р╕шення;
б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа м╕сяця, що наступа╓ за зв╕тним кварталом, як╕ в╕дображаються в р╕чн╕й податков╕й декларац╕╖.
Щодо об’╓кт╕в оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачу╓ться ф╕зичною особою-платником починаючи з м╕сяця, в якому виникло право власност╕ на такий об’╓кт. Контролюючий орган надсила╓ податкове пов╕домлення-р╕шення новому власнику п╕сля отримання ╕нформац╕╖ про перех╕д права власност╕.
Нагаду╓мо, що рекв╕зити рахунк╕в для сплати податк╕в та збор╕в платниками Черн╕гова та област╕ розм╕щен╕ на субсайт╕ Територ╕альних орган╕в ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ у рубриц╕ Бюджетн╕ рахунки.
Просимо вчасно розрахуватися з бюджетом.

16.08.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ЗА С╤М М╤СЯЦ╤В ПЛАТНИКАМ ПОДАТК╤В ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ
З БЮДЖЕТУ ПОВЕРНУТО 741 М╤ЛЬЙОН ГРИВЕНЬ ПДВ

За ╕нформац╕╓ю управл╕ння податк╕в ╕ збор╕в з юридичних ос╕б, протягом с╕чня–липня поточного року п╕дрозд╕лами ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ проведено у встановлен╕ законодавством терм╕ни камеральн╕ перев╕рки 226 суб’╓кт╕в господарювання-0юридичних ос╕б з питань достов╕рност╕ нарахування сум бюджетного в╕дшкодування ПДВ на загальну суму понад 693 м╕льйони гривень.
За в╕дпов╕дний пер╕од платникам повернено з бюджету 741 млн грн податку на додану варт╕сть (з врахуванням нев╕дшкодованих на початок року сум ПДВ).
За результатами перев╕рок упереджено безп╕дставно задекларовану до в╕дшкодування суму ПДВ у розм╕р╕ б╕льше 33 млн гривень.

Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕

06.08.2019


НА ЧЕРН╤Г╤ВЩИН╤ ЗАСУДЖЕНО АЛКОГОЛЬНИХ ФАЛЬСИФ╤КАТОР╤В

Вироком суду визнано винними у ско╓нн╕ злочину, передбаченого ст. 204 КК Укра╖ни 3-х д╕лк╕в, як╕ займалися незаконним виготовленням та збутом фальсиф╕кату. Зг╕дно вироку суду 12200 л╕тр╕в фальсиф╕кату, а також обладнання для його виготовлення п╕длягають знищенню, а порушникам присуджено чимал╕ штрафи.
Мешканц╕ Черн╕гова вир╕шили заробити грошей таким протизаконним способом. Вони облаштували «виробництво» у п╕дп╕лл╕, щоб не сплачувати податки ╕ обов’язков╕ платеж╕. Щоб замаскувати кустарну продукц╕ю використовували «яскраву обкладинку» - тару та упаковку в╕домих оф╕ц╕йних виробник╕в алкоголю. Реал╕зовували продукц╕ю оптовим покупцям Черн╕г╕всько╖ област╕ та ╕нших рег╕он╕в Укра╖ни за допомогою соц╕альних мереж.
Припинили д╕яльн╕сть п╕дп╕льного цеху сп╕вроб╕тники податково╖ м╕л╕ц╕╖ ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ п╕д процесуальним кер╕вництвом прокуратури област╕. Виробництво та фасування продукц╕╖ в╕дбувалося в антисан╕тарних умовах, сировина для виготовлення збер╕галась в ╓мностях, що призначен╕ для техн╕чних розчин╕в. Проте, д╕лки не зважали на ймов╕рну шкоду здоров”ю та життю покупц╕в.
Щом╕сячно ц╕╓ю орган╕зованою групою ос╕б в «п╕дп╕льному цеху» виготовлялось до 20 тисяч л╕тр╕в фальсиф╕кованих алкогольних напо╖в. П╕д час санкц╕онованих обшук╕в було вилучено 12200 л╕тр╕в фальсиф╕кату, обладнання для виготовлення, розливу та пакування алкогольних напо╖в, фурн╕туру, ╓мност╕ з залишками р╕дини з характерним запахом спирту. Зг╕дно висновку експерт╕в алкогольну продукц╕ю визнано вкрай небезпечною для життя та здоров’я людей.
Загальна варт╕сть вилучених товарно-матер╕альних ц╕нностей становить 4 млн. гривень.Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕

02.08.2019


ЗА П’ЯТЬ М╤СЯЦ╤В ПЛАТНИКИ ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ СПЛАТИЛИ ПОНАД 6,2 МЛРД ГРН ПОДАТК╤В, ЗБОР╤В ТА ╢ДИНОГО ВНЕСКУ

У Головному управл╕нн╕ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ пов╕домили, що до бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в Черн╕г╕вщини у с╕чн╕-травн╕ 2019 року платниками сплачено понад 4 млрд грн податк╕в ╕ збор╕в.

До державного бюджету над╕йшло понад 2 млрд гривень. Надходження перевищили минулор╕чн╕ на 8,4 в╕дс. або на 162 млн грн в основному за рахунок зростання сплати податку на додану варт╕сть (майже на 26 в╕дс. або на 163 млн грн), податку на доходи ф╕зичних ос╕б та в╕йськового збору (на 19,5 в╕дс., на 101 млн гривень).

До м╕сцевих бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в сплачено понад 2,2 млрд гривень. До факту минулого року спостер╕га╓ться зростання майже на 21 в╕дс. або на 388 млн гривень. Прир╕ст сплачених сум спостер╕га╓ться по вс╕х бюджетоформуючих податках: по податку на доходи ф╕зичних ос╕б – на 20,6 в╕дс. (238 млн грн), податку на майно – на 30 в╕дс. (81 млн грн), ╓диному податку з п╕дпри╓мницько╖ д╕яльност╕ – на 19,4 в╕дс. (53 млн грн), рентн╕й плат╕ за користування природними
ресурсами – на 18,7 в╕дс. (11 млн грн).

Високим залиша╓ться р╕вень добров╕льно╖ сплати податк╕в до м╕сцевих бюджет╕в – понад 99 в╕дс. загально╖ суми податкових платеж╕в. В╕д проведення контрольно-перев╕рочно╖ роботи та застосування заход╕в стягнення боргу бюджети територ╕альних громад поповнились б╕льш як на 13 млн гривень.

Така св╕дома громадянська позиц╕я платник╕в забезпечила виконання в ц╕лому по област╕ майже на 107 в╕дс. (141 млн грн) затверджених м╕сцевими радами доход╕в бюджет╕в громад в частин╕ надходження податк╕в ╕ збор╕в. Це дозволило не лише проф╕нансувати запланован╕ у с╕чн╕-травн╕ 2019 року видатки, а ╕ спрямувати додатков╕ кошти на розвиток в╕дпов╕дних територ╕й.

Кр╕м того, платниками Черн╕г╕вщини сплачено майже 1,9 млрд грн ╓диного внеску на загальнодержавне обов’язкове соц╕альне страхування. Минулор╕чний р╕вень перевищено на 20,5 в╕дс. або на 320 млн гривень.

14.06.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


НА ЧЕРН╤Г╤ВЩИН╤ ЗА 5 М╤СЯЦ╤В ПЛАТНИКАМ ПОДАТК╤В НАДАНО
БЛИЗЬКО 61 ТИС АДМ╤Н╤СТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

За 5 м╕сяц╕в поточного року до орган╕в ДФС Черн╕г╕всько╖ област╕ над╕йшло майже 61 тис звернень в╕д платник╕в для отримання адм╕н╕стративних, консультативних та ╕нформац╕йних послуг.
╤з загально╖ к╕лькост╕ адм╕н╕стративних послуг – 87,5 в╕дсотка (53,2 тис) надано через Центри обслуговування платник╕в, як╕ д╕ють у податкових ╕нспекц╕ях област╕.
Для зручност╕ та на допомогу платникам податк╕в на головн╕й стор╕нц╕ субсайту Територ╕альних орган╕в ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ у розд╕л╕ «Д╕яльн╕сть» ╕сну╓ рубрика «Адм╕н╕стративн╕ послуги». У дан╕й рубриц╕ розм╕щено ╕нформац╕ю про адм╕н╕стративн╕ послуги, як╕ надаються Головним управл╕нням ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ та Черн╕г╕вською митницею ДФС, а саме: типов╕ ╕нформац╕йн╕ картки на кожну послугу, зразки заповнення заяв, граф╕ки роботи, схеми про╖зду тощо. ╤нформац╕я систематично оновлю╓ться.
Документи, необх╕дн╕ для отримання адм╕н╕стративно╖ послуги, можна подати через Центри обслуговування платник╕в державних податкових ╕нспекц╕й. 

11.06.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


НА ЧЕРН╤Г╤ВЩИН╤ ПРОТЯГОМ ТРАВНЯ ПЛАТНИКИ ПОДАТК╤В СПРЯМУВАЛИ ДО БЮДЖЕТ╤В УС╤Х Р╤ВН╤В ПОНАД 954 М╤ЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ

У травн╕ поточного року до бюджет╕в ус╕х р╕вн╕в в╕д платник╕в податк╕в Черн╕г╕всько╖ област╕ над╕йшло понад 954 млн грн податк╕в, збор╕в та обов’язкових платеж╕в. Досягнуто приросту до в╕дпов╕дного пер╕оду минулого року б╕льш як на 18 в╕дс або на 146,3 млн гривень.
Майже половину кошт╕в (понад 469 млн грн) спрямовано до Державного бюджету. Це б╕льше, н╕ж тор╕к на 15,5 в╕дс або на 63 млн гривень. Досягнуто приросту по переважн╕й б╕льшост╕ бюджетоформуючих платеж╕в: по податку на доходи ф╕зичних ос╕б та в╕йськовому збору – майже на 20 в╕дс. (21,7 млн грн), податку на додану варт╕сть – майже на 30 в╕дс. (35,8 млн грн), податку на прибуток – б╕льше н╕ж на 9 в╕дс (5,7 млн гривень).
М╕сцев╕ бюджети у травн╕ поточного року в╕д сплати податк╕в та збор╕в зросли б╕льш як на 485 млн гривень. Прир╕ст до минулого року –близько 21 в╕дс або на 83,2 млн гривень.
В структур╕ наповнення м╕сцевого бюджету найб╕льша частка припада╓ на податок на доходи ф╕зичних ос╕б – близько 61 в╕дс, якого над╕йшло понад 295 млн грн, б╕льше минулор╕чного показника на 20,5 в╕дс або на 50 млн гривень. Майже 15 в╕дс. у загальн╕й сум╕ – частка податку на майно, якого сплачено 72 млн грн, р╕вень травня минулого року перевищено на третину (18,5 млн гривень). Питома вага ╓диного податку становить б╕льше 13 в╕дс, якого платниками сплачено 64,4 млн грн, прир╕ст перевищу╓ 20 в╕дс. або близько 11 млн гривень.
Кр╕м того, для перерахування до Пенс╕йного та ╕нших соц╕альних фонд╕в, страхувальниками сплачено понад 399 млн гривень ╓диного внеску на загальнообов’язкове державне соц╕альне страхування. Пор╕вняно з в╕дпов╕дним пер╕одом минулого року надходження зросли на 17,6 в╕дс (близько 60 млн гривень), в той час як у 2019 роц╕ темп росту м╕н╕мально╖ зароб╕тно╖ плати склав 112,1 в╕дс. (з 3723 грн до 4173 грн). Така позитивна динам╕ка св╕дчить про ефективн╕сть вжитих заход╕в щодо дет╕н╕зац╕╖ оплати прац╕.

07.06.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ДЕКЛАРАЦ╤ЙНА КАМПАН╤Я 2019:
ДОХОДИ, ОТРИМАН╤ НЕ В╤Д ПОДАТКОВИХ АГЕНТ╤В, П╤ДЛЯГАЮТЬ ДЕКЛАРУВАННЮ

Якщо громадяни протягом минулого року отримували доходи не в╕д податкових агент╕в, а в╕д ╕нших ф╕зичних ос╕б, як╕ не заре╓строван╕ як самозайнят╕ особи, то так╕ доходи необх╕дно задекларувати.

До таких доход╕в належать, у першу чергу, винагороди, як╕ виплачуються особам, як╕ працюють за наймом у приватних ос╕б хатн╕ми прац╕вницями, сад╕вниками, нянями, гувернантками, буд╕вельниками, вод╕ями тощо.

Податков╕ агенти – це вс╕ п╕дпри╓мства, п╕дпри╓мц╕, а також особи, як╕ зд╕йснюють незалежну профес╕йну д╕яльн╕сть (адвокати, нотар╕уси тощо), як╕ нараховують та виплачують ф╕зичним особам доходи у вигляд╕ зароб╕тно╖ плати, гонорар╕в, винагород за разову роботу, див╕денд╕в, прем╕й тощо. Так╕ податков╕ агенти в╕дпов╕дно до Податкового кодексу, в╕дпов╕дальн╕ за нарахування та сплату податку на доходи ф╕зичних ос╕б до бюджету. Тому якщо особа у 2018 роц╕ отримувала доходи т╕льки в╕д податкових агент╕в, декларац╕ю ╖й подавати не потр╕бно.

Зверта╓мо увагу, що подати декларац╕ю необх╕дно громадянам, як╕ у 2018 роц╕ отримали ╕нвестиц╕йн╕ активи, тобто доходи в╕д продажу ц╕нних папер╕в, корпоративних прав. При цьому не ма╓ значення, кому були реал╕зован╕ так╕ активи – ф╕зичн╕й чи юридичн╕й особ╕.

Також, подати декларац╕ю повинн╕ громадяни, яким списано прострочену заборгован╕сть, за якою сплинув строк позовно╖ давност╕ – 1095 дн╕в або три роки. Оск╕льки, в╕дпов╕дно до Податкового кодексу, податком на доходи ф╕зичних ос╕б оподаткову╓ться списана заборгован╕сть по цив╕льно-правовим угодам за умови, що сума тако╖ заборгованост╕ склада╓ понад 50 в╕дс. м╕сячного прожиткового м╕н╕муму, встановленого для д╕╓здатно╖ особи на 1 с╕чня зв╕тного року (у 2018 роц╕ – 1762 грн).

Зобов’язан╕ подати декларац╕ю та сплатити податок з основно╖ суми прощено╖ заборгованост╕ особи, яким ф╕нансов╕ установи анулювали або списали суму заборгованост╕ чи кредиту до завершення строку позовно╖ давност╕ ╕ яких кредитор пов╕домив про таке анулювання в  сум╕, що перевищу╓ 25 в╕дс. одн╕╓╖ м╕н╕мально╖ зароб╕тно╖ плати (з розрахунку на р╕к), встановлено╖ на 1 с╕чня зв╕тного року (у 2018 роц╕ – 3723 грн).

Нагаду╓мо, декларац╕ю про майновий стан ╕ доходи необх╕дно подати до територ╕ального органу ф╕скально╖ служби за м╕сцем сво╓╖ ре╓страц╕╖ до 1 травня 2019 року.

27.02.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ГУ ДФС У ЧЕРН╤Г╤ВСЬК╤Й ОБЛАСТ╤: ЗАПОВНИТИ ДЕКЛАРАЦ╤Ю ДОПОМОЖЕ БАНЕР "ДЕКЛАРУВАННЯ ДОХОД╤В ГРОМАДЯН"

Нагаду╓мо, декларац╕ю про майновий стан ╕ доходи громадянам необх╕дно подати до контролюючого органу за м╕сцем сво╓╖ податково╖ адреси до 1 травня 2019 року. Зкористатись правом на податкову знижку можна до 31 грудня 2019 року.

На допомогу громадянам на оф╕ц╕йному портал╕ Територ╕альних орган╕в ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ (ch.sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-2019/informatsiyni-) функц╕ону╓ банер «Декларування доход╕в громадян», в якому розм╕щено коп╕╖ нормативно-правових акт╕в, якими регулю╓ться порядок оподаткування доход╕в ф╕зичних ос╕б, ╕нформац╕ю щодо ос╕б, як╕ зобов’язан╕ подавати декларац╕ю, випадк╕в, коли така декларац╕я не пода╓ться, форму р╕чно╖ податково╖ декларац╕╖ ╕ приклади ╖╖ заповнення, порядок подання декларац╕╖ в електронному вигляд╕ через Електронний каб╕нет платника, щодо подання декларац╕╖ для отримання податково╖ знижки тощо.

19.02.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ДО УВАГИ ПЛАТНИК╤В ПОДАТК╤В!
ГОЛОВНЕ УПРАВЛ╤ННЯ ДФС У ЧЕРН╤Г╤ВСЬК╤Й ОБЛАСТ╤
ПРОВОДИТЬ "ГАРЯЧ╤ Л╤Н╤╥"

Граф╕к сеанс╕в телефонного зв’язку в лютому 2019 року
Дата та час проведення сеансуТема На запитання платник╕в в╕дпов╕да╓: Телефонувати за номером:
12.02.2019р. з 10.00 до 11.00 Кампан╕я Декларування-2019. Кому необх╕дно декларувати доходи, отриман╕ у 2018 роц╕?Начальник управл╕ння податк╕в ╕ збор╕в з ф╕зичних ос╕б Волкова Св╕тлана Микола╖вна 652-985
14.02.2019р. з 10.00 до 11.00Порядок оформлення транспортних засоб╕в на ╕ноземн╕й ре╓страц╕╖ Начальник управл╕ння орган╕зац╕╖ митного контролю та оформлення Черн╕г╕всько╖ митниц╕ ДФС Подоляко Володимир ╤ванович 652–234
26.02.2019р. з 10.00 до 11.00Дотримання роботодавцями трудового законодавства, недопущення виплат «у конвертах» Заступник начальника управл╕ння податк╕в ╕ збор╕в з ф╕зичних ос╕б Кузнецова Наталя Борис╕вна 652-978

07.02.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


НА ПРОДАЖ ЯКИХ НАПО╥В ПОТР╤БНА Л╤ЦЕНЗ╤Я, А ЯКИХ Н╤?

Роздр╕бна торг╕вля алкогольними напоями та тютюновими виробами зд╕йсню╓ться суб’╓ктами господарювання вс╕х форм власност╕ за наявност╕ у них л╕ценз╕й.

В ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ пов╕домили, що управл╕нням контролю за об╕гом та оподаткуванням п╕дакцизних товар╕в протягом 2018 року видано 5038 л╕ценз╕й, в тому числ╕: 2904 на право роздр╕бно╖ торг╕вл╕ алкогольними напоями та 2134 на право роздр╕бно╖ торг╕вл╕ тютюновими виробами.

Л╕цензування роздр╕бно╖ торг╕вл╕ п╕дакцизною групою товар╕в зд╕йсню╓ться в╕дпов╕дно до вимог статт╕ 15 Закону Укра╖ни в╕д 19.12.1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва та об╕гу спирту етилового, коньячного ╕ плодового, алкогольних напо╖в та тютюнових вироб╕в».

Плата за л╕ценз╕ю на роздр╕бну торг╕влю алкогольними напоями, кр╕м сидру та перр╕ (без додання спирту), становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в л╕ценз╕╖ електронний контрольно-касовий апарат (книгу обл╕ку розрахункових операц╕й), що знаходиться у м╕сц╕ торг╕вл╕; на роздр╕бну торг╕влю тютюновими виробами на кожне м╕сце торг╕вл╕ - 2000 гривень, а на територ╕╖ с╕л ╕ селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах територ╕╖ м╕ст - 500 гривень на роздр╕бну торг╕влю алкогольними напоями, кр╕м сидру та перр╕ (без додання спирту), на кожний окремий, зазначений у л╕ценз╕╖ електронний контрольно-касовий апарат (книгу обл╕ку розрахункових операц╕й), що знаходиться у м╕сц╕ торг╕вл╕, ╕ 250 гривень - на роздр╕бну торг╕влю тютюновими виробами на кожне м╕сце торг╕вл╕.

Плата за л╕ценз╕ю на роздр╕бну торг╕влю сидром та перр╕ (без додання спирту) становить 780 гривень на кожне м╕сце торг╕вл╕ незалежно в╕д його територ╕ального розташування.
Напо╖, як╕ можна продавати без наявност╕ л╕ценз╕╖ на право роздр╕бно╖ торг╕вл╕ : безалкогольне пиво, столов╕ вина.

У ф╕скальн╕й служб╕ наголошують, що в раз╕ виявлення п╕д час перев╕рок продажу алкогольних напо╖в або тютюнових вироб╕в без наявност╕ л╕ценз╕╖, в╕дпов╕дно до вимог ст..17 Закону Укра╖ни № 481/95, до суб’╓кта господарювання застосову╓ться штрафна санкц╕я в розм╕р╕ 200 в╕дс.
вартост╕ отримано╖ парт╕╖ товару, але не менше 17 тис грн та штрафна санкц╕я за збер╕гання алкогольних напо╖в або тютюнових вироб╕в в м╕сцях збер╕гання не внесених до ╢диного державного ре╓стру – 100 в╕дс. вартост╕ товару, який знаходиться в такому м╕сц╕ збер╕гання, але не менше 17 тис гривень.

За 2018 р╕к прац╕вниками управл╕ння контролю за об╕гом та оподаткуванням п╕дакцизних товар╕в ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕ застосовано штрафн╕ санкц╕╖ до 21 суб’╓кта господарювання на суму 357 тис гривень.

31.01.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


2019 Р╤К: ЗМ╤НИ ЩОДО СПЛАТИ ╢СВ

Законом Укра╖ни в╕д 23 листопада 2018 №2628-VIII «Про внесення зм╕н до Податкового кодексу Укра╖ни та деяких ╕нших законодавчих акт╕в Укра╖ни щодо покращення адм╕н╕стрування та перегляду ставок окремих податк╕в ╕ збор╕в» запроваджено окрем╕ зм╕ни щодо  сплати ╓диного внеску на загальнообов'язкове державне соц╕альне страхування (╢СВ), як╕ набрали чинност╕ 01 с╕чня 2019 року.
Так, ╢СВ для ф╕зичних ос╕б-п╕дпри╓мц╕в, у тому числ╕ тих, як╕ обрали спрощену систему оподаткування, у яких працюють особи з ╕нвал╕дн╕стю, встановлю╓ться у розм╕р╕ 8,41 % бази нарахування ╢СВ для працюючих ос╕б з ╕нвал╕дн╕стю. Тобто, з 2019 року не лише юридичн╕ особи, а й ф╕зичн╕ особи-п╕дпри╓мц╕, у яких працюють особи з ╕нвал╕дн╕стю, зможуть нараховувати ╢СВ за п╕льговою ставкою (8,41%).
В╕д сплати ╢СВ за себе зв╕льняються ф╕зичн╕ особи-п╕дпри╓мц╕ (незалежно в╕д обрано╖ системи оподаткування) ╕ члени фермерського господарства, як╕ ╓ пенс╕онерами за в╕ком чи особами з ╕нвал╕дн╕стю та отримують пенс╕ю або соц╕альну допомогу. Зазначене зв╕льнення не поширю╓ться на ос╕б, як╕ провадять незалежну профес╕йну д╕яльн╕сть (адвокат╕в, нотар╕ус╕в, приватних виконавц╕в, оц╕нювач╕в, аудитор╕в тощо).
Нагаду╓мо, що ф╕зичн╕ особи-п╕дпри╓мц╕, особи, як╕ провадять незалежну профес╕йну д╕яльн╕сть, члени фермерських господарств зобов’язан╕ сплачувати ╢СВ до 20 числа м╕сяця, що наста╓ за зв╕тним кварталом.

28.01.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕


ПЛАТНИКАМ ЧЕРН╤Г╤ВЩИНИ ЗА МИНУЛИЙ Р╤К З БЮДЖЕТУ В╤ДШКОДОВАНО МАЙЖЕ 1,3 МЛРД ГРИВЕНЬ ПДВ

За ╕нформац╕╓ю Головного управл╕ння ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕, протягом 2018 року проведено камеральн╕ перев╕рки 251 суб'╓кта господарювання-юридичних ос╕б. Перев╕рки зд╕йснен╕ з питань визначення достов╕рност╕ нарахування сум бюджетного в╕дшкодування ПДВ на загальну суму близько 1,4 млрд гривень.

За р╕к, що минув з бюджету в╕дшкодовано майже 1,3 млрд гривень.

За результатами перев╕рок упереджено безп╕дставно задекларовану до в╕дшкодування суму ПДВ у розм╕р╕ 13 млн гривень.

22.01.2019 Сектор комун╕кац╕й ГУ ДФС у Черн╕г╕вськ╕й област╕Нормативн╕ акти
м╕сько╖ влади
e-mail: П╕дписатися/В╕дписатися
Знайти:  

    
crok design