о ф ╕ ц ╕ й н и й   в е б - п о р т а л   м ╕ с т а   п р и л у к и
ukrainian english russian
додому пошта

Документи щодо доступу до публ╕чно╖ ╕нформац╕╖

ЗАКОН УКРА╥НИ
Про доступ до публ╕чно╖ ╕нформац╕╖

Цей Закон визнача╓ порядок зд╕йснення та забезпечення права кожного на доступ до ╕нформац╕╖, що знаходиться у волод╕нн╕ суб'╓кт╕в владних повноважень, ╕нших розпорядник╕в публ╕чно╖ ╕нформац╕╖, визначених цим Законом, та ╕нформац╕╖, що становить сусп╕льний ╕нтерес.
Розд╕л I. ЗАГАЛЬН╤ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Публ╕чна ╕нформац╕я
1. Публ╕чна ╕нформац╕я - це в╕дображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких нос╕ях ╕нформац╕я, що була отримана або створена в процес╕ виконання суб'╓ктами владних повноважень сво╖х обов'язк╕в, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у волод╕нн╕ суб'╓кт╕в владних повноважень, ╕нших розпорядник╕в публ╕чно╖ ╕нформац╕╖, визначених цим Законом.
2. Публ╕чна ╕нформац╕я ╓ в╕дкритою, кр╕м випадк╕в, встановлених законом.
Стаття 2. Мета ╕ сфера д╕╖ Закону
1. Метою цього Закону ╓ забезпечення прозорост╕ та в╕дкритост╕ суб'╓кт╕в владних повноважень ╕ створення механ╕зм╕в реал╕зац╕╖ права кожного на доступ до публ╕чно╖ ╕нформац╕╖.
2. Цей Закон не поширю╓ться на в╕дносини щодо отримання ╕нформац╕╖ суб'╓ктами владних повноважень при зд╕йсненн╕ ними сво╖х функц╕й, а також на в╕дносини у сфер╕ звернень громадян, як╕ регулюються спец╕альним законом.
Стаття 3. Гарант╕╖ забезпечення права на доступ до публ╕чно╖ ╕нформац╕╖
1. Право на доступ до публ╕чно╖ ╕нформац╕╖ гаранту╓ться:
1) обов'язком розпорядник╕в ╕нформац╕╖ надавати та оприлюднювати ╕нформац╕ю, кр╕м випадк╕в, передбачених законом;
2) визначенням розпорядником ╕нформац╕╖ спец╕альних структурних п╕дрозд╕л╕в або посадових ос╕б, як╕ орган╕зовують у встановленому порядку доступ до публ╕чно╖ ╕нформац╕╖, якою в╕н волод╕╓;
3) максимальним спрощенням процедури подання запиту та отримання ╕нформац╕╖;
4) доступом до зас╕дань колег╕альних суб'╓кт╕в владних повноважень, кр╕м випадк╕в, передбачених законодавством;
5) зд╕йсненням парламентського, громадського та державного контролю за дотриманням прав на доступ до публ╕чно╖ ╕нформац╕╖;
6) юридичною в╕дпов╕дальн╕стю за порушення законодавства про доступ до публ╕чно╖ ╕нформац╕╖.
Стаття 4. Принципи забезпечення доступу до публ╕чно╖ ╕нформац╕╖
1. Доступ до публ╕чно╖ ╕нформац╕╖ в╕дпов╕дно до цього Закону зд╕йсню╓ться на принципах:
1) прозорост╕ та в╕дкритост╕ д╕яльност╕ суб'╓кт╕в владних повноважень;
2) в╕льного отримання та поширення ╕нформац╕╖, кр╕м обмежень, встановлених законом;
3) р╕вноправност╕, незалежно в╕д ознак раси, пол╕тичних, рел╕г╕йних та ╕нших переконань, стат╕, етн╕чного та соц╕ального походження, майнового стану, м╕сця проживання, мовних або ╕нших ознак.
Розд╕л II. ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ╤НФОРМАЦ╤╥
Стаття 5. Забезпечення доступу до ╕нформац╕╖
1. Доступ до ╕нформац╕╖ забезпечу╓ться шляхом:
1) систематичного та оперативного оприлюднення ╕нформац╕╖:
в оф╕ц╕йних друкованих виданнях;
на оф╕ц╕йних веб-сайтах в мереж╕ ╤нтернет;
на ╕нформац╕йних стендах;
будь-яким ╕ншим способом;
2) надання ╕нформац╕╖ за запитами на ╕нформац╕ю.
Стаття 6. Публ╕чна ╕нформац╕я з обмеженим доступом
1. ╤нформац╕╓ю з обмеженим доступом ╓:
1) конф╕денц╕йна ╕нформац╕я;
2) та╓мна ╕нформац╕я;
3) службова ╕нформац╕я.
2. Обмеження доступу до ╕нформац╕╖ зд╕йсню╓ться в╕дпов╕дно до закону при дотриманн╕ сукупност╕ таких вимог:
1) виключно в ╕нтересах нац╕онально╖ безпеки, територ╕ально╖ ц╕л╕сност╕ або громадського порядку з метою запоб╕гання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутац╕╖ або прав ╕нших людей, для запоб╕гання розголошенню ╕нформац╕╖, одержано╖ конф╕денц╕йно, або для п╕дтримання авторитету ╕ неупередженост╕ правосуддя;
2) розголошення ╕нформац╕╖ може завдати ╕стотно╖ шкоди цим ╕нтересам;
3) шкода в╕д оприлюднення тако╖ ╕нформац╕╖ переважа╓ сусп╕льний ╕нтерес в ╖╖ отриманн╕.
3. ╤нформац╕я з обмеженим доступом ма╓ надаватися розпорядником ╕нформац╕╖, якщо в╕н правом╕рно оприлюднив ╖╖ ран╕ше.
4. ╤нформац╕я з обмеженим доступом ма╓ надаватися розпорядником ╕нформац╕╖, якщо нема╓ законних п╕дстав для обмеження у доступ╕ до тако╖ ╕нформац╕╖, як╕ ╕снували ран╕ше.
5. Не може бути обмежено доступ до ╕нформац╕╖ про розпорядження бюджетними коштами, волод╕ння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числ╕ до коп╕й в╕дпов╕дних документ╕в, умови отримання цих кошт╕в чи майна, пр╕звища, ╕мена, по батьков╕ ф╕зичних ос╕б та найменування юридичних ос╕б, як╕ отримали ц╕ кошти або майно. При дотриманн╕ вимог, передбачених частиною другою ц╕╓╖ статт╕, зазначене положення не поширю╓ться на випадки, коли оприлюднення або надання тако╖ ╕нформац╕╖ може завдати шкоди ╕нтересам нац╕онально╖ безпеки, оборони, розсл╕дуванню чи запоб╕ганню злочину.
6. Не належать до ╕нформац╕╖ з обмеженим доступом декларац╕╖ про доходи ос╕б та член╕в ╖хн╕х с╕мей, як╕:
1) претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади;
2) об╕ймають посаду державного службовця, службовця органу м╕сцевого самоврядування першо╖ або друго╖ категор╕╖.
7. Обмеженню доступу п╕дляга╓ ╕нформац╕я, а не документ. Якщо документ м╕стить ╕нформац╕ю з обмеженим доступом, для ознайомлення нада╓ться ╕нформац╕я, доступ до яко╖ необмежений.
Стаття 7. Конф╕денц╕йна ╕нформац╕я
1. Конф╕денц╕йна ╕нформац╕я - ╕нформац╕я, доступ до яко╖ обмежено ф╕зичною або юридичною особою, кр╕м суб'╓кт╕в владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за ╖хн╕м бажанням в╕дпов╕дно до передбачених ними умов. Не може бути в╕днесена до конф╕денц╕йно╖ ╕нформац╕я, зазначена в частин╕ перш╕й ╕ друг╕й статт╕ 13 цього Закону.
2. Розпорядники ╕нформац╕╖, визначен╕ частиною першою статт╕ 13 цього Закону, як╕ волод╕ють конф╕денц╕йною ╕нформац╕╓ю, можуть поширювати ╖╖ лише за згодою ос╕б, як╕ обмежили доступ до ╕нформац╕╖, а за в╕дсутност╕ тако╖ згоди - лише в ╕нтересах нац╕онально╖ безпеки, економ╕чного добробуту та прав людини.
Стаття 8. Та╓мна ╕нформац╕я
1. Та╓мна ╕нформац╕я - ╕нформац╕я, доступ до яко╖ обмежу╓ться в╕дпов╕дно до частини друго╖ статт╕ 6 цього Закону, розголошення яко╖ може завдати шкоди особ╕, сусп╕льству ╕ держав╕. Та╓мною визна╓ться ╕нформац╕я, яка м╕стить державну, профес╕йну, банк╕вську та╓мницю, та╓мницю сл╕дства та ╕ншу передбачену законом та╓мницю.
2. Порядок доступу до та╓мно╖ ╕нформац╕╖ регулю╓ться цим Законом та спец╕альними законами.
Стаття 9. Службова ╕нформац╕я
1. В╕дпов╕дно до вимог частини друго╖ статт╕ 6 цього Закону до службово╖ може належати така ╕нформац╕я:
1) що м╕ститься в документах суб'╓кт╕в владних повноважень, як╕ становлять внутр╕в╕домчу службову кореспонденц╕ю, допов╕дн╕ записки, рекомендац╕╖, якщо вони пов'язан╕ з розробкою напряму д╕яльност╕ установи або зд╕йсненням контрольних, наглядових функц╕й органами державно╖ влади, процесом прийняття р╕шень ╕ передують публ╕чному обговоренню та/або прийняттю р╕шень;
2) з╕брана в процес╕ оперативно-розшуково╖, контррозв╕дувально╖ д╕яльност╕, у сфер╕ оборони кра╖ни, яку не в╕днесено до державно╖ та╓мниц╕.
2. Документам, що м╕стять ╕нформац╕ю, яка становить службову ╕нформац╕ю, присвою╓ться гриф "для службового користування". Доступ до таких документ╕в нада╓ться в╕дпов╕дно до частини друго╖ статт╕ 6 цього Закону.
3. Перел╕к в╕домостей, що становлять службову ╕нформац╕ю, який склада╓ться органами державно╖ влади, органами м╕сцевого самоврядування, ╕ншими суб'╓ктами владних повноважень, у тому числ╕ на виконання делегованих повноважень, не може бути обмеженим у доступ╕.
Стаття 10. Доступ до ╕нформац╕╖ про особу
1. Кожна особа ма╓ право:
1) знати у пер╕од збирання ╕нформац╕╖, але до початку ╖╖ використання, як╕ в╕домост╕ про не╖ та з якою метою збираються, як, ким ╕ з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, кр╕м випадк╕в, встановлених законом;
2) доступу до ╕нформац╕╖ про не╖, яка збира╓ться та збер╕га╓ться;
3) вимагати виправлення неточно╖, неповно╖, застар╕ло╖ ╕нформац╕╖ про себе, знищення ╕нформац╕╖ про себе, збирання, використання чи збер╕гання яко╖ зд╕йсню╓ться з порушенням вимог закону;
4) на ознайомлення за р╕шенням суду з ╕нформац╕╓ю про ╕нших ос╕б, якщо це необх╕дно для реал╕зац╕╖ та захисту прав та законних ╕нтерес╕в;
5) на в╕дшкодування шкоди у раз╕ розкриття ╕нформац╕╖ про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.
2. Обсяг ╕нформац╕╖ про особу, що збира╓ться, збер╕га╓ться ╕ використову╓ться розпорядниками ╕нформац╕╖, ма╓ бути максимально обмеженим ╕ використовуватися лише з метою та у спос╕б, визначений законом.
3. Розпорядники ╕нформац╕╖, як╕ волод╕ють ╕нформац╕╓ю про особу, зобов'язан╕:
1) надавати ╖╖ безперешкодно ╕ безкоштовно на вимогу ос╕б, яких вона стосу╓ться, кр╕м випадк╕в, передбачених законом;
2) використовувати ╖╖ лише з метою та у спос╕б, визначений законом;
3) вживати заход╕в щодо унеможливлення несанкц╕онованого доступу до не╖ ╕нших ос╕б;
4) виправляти неточну та застар╕лу ╕нформац╕ю про особу самост╕йно або на вимогу ос╕б, яких вона стосу╓ться.
4. Збер╕гання ╕нформац╕╖ про особу не повинно тривати довше, н╕ж це необх╕дно для досягнення мети, задля яко╖ ця ╕нформац╕я збиралася.
5. В╕дмова особ╕ в доступ╕ до ╕нформац╕╖ про не╖, приховування, незаконне збирання, використання, збер╕гання чи поширення ╕нформац╕╖ можуть бути оскаржен╕.
Стаття 11. Захист особи, яка оприлюдню╓ ╕нформац╕ю
1. Посадов╕ та службов╕ особи не п╕длягають юридичн╕й в╕дпов╕дальност╕, незважаючи на порушення сво╖х обов'язк╕в, за розголошення ╕нформац╕╖ про правопорушення або в╕домостей, що стосуються серйозно╖ загрози здоров'ю чи безпец╕ громадян, довк╕ллю, якщо особа при цьому керувалася добрими нам╕рами та мала об╜рунтоване переконання, що ╕нформац╕я ╓ достов╕рною, а також м╕стить докази правопорушення або стосу╓ться ╕стотно╖ загрози здоров'ю чи безпец╕ громадян, довк╕ллю.
Розд╕л III. СУБ'╢КТИ В╤ДНОСИН У СФЕР╤ ДОСТУПУ ДО ПУБЛ╤ЧНО╥ ╤НФОРМАЦ╤╥
Стаття 12. Визначення та перел╕к суб'╓кт╕в
1. Суб'╓ктами в╕дносин у сфер╕ доступу до публ╕чно╖ ╕нформац╕╖ ╓:
1) запитувач╕ ╕нформац╕╖ - ф╕зичн╕, юридичн╕ особи, об'╓днання громадян без статусу юридично╖ особи, кр╕м суб'╓кт╕в владних повноважень;
2) розпорядники ╕нформац╕╖ - суб'╓кти, визначен╕ у статт╕ 13 цього Закону;
3) структурний п╕дрозд╕л або в╕дпов╕дальна особа з питань запит╕в на ╕нформац╕ю розпорядник╕в ╕нформац╕╖.
Стаття 13. Розпорядники ╕нформац╕╖
1. Розпорядниками ╕нформац╕╖ для ц╕лей цього Закону визнаються:
1) суб'╓кти владних повноважень - органи державно╖ влади, ╕нш╕ державн╕ органи, органи м╕сцевого самоврядування, органи влади Автономно╖ Республ╕ки Крим, ╕нш╕ суб'╓кти, що зд╕йснюють владн╕ управл╕нськ╕ функц╕╖ в╕дпов╕дно до законодавства та р╕шення яких ╓ обов'язковими для виконання;
2) юридичн╕ особи, що ф╕нансуються з державного, м╕сцевих бюджет╕в, бюджету Автономно╖ Республ╕ки Крим, - стосовно ╕нформац╕╖ щодо використання бюджетних кошт╕в;
3) особи, якщо вони виконують делегован╕ повноваження суб'╓кт╕в владних повноважень зг╕дно ╕з законом чи договором, включаючи надання осв╕тн╕х, оздоровчих, соц╕альних або ╕нших державних послуг, - стосовно ╕нформац╕╖, пов'язано╖ з виконанням ╖хн╕х обов'язк╕в;
4) суб'╓кти господарювання, як╕ займають дом╕нуюче становище на ринку або над╕лен╕ спец╕альними чи виключними правами, або ╓ природними монопол╕ями, - стосовно ╕нформац╕╖ щодо умов постачання товар╕в, послуг та ц╕н на них.
2. До розпорядник╕в ╕нформац╕╖, зобов'язаних оприлюднювати та надавати за запитами ╕нформац╕ю, визначену в ц╕й статт╕, у порядку, передбаченому цим Законом, прир╕внюються суб'╓кти господарювання, як╕ волод╕ють:
1) ╕нформац╕╓ю про стан довк╕лля;
2) ╕нформац╕╓ю про як╕сть харчових продукт╕в ╕ предмет╕в побуту;
3) ╕нформац╕╓ю про авар╕╖, катастрофи, небезпечн╕ природн╕ явища та ╕нш╕ надзвичайн╕ под╕╖, що сталися або можуть статися ╕ загрожують здоров'ю та безпец╕ громадян;
4) ╕ншою ╕нформац╕╓ю, що становить сусп╕льний ╕нтерес (сусп╕льно необх╕дною ╕нформац╕╓ю).
3. На розпорядник╕в ╕нформац╕╖, визначених у пунктах 2, 3, 4 частини першо╖ та в частин╕ друг╕й ц╕╓╖ статт╕, вимоги цього Закону поширюються лише в частин╕ оприлюднення та надання в╕дпов╕дно╖ ╕нформац╕╖ за запитами.
4. Ус╕ розпорядники ╕нформац╕╖ незалежно в╕д нормативно-правового акта, на п╕дстав╕ якого вони д╕ють, при вир╕шенн╕ питань щодо доступу до ╕нформац╕╖ мають керуватися цим Законом.
Стаття 14. Обов'язки розпорядник╕в ╕нформац╕╖
1. Розпорядники ╕нформац╕╖ зобов'язан╕:
1) оприлюднювати ╕нформац╕ю про свою д╕яльн╕сть та прийнят╕ р╕шення;
2) систематично вести обл╕к документ╕в, що знаходяться в ╖хньому волод╕нн╕;
3) вести обл╕к запит╕в на ╕нформац╕ю;
4) визначати спец╕альн╕ м╕сця для роботи запитувач╕в з документами чи ╖х коп╕ями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, коп╕ювати, сканувати ╖х, записувати на будь-як╕ нос╕╖ ╕нформац╕╖ тощо;
5) мати спец╕альн╕ структурн╕ п╕дрозд╕ли або призначати в╕дпов╕дальних ос╕б для забезпечення доступу запитувач╕в до ╕нформац╕╖;
6) надавати достов╕рну, точну та повну ╕нформац╕ю, а також у раз╕ потреби перев╕ряти правильн╕сть та об'╓ктивн╕сть надано╖ ╕нформац╕╖.
Стаття 15. Оприлюднення ╕нформац╕╖ розпорядниками
1. Розпорядники ╕нформац╕╖ зобов'язан╕ оприлюднювати:
1) ╕нформац╕ю про орган╕зац╕йну структуру, м╕с╕ю, функц╕╖, повноваження, основн╕ завдання, напрями д╕яльност╕ та ф╕нансов╕ ресурси (структуру та обсяг бюджетних кошт╕в, порядок та механ╕зм ╖х витрачання тощо);
2) нормативно-правов╕ акти, акти ╕ндив╕дуально╖ д╕╖ (кр╕м внутр╕шньоорган╕зац╕йних), прийнят╕ розпорядником, проекти р╕шень, що п╕длягають обговоренню, ╕нформац╕ю про нормативно-правов╕ засади д╕яльност╕;
3) перел╕к та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми ╕ зразки документ╕в, правила ╖х заповнення;
4) порядок складання, подання запиту на ╕нформац╕ю, оскарження р╕шень розпорядник╕в ╕нформац╕╖, д╕й чи безд╕яльност╕;
5) ╕нформац╕ю про систему обл╕ку, види ╕нформац╕╖, яку збер╕га╓ розпорядник;
6) ╕нформац╕ю про механ╕зми чи процедури, за допомогою яких громадськ╕сть може представляти сво╖ ╕нтереси або в ╕нший спос╕б впливати на реал╕зац╕ю повноважень розпорядника ╕нформац╕╖;
7) плани проведення та порядок денний сво╖х в╕дкритих зас╕дань;
8) розташування м╕сць, де надаються необх╕дн╕ запитувачам форми ╕ бланки установи;
9) загальн╕ правила роботи установи, правила внутр╕шнього трудового розпорядку;
10) зв╕ти, в тому числ╕ щодо задоволення запит╕в на ╕нформац╕ю;
11) ╕нформац╕ю про д╕яльн╕сть суб'╓кт╕в владних повноважень, а саме про:
╖хн╕ м╕сцезнаходження, поштову адресу, номери засоб╕в зв'язку, адреси оф╕ц╕йного веб-сайту та електронно╖ пошти;
пр╕звище, ╕м'я та по батьков╕, службов╕ номери засоб╕в зв'язку, адреси електронно╖ пошти кер╕вника органу та його заступник╕в, а також кер╕вник╕в структурних та рег╕ональних п╕дрозд╕л╕в, основн╕ функц╕╖ структурних та рег╕ональних п╕дрозд╕л╕в, кр╕м випадк╕в, коли ц╕ в╕домост╕ належать до ╕нформац╕╖ з обмеженим доступом;
розклад роботи та граф╕к прийому громадян;
ваканс╕╖, порядок та умови проходження конкурсу на зам╕щення вакантних посад;
перел╕к та умови надання послуг, форми ╕ зразки документ╕в, необх╕дних для надання послуг, правила ╖х оформлення;
перел╕к ╕ службов╕ номери засоб╕в зв'язку п╕дпри╓мств, установ та орган╕зац╕й, що належать до сфери ╖х управл╕ння, та ╖х кер╕вник╕в, кр╕м п╕дпри╓мств, установ та орган╕зац╕й, створених з метою консп╕рац╕╖, оперативно-розшуково╖ або контррозв╕дувально╖ д╕яльност╕;
порядок складання, подання запиту на ╕нформац╕ю, оскарження р╕шень суб'╓кт╕в владних повноважень, ╖х д╕й чи безд╕яльност╕;
систему обл╕ку, види ╕нформац╕╖, якою волод╕╓ суб'╓кт владних повноважень;
12) ╕ншу ╕нформац╕ю про д╕яльн╕сть суб'╓кт╕в владних повноважень, порядок обов'язкового оприлюднення яко╖ встановлений законом.
2. ╤нформац╕я, передбачена частиною першою ц╕╓╖ статт╕, п╕дляга╓ обов'язковому оприлюдненню нев╕дкладно, але не п╕зн╕ше п'яти робочих дн╕в з дня затвердження документа. У раз╕ наявност╕ у розпорядника ╕нформац╕╖ оф╕ц╕йного веб-сайту така ╕нформац╕я оприлюдню╓ться на веб-сайт╕ ╕з зазначенням дати оприлюднення документа ╕ дати оновлення ╕нформац╕╖.
3. Проекти нормативно-правових акт╕в, р╕шень орган╕в м╕сцевого самоврядування, розроблен╕ в╕дпов╕дними розпорядниками, оприлюднюються ними не п╕зн╕ш як за 20 робочих дн╕в до дати ╖х розгляду з метою прийняття.
4. Нев╕дкладному оприлюдненню п╕дляга╓ будь-яка ╕нформац╕я про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну ос╕б, ╕ про заходи, як╕ застосовуються у зв'язку з цим.
Стаття 16. В╕дпов╕дальн╕ особи з питань запит╕в на ╕нформац╕ю
1. Розпорядник ╕нформац╕╖ в╕дпов╕да╓ за визначення завдань та забезпечення д╕яльност╕ структурного п╕дрозд╕лу або в╕дпов╕дально╖ особи з питань запит╕в на ╕нформац╕ю розпорядник╕в ╕нформац╕╖, в╕дпов╕дальних за опрацювання, систематизац╕ю, анал╕з та контроль щодо задоволення запиту на ╕нформац╕ю та надання консультац╕й п╕д час оформлення запиту.
2. Запит, що пройшов ре╓страц╕ю у встановленому розпорядником ╕нформац╕╖ порядку, обробля╓ться в╕дпов╕дальними особами з питань запит╕в на ╕нформац╕ю.
Стаття 17. Контроль за забезпеченням доступу до публ╕чно╖ ╕нформац╕╖
1. Парламентський контроль за дотриманням права людини на доступ до ╕нформац╕╖ зд╕йсню╓ться Уповноваженим Верховно╖ Ради Укра╖ни з прав людини, тимчасовими сл╕дчими ком╕с╕ями Верховно╖ Ради Укра╖ни, народними депутатами Укра╖ни.
2. Громадський контроль за забезпеченням розпорядниками ╕нформац╕╖ доступу до публ╕чно╖ ╕нформац╕╖ зд╕йсню╓ться депутатами м╕сцевих рад, громадськими орган╕зац╕ями, громадськими радами, громадянами особисто шляхом проведення в╕дпов╕дних громадських слухань, громадсько╖ експертизи тощо.
3. Державний контроль за забезпеченням розпорядниками ╕нформац╕╖ доступу до ╕нформац╕╖ зд╕йсню╓ться в╕дпов╕дно до закону.
Стаття 18. Ре╓страц╕я документ╕в розпорядника ╕нформац╕╖
1. Для забезпечення збереження та доступу до публ╕чно╖ ╕нформац╕╖ документи, що знаходяться у суб'╓кт╕в владних повноважень, п╕длягають обов'язков╕й ре╓страц╕╖ в систем╕ обл╕ку, що ма╓ м╕стити:
1) назву документа;
2) дату створення документа;
3) дату надходження документа;
4) джерело ╕нформац╕╖ (автор, в╕дпов╕дний п╕дрозд╕л);
5) передбачену законом п╕дставу в╕днесення ╕нформац╕╖ до категор╕╖ з обмеженим доступом;
6) строк обмеження доступу до ╕нформац╕╖, у раз╕ якщо вона в╕днесена до ╕нформац╕╖ з обмеженим доступом;
7) галузь;
8) ключов╕ слова;
9) тип, нос╕й (текстовий документ, пл╕вки, в╕деозаписи, ауд╕озаписи тощо);
10) вид (нормативн╕ акти, угоди, р╕шення, протоколи, зв╕ти, прес-рел╕зи);
11) проекти р╕шень (допов╕дн╕ записки, звернення, заяви, подання, пропозиц╕╖, листи тощо);
12) форму та м╕сце збер╕гання документа тощо.
2. Доступ до системи обл╕ку, що м╕стить ╕нформац╕ю про документ, що знаходиться у суб'╓кта владних повноважень, забезпечу╓ться шляхом:
1) оприлюднення на оф╕ц╕йних веб-сайтах суб'╓кт╕в владних повноважень тако╖ ╕нформац╕╖, а в раз╕ ╖х в╕дсутност╕- в ╕нший прийнятний спос╕б;
2) надання доступу до системи за запитами.
3. Система обл╕ку публ╕чно╖ ╕нформац╕╖ не може бути в╕днесена до категор╕╖ ╕нформац╕╖ з обмеженим доступом.
4. Розпорядники ╕нформац╕╖ несуть в╕дпов╕дальн╕сть за забезпечення доступу до системи обл╕ку в╕дпов╕дно до закону.
Розд╕л IV. РЕАЛ╤ЗАЦ╤Я ПРАВА НА ДОСТУП ДО ╤НФОРМАЦ╤╥ ЗА ╤НФОРМАЦ╤ЙНИМ ЗАПИТОМ
Стаття 19. Оформлення запит╕в на ╕нформац╕ю
1. Запит на ╕нформац╕ю - це прохання особи до розпорядника ╕нформац╕╖ надати публ╕чну ╕нформац╕ю, що знаходиться у його волод╕нн╕.
2. Запитувач ма╓ право звернутися до розпорядника ╕нформац╕╖ ╕з запитом на ╕нформац╕ю незалежно в╕д того, стосу╓ться ця ╕нформац╕я його особисто чи н╕, без пояснення причини подання запиту.
3. Запит на ╕нформац╕ю може бути ╕ндив╕дуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усн╕й, письмов╕й чи ╕нш╕й форм╕ (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на виб╕р запитувача.
4. Письмовий запит пода╓ться в дов╕льн╕й форм╕.
5. Запит на ╕нформац╕ю ма╓ м╕стити:
1) ╕м'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронно╖ пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий ╓;
2) загальний опис ╕нформац╕╖ або вид, назву, рекв╕зити чи зм╕ст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це в╕домо;
3) п╕дпис ╕ дату за умови подання запиту в письмов╕й форм╕.
6. З метою спрощення процедури оформлення письмових запит╕в на ╕нформац╕ю особа може подавати запит шляхом заповнення в╕дпов╕дних форм запит╕в на ╕нформац╕ю, як╕ можна отримати в розпорядника ╕нформац╕╖ та на оф╕ц╕йному веб-сайт╕ в╕дпов╕дного розпорядника. Зазначен╕ форми мають м╕стити стислу ╕нструкц╕ю щодо процедури подання запиту на ╕нформац╕ю, ╖╖ отримання тощо.
7. У раз╕ якщо з поважних причин (╕нвал╕дн╕сть, обмежен╕ ф╕зичн╕ можливост╕ тощо) особа не може подати письмовий запит, його ма╓ оформити в╕дпов╕дальна особа з питань запит╕в на ╕нформац╕ю, обов'язково зазначивши в запит╕ сво╓ ╕м'я, контактний телефон, та надати коп╕ю запиту особ╕, яка його подала.
Стаття 20. Строк розгляду запит╕в на ╕нформац╕ю
1. Розпорядник ╕нформац╕╖ ма╓ надати в╕дпов╕дь на запит на ╕нформац╕ю не п╕зн╕ше п'яти робочих дн╕в з дня отримання запиту.
2. У раз╕ якщо запит на ╕нформац╕ю стосу╓ться ╕нформац╕╖, необх╕дно╖ для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довк╕лля, якост╕ харчових продукт╕в ╕ предмет╕в побуту, авар╕й, катастроф, небезпечних природних явищ та ╕нших надзвичайних под╕й, що сталися або можуть статись ╕ загрожують безпец╕ громадян, в╕дпов╕дь ма╓ бути надана не п╕зн╕ше 48 годин з дня отримання запиту.
3. Клопотання про терм╕нове опрацювання запиту ма╓ бути об╜рунтованим.
4. У раз╕ якщо запит стосу╓ться надання великого обсягу ╕нформац╕╖ або потребу╓ пошуку ╕нформац╕╖ серед значно╖ к╕лькост╕ даних, розпорядник ╕нформац╕╖ може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих дн╕в з об╜рунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник ╕нформац╕╖ пов╕домля╓ запитувача в письмов╕й форм╕ не п╕зн╕ше п'яти робочих дн╕в з дня отримання запиту.
Стаття 21. Плата за надання ╕нформац╕╖
1. ╤нформац╕я на запит нада╓ться безкоштовно.
2. У раз╕ якщо задоволення запиту на ╕нформац╕ю передбача╓ виготовлення коп╕й документ╕в обсягом б╕льш як 10 стор╕нок, запитувач зобов'язаний в╕дшкодувати фактичн╕ витрати на коп╕ювання та друк.
3. Розм╕р фактичних витрат визнача╓ться в╕дпов╕дним розпорядником на коп╕ювання та друк в межах граничних норм, встановлених Каб╕нетом М╕н╕стр╕в Укра╖ни. У раз╕ якщо розпорядник ╕нформац╕╖ не встановив розм╕ру плати за коп╕ювання або друк, ╕нформац╕я нада╓ться безкоштовно.
4. При наданн╕ особ╕ ╕нформац╕╖ про себе та ╕нформац╕╖, що становить сусп╕льний ╕нтерес, плата за коп╕ювання та друк не стягу╓ться.
Стаття 22. В╕дмова та в╕дстрочка в задоволенн╕ запиту на ╕нформац╕ю
1. Розпорядник ╕нформац╕╖ ма╓ право в╕дмовити в задоволенн╕ запиту в таких випадках:
1) розпорядник ╕нформац╕╖ не волод╕╓ ╕ не зобов'язаний в╕дпов╕дно до його компетенц╕╖, передбачено╖ законодавством, волод╕ти ╕нформац╕╓ю, щодо яко╖ зроблено запит;
2) ╕нформац╕я, що запиту╓ться, належить до категор╕╖ ╕нформац╕╖ з обмеженим доступом в╕дпов╕дно до частини друго╖ статт╕ 6 цього Закону;
3) особа, яка подала запит на ╕нформац╕ю, не оплатила передбачен╕ статтею 21 цього Закону фактичн╕ витрати, пов'язан╕ з коп╕юванням або друком;
4) не дотримано вимог до запиту на ╕нформац╕ю, передбачених частиною п'ятою статт╕ 19 цього Закону.
2. В╕дпов╕дь розпорядника ╕нформац╕╖ про те, що ╕нформац╕я може бути одержана запитувачем ╕з загальнодоступних джерел, або в╕дпов╕дь не по сут╕ запиту вважа╓ться неправом╕рною в╕дмовою в наданн╕ ╕нформац╕╖.
3. Розпорядник ╕нформац╕╖, який не волод╕╓ запитуваною ╕нформац╕╓ю, але якому за статусом або характером д╕яльност╕ в╕домо або ма╓ бути в╕домо, хто нею волод╕╓, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним пов╕домленням про це запитувача. У такому раз╕ в╕дл╕к строку розгляду запиту на ╕нформац╕ю почина╓ться з дня отримання запиту належним розпорядником.
4. У в╕дмов╕ в задоволенн╕ запиту на ╕нформац╕ю ма╓ бути зазначено:
1) пр╕звище, ╕м'я, по батьков╕ та посаду особи, в╕дпов╕дально╖ за розгляд запиту розпорядником ╕нформац╕╖;
2) дату в╕дмови;
3) мотивовану п╕дставу в╕дмови;
4) порядок оскарження в╕дмови;
5) п╕дпис.
5. В╕дмова в задоволенн╕ запиту на ╕нформац╕ю нада╓ться в письмовий форм╕.
6. В╕дстрочка в задоволенн╕ запиту на ╕нформац╕ю допуска╓ться в раз╕, якщо запитувана ╕нформац╕я не може бути надана для ознайомлення в передбачен╕ цим Законом строки у раз╕ настання обставин непереборно╖ сили. Р╕шення про в╕дстрочку доводиться до в╕дома запитувача у письмов╕й форм╕ з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого р╕шення.
7. У р╕шенн╕ про в╕дстрочку в задоволенн╕ запиту на ╕нформац╕ю ма╓ бути зазначено:
1) пр╕звище, ╕м'я, по батьков╕ та посаду особи, в╕дпов╕дально╖ за розгляд запиту розпорядником ╕нформац╕╖;
2) дату надсилання або вручення пов╕домлення про в╕дстрочку;
3) причини, у зв'язку з якими запит на ╕нформац╕ю не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;
4) строк, у який буде задоволено запит;
5) п╕дпис.
Розд╕л V. ОСКАРЖЕННЯ Р╤ШЕНЬ, Д╤Й ЧИ БЕЗД╤ЯЛЬНОСТ╤ РОЗПОРЯДНИК╤В ╤НФОРМАЦ╤╥
Стаття 23. Право на оскарження р╕шень, д╕й чи безд╕яльност╕ розпорядник╕в ╕нформац╕╖
1. Р╕шення, д╕╖ чи безд╕яльн╕сть розпорядник╕в ╕нформац╕╖ можуть бути оскаржен╕ до кер╕вника розпорядника, вищого органу або суду.
2. Запитувач ма╓ право оскаржити:
1) в╕дмову в задоволенн╕ запиту на ╕нформац╕ю;
2) в╕дстрочку задоволення запиту на ╕нформац╕ю;
3) ненадання в╕дпов╕д╕ на запит на ╕нформац╕ю;
4) надання недостов╕рно╖ або неповно╖ ╕нформац╕╖;
5) несво╓часне надання ╕нформац╕╖;
6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати ╕нформац╕ю в╕дпов╕дно до статт╕ 15 цього Закону;
7) ╕нш╕ р╕шення, д╕╖ чи безд╕яльн╕сть розпорядник╕в ╕нформац╕╖, що порушили законн╕ права та ╕нтереси запитувача.
3. Оскарження р╕шень, д╕й чи безд╕яльност╕ розпорядник╕в ╕нформац╕╖ до суду зд╕йсню╓ться в╕дпов╕дно до Кодексу адм╕н╕стративного судочинства Укра╖ни ( 2747-15 ).
Стаття 24. В╕дпов╕дальн╕сть за порушення законодавства про доступ до публ╕чно╖ ╕нформац╕╖
1. В╕дпов╕дальн╕сть за порушення законодавства про доступ до публ╕чно╖ ╕нформац╕╖ несуть особи, винн╕ у вчиненн╕ таких порушень:
1) ненадання в╕дпов╕д╕ на запит;
2) ненадання ╕нформац╕╖ на запит;
3) безп╕дставна в╕дмова у задоволенн╕ запиту на ╕нформац╕ю;
4) неоприлюднення ╕нформац╕╖ в╕дпов╕дно до статт╕ 15 цього Закону;
5) надання або оприлюднення недостов╕рно╖, неточно╖ або неповно╖ ╕нформац╕╖;
6) несво╓часне надання ╕нформац╕╖;
7) необ╜рунтоване в╕днесення ╕нформац╕╖ до ╕нформац╕╖ з обмеженим доступом;
8) незд╕йснення ре╓страц╕╖ документ╕в;
9) навмисне приховування або знищення ╕нформац╕╖ чи документ╕в.
2. Особи, на думку яких ╖хн╕ права та законн╕ ╕нтереси порушен╕ розпорядниками ╕нформац╕╖, мають право на в╕дшкодування матер╕ально╖ та морально╖ шкоди в порядку, визначеному законом.
Розд╕л VI. ПРИК╤НЦЕВ╤ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набира╓ чинност╕ через три м╕сяц╕ з дня його опубл╕кування.
2. До приведення законодавства Укра╖ни у в╕дпов╕дн╕сть ╕з цим Законом акти законодавства Укра╖ни застосовуються в частин╕, що не суперечить цьому Закону.
3. Внести зм╕ни до таких законодавчих акт╕в Укра╖ни:
1) у Кодекс╕ Укра╖ни про адм╕н╕стративн╕ правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (В╕домост╕ Верховно╖ Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
у статт╕ 212-3:
частину першу п╕сля сл╕в "Про ╕нформац╕ю" ( 2657-12 ) доповнити словами "Про доступ до публ╕чно╖ ╕нформац╕╖";
прим╕тку викласти в так╕й редакц╕╖:
"Прим╕тка. Особи, визначен╕ в прим╕тц╕ до статт╕ 212-26 цього Кодексу, притягаються до в╕дпов╕дальност╕ за д╕яння, передбачен╕ даною статтею, зг╕дно ╕з статтею 212-26";
частину першу статт╕ 212-26 п╕сля сл╕в "Про ╕нформац╕ю" ( 2657-12 ) доповнити словами "Про доступ до публ╕чно╖ ╕нформац╕╖";
2) у назв╕ та абзац╕ першому частини першо╖ статт╕ 330 Крим╕нального кодексу Укра╖ни ( 2341-14 ) (В╕домост╕ Верховно╖ Ради Укра╖ни, 2001 р., N 25-26, ст. 131) слова "яка ╓ власн╕стю держави" зам╕нити словами "яка знаходиться у волод╕нн╕ держави";
3) частину десяту статт╕ 9 Закону Укра╖ни "Про оперативно-розшукову д╕яльн╕сть" ( 2135-12 ) (В╕домост╕ Верховно╖ Ради Укра╖ни, 1992 р., N 22, ст. 303; 2000 р., N 10, ст. 79) доповнити двома реченнями такого зм╕сту: "Забороня╓ться оприлюднювати або надавати з╕бран╕ в╕домост╕, а також ╕нформац╕ю щодо проведення або непроведення стосовно певно╖ особи оперативно-розшуково╖ д╕яльност╕ до прийняття р╕шення за результатами тако╖ д╕яльност╕. Питання оприлюднення або надання тако╖ ╕нформац╕╖ п╕сля прийняття р╕шення регулю╓ться законом";
4) статтю 9 Закону Укра╖ни "Про контррозв╕дувальну д╕яльн╕сть" ( 374-15 ) (В╕домост╕ Верховно╖ Ради Укра╖ни, 2003 р., N 12, ст. 89) доповнити реченням такого зм╕сту: "Забороня╓ться оприлюднювати або надавати (розголошувати) з╕бран╕ в╕домост╕, а також ╕нформац╕ю щодо проведення або непроведення стосовно певно╖ особи контррозв╕дувально╖ д╕яльност╕ та заход╕в до прийняття р╕шення за результатами тако╖ д╕яльност╕ або заход╕в";
5) статтю 13 Закону Укра╖ни "Про авторське право ╕ сум╕жн╕ права" ( 3792-12 ) (В╕домост╕ Верховно╖ Ради Укра╖ни, 2001 р., N 43, ст. 214) доповнити частиною п'ятою такого зм╕сту:
"5. Зазначен╕ положення не поширюються на випадки оприлюднення чи надання ╕нформац╕╖ на п╕дстав╕ Закону Укра╖ни "Про доступ до публ╕чно╖ ╕нформац╕╖".
4. Каб╕нету М╕н╕стр╕в Укра╖ни у двом╕сячний строк з дня набрання чинност╕ цим Законом:
затвердити граничн╕ норми витрат на коп╕ювання або друк, передбачен╕ статтею 21 цього Закону;
внести на розгляд Верховно╖ Ради Укра╖ни законопроекти щодо приведення закон╕в Укра╖ни у в╕дпов╕дн╕сть ╕з цим Законом;
привести сво╖ нормативно-правов╕ акти у в╕дпов╕дн╕сть ╕з цим Законом;
забезпечити приведення органами виконавчо╖ влади ╖х нормативно-правових акт╕в у в╕дпов╕дн╕сть ╕з цим Законом.
Президент Укра╖ни В.ЯНУКОВИЧ
м. Ки╖в, 13 с╕чня 2011 року N 2939-VI


http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2939-17&p=1308115979585628

Розпорядження м╕ського голови "Про систему обл╕ку публ╕чно╖ ╕нформац╕╖ та забезпечення доступу до не╖"3кБ
Скачати

Розпорядження м╕ського голови "Про визначення в╕дпов╕дальних за оперативне надання ╕нформац╕╖ для оприлюднення та для створення ╕ поновлення системи обл╕ку публ╕чно╖ ╕нформац╕╖ та перел╕к в╕домостей про документ"2кБ
Скачати

Розпорядження м╕ського голови "Про визначення в╕дпов╕дальних за роботу з ╕нформац╕йними запитами посадових ос╕б"2кБ
СкачатиНормативн╕ акти
м╕сько╖ влади
e-mail: П╕дписатися/В╕дписатися
Знайти:  

    
crok design