о ф ╕ ц ╕ й н и й   в е б - п о р т а л   м ╕ с т а   п р и л у к и
ukrainian english russian
додому пошта

нормативн╕ акти

ДОЗВ╤ЛЬНА СИСТЕМА

1. Закон Укра╖ни «Про дозв╕льну систему у сфер╕ господарсько╖ д╕яльност╕» в╕д 6 вересня 2005 року № 2806-IV 
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/про%20дозв╕льну%20систему%20у%20сфер╕%20господарсько╖%20д╕яльност╕
2. Закон Укра╖ни «Перел╕к документ╕в дозв╕льного характеру у сфер╕ господарсько╖ д╕яльност╕” в╕д 19травня 2011 року № 3392-V╤
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
3. Закон Укра╖ни «Про внесення зм╕ни до статт╕ 166-10 Кодексу Укра╖ни про адм╕н╕стративн╕ правопорушення щодо посилення в╕дпов╕дальност╕ посадових ос╕б орган╕в державно╖ влади та орган╕в м╕сцевого самоврядування за порушення законодавства з питань видач╕ документ╕в дозв╕льного характеру»
4. Кодекс Укра╖ни про адм╕н╕стративн╕ правопорушення в╕д 7 грудня 1984 року № 8073-X 
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
5. Постанова Каб╕нету М╕н╕стр╕в Укра╖ни в╕д 17 травня 2006 р. № 685 «Про затвердження Порядку пов╕домлення державного адм╕н╕стратора або дозв╕льного органу про в╕дпов╕дн╕сть матер╕ально-техн╕чно╖ бази суб'╓кта господарювання вимогам законодавства»
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/685-2006-%D0%BF
6. Постанова Каб╕нету М╕н╕стр╕в Укра╖ни в╕д 7 грудня 2005 р. № 1176 «Про затвердження форми заяви на одержання суб'╓ктом господарювання або уповноваженою ним особою документ╕в дозв╕льного характеру»
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1176-2005-%D0%BF
7. Постанова Каб╕нету М╕н╕стр╕в Укра╖ни в╕д 21 травня 2009 р. № 526 «Про заходи щодо упорядкування видач╕ документ╕в дозв╕льного характеру у сфер╕ господарсько╖ д╕яльност╕»
zakon1.rada.gov.ua/laws/show/526-2009-%D0%BF
8. Постанова Каб╕нету М╕н╕стр╕в Укра╖ни; в╕д 01.07.2009 №724 Деяк╕ питання надання державних платних (адм╕н╕стративних) послуг, видач╕ документ╕в дозв╕льного характеру
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/724-2009-%D0%BF
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/737-2009-%D0%BF
9. Каб╕нет М╕н╕стр╕в Укра╖ни; Постанова вiд 27.01.2010 № 77 Деяк╕ питання застосування принципу мовчазно╖ згоди
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/77-2010-%D0%BF
10. Наказ М╕н╕стерства економ╕чного розвитку ╕ торг╕вл╕ Укра╖ни в╕д 12.01.2012 № 28( заре╓стровано в М╕н╕стерств╕ юстиц╕╖ Укра╖ни 17 с╕чня 2012 р. за № 49/20362) «Про затвердження Положення про державного адм╕н╕стратора ╕ порядок його вза╓мод╕╖ з рег╕ональними, м╕сцевими дозв╕льними органами та суб’╓ктами господарювання»
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0049-12
11. Наказ Держкомп╕дпри╓мництва в╕д 3 липня 2009 року № 116 «Про затвердження Прим╕рно╖ форми Регламенту (╕нформац╕йно╖ картки)»
12. Наказ Держкомп╕дпри╓мництва в╕д 3 липня 2009 року № 114 «Про затвердження Прим╕рно╖ форми анкети»
13. Наказ Держкомп╕дпри╓мництва в╕д 18 кв╕тня 2006 року № 39 (заре╓стровано в М╕н╕стерств╕ юстиц╕╖ Укра╖ни 16 травня 2006 р. за № 558/12432) «Про Тимчасовий порядок формування, ведення та користування ре╓стром документ╕в дозв╕льного характеру»
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0558-06
14. Наказ Держкомп╕дпри╓мництва в╕д 1 серпня 2008 року N 100 (заре╓стровано в М╕н╕стерств╕ юстиц╕╖ Укра╖ни 10 вересня 2008 р. за № 831/15522) «Про затвердження ╤нструкц╕╖ про порядок замовлення, постачання, обл╕ку та зв╕тност╕ щодо використання бланк╕в дов╕дки з ре╓стру документ╕в дозв╕льного характеру та внесення зм╕н до наказу Державного ком╕тету Укра╖ни з питань регуляторно╖ пол╕тики та п╕дпри╓мництва в╕д 18.04.2006 N 39 "Про Тимчасовий порядок формування, ведення та користування ре╓стром документ╕в дозв╕льного характеру»
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0831-08
15. Наказ Держкомп╕дпри╓мництва в╕д 9 листопада 2006 року № 101 (заре╓стровано в М╕н╕стерств╕ юстиц╕╖ Укра╖ни 27 листопада 2006 р. за № 1236/13110 «Про затвердження форми та Техн╕чного опису бланка дов╕дки з ре╓стру документ╕в дозв╕льного характеру»
zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1236-06
16. Наказ Держкомп╕дпри╓мництва в╕д 22 вересня 2006 року № 82 (заре╓стровано в М╕н╕стерств╕ юстиц╕╖ Укра╖ни 10 жовтня 2006 р. за № 1103/12977) «Про заходи щодо забезпечення видач╕ в╕домостей з ре╓стру документ╕в дозв╕льного характеру»
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1103-06
17. Наказ Держкомп╕дпри╓мництва в╕д 15 травня 2006 року № 45 (заре╓стровано в М╕н╕стерств╕ юстиц╕╖ Укра╖ни 1 червня 2006 р. за № 661/12535 «Про затвердження Порядку зд╕йснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видач╕ документ╕в дозв╕льного характеру»
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0661-06

АДМ╤Н╤СТРАТИВН╤ ПОСЛУГИ

1. Закон Укра╖ни „Про адм╕н╕стративн╕ послуги” в╕д 06.09.2012 № 5203-VI
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
2. Розпорядження Каб╕нету М╕н╕стр╕в Укра╖ни в╕д 26.10.2011 № 1076-р "Про затвердження плану заход╕в щодо реформування системи надання адм╕н╕стративних послуг"
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1076-2011-%D1%80
3. Постанова Каб╕нету М╕н╕стр╕в Укра╖ни в╕д 11.10.2010 № 915 "Деяк╕ питання надання адм╕н╕стративних послуг"
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/915-2010-%D0%BF
4.Постанова Каб╕нету М╕н╕стр╕в Укра╖ни в╕д 27.01.2010 № 66 "Про затвердження Методики визначення соб╕вартост╕ платних адм╕н╕стративних послуг"
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/66-2010-%D0%BF
5. Розпорядження Каб╕нету М╕н╕стр╕в Укра╖ни в╕д 15.02.2006 № 90-р "Про схвалення Концепц╕╖ розвитку системи надання адм╕н╕стративних послуг органами виконавчо╖ влади "
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/90-2006-%D1%80
6. Постанова Каб╕нету М╕н╕стр╕в Укра╖ни №118 в╕д 20.09.2013 «Про затвердження Прим╕рного положення про центр надання адм╕н╕стративних послуг»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/118-2013-%D0%BF
7. Постанова Каб╕нету М╕н╕стр╕в №57 в╕д 30.01.2013 «Про затвердження Порядку ведення Ре╓стру адм╕н╕стративних послуг»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/57-2013-%D0%BF
8. Постанова Каб╕нету М╕н╕стр╕в Укра╖ни №44 в╕д 30.01.2013 «Про затвердження вимог до п╕дготовки технолог╕чно╖ картки адм╕н╕стративно╖ послуги»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/44-2013-%D0%BF
9. Постанова Каб╕нету М╕н╕стр╕в Укра╖ни №379 в╕д 29.05.2013 «Про затвердження Типового порядку проведення конкурсу для надання супутн╕х послуг, пов’язаних з наданням адм╕н╕стративних послуг»
zakon1.rada.gov.ua/laws/show/379-2013-%D0%BF
10. Постанова Каб╕нету М╕н╕стр╕в Укра╖ни №588 в╕д 1.08.2013 «Про затвердження Прим╕рного регламенту центру надання адм╕н╕стративних послуг»
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/588-2013-%D0%BF

Науково - практичний коментар156кБ
СкачатиНормативн╕ акти
м╕сько╖ влади
e-mail: П╕дписатися/В╕дписатися
Знайти:  

    
crok design