о ф ╕ ц ╕ й н и й   в е б - п о р т а л   м ╕ с т а   п р и л у к и
ukrainian english russian
додому пошта


М╕сто Прилуки - одне ╕з шести перших м╕ст-учасник╕в Укра╖ни проекту “Економ╕чний розвиток м╕ст” (ЕРМ), що впроваджувався за ф╕нансово╖ п╕дтримки Агентства США з м╕жнародного розвитку . Мета проекту: методична п╕дтримка та сприяння розробц╕ стратег╕чного плану економ╕чного розвитку.


    
Реал╕зац╕я проекту ЕРМ в Прилуках розпочалася у березн╕ 2005 року та зд╕йснювалася за методичного сприяння радник╕в проекту ЕРМ та представник╕в консалтингово╖ групи “Бермангруп” (США).


В╕дбулося чотири зас╕дання Ком╕тету стратег╕чного планування. Члени ком╕тету , а це – посадовц╕, кер╕вники п╕дпри╓мств, представники громадських орган╕зац╕й, засоб╕в масово╖ ╕нформац╕╖ мали можлив╕сть детально ознайомитися з╕ SWOT-анал╕зом, проанал╕зувати та затвердити критичн╕ питання розвитку м╕ста, обговорити стратег╕чне бачення м╕ста.

Критичне питання A – Розвиток б╕знесу
Стратег╕чн╕ ц╕л╕:
Стратег╕чна ц╕ль A.1 Оптим╕зувати використання наявних площ ╕ споруд у м╕ст╕ для залучення ╕нвестиц╕й та нових можливостей б╕знесу
Стратег╕чна ц╕ль A.2 Забезпечити повну реал╕зац╕ю культурного й туристичного потенц╕алу рег╕ону
Стратег╕чна ц╕ль A.3 Пол╕пшити сприятливе ставлення до б╕знесу з боку м╕сько╖ влади з метою п╕дтримки й зростання МСП
Стратег╕чна ц╕ль A.4 Створити систему залучення ╕нвестиц╕й та утримання б╕знесу через маркетингову кампан╕ю для промоц╕╖ м╕ста за межами рег╕ону та кра╖ни

Критичне питання B – Розвиток людських ресурс╕в
Стратег╕чн╕ ц╕л╕:
Стратег╕чна ц╕ль B.1 Створити гнучку й ефективну систему п╕дготовки та навчання м╕сцево╖ робочо╖ сили, яка зможе реагувати на потреби м╕сцевого ринку прац╕ (б╕льш ор╕╓нтованого на загальну квал╕ф╕кац╕ю)
Стратег╕чна ц╕ль B.2 Забезпечити можливост╕ вс╕х мешканц╕в розвивати сво╖ знання та навички, щоб бути продуктивними прац╕вниками в умовах економ╕ки, що зм╕ню╓ться

Критичне питання C: Комунальна ╕нфраструктура /як╕сть життя
Стратег╕чн╕ ц╕л╕:
Стратег╕чна ц╕ль C.1 Забезпечити стаб╕льне централ╕зоване надання питно╖ води, ц╕лор╕чне постачання гарячо╖ води та належний р╕вень опалення взимку.
Стратег╕чна ц╕ль C.2 Забезпечення необх╕дно╖ регулярност╕ та якост╕ прибирання м╕ста
Стратег╕чна ц╕ль C.3 Пост╕йне п╕дтримання як╕сного стану дор╕гСТРАТЕГ╤ЧНЕ БАЧЕННЯ

Прилуки – над╕йний партнер б╕знесу, м╕сто, в╕дкрите для сп╕впрац╕, добре м╕сце для добрих людей, рег╕ональний л╕дер у б╕знес╕ та якост╕ життя.


    У с╕чн╕ 2006 року в╕дпов╕дно до пр╕оритетно╖ стратег╕чно╖ ц╕л╕ створено Ком╕с╕ю з промоц╕ювання ╕нвестиц╕йних можливостей м. Прилуки, яка координу╓ заходи мун╕ципального маркетингу.Нормативн╕ акти
м╕сько╖ влади
e-mail: П╕дписатися/В╕дписатися
Знайти:  

    
crok design