о ф ╕ ц ╕ й н и й   в е б - п о р т а л   м ╕ с т а   п р и л у к и
ukrainian english russian
додому пошта

Порядок розгляду звернень

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ ПРИЛУЦЬКО╥ М╤СЬКО╥ РАДИ ╤НФОРМУ╢ ПРО ЗМ╤НИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

Право на звернення ╓ важливим конституц╕йно-правовим засобом захисту та одн╕╓ю ╕з орган╕зац╕йно-правових ╜арант╕й дотримання прав ╕ свобод громадян.
Основними законодавчими актами, що регулюють в╕дносини у сфер╕ розгляду звернень громадян, ╓ Конституц╕я Укра╖ни, Закон Укра╖ни "Про звернення громадян", Указ Президента Укра╖ни в╕д 07.02.2008 №109 “Про першочергов╕ заходи щодо забезпечення та гарантування конституц╕йного права на звернення до орган╕в державно╖ влади та орган╕в м╕сцевого самоврядування” та ╤нструкц╕я з д╕ловодства за зверненнями громадян в органах державно╖ влади ╕ м╕сцевого самоврядування, об'╓днаннях громадян, на п╕дпри╓мствах, в установах, орган╕зац╕ях незалежно в╕д форм власност╕, в засобах масово╖ ╕нформац╕╖, затверджена Постановою Каб╕нету М╕н╕стр╕в Укра╖ни в╕д 14.04.1997 №348.
У зв’язку з набуттям чинност╕ Закону Укра╖ни в╕д 13.05.2014 № 1261-VII "Про внесення зм╕н до деяких законодавчих акт╕в Укра╖ни у сфер╕ державно╖ антикорупц╕йно╖ пол╕тики у зв'язку з виконанням Плану д╕й щодо л╕берал╕зац╕╖ ╢вропейським Союзом в╕зового режиму для Укра╖ни" внесено зм╕ни до Закону Укра╖ни “Про звернення громадян”, а саме: статтю 12 вказаного Закону, в як╕й зазначено, що д╕я Закону Укра╖ни “Про звернення громадян” не поширю╓ться на порядок розгляду заяв ╕ скарг громадян, установлений крим╕нальним процесуальним, цив╕льно-процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економ╕чно╖ конкуренц╕╖, законами Укра╖ни “Про судоустр╕й ╕ статус судд╕в” та “Про доступ до судових р╕шень”, Кодексом адм╕н╕стративного судочинства доповнено Законом Укра╖ни “Про засади запоб╕гання ╕ протид╕╖ корупц╕╖”.
Отже, якщо в порядку д╕╖ Закону Укра╖ни “Про звернення громадян” до органу влади чи м╕сцевого самоврядування над╕йшло звернення ╕ з його зм╕сту вбача╓ться наявн╕сть пов╕домлення про ско╓ння будь-якого корупц╕йного правопорушення, то таке звернення не можна розглядати в порядку, установленому для розгляду заяв ╕ скарг. Його необх╕дно направити за належн╕стю, в╕дпов╕дно до статт╕ 7 Закону Укра╖ни “Про звернення громадян”. Зг╕дно з частиною 3 вказано╖ статт╕ Закону, якщо питання, порушен╕ в одержаному органом державно╖ влади, м╕сцевого самоврядування, п╕дпри╓мствами, установами, орган╕зац╕ями незалежно в╕д форм власност╕. об’╓днаннями громадян або посадовими особами зверненн╕, не входять до ╖х повноважень, воно в терм╕н не б╕льше п’яти дн╕в пересила╓ться ними за належн╕стю в╕дпов╕дному органу чи посадов╕й особ╕, про що пов╕домля╓ться громадянину, який подав звернення.
До кого ж направляти звернення, заяви, скарги щодо корупц╕йних д╕янь? В╕дпов╕дно до абзацу 2 частини 5 статт╕ 5 Закону Укра╖ни “Про засади запоб╕гання ╕ протид╕╖ корупц╕╖” спец╕ально уповноваженими суб’╓ктами у сфер╕ протид╕╖ корупц╕╖ ╓ органи прокуратури, спец╕альн╕ п╕дрозд╕ли по боротьб╕ з орган╕зованою злочинн╕стю М╕н╕стерства внутр╕шн╕х справ Укра╖ни, по боротьб╕ з корупц╕╓ю та орган╕зованою злочинн╕стю Служби безпеки Укра╖ни, якщо ╕нше не передбачено законом. Саме на ц╕ органи покладено обов’язок щодо зд╕йснення у межах сво╓╖ компетенц╕╖ заход╕в щодо виявлення, припинення та розсл╕дування корупц╕йних правопорушень, тому до зазначених орган╕в ╕ сл╕д направляти звернення, з╕ зм╕сту яких вбачаються пов╕домлення про корупц╕йн╕ прояви.
Законом Укра╖ни "Про внесення зм╕н до деяких законодавчих акт╕в Укра╖ни у зв’язку з прийняттям Закону Укра╖ни "Про ╕нформац╕ю" та Закону Укра╖ни "Про доступ до публ╕чно╖ ╕нформац╕╖" в╕д 27 березня 2014 року № 1170-VII, внесено зм╕ни до Кодексу Укра╖ни про адм╕н╕стративн╕ правопорушення, зокрема до статт╕ 212-3 “Порушення права на ╕нформац╕ю та права на звернення”, де мова йде про в╕дпов╕дальн╕сть за порушення законодавства про звернення громадян.
Юридичну в╕дпов╕дальн╕сть за порушення законодавства про звернення громадян можна под╕лити на: юридичну в╕дпов╕дальн╕сть посадових ос╕б та юридичну в╕дпов╕дальн╕сть громадян.
Статтею 24 Закону Укра╖ни "Про звернення громадян" для ос╕б, винних у порушенн╕ законодавства про звернення громадян, передбачено цив╕льну, адм╕н╕стративну або крим╕нальну в╕дпов╕дальн╕сть, передбачену законодавством Укра╖ни.
У випадку задоволення скарги орган або посадова особа, яка прийняла неправом╕рне р╕шення щодо звернення громадянина, в╕дшкодовують йому завдан╕ матер╕альн╕ збитки, пов'язан╕ з поданням ╕ розглядом скарги, об╜рунтован╕ витрати, понесен╕ у зв'язку з ви╖здом для розгляду скарги на вимогу в╕дпов╕дного органу, ╕ втрачений за цей час зароб╕ток. Спори про стягнення витрат розглядаються в судовому порядку.
Громадянину на його вимогу ╕ в порядку, встановленому чинним законодавством, можуть бути в╕дшкодован╕ моральн╕ збитки, завдан╕ неправом╕рними д╕ями або р╕шеннями органу чи посадово╖ особи при розгляд╕ скарги. Розм╕р в╕дшкодування моральних (немайнових) збитк╕в у грошовому вираз╕ визнача╓ться судом (ст.25 Закону Укра╖ни "Про звернення громадян").
Законом Укра╖ни “Про звернення громадян” передбачено також в╕дпов╕дальн╕сть громадян за подання звернень протиправного характеру. Так, в статт╕ 26 даного закону зазначено, що подання громадянином звернення, яке м╕стить наклеп ╕ образи, дискредитац╕ю орган╕в державно╖ влади, орган╕в м╕сцевого самоврядування, об'╓днань громадян та ╖хн╕х посадових ос╕б, кер╕вник╕в та ╕нших посадових ос╕б п╕дпри╓мств, установ ╕ орган╕зац╕й незалежно п╕д форм власност╕, заклики до розпалювання нац╕онально╖, расово╖, рел╕г╕йно╖ ворожнеч╕ та ╕нших д╕й, тягнуть за собою в╕дпов╕дальн╕сть, передбачену чинним законодавством.
Законодавством передбачена також майнова в╕дпов╕дальн╕сть громадян. Зокрема, витрати, зроблен╕ органом державно╖ влади, м╕сцевого самоврядування, установою, орган╕зац╕╓ю незалежно в╕д форм власност╕, об'╓днанням громадян, п╕дпри╓мством, засобами масово╖ ╕нформац╕╖ у зв'язку з перев╕ркою звернень, як╕ м╕стять зав╕домо неправдив╕ в╕домост╕, можуть бути стягнут╕ з громадянина за р╕шенням суду (ст.11 Закону Укра╖ни "Про звернення громадян”).

Законом Укра╖ни "Про внесення зм╕н до деяких законодавчих акт╕в Укра╖ни у зв’язку з прийняттям Закону Укра╖ни "Про ╕нформац╕ю" та Закону Укра╖ни "Про доступ до публ╕чно╖ ╕нформац╕╖" в╕д 27 березня 2014 року № 1170-VII, внесено зм╕ни до Кодексу Укра╖ни про адм╕н╕стративн╕ правопорушення, зокрема в статт╕ 212-3 “Порушення права на ╕нформац╕ю та права на звернення” зб╕льшено розм╕р штрафних санкц╕й в раз╕ настання в╕дпов╕дальност╕ за порушення законодавства про звернення громадян. Вищевказану статтю викладено в наступн╕й редакц╕╖:
незаконна в╕дмова у прийнятт╕ та розгляд╕ звернення, ╕нше порушення Закону Укра╖ни "Про звернення громадян" -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових ос╕б в╕д двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних м╕н╕мум╕в доход╕в громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було п╕ддано адм╕н╕стративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових ос╕б в╕д ш╕стдесяти до в╕с╕мдесяти неоподатковуваних м╕н╕мум╕в доход╕в громадян або громадськ╕ роботи на строк в╕д двадцяти до тридцяти годин".
Посадов╕ особи Прилуцько╖ м╕сько╖ ради повинн╕ ч╕тко дотримуватися вимог Закону Укра╖ни "Про звернення громадян", щоб уникнути штрафних санкц╕й, передбачених закондавством.


30.07.2014 Начальник громадсько╖ приймальн╕ Людмила ПашукНормативн╕ акти
м╕сько╖ влади
e-mail: П╕дписатися/В╕дписатися
Знайти:  

    
crok design